Menu

План соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2023 рік розроблений відповідно до наказу Мінрегіону від 30.03.2016 р. №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», з врахуванням Закону України від 05.02.2015р. №157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України від 05.02.2015р. №156-VIII «Про засади державної регіональної політики» та Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи складну ситуацію, що склалася в зв’язку з російською агресією в Україні.

План соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2023 рік (далі - План) розроблено виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі сільської територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів сільської територіальної громади. План відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на 2022-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695), Стратегії розвитку Полтавської області на 2022-2027 роки (рішення пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року), Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2022-2023 роки, затвердженого рішенням тридцять другої позачергової сесії сьомого скликання від 13.03.2020 № 1327, Стратегії розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням п’ятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 29.04.2021 року.

План підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2023 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Основною метою Плану є створення умов  для динамічного, збалансованого розвитку громади шляхом забезпечення соціальної та економічної діяльності, зростання добробуту населення, створення високотехнологічного агропромислового виробництва та органічного землеробства, розвинутим малим бізнесом, сучасною інфраструктурою, комфортними умовами праці та відпочинку, з доступними соціальними послугами та інформаційним технологіями.  План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради на 2023 рік.

Підготовка Плану відбувалась за участю представників всіх адміністративних одиниць, які увійшли до складу Сергіївської сільської територіальної громади, депутатів, представників місцевих підприємств, приватних підприємців, громадських активістів, фахівців, представників внутрішньо переміщених осіб, шляхом проведення громадських слухань та обговорень.

Фінансування проєктів та програм/заходів, що передбачаються цим Планом планується здійснювати з місцевого бюджету та з державного і обласного бюджету, а також донорських та приватних коштів.

Обсяги фінансування заходів наведені виходячи з оціночних характеристик на час розроблення Плану і у разі необхідності можуть уточнюватись та доповнюватись. Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії Сергіївської сільської ради.

Карта захисних споруд полтавської області

вгору