Menu

Стратегічний план розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади до 2020 року є базовим програмним документом, який відображає бачення розвитку громади на перспективу, ставить стратегічні цілі, закладає принципи їх досягнення та пропонує підхід до організації й управління процесом впровадження.

При розробці стратегії необхідно було враховувати пропозиції, думки, бачення розвитку всіх верст населення, тому була створена робоча група, в яку увійшли представники влади, бізнесу та громадськості.

На засіданнях робочої групи, її члени поетапно формували Стратегічний план розвитку: аналізували сильні і слабкі сторони, можливості та загрози. Базуючись на результатах SWOT-аналізу з урахуванням конкурентного оточення та динаміки розвитку процесів було сформульовано Стратегічні цілі розвитку Сергіївської громади, які і визначатимуть напрямок розвитку на визначений період.

{attachments}

вгору