Menu

Додаток 1

Стратегічні, оперативні цілі та завдання

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1.Підвищення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу громади

1.1. Ефективна бізнес інфраструктура та інвестиційна привабливість

1.1.1. Залучення інвестицій шляхом розробки інвест-пропозицій, залучаючи майно та землі колективної власності.

1.1.2. Підтримка перспективних напрямів розвитку промисловості та АПК ( в т. ч. органічно чистого виробництва, сучасних форм кооперативів).

1.1.3. Розвиток дорадництва

 

1.2. Підтримка розвитку МСП

1.2.1.Підтримка малого і середнього бізнесу.

1.2.2. Просування продукції та послуг місцевого бізнесу на нові ринки, створення бренду «Сергіївський продукт».

1.2.3. Підтримка громадських ініціатив з розвитку підприємництва (в т.ч молодіжного підприємництва).

1.2.4. Розбудова інфраструктури підтримки бізнесу ( Фонд підтримки підприємництва, супровід бізнес-ідей відділом економічного розвитку та інвестицій)

1.2.5. Розвиток овочівництва, садівництва, ягідництва, молочного напрямку

1.3. Ефективне управління просторовим розвитком

1.3.1.  Проведення інвентаризації та поновлення оцінки земель.

1.3.2. Виявлення та взяття на облік не облікованого майна та земель лісових ресурсів, водних об’єктів.

1.3.3. Геопортал містобудівного кадастру Сергіївської сільської ради

1.3.4. Топографічна основа Сергіївської територіальної громади в маштабі 1:10000

1.3.5. Комплексний план просторового розвитку території Сергіївської територіальної громади

 

1.4. Розвиток комунальних  підприємств

1.4.1. Розвиток спеціалізованого комунального підприємства «Добробут».

1.4.2. Переробка с/г продукції через СКП «Добробут

1.4.3. Розвиток альтернативних видів енергії та біопалива

 

2. Висока якість життя, комфортні умови та добробут

2.1. Універсальна система соціального захисту населення та безпечні умови життя

2.1.1. Проведення реконструкції вуличного освітлення території ТГ.

2.1.2. Протидія домашньому насильству, насильству за ознакою статі, та торгівлі людьми.

2.1.3. Надання якісних соціальних послуг у ЦНСП.

2.1.4. Забезпечення пільгових перевезень.

2.1.5. Матеріальна підтримка найбільш вразливих верств населення

2.1.6. Створення системи заходів із благоустрою території громади 

2.1.7 Забезпечення надання якісних медичних послуг

2.1.8. Забезпечення пожежної безпеки, цивільного захисті

2.1.9. Розвиток інфраструктури безпеки на території громади

2.1.10. Реалізація гендерної політики: забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

2.2. Створення умов для дітей та молоді

2.2.1. Створення території для відпочинку (парки, пляжі).

2.2.2. Створення центру громадського дозвілля в с. Розбишівка та с. Качанове.

2.2.3. Матеріальна підтримка сім’ям при народженні дітей та (усиновленні).

2.2.4. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

2.2.5. Альтернативна освіта

2.2.6. Сучасний освітній простір

 

2.3. Розвиток спроможностей для громадянської активності жителів громади, молоді

2.3.1. Підтримка громадських організацій створених на території Сергіївської ТГ.

2.3.2. Проведення навчань, тренінгів, семінарів для залучення та активізації молоді в житті громади.

2.3.3. Розвиток фізичної культури та велотуризму.

3. Оновлення екологічної та соціальної інфраструктури території

3.1. Збереження та відтворення довкілля

3.1.1. Модернізація системи водопостачання.

3.1.2.  Розчистка річки Хорол.

3.1.3. Озеленення території – збільшення площ лісів, парків та зелених насаджень.

3.1.4. Комплексна система заходів щодо впорядкування та збереження лісів та лісосмуг

 

3.2. Покращення управління відходами

3.2.1. Встановлення додаткових майданчиків для роздільного збору сміття та небезпечних відходів.

3.2.2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

3.2.3. Придбання спеціалізованої техніки для вивозу ТПВ

3.2.4. Збір і перевезення небезпечних відходів спеціалізованим мікроавтобусом – «Екобус»

3.1.5. Проведення інформаційної роз’яснювальної роботи щодо поводження з ТПВ

 

3.3. Поліпшення соціальної інфраструктури

3.3.1. Капітальні ремонти з впровадженням енергоефективних заходів в приміщеннях соціальної інфраструктури громади.

3.4. Оновлення діючої мережі доріг

3.4.1. Проведення капітальних і поточних ремонтів доріг Сергіївської ТГ.

3.4.2. Сприяння діяльності дорожньої бригади при КП «Сергіївське».

3.4.3 Розвиток дорожньої інфраструктури (дорожні знаки, пішохідні, містки  переходи, тротуари та інше).

 

Додаток 2

ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЄКТУ

до Плану на 2021 - 2023 роки з реалізації Стратегії

розвитку Сергіївської сільської  територіальної громади на період до 2027 року

Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний або мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку Сергіївської сільської територіальної громади, якого стосується проєктна ідея

(Приклад: 2.1.1. Проведення реконструкції вуличного освітлення території ТГ)

Назва проєкту:

Назва проєкту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо 

Цілі проєкту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту 

Територія на яку проєктт матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах громади має здійснюватись проєкт

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення (розбити за статтю, віком, соціальним статусом) буде отримувачем вигод від реалізації проєкту

Стислий опис проєкту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту.  На задоволення яких потреб чоловіків та жінок націлено проєкт.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проєкт.

Який вплив результат проєкту матиме на чоловіків та жінок, дітей, людей з особливими потребами, людей похилого віку.

Ключові заходи проєкту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів. 

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проєкту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).

 

Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:

Організації, які  можуть бути залучені до реалізації проєкту, їх роль (фінансування, реалізація, партнерство). Якщо місцева громада, то представники яких груп (жіночі групи, місцеві НГО, угрупування, тощо.

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту.

 

Корисна інформація

ПОСТАНОВА від 08 квітня 2020 р. № 264 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги"

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

Уряд встановив доплати окремим категоріям громадян та індексацію пенсій

На карантині: що варто знати про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу

вгору