Menu
 1. Загальні положення

Прийняття 6 вересня 2012 року Закону України «Про адміністративні послуги» стало початком проведення реформи системи надання адміністративних послуг в Україні. Основними завданнями цієї реформи стало визначення правових засад та створення умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. Саме завдяки цій реформі система надання адміністративних послуг  в Україні мала стати більш орієнтованою на на фізичних осіб, а також зберегти усі надбання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 6 вересня 2005 року для юридичних осіб та підприємців.

Центри надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» розпочали свою роботу з 1 січня 2014 року. Створення таких центрів мало на меті полегшення процесу отримання громадянами адміністративної послуги, зокрема, через звернення лише до однієї установи ЦНАП. Перевагою створення є те, що громадянин звертається за отриманням будь-якої послуги до адміністратора, і результат також отримує у адміністратора або поштою.

 1. Мета Концепції: створення умов для надання мешканцям громади необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи, а також забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування.
 2. Завдання Концепції:

- забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

- створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

- забезпечення доступних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі завдяки відкриттю територіальних підрозділів ЦНАП в адміністративних центрах колишніх сільських та селищних рад, інших найбільших населених пунктах, створення віддалених місць для роботи адміністраторів, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

 

 1. Проблеми, на реалізацію яких спрямована концепція :

- отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в районному центрі в різних органах виконавчої влади;

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в сільській раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування тощо;

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в ОТГ для осіб з обмеженими фізичними можливостями (з інвалідністю, з додатковими потребами);

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів сільської ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб виконавчих органів місцевої ради;

- нові виклики (ризики) погіршення доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання у зв’язку з утворенням ОТГ;

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством,  для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері  державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні сільської (селищної) ради.

 

 1. Заплановані заходи

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

- отримання сільською радою повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою, дитячим куточком …), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації;

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а також адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу Концепції

- відкриття територіальних підрозділів ЦНАП в адміністративних центрах колишніх сільських рад (с. Розбишівка, с. Качанове) створення віддалених місць для роботи адміністраторів;

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з відповідними потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання;

-          впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування :
 • комплекти комп'ютерної техніки;
 • багатофункціональних швидкісних копіювальних апаратів;
 • комплекти офісних меблів для віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу.
 • придбання  комплектуючих для оргтехніки, канцелярських товарів та програмного забезпечення (ліцензоване програмне забезпечення, канцелярські витрати, заправка картриджів).
 • підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів.
 • наповнення інформацією розділ «Центр надання адміністративних послуг» на офіційному сайті об’єднаної громади.
 • розроблення схеми документообігу між працівниками Центру і працівниками відповідних відділів, які належать до сфери управління сільської ради  та комунальних підприємств.
 • визначення можливості створення єдиної комп’ютерної сітки із виходом до кожного з відділу, які належать до сфери управління сільської ради  та комунальних підприємств, що задіяні в роботі ЦНАП та вивчити питання необхідності створення відповідного програмного забезпечення.
 • навчання та мотивація працівників ЦНАП.
 • створення місця для роботи з архівними документами.
 • обладнання спеціального місця у приміщенні ЦНАПу для очікування дітей під час спілкування відвідувача з адміністратором.
 • залучення представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади до надання адміністративних послуг з метою створення ефективного механізму доступу до інформації та легкості отримання результату;
 • розширення супутніх послуг для суб’єктів звернень, таких як:
 • доступ до wi-fi;
 • фотографування;
 • ламінування документів.

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ОТГ / ЦНАП, сторінку ОТГ у соціальних мережах;

- облаштування терміналу самообслуговування для зручності оплати адміністративних послуг.

- співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання, створення «мобільного робочого місця» тощо);

-  узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

 

 1. Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та доведена до відома громади.

 

 1. Очікувані результати

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних та доступних умовах в належному ЦНАП;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

Наші очікувані стандарти:

- усі мешканці громади не більше як за 3  роки з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП чи його територіального підрозділу або віддаленого місця для роботи адміністраторів на відстані не більше 7 км;

- організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом тижня; 

- надання найважливіших адміністратвиних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд / придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП (у працівника ЦНАП з використанням банківського POS-терміналу);

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин виконавчого комітету сільської ради.

 

Секретар Сергіївської сільської ради                                       Н.В. Ілляшенко

вгору