Menu
Додаток 1
до рішення   35 сесії 7 скликання Сергіївської сільської ради від 19.12.2019р. 
"Про  внесення змін до  бюджету об"єднаної сільської територіальної гшромади  на 2020 рік"
ДОХОДИ

 бюджету  об"єднаної сільської територіальної громади на 2020 рік
16518000000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   28 242 030,00 28 242 030,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   9 525 080,00 9 525 080,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 9 524 880,00 9 524 880,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6 426 865,00 6 426 865,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3 080 465,00 3 080 465,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 17 550,00 17 550,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   200,00 200,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  200,00 200,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  6 420 800,00 6 420 800,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами  6 420 800,00 6 420 800,00 0,00 0,00
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  1 276 340,00 1 276 340,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу  4 030 320,00 4 030 320,00 0,00 0,00
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату  1 114 140,00 1 114 140,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   17 900,00 17 900,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  17 900,00 17 900,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки  12 278 250,00 12 278 250,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  8 653 950,00 8 653 950,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  110 500,00 110 500,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  519 700,00 519 700,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  233 300,00 233 300,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  606 450,00 606 450,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  184 000,00 184 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   3 624 300,00 3 624 300,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  268 300,00 268 300,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  670 000,00 670 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  2 686 000,00 2 686 000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   67 100,00 67 100,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  16 470,00 16 470,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 15 400,00 15 400,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  13 100,00 13 100,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   70,00 70,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   70,00 70,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   50 630,00 50 630,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   50 630,00 50 630,00 0,00 0,00
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 50 630,00 50 630,00 0,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 28 309 130,00 28 309 130,00 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   7 270 925,00 7 076 095,00 194 830,00 194 830,00
41000000 Від органів державного управління   7 270 925,00 7 076 095,00 194 830,00 194 830,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6 421 900,00 6 421 900,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  6 421 900,00 6 421 900,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 510 100,00 510 100,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 510 100,00 510 100,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 338 925,00 144 095,00 194 830,00 194 830,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 116 258,00 116 258,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 222 667,00 27 837,00 194 830,00 194 830,00
X Разом доходів 35 580 055,00 35 385 225,00 194 830,00 194 830,00
Секретар сільської ради Ілляшенко Н.В.
Вкладення:
Скачати цей файл (Додаток 1.xlsx)Додаток 1.xlsx

Карта захисних споруд полтавської області

вгору