Menu

Шановна Ольго Леонідівно!

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області звертається до Вас з приводу перерахування податку з доходів фізичних осіб від підприємств нафтогазовидобувного комплексу, розташованих на  території Сергіївської сільської ради, до місцевого бюджету Сергіївської об’єднаної територіальної громади згідно з нормами Податкового та Бюджетного кодексів України.

На  території   Сергіївської  об’єднаної  територіальної  громади  розташовані  й  успішно  працюють  підприємства  нафтогазовидобувної,  газопереробної  промисловості,  які  підпорядковані  ПАТ  «Укрнафта» (НГВУ «Полтаванафтогаз», УАС ПАТ «Укрнафта», об’єкти  Прикарпатського  УБР, об’єкти Качанівського ГПЗ).

За попередніми даними на об’єктах нафтогазового комплексу розташованого на території Сергіївської об’єднаної  територіальної  громади  працюють близько 1183 чоловік. З розрахунку встановленої мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2018 – це близько 500 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, який повинен зараховуватись до місцевого бюджету.

Статтею 64 Бюджетного кодексу України передбачено, що податок на доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Разом з тим, відповідно до норм податкового та бюджетного законодавства, податок на доходи фізичних осіб підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель) в різних районах міста, в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів.

Аналогічна позиція викладена неодноразово в  роз’ясненнях Державної фіскальної служби України (листи Державної фіскальної служби України від 28.09.2015 № 20530/6/99-99-17-02-01-15, від 21.03.2016 № 6093/6/99-99-19-03-02-15, лист Головного управління ДФС у Полтавській області від 28.03.2017 № 66/9/16-31-13-04-23).

Окрім того, слід відмітити, що згідно з п. 63.3 ст.63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) у порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».

Так, п.п.7.1 п.7 вищевказаного Порядку визначено, якщо відповідно до законодавства в платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за свої місцезнаходженням,виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Дане роз’яснення надано також ПАТ «Укрнафта» (лист офісу великих платників податків ДФС від 07.07.2017 № 36682/10/28-10-41-06-16).

Згідно отриманої інформації від Гадяцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (лист від 31.07.2017 № 349/10/16-07-13-05-21) відомо, що структурні підрозділи ПАТ «Укрнафта», які розташовані на території Сергіївської об’єднаної територіальної громади Гадяцького району, перебувають на обліку в Гадяцькій ОДПІ як платники податків за неосновним місцем обліку (стан 17).

Проте, протягом 2016-2019 років до місцевого бюджету (бюджету Сергіївської об’єднаної територіальної громади) не надходили кошти зі сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб від підприємств нафтогазовидобувного комплексу, розташованих в адміністративних межах Сергіївської об’єднаної  територіальної  громади.

Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради неодноразово направлялись листи до керівників вищевказаних підприємств щодо перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету Сергіївської об’єднаної територіальної громади. Нажаль, останні не вбачають правових підстав для виконання наших законних вимог щодо перерахування податку на доходи фізичних осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів( та інших доходів бюджету (зі змінами) контроль за справляння надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб покладено на органи ДФС.

Орган, що контролює справляння надходжень до бюджету забезпечує відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів.

Разом з тим, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до п.п. 78.1.1.Податкового кодексу України, встановлено, що однією із підстав для проведення позапланової документальної перевірки є отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

В зв’язку з тим, що вимоги щодо перерахування підприємствами нафтогазового комплексу, які здійснюють свою діяльність на території Сергіївської сільської ради, податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету Сергіївської об’єднаної територіальної громади є правомірними, а дії керівників вищевказаних підприємств є такими, що порушують норми податкового законодавства, просимо провести податкову перевірку щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та  вжити відповідних заходів згідно з нормами Податкового та Бюджетного кодексів України.

З повагою та вдячністю за дорученням об’єднаної громади Сергіївської сільської ради

Сільський голова                                                                                                                                                                                                           І. Г. Лідовий

 (Прийнято депутатами сьомого скликання Сергіївської сільської радим Гадяцького району Полтавської області на тридцять третій сесії  05.11.2019 р.)

вгору