Menu

 Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», заслухавши начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Івко С.О., сільська рада  ВИРІШИЛА:

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять сьома сесія восьмого скликання)

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

07 червня 2023 року

 

Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинок дітей на 2023 рік

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», заслухавши начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Івко С.О., сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми оздоровлення та відпочинок дітей на 2023 рік (далі – Програма) затвердженої рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 21 грудня 2022 року, а саме:

        1.1. Розділ Паспорт Програми оздоровлення та відпочинок дітей на 2023 рік викласти в новій редакції (додаток 1);

        1.2. Розділ Заходи Програми оздоровлення та відпочинок дітей на 2023 рік викласти в новій редакції (додаток 2).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                                 Ігор ЛІДОВИЙ

                             

                                                 Додаток 1

                                                                                до рішення двадцять сьомої                                                                                             

                                                                            сесії восьмого скликання

                                                                  від 07.06.2023 року

 

П А С П О Р Т

ПРОГРАМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ НА 2023 РІК

1

Ініціатори розроблення Програми

Відділ освіти, молоді,  спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

3

Розробники Програми

Відділ освіти, молоді,  спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, молоді,  спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, дирекція шкіл, учителі, діти, батьки дітей

8

Термін реалізації

2023 рік

9

Мета Програми

Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської сільської територіальної громади  

10

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

80,000 тис. грн.

коштів сільського бюджету

80,000 тис. грн.

коштів обласного бюджету

-

коштів державного бюджету

-

коштів інших джерел

-

11

Очікувані результати виконання

Повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської  територіальної громади

12

Ключові показники ефективності

Кількість оздоровлених дітей

Секретар сільської ради                                                             Надія ІЛЛЯШЕНКО       

                                                                                                                        Додаток 2

                                                                                                                                                       до рішення двадцять сьомої

                                                                                                                                                  сесії восьмого скликання

                                                                                                                                        від 07.06.2023 року

 

Заходи Програми оздоровлення та відпочинок дітей на 2023 рік

№ п/п

Заходів Програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень

Очікуваний результат

1.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей,

багатодітних сімей;

- дітей з малозабезпечених сімей.

3. 50% оплатою путівок:                                                                                                                           - талановитих та обдарованих дітей;

- дітей працівників агропромислового комплексу;

- дітей працівників бюджетної та соціальної сфери села.

2023 рік

Відділ освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітет Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

0

Повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської  територіальної громади

2.

Сприяти оздоровленню дітей через механізм часткової оплати вартості
путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (2 прожиткових
мінімуми, але не більше, ніж 70 % від вартості путівки)

2023 рік

Відділ освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітет Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

0

3.

Забезпечити проведення для  дітей конкурсів спортивно-масових заходів.

2023 рік

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

дирекція шкіл

Фінансування не потребує

-

4.

Забезпечити організацію краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної історії та культури

2023 рік

Відділ освіти, молоді,  спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

дирекція шкіл

Фінансування не потребує

-

5.

Забезпечити підвіз дітей до пришкільних таборів відпочинку

2023 рік

Відділ освіти, молоді,  спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

дирекція шкіл

Фінансування не потребує

-

6.

Забезпечити роботу пришкільних таборів необхідними медикаментами

2023 рік

Відділ освіти, молоді,  спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

дирекція шкіл

Фінансування не потребує

-

7.

Організувати харчування дітей в пришкільних дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням  на базі  закладів загальної середньої  освіти

2023 рік

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

дирекція шкіл

Місцевий бюджет

80,000

Разом

80,000

Секретар сільської ради                                                                                                                                   Надія ІЛЛЯШЕНКО

Карта захисних споруд полтавської області

вгору