Menu

 Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території, сільська рада  ВИРІШИЛА:

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять сьома сесія восьмого скликання)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

07 червня 2023 року

 

Про внесення змін до Програми «Благоустрій» на 2023 рік

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території, сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми «Благоустрій» на 2023 рік (далі – Програма) затвердженої рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 21 грудня 2022 року, а саме:

        1.1. Розділ Паспорт Програми «Благоустрій» на 2023 рік викласти в новій редакції (додаток 1);

        1.2. Розділ Заходи Програми «Благоустрій» на 2023 рік викласти в новій редакції (додаток 2).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                                 Ігор ЛІДОВИЙ

 

                                                  Додаток 1

                                                                                до рішення двадцять сьомої                                                                                             

                                                                            сесії восьмого скликання

                                                                  від 07.06.2023 року

 

П А С П О Р Т

Програми «БЛАГОУСТРІЙ» на 2023 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Стаття 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території.

3

Розробники Програми

КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Фінансовий відділ  виконавчого комітету Сергіївської сільської ради,

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради

7

Термін реалізації

2023 рік

8

Мета Програми

Реалізація комплексу заходів, щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм, щодо поліпшення мікроклімату, санітарної очистки,  створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення

9

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

  1 303,827 тис. грн.

коштів сільського бюджету

1 303,827 тис. грн.

коштів обласного бюджету

-

коштів державного бюджету

-

коштів інших джерел

-

10

Очікувані результати виконання

Забезпечення необхідних умови життя для мешканців Сергіївської сільської територіальної громади

11

Ключові показники ефективності

Відсоток площі, що підлягає покращення санітарного та естетичного стану

 

Секретар сільської ради                                                             Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

                      

                                                                                                                        Додаток 2

                                                                                                                                                       до рішення двадцять сьомої

                                                                                                                                                  сесії восьмого скликання

                                                                                                                                        від 07.06.2023 року

 

Заходи Програми «БЛАГОУСТРІЙ» на 2023 рік

№ п/п

Заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень

Очікуваний результат

1.

Благоустрій Центрального парку в с. Сергіївка

2023 рік

КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

0

Забезпечення необхідних умови життя для мешканців Сергіївської сільської територіальної громади

2.

Оплата електроенергії за вуличне освітлення

2023 рік

КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

1 186,680

3.

Придбання лавочок та туалету в центральний парк

2023 рік

КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

45,730

4.

Придбання саджанців

2023 рік

КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

71,417

Разом

1 303,827

Секретар сільської ради                                                                                                                                   Надія ІЛЛЯШЕНКО

Карта захисних споруд полтавської області

вгору