Menu

 Відповідно до вимог положень Конституції України, Закону України від 6 грудня 1991 року №1932-XII «Про оборону України» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», Закону України від 16 липня 2021 року №1702-IX «Про основи національного спротиву», наказів та розпоряджень Міністерства оброни України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА:

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять сьома сесія восьмого скликання)

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

07 червня 2023 року

 

Про внесення змін до місцевої цільової програми «Територіальна оборона» у 2023 році

 

Відповідно до вимог положень Конституції України, Закону України від 6 грудня 1991 року №1932-XII «Про оборону України» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», Закону України від 16 липня 2021 року №1702-IX «Про основи національного спротиву», наказів та розпоряджень Міністерства оброни України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до місцевої цільової програми «Територіальна оборона» у 2023 році (далі – Програма) затвердженої рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 21 грудня 2022 року, а саме:

        1.1. Розділ Паспорт місцевої цільової програми «Територіальна оборона» у 2023 році викласти в новій редакції (додаток 1);

        1.2. Розділ Заходи місцевої цільової програми «Територіальна оборона» у 2023 році викласти в новій редакції (додаток 2).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                             Ігор ЛІДОВИЙ

 

Додаток 1

до рішення двадцять сьомої

сесії восьмого скликання від

07.06.2023 року

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА» НА 2023 РІК

 1.

Ініціатор розроблення програми

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України»;

Указ Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України» ;

Закону України від 16 липня 2021 року № 1702-IX “Про основи національного спротиву”.

3.

Розробник програми

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6.

Термін реалізації програми

2023 рік

7.

Мета Програми

Розвиток цілісної політики територіальної оборони Сергіївської територіальної громади

8.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі, грн.:

480,553 тис. Грн

коштів сільського бюджету

480,553 тис. Грн.

Коштів обласного бюджету

-

коштів державного бюджету

-

коштів інших джерел

-

9.

Очікувані результати виконання Програми

Створення умов для забезпечення належної роботи підрозділів територіальної оборони та добровільного формування, здійснення матеріально-технічного забезпечення в межах видатків передбачених бюджетом Сергіївської територіальної громади

10.

Ключові показники ефективності

Відсоток забезпеченості територіальної оборони

Секретар сільської ради                                                         Надія ІЛЛЯШЕНКО

Додаток 2

до рішення двадцять сьома

сесії восьмого скликання від

07.06.2023 року

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБРОНА» НА 2023 РІК

№ п/п

Заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. Гривень

Очікуваний результат

1.

Придбання дизельного пального

2023 рік

ДФТГ Сергіївської громади, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

 

100,980

Створення умов для забезпечення належної роботи підрозділів територіальної оборони та добровільного формування, здійснення матеріально-технічного забезпечення в межах видатків передбачених бюджетом Сергіївської територіальної громади

2.

Придбання продуктів харчування для ЗСУ

2023 рік

100,000

3.

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

2023 рік

3,000

4.

Придбання засобів та предметів для пожежогасіння

2023 рік

17,724

5.

Придбання предметів для ДФТГ

2023 рік

109,349

6.

Придбання предметів та обладнання для постраждалих на Каховському водосховищі

2023 рік

49,500

7.

Передачу міжбюджетних трансфертів районному бюджету на виконання Програми «Територіальна оборона Миргородського району» на 2023 рік

2023 рік

100,000

Разом

480,553 тис. грн.

Секретар сільської ради                                                                                                                                  Надія ІЛЛЯШЕНКО

Карта захисних споруд полтавської області

вгору