Menu

 Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна» «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр» з метою забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Сергіївської сільської ради, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні, сільська рада ВИРІШИЛА:

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять сьома сесія восьмого скликання)

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

07 червня 2023 року

 

Про внесення змін до Програми здійснення землеустрою на території Сергіївської територіальної громади на 2023 рік

 

Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна» «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр» з метою забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Сергіївської сільської ради, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми здійснення землеустрою на території Сергіївської сільської територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) затвердженої рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 21 грудня 2022 року, а саме:

        1.1. Розділ Паспорт Програми здійснення землеустрою на території Сергіївської сільської територіальної громади на 2023 рік викласти в новій редакції (додаток 1);

        1.2. Розділ Заходи Програми здійснення землеустрою на території Сергіївської сільської територіальної громади на 2023 рік викласти в новій редакції (додаток 2).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                             Ігор ЛІДОВИЙ

 

 

                                                                                     Додаток 1

                                                                                до рішення двадцять сьомої

                                                                            сесії восьмого скликання

                                                                  від 07.06.2023 року

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

 

1.

 

Ініціатор розроблення Програми

Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

 

Підстава для прийняття Програми

Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна» «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр»

 

2.

 

Розробник Програми

Відділ земельних відносин та  комунальної власності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

 3.

Співрозробник Програми

-

4.

       Відповідальний      

        виконавець   

        Програми

Відділ земельних відносин та  комунальної власності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

5.

Учасники Програми

Відділ земельних відносин та  комунальної власності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6.

Термін реалізації Програми

2023 рік

7.

Мета Програми

Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Сергіївської сільської ради, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні

 

8.

Загальний орієнтовний обсяг

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 

73,600 тис. грн.

кошти сільського бюджету

73,600 тис. грн.

Кошти обласного бюджету

-

кошти державного бюджету

-

кошти інших джерел

-

9.

Очікувані результати виконання

Приведення землевпорядної документацію у відповідність до вимог чинного законодавства

10.

Ключові показники ефективності

Кількість виготовленої земельної документації

 

Секретар сільської ради                                                         Надія ІЛЛЯШЕНКО

                      

                                                                                                                        Додаток 2

                                                                                                                                                       до рішення двадцять сьомої

                                                                                                                                                  сесії восьмого скликання

                                                                                                                                        від 07.06.2023 року

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

№ п/п

Заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень

Очікуваний результат

1.

Послуги по виготовленню технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земельних ділянок

2023 рік

Відділ земельних відносин та  комунальної власності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

0

Приведення землевпорядної документації у відповідність до вимог чинного законодавства

2.

Послуги по виготовленню технічної документації з нормативно грошової оцінки земель в с. Розбишівка

2023 рік

Місцевий бюджет

21,760

3.

Проведення інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами розташованих на землях с\г призначення

2023 рік

Місцевий бюджет

51,840

Разом

73,600 тис. грн

Секретар сільської ради                                                                                                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

Карта захисних споруд полтавської області

вгору