Menu

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 23.12.2021 року

 

Програма «Утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного

користування на 2022 рік»

с. Сергіївка– 2021

 

  1. 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,та обґрунтування необхідності їх розв’язання

         Найгострішими проблемами соціально-культурного обслуговування сільського населення на сьогодні є низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів соціально-культурної сфери, та неспроможність районного бюджету фінансувати діяльність закладів, що надають найнеобхідніші послуги населенню, у повному обсязі до визначених потреб.

         Згідно зі статтею 93 Бюджетного кодексу України (в новій редакції) від 08.07.2010 № 2456-VІ, з 01.01.2011 змінено порядок фінансування закладів охорони здоров'я. На сьогодні процес передачі сільських закладів охорони здоров'я до спільної власності територіальних громад, управління якими здійснює районна рада, не підкріплений відповідним наповненням районного бюджету фінансовими ресурсами, необхідними для утримання цих закладів.

         Для розв'язання проблем, що виникли у зв'язку з фінансовою незабезпеченістю закладів освіти та охорони здоров'я, які є об'єктами спільного користування, необхідно залучити кошти місцевих бюджетів з метою доступності та якості освітніх послуг, первинної медико-санітарної допомоги сільським жителям.

 

  1. Мета Програми

         Припинення негативних процесів у забезпеченні функціонування
об'єктів соціально-культурної сфери села, забезпечення належної якості
надання освітніх та медичних послуг населенню, досягнення позитивних
зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення.

 

  1. Основні завдання Програми

3.1. Забезпечення умов для стабільної роботи об'єктів соціально-культурної сфери громади:

- Гадяцька дитяча музична школа

- центр реабілітації дітей-інвалідів;

- Гадяцький будинок дитячо-юнацької творчості;

- комунальна установа Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників;

- Фонд підтримки підприємництва;

- Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр;

- КНП Гадяцька МЦЛ;

- трудовий архів;

- ЦРЛ;

- КЗ Гадяцький ЦПМСД.

3.2.Ліквідація негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування в громаді.

 

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

5.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

  • Забезпечити ефективне функціонування об'єктів соціально-культурної сфери;
  • сформувати систему надання сільському населенню доступних освітніх, медичних та інших послуг.

 

 

  1. Контроль за виконанням Програми

         Контроль за виконання Програми здійснює виконавчий комітет Сергіївської сільської ради,  постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

П А С П О Р Т

ПРОГРАМИ « УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯЧИ ЛІКВІДАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯНА 2022 РІК»

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 101 та статтею 104 Бюджетного кодексу України.

3

Розробники Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, об’єкти спільного користування

8

Термін реалізації

2022 рік.

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

2 156,886 тис. грн.

11

Коштів сільського бюджету

2 156,886 тис. грн.

12

Коштів інших джерел

-

 

 

Заходи Програми «УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯЧИ ЛІКВІДАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯНА 2022 РІК»

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Сума витрат,

тис. грн.

Утримання  об’єктів спільного користування чи ліквідація негативних наслідків діяльності  об’єктів спільного користування

 

1

Гадяцька дитяча музична школа

2022 р.

581,771

2

Трудовий архів

2022р.

22,072

3

Центр реабілітації дітей-інвалідів

2022 р.

57,700

4

Гадяцький будинок дитячо-юнацької творчості

2022 р.

 

5

Комунальна установа Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників

2022 р.

82,913

6

Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр

2022 р.

10,634

7

Фонд підтримки підприємництва

2022 р.

40,925

8

КЗ  «Гадяцький ЦПМСД»

2022 р.

1 104,500

9

КНП Гадяцька МЦЛ

2022 р.

251,427

10

ЦРЛ

2022 р.

4,944

Всього

2 156,886

 

 

Секретар сільської ради                                                             Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

Карта захисних споруд полтавської області

вгору