Menu

Програма  «Розвиток фізичної культури і спорту в сільській місцевості»

на 2019 рік

  1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

    Стан здоров’я і спосіб життя населення громади потребує окремої уваги держави і владних структур. Демографічна криза негативно впливає на економічний стан та є загрозливим фактором для її майбутнього. Нині кожна п’ята дитина народжується з відхиленням в стані здоров’я. У 90 % школярів діагностуються різні захворювання. Значно зросла частота порушень постави у дітей.

    Фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та розв’язання різних соціальних проблем. В той же час фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу підростаючого покоління. Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я людини, підвищення фізичних і функціональних можливостей її організму, забезпеченні повноцінного дозвілля, збереженні тривалості активного життя населення. 

    В селі проводиться певна робота, спрямована на покращення умов розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження всіх складових її діяльності. Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту далеко не відповідає вимогам сьогодення і не може задовольнити потреб населення громади. Практично відсутня система пропаганди масового спорту як невід’ємної і головної складової здорового способу життя. Дуже малий відсоток населення залучено до занять фізичними вправами та розвитку свого спортивно-культурного рівня. Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях.

    Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, та які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах розвитку суспільства.

 

  1. Мета Програми

     Метою програми є залучення жителів громади до спорту і створити умов для виходу на рівень передових показників фізичного розвитку футбольної команди та спортивних досягнень.

 

3.Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

  • удосконалення системи підготовки футбольної команди села,  підвищення  індивідуальних якостей кожного члена команди, відновити функціонування шкільних спортивних  гуртків;
  • підвищення рівня матеріально-технічного,медичного та інформаційного забезпеченняпроведення змагань;
  • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з залучення широких верств населення (особливо молоді), за місцем проживаннята відпочинку.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми.

     Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії дасть змогу:

  • підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою;
  • поліпшити результати виступу сільської футбольноїкоманди   в чемпіонаті району;
  • сформувати систему підготовки резерву для футбольної команди села, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом.

 

6.Контроль за виконанням Програми

   Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради з освіти,охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

П А С П О Р Т

Програми «розвиткок

фізичної культури і спорту в  сільській місцевості»

на 2019 рік

1.

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2.

Підстава для прийняття Програми

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

3.

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6.

Учасники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, учасники футбольної команди, учасники навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту.

7.

Термін реалізації

2019 рік.

8.

Номер і назва операційної цілі Стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рік, якій відповідає Програма

2.3. Розвиток спроможностей для громадянської активності жителів громади, молоді

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

22,000 тис. грн.

11.

Коштів бюджету ОТГ

22,000  тис. грн.

12.

Коштів інших джерел

-

 

Заходи

програми  «розвиток фізичної культури і спорту в сільській місцевостіна» 2019 рік

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума витрат тис. грн..

1.

Матеріальне забезпечення виїзних матчів сільської футбольної команди в чемпіонаті району.

 

 

2019 р.

 

 

7,000

2.

Одноразова премія учасникам футбольної команди.

2019 р.

15,000

3.

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту.

2019 р.

Не потребує

Разом

22,000

 

вгору