Menu

Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 2019 роки

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”.

         Основною проблемою, на яку буде спрямована програма – проблема фінансового характеру  – дефіцит коштів на оплату праці працівникам та на поточні витрати. Беручи до уваги необхідність надання вчасної та  якісної медичної допомоги, виникає вкрай необхідна потреба у наданні комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров`я фінансової підтримки з бюджету громади.

Для розв'язання проблем, що виникли у зв'язку з фінансовою незабезпеченістю закладів охорони здоров’я, Гадяцькою районною державною адміністрацією  пропонується залучити кошти бюджету Сергіївської сільської об’єднаної територіальної громади для забезпечення їхньої діяльності.

 

 

 1. Мета Програми

         Метою Програми є забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.

 

 

 1. Основні завдання Програми

         Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямами надання  субвенції  для розвитку та  підтримки   закладів охорони здоров’я  для забезпечення їх сталої та ефективної роботи, а саме:

 1. Виплата заробітної плати і сплата нарахувань на зарплату.
 2. Забезпечення лікарськими засобами, в тому числі пільгових категорій населення.
 3. Оплата поточного ремонту приміщень комунальних підприємств, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб комунальних підприємств охорони здоров`я.
 4. Поточний ремонт та придбання обладнання, технічне забезпечення.

 

 

  4.Шляхи та засоби розв’язання проблеми

         Для розв'язання проблем сталої та ефективної роботи закладів охорони здоров’я  необхідно протягом 2019 року у бюджеті Сергіївської сільської об’єднаної територіальної громади запланувати  кошти для передачі субвенції районному бюджету для утримання закладів охорони здоров’я, що розташовані на території Гадяцької об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Очікувані результати

Виконання програми дозволить:

 1. Створити умови для стабільної роботи підприємств при здійсненні своєї діяльності.
 2. Забезпечити своєчасні розрахунки підприємств з бюджетами всіх рівнів.
 3. Надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування населення.
 4. Забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та нарахувань на неї.
 5. Дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 1. Контроль за виконанням Програми

         Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітетом Сергіївської сільської ради,  постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку

 

П А С П О Р Т

Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 2019 роки

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закону України «Про місцеве самоврядування», постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р. № 955 «Про затвердження Програми надання громадян гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетний кодекс України

3

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, КЗ «Гадяцький ЦПМСД», Гадяцька ЦРЛ

7

Номер і назва операційної цілі Стратегічного плану  розвитку Сергіївської ОТГ на 2017-2020 рр.

2.1. Створення безпечних і комфортних умов для життя

 

8

Термін реалізації

2019 р.

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1 315, 788 тис. грн.

11

Коштів бюджету ОТГ

1 315, 788 тис. грн.

12

Коштів інших джерел

-

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 2019 роки

 

 

План заходів по виконанню Програми на 2019 р.

 

 

Заходи

Бюджет ОТГ,об’єм фінансу-

вання

тис, грн.

Джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1. КЗ «Гадяцький ЦПМСД»

Заробітна плата

180,000

-

Сільський бюджет

 

Нарахування на оплату праці

48,000

-

Сільський бюджет

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

118,400

-

Сільський бюджет

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

102,100

-

Сільський бюджет

Оплата послуг (крім комунальних)

226,800

-

Сільський бюджет

Оплата електроенергії

17,053

-

Сільський бюджет

Оплата природного газу

184,075

-

Сільський бюджет

Капітальний ремонт інших об’єктів

-

51,000

Сільський бюджет

Всього

876, 428

51,000

 

 

2. Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради

Оплата водопостачання та водовідведення

100,000

-

Сільський бюджет

 

Оплата електроенергії

100,000

-

Сільський бюджет

 

Оплата природного газу

188,360

-

Сільський бюджет

 

Інші виплати населенню

10,000

-

Сільський бюджет

 

Всього

398,360

 

 

вгору