Menu

Програма розвитку культури на 2019 рік

 1. Загальні положення

Протягом останніх років проведено значну роботу в різних напрямках галузі культури. В громаді збережена мережа установ культури. Для підтримання належного стану за рахунок бюджетних і спонсорських коштів проводилися поточні ремонти приміщень сільських будинків культури , клубів, бібліотек, оновлення їх матеріальної бази. Забезпечено поліпшення культурного обслуговування сільського населення.

Проводиться постійна робота щодо підтримки діяльності  аматорських колективів. 

Для забезпечення культурного обслуговування населення сільської ради  на сучасному рівні, заклади культури потребують подальшого розвитку, що зумовлює необхідність прийняття Програми. Виконання  її можливо за умови підтримки і координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування.

Програма розвитку культури Сергіївської сільської ради  на  2019 рік визначає мету і основні завдання для збереження та всебічного розвитку культури Сергіївської сільської ради. 

 1. Мета Програми

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади.

Забезпечення належних умов для того, щоб заклади культури громади працювали краще, динамічніше, успішніше, здобували прихильність і визнання не лише на Полтавщині,  а й поза її межами.  Досягнення цієї мети можливе за умови створення  ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури.

 

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

        - збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;

        - зміцнення  наявної матеріально-технічної бази закладів культури;

        - впровадження ефективних форм і  методів  культурно-дозвільної діяльності з урахуванням сільських особливостей і традицій;

        - залучення більшої кількості населення до участі в колективах художньої самодіяльності;

        - розвиток самодіяльної народної творчості,  вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва;

        - оновлення бібліотечних фондів;

        - охорона і збереження пам’яток археології та  історії.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

 • створення сприятливих умов для розвитку культури Сергіївської сільської ради;
 • поліпшення рівня культурного обслуговування населення;
 • відродження та подальший розвиток   аматорського мистецтва та народної творчості;
 • активізація участі у обласних, регіональних заходах;
 • покращання інформаційного обслуговування населення, оновлення бібліотечних фондів та збільшення кількості читачів в сільських бібліотеках-філіях.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

        

 1. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

П А С П О Р Т

Програми розвиток культури В СЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ на 2019 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державні цільові програми», Закон України «Про культуру»

3

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Сільські будинки культури, будинки культури, бібліотеки

7

Номер і назва операційної цілі Стратегічного плану  розвитку Сергіївської ОТГ на 2017-2020 рр.

2.1. Створення безпечних і комфортних умов для життя.

2.2. Створення умов для дітей та молоді.

2.3. Розвиток спроможностей для громадської активності жителів громади, молоді.

8

Термін реалізації

2019 рік

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

2028,488 тис. грн.

11

Коштів бюджету ОТГ

2028,488 тис. грн.

12

Коштів інших джерел

-

 

Заходи Програми розвитку культури В сЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ на 2019 рік

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Сума витрат

тис. грн.

Джерела фінансування

1

Капітальний ремонт приміщення сільського клубу в с. Качанове по вул. Клубній,10 Гадяцького району Полтавської області

 

2019 р.

 

500,000

Місцевий бюджет  сільської ради

2

Придбання сценічних костюмів для сільського клубу с. Качанове Гадяцького району Полтавської області

 

2019 р.

 

20,000

Місцевий бюджет  сільської ради

3

Придбання музичної апаратури та проектора для сільського клубу с. Качанове Гадяцького району Полтавської області

 

2019 р.

 

25,000

Місцевий бюджет  сільської ради

4

Придбання металопластикових вікон для сільського клубу с. Новоселівка Гадяцького району Полтавської області

 

2019 р.

 

20,000

Місцевий бюджет  сільської ради

5

Поточний ремонт Розбишівського СБК с. Розбишівка Гадяцького району Полтавської області.

 

2019 р.

 

70,000

Місцевий бюджет  сільської ради

6

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

 

2019 р.

 

1051,184

Місцевий бюджет  сільської ради

7

Використання товарів і послуг

  2019 р.

342,304

Місцевий бюджет  сільської ради

Всього                                            2028,488 тис. грн.

вгору