Menu

Експертний висновок

постійної комісії Сергіївської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Сергіївської сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2021 рік»

 

 

Назва регуляторного акту: Проект рішення Сергіївської сільської ради  „Про місцеві податки і збори на 2021 рік».

 

Територіальній громаді Сергіївської сільської ради на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів.

До складу місцевих податків і зборів входять: єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності, земельний податок, транспортний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, туристичний збір.

У зв’язку з вимогами з урахуванням норм чинного законодавства і створено проект рішення Лучанської сільської ради „Про місцеві податки та збори на 2021 рік”.

Таким чином, проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає в затвердженні цих податків і зборів, які діють на території Сергіївської сільської ради, встановленні строку дії та порядку їх справляння.

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства. Прийняття такого регуляторного акту є доцільним, він відповідає принципам державної регуляторної політики (ст. 4 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”).

Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами (надалі - кодекс) визначено вичерпний перелік місцевих податків і зборів, порядок їх адміністрування, компетенцію контролюючих органів та повноваження сільських  рад щодо встановлення їх рівня.

         Розробником проекту регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог, зазначених у ст. 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2004 № 308 та Постановою Кабінету міністрів України від 16.12.2015 року № 1151.

 

Таким чином, з метою безумовного виконання вимог кодексу та недопущення суперечливих ситуацій, необхідно прийняти регуляторний акт, який установлюватиме ставки податку на об’єкти житлової та нежитлової

 

нерухомості, ставки єдиного, транспортного, земельного податків та  туристичний збір.

            Прийняття цього рішення надасть можливість збільшення обсягів доходів до бюджету села, а відповідно і його видатків, для забезпечення потреб громади та фінансування сільських програм і не понесе ніяких додаткових витрат.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування, а платники повинні сплачувати податки і збори по ставках, передбачених проектом цього рішення, та відповідно до норм, передбачених Податковим кодексом України;

У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе у разі зміни чинного законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Термін дії запропонованого регуляторного акта – 2021 рік.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з прийняттям урядом нових нормативних актів, до нього теж будуть вноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

Насамперед, потрібно буде оцінити достатньо реалістичні показники в досягненні задекларованих цілей.

Після впровадження на державному рівні всіх механізмів адміністрування податку пропонується здійснювати оцінку показників результативності дії регуляторного акта за показниками надходження коштів до бюджету села.

У зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності дії регуляторного акта необхідно використовувати виключно статистичні дані, базове відстеження буде здійснено протягом року після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами проведеного відстеження буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

Узагальнений висновок

Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку                                             

 

 

                                         М.А. Смаль

 

        

Карта захисних споруд полтавської області

вгору