Menu

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської сільської  ради Гадяцького району  Полтавської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

 Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок плати за землю в місті у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок плати за землю до вимог Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" та залучення додаткових коштів до бюджету Сергіївської  сільської  ради.

      Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх землекористувачів та землевласників: територіальну громаду, суб’єктів господарювання, державні органи, органи місцевого самоврядування. Враховуючи вищевикладене, даним проектом рішення Сергіївської сільської ради передбачається встановлення ставки земельного податку на земельні ділянки різних категорій, які розміщенні на території земель Сергіївської сільської  ради.

З метою прозорості та рівних умов серед суб’єктів господарювання, громадян по сплаті земельного податку за землі на території Сергіївської сільської ради розробляються ставки на 2019 рік. Введення в дію рішення Сергіївської  сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» дасть можливість збільшити надходження до бюджету міста. За даними відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Сергіївської   сільської  ради, станом на 01.05.2018р., обліковується 16 суб’єктів господарювання, які є платниками земельного податку. За умови залучення до оподаткування усіх таких платників податків, прогнозні нарахування земельного податку за 2019 рік складуть 614 тис.грн. Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту: громадяни, держава, суб’єкти господарювання.  Громадяни: Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету села від сплати земельного податку.

 Держава 1.Впливає шляхом встановлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям 2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку  та пільг по його сплаті.

 Суб’єкти господарювання. Впливає на суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки Для суб’єктів господарювання, що сплачують орендну плату за землю у тому числі суб’єкти малого підприємництва Впливає на суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки Для суб’єктів малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку).

Пільги зі сплати податку за землю встановлюються на 2019 рік Податковим кодексом України та даним рішенням.

У 2017 році загальна сума надходжень до сільського бюджету від сплати земельного податку склала 589 тис. грн., з них 256 тис. грн. - від юридичних осіб; 333 тис. грн. - від фізичних осіб.

 

 1. II. Цілі державного регулювання

 

2.1. Головною ціллю розробки даного проекту рішення сільської  ради є наповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади  , у тому числі й пов’язаних з передачею ряду державних повноважень на місцевий рівень.

2.2. Дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку.

2.3. Забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок. 6

2.4. Встановлення ставок податку за землю на території Сергіївської  сільської  ради  та надання обґрунтованих пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів господарювання державної та комунальної власності на наступний бюджетний період – 2019 рік.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Забезпечує отримання додаткових надходжень до бюджету громади від сплати земельного податку для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

По закінченню 2018 року рішення має бути скасовано, як таке що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди  

  Витрати

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Збільшення дохідної частини бюджету міста Гадяч для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста. Надходження від сплати земельного податку у 2019 році складатиме більше 2620,0 тис.грн.

 

 

Відсутні

Відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди  

  Витрати

Прийняття регуляторного акту

  Додаткові надходження до міського бюджету у запропонованому вигляді нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів

Відсутні

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

У зв’язку з меншим надходженням земельного податку до сільського бюджету, потреби громади відповідно до програми економічного і соціального розвитку будуть задоволені не в повній мірі

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

   Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Додаткові надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

Відсутні

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.

Суб’єкти господарювання втратять право на отримання пільги зі сплати земельного податку

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час  вирішення проблеми

Бал результативності (за чотирибальною

системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного   бала

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання: втрачаєтьсяможливість отримання додаткових надходжень до бюджету сіл від сплати земельного податку, котрі необхідні для забезпечення нагальних потреб громади

 

    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін призведе до  того, що по закінченню 2018 року рішення має бути скасовано, як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не  забезпечує досягнення цілей державного регулювання і не поширюється на подальші періоди. Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.  

   Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.  

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 

 1. Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення Сергії

Всякої  сільської  ради  Полтавської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», яким встановити ставки земельного податку, що сприятиме створенню рівних умов оподаткування для суб’єктів господарювання, які мають постійне та строкове право користування земельними ділянками на території Сергіївської  сільської  ради.

 1. Встановлення пільг по земельному податку підприємствам державної власності та комунальним підприємствам територіальної громади  з метою мінімізації впливу на суб’єктів-споживачів послуг, які надаються ними, а також зменшення дотацій з сільського бюджету цим комунальним підприємствам.  
 2. Оприлюднення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.
 3. З метою забезпеченні інформованості громади та суб’єктів господарювання про прийняте рішення міської ради воно буде оприлюднене в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сергіївської сільської  ради. Набирає чинності дане рішення з початку бюджетного періоду – з 1 січня 2019 року.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта

 

 залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги Розроблено додаток до методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії акта – наступний бюджетний період – 2019 рік. У разі внесення змін в законодавстві буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акта, або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники: 1. Загальна кількість платників земельного податку. 2. Загальна сума надходжень від сплати земельного податку до сільського бюджету за звітний період. Очікувані результати: - Інтереси громадян – отримання якісних комунальних послуг; - Інтереси суб’єктів господарювання – встановлення чітких та прозорих правил визначення плати за землю; - Інтереси Сергіївської  сільської   ради – раціональне використання землі з метою наповнення дохідної частини місцевого бюджету від плати за землю.

 

 1. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

 Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Для проведення відстеження будуть використані аналітичні показники Гадяцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, інформація фінансового   відділу, відділу земельних відносин,комунального  майна  та  ЖКГ виконавчого  комітету  Сергіївської  сільської  ради. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом затвердження звіту про виконання бюджету сільської  ради. Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 Голова постійної комісії з питань

фінансів, бюджету, планування

соціально-економічного розвитку                                                 Смаль М.А.

Карта захисних споруд полтавської області

вгору