Menu

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Сергіївської сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2020 рік»

 

           Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами). 

І.         Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно із пунктом 24 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” територіальній громаді Сергіївської сільської ради на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів. Верховною Радою України внесені зміни до Податкового Кодексу України (далі – Кодекс), які визначає новий перелік місцевих податків і зборів та засади їх справляння. Так, згідно Податкового Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VIII» на території сільської ради на сьогоднішній день діють наступні місцеві податки і збори: земельний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості та житлової нерухомості, єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності, транспортний податок.  Єдиний податок для юридичних осіб сплачує 4 платники  і всі вони є платниками єдиного податку П групи. Платників 1 групи єдиного податку на території сільської ради протягом 2019 року є 45 осіб, а з ІV групи є 34 платники. З початку 2019 року до бюджету сільської ради надійшло єдиного податку з юридичних осіб надійшло 47 070 грн., єдиного податку з фізичних осіб надійшло 365 342, 82 грн., єдиного податку із с/г виробників 749 462,67.  Земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло відповідно 116 507,91 грн. і 299 622,98 грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Транспортний податок у 2018 та 2019 роках не сплачувався.

У зв’язку з вимогами Закону України від 11.09.2003р. № 1160-VI „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (зі змінами), з урахуванням норм чинного законодавства та особливостей громади і створено проект рішення Сергіївської сільської ради „Про місцеві податки та збори на 2020 рік”.

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Сергіївської сільської ради.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

ні

Громадяни

-

ні

Держава

Так. Недотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення соціальної напруги, політичної та соціальної нестабільності у суспільстві.

-

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти

малого підприємництва

Так. Сплата податку в розмірах, встановлених радою, платниками податку (суб’єкти малого підприємництва)

-

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

Таким чином, проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного регуляторного акту полягає в затвердженні цих податків і зборів, які діятимуть на території Сергіївської сільської ради, встановленні строку дії та порядку їх справляння.

 

ІІ. Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- виконання норм чинного законодавства;
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території сільської ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах, визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади села;

- встановлення пільг щодо сплати місцевих податків і зборів;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету;

-  забезпечення своєчасного надходження до місцевого бюджету місцевих податків та зборів;

- виконання програми соціального та економічного розвитку території сільської ради, вирішення проблем громади.

            Планується за рахунок коштів місцевого бюджету фінансування заходів програми соціально – економічного розвитку території сільської ради, а саме: поточний ремонт вуличного освітлення, ремонт доріг комунальної власності та інші роботи щодо благоустрою території сільської ради.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

Визначення альтернативних способів Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття запропонованого

регуляторного акту

(далі – Альтернатива №1)

У разі неприйняття проекту рішення, відповідно до п.12.3.5. ст. 12 Кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки. Відсутня процедура прийняття регуляторного акту.

Прийняття запропонованого регуляторного акту

(далі – Альтернатива №2)

Згідно з проектом рішення ставка єдиного податку на 2020 рік становитиме для першої групи платників єдиного податку 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового(звітного) року, для другої групи –20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового(звітного) року.

Дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Для всіх платників податків нульові ставки

- стимулювання платників податку для сплати податків за мінімальної ставки в повному обсязі

- зменшення податкового

навантаження на суб’єктів малого підприємництва призведе до покращення іміджу місцевої влади

серед даної категорії;

 

 

- суттєве зменшення надходжень до

сільського бюджету;

- неможливість фінансування

програми економічного та соціального

розвитку села;

- зростання соціальної напруги;

- витрати на організацію контролю за надходженням коштів до сільського бюджету

Альтернатива № 2

Дохід в бюджет з початку року  10 998 074,58 грн.

 

- стабільні надходження коштів до сільського бюджету;

- формування позитивного іміджу влади

- наповнення місцевого бюджету за рахунок податків, що збільшиться за рахунок більшої сплати єдиного податку;

- забезпечення сталого розвитку території сільської ради;

- зменшення соціальної напруги

- на організацію контролю за

надходженням коштів до сільського бюджету

- пов’язані з розробкою регуляторного акту; контроль за його виконанням;

- проведення аналізу та заходів по відстеженню

результативності регуляторного акту;

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громади:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

відсутні

Невиконання запланованих заходів програми соціально – економічного розвитку

Альтернатива №2

вирішення частини соціальних проблем території сільської ради, проблем громадян за рахунок зростання доходної частини сільського бюджету

- зростання цін через збільшення розміру сплати підприємцями податків;

- зростання розміру суми податку в порівнянні з попереднім роком при

зростанні розміру мінімальної заробітноїплати;

- пов’язані з обчислення, звітуванням тасплатою податку.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Дохід в бюджет 0 грн/рік

Для всіх платників податків нульові ставки

- ставки податків за мінімальними ставками

 

 

- суттєве зменшення надходжень до

сільського бюджету;

- неможливість фінансування

програми економічного та соціального

розвитку села;

- зростання соціальної напруги;

- витрати на організацію контролю за надходженням коштів до сільського бюджету

Альтернатива 2

Дохід в бюджет 1 161 875,49  тис. грн./рік

 

- наповнення місцевого бюджету за рахунок податків, що збільшиться від сплати єдиного податку платниками П групи

- стабільні надходження коштів до сільського бюджету;

- забезпечення сталого розвитку території сільської ради;

- зменшення соціальної напруги;

- формування позитивного іміджу влади

Сплата податку за ставками, збільшення витратної частини у розрахунку на одного платника єдиного податку в рік порівняно з минулим роком та на одного платника податку на нерухоме майно, віджмінне від земельної ділянки в рік

 

 

Джерело інформації: розрахункові дані взяті на підставі даних бухгалтерії Сергіївської сільської ради.

 

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію РА

Альтернатива №1

Не вибрана за причини відсутності коштів для реалізації цільових програм, що приведе до підвищення соціальної напруги та невдоволення громадян

Проблема наповнення сільського бюджету буде вирішена частково (надходження податків по мінімальних ставках), програми розвитку будуть фінансуватись не в повній мірі.

Витрати суб’єкта господарювання на впровадження данного регуляторного акту будуть на рівні витрат при альтернативі 2, але сума сплачених ним податків буде меншою.

Х

Альтернатива № 2

Ця альтернатива є найбільш привабливою за наступними причинами:

-дозволяє реалізувати бюджетні програми та соціальні проекти;

- прозорість дій місцевих органів

влади;

Недоліки цієї альтернативи –перехід суб’єктів господарювання в «тінь» - легко виправляються та контролюються за причини не великої кількості суб’єктів господарювання та високої обізнаності громадян зі справами громади.

Найбільші зовнішні ризики:

-зміна діючого законодавства

-підвищення рівня інфляції

 

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення Сергіївської сільської ради "Про місцеві податки і збори на 2020 р.» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Сергіївської сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 1. V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 1.

 

 1. VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії рішення про встановлення місцевих податків і зборів обмежений. Регуляторний акт буде діяти протягом 2020 бюджетного року, оскільки така вимога міститься у статті 12 Податкового кодексу України.

 

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Розмір надходжень до сільського бюджету

10 998 074,58 грн.

 Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

114

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

100%

 

VIIІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Результативність діючого регуляторного акта буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю та аналізу за надходженням коштів до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів статистичним методом.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись в 1 кварталі 2020 року.

Повторне відстеження буде здійснено в 1 кварталі 2021 року шляхом налізу офіційних статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

 

 

 

Сільський голова                                                                                  І.Г. Лідовий

 

 


Додаток 1

до Аналізу регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2020 рік»

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у травні 2019 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

Телефонні розмови із власниками об’єктів нерухомості (ПАТ " Укрнафта", НГВУ "Полтаванафтогаз", Розбишівське СТ, ПАТ" Полтавобленерго", Качанівський ГПЗ .)

Телефонні розмови із платниками єдиного податку

 

(Лобода Е.В., Скороход А.В., Скороход В.В., Тарасенко С.В., Горкун Я.Ю., Гайдабура В.С., Лук'янчиков С. Ю., Ващенко Я. І., Лук'янчиков С. Ю., Тимошенко В. О., Шевченко Д.Ю., Загорулько В.С., Пащенко В.П., Чирвон А. А., Верещака І.М., Верещака Л.М..)

5

 

 

 

 

 

16

 

 

Доведення до відома опитуваних обґрунтування необхідності прийняття зазначеного проекту регуляторного акту

 

 

 

Обговорено розміри ставок єдиного податку на 2020 рік. Прийнято рішення ставки податку для II групи платників єдиного податку всім встановити 15%

В цілому регулювання сприймається, уточнено зміст бізнес процесів та основні витрати бізнесу

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, грн.

-          - єдиний податок (І – ІІ та IV групи), грн. 

 

 

 

7

 

86

 

 

7

 

86

 

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 100 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

Найменування податків та зборів

 

Суб’єкти малого підприємництва

(%)

 

У тому числі мікро- підприємництва

(%)

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, грн.

-          - єдиний податок (І та ІІ групи), грн.

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання здійснюємо по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиному податку (І та ІІ група платників), до яких застосовуються даним проектом рішення процедури регулювання. Єдиний податок

Поряд-ковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.2. єдиний податок (І та ІІ групи)

 

 

 

--

 

--

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

2.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

2.2. єдиний податок (І та ІІ групи)

 

 

 

 

--

 

--

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І та ІІ групи)

 

 

 

--

 

--

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І та ІІ групи)

 

 

--

 

--

5

Інші процедури (уточнити):

(сплата податків та зборів)

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- сплата єдиного податку (І група) до прожиткового мінімуму

- єдиний податок (ІІ група)

- єдиний податок (ІV група)

 

 

 

 

 

299 622,98

 

47 070

365 342,82

749 462,67

6

Разом, гривень

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І група)

- єдиний податок (ІІ група)

- єдиний податок (ІV група)

 

299 622,98

 

47 070

365 342,82

749 462,67

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І група)

- єдиний податок (ІІ група)

- єдиний податок (ІV група)

 

 

 

 

7

51

4

31

8

Сумарно, гривень

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І група)

- єдиний податок (ІІ група)

- єдиний податок (ІV група)

 

 

299 622,98 грн.

 

47 070,00 грн.

365 342,82 грн.

749 462,67 грн.

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2019 рік

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4173 грн. та у погодинному розмірі  25,13 грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Стосується 100 % суб’єктів.

витрати часу на отримання інформації про регулювання (рішення сільської  ради)

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І та ІІ групи)

 

 

 

 

Оціночно:

 

 

 

1,00 годин х 25,13 грн. = 25,13 грн.

 

1,00 годин х 25,13 грн. = 25,13 грн.

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100 % суб’єктів.

Витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва  процедур на впровадження вимог регулювання

 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

(збір інформації про нерухоме майно, що знаходиться у власності та підлягає оподаткуванню -  кількість кв.м., які оподатковуються, наявність пільг, визначення та організація у суб’єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції, здійснення оплати податку -1 раз в рік, тощо)

- єдиний податок (І та ІІ групи)

(здійснення оплати податку помісячно – 12 разів на рік)

 

 

 

 

 

Оціночно:

 

 

 

1,00 година х 25,13 грн. = 25,13 грн.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 година х 25,13 грн. х 12 = 301,56 грн.;

 

 

 

11

Процедури офіційного звітування

-

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

 

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І та ІІ групи)

 

 

(25,13 + 25,13) = 50,26 грн.

 

(25,13 + 301,56) = 326,69 грн.

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І – ІІ, IV групи)

 

 

 

 

 

 

7

86

 

16

Сумарно, гривень

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

- єдиний податок (І – ІІ, IV групи)

 

 

50,26 грн. х 7 = 351,82 грн.

 

326,69 грн. х 86 = 28 095,34 грн.

 

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання. 

 

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податків (визначається виключно нормами Податкового кодексу України).Таким чином, Сергіївська сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

Щодо зменшення ставок податку:

З метою пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єктів господарювання запропоновано наступні ставки податків:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, а саме: залишити діючу ставку податку для фізичних осіб по об’єктах житлової нерухомості (0,750%) та для юридичних осіб (0,750%) у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати.  До бюджету Сергіївської сільської ради в 2018 році на дійшло 575 598,17 грн., а з початку цього року 299 622,98 грн.

- єдиний податок:

 І група – 10% відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; в поточному році надійшло 365 342,82 грн., а в минулому році прибуло 520 150,40 грн. 

ІІ група – 20% відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. По даній групі в поточному році зайшло до бюджету 47 070 грн., в 2018 році – 207 399,05 грн..

Відсоткові ставки єдиного податку для третьої групи платників не 2019 рік: 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

 • 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для четвертої групи платників єдиного податку розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

 • для ріллі, сіножатей і пасовищ ( крім сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту) – 0,95;
 • для багаторічних насаджень – 0,57;
 • для земель водного фонду – 2,43;
 • для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту – 6,33.

З початку 2019 року надійшло 749 462,67 грн.,  за 2018 рік поступило 2 474 549,77грн.

На 2020 рік у зв’язку з збільшенням  мінімальної заробітної плати планується збільшення надходжень ставок єдиного податку.

Транспортний податок у 2018 та 2019 роках не надходив. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп.267.2.1 пункту 267.2 статті 267  ПКУ є об’єктами оподаткування, а це легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

    Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пп.267.2.1 пункту 267.2  статті 267 ПКУ

Тобто, деякі ставки місцевих податків та зборів, до яких застосовуються даним проектом рішення «Про місцеві податки і збори на 2020 рік» процедури регулювання, є нижчими, ніж максимальні ставки, передбачені Податковим кодексом України.

                   Земельний податок

               Ставки земельного податку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва      фактично встановлено 0,4 % по розміру мінімальної заробітної плати для фізичних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб. З січня по травень 2019 року для фізичних осіб надійшло 36 618,73 грн..  В 2018 році – 447 017,83 грн. (фізичних осіб). Земельний податок з юридичних осіб надійшло 79 889,18 грн. з початку 2019 року. В 2018 році -  230 622,85 грн.. (з юридичних осіб). При плані на 2019 рік 0,4% мало б надійти 102 тис.грн., але через те, що грошова оцінка землі зменшилася на 22% надійде 82 тис.грн.

   Якщо ставку встановити 0,6 % надходження має становити 123 тис. грн..

   По землях лісового призначення ставка 0,01 і надходження в 2019 році 2381,71 грн., якщо встанови ставку на 0,01 то надходжень збільшиться до 23 817,10грн.

 

 

Сільський голова                                                                                        І.Г. Лідовий

 

 

Карта захисних споруд полтавської області

вгору