Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(четверта сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

24.02.2021 

 

Про внесення змін у додаток до рішення третьої сесії Сергіївської сільської ради восьмого скликання від 12.02.2021 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сергіївської сільської ради»

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року №123-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523, з метою покращення якості надання адміністративних послуг та з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб у сфері отримання адміністративних послуг, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Внести  зміни у додаток до рішення третьої сесії Сергіївської сільської ради восьмого скликання від 12.02.2021 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сергіївської сільської ради», а саме викласти Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сергіївської сільської ради у новій редакції (додається).

2. Суб’єктам надання адміністративних послуг виконавчого комітету Сергіївської сільської ради постійно здійснювати контроль за своєчасністю та якістю надання адміністративних послуг відповідно до визначених повноважень.

  1. Спеціалісту І категорії відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Батурі Я.Д. з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дичка О.Р. та на постійну комісію з гуманітарних питань Сергіївської сільської ради.

 

Сільський голова                                                                                                                                                                              І.Г. Лідовий

 

                     Додаток

до рішення 3-ї сесії Сергіївської сільської ради 8 скликання від 12.02.2021

(зі змінами внесеними Рішенням 4-ї сесії Сергіївської сільської ради 8 скликання від 24.02.2021

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сергіївської сільської ради

(у новій редакції)

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

1. РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1.                 

Державна реєстрація народження

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

2.                 

Державна реєстрація смерті

3.                 

Державна реєстрація шлюбу

2. РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ

1.

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

2.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

3.

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4.                 

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

5.                 

Реєстрація місця перебування особи

6.                 

Видача довідки про реєстрацію місця перебування особи

7.                 

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (площ, провулків, тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

 

8.                 

Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

3. ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ

1.

Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку

Положення про паспорт громадянина України, затверджене постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ

4. НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

1.

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Закон України «Про нотаріат»

2.

Скасування заповіту (крім секретного)

3.

Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документа

4.

За свідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього

5.

Засвідчення справжності підпису на документі

6.

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами

5. РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

1.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

2.

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, іпотеки

3.

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

4.

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

5.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

6.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

7.

Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно

6. НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

1.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України «Про оцінку земель»

2.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

3.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

4.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права су­боренди, сервітуту, з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

5.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

6.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку, з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

7.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-те­риторіальних одиниць з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

8.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

9.                 

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

10.            

Видача довідки про:

1. наявність та розмір земельної частки (паю)

2. наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового при­значення (використання)

Земельний кодекс України

11.            

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1. витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку

2. довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (те­риторії).

3. викопіювань з картографічної основи Державного земельно­го кадастру, кадастрової карти (плану).

4. копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

7. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

1.

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

Земельний кодекс України

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

2.

Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України

 

3.

Прийняття рішення про:

-припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади

-припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

4.

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

5.

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

6.

Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності (за зверненням особи)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

7.

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Закон України «Про землеустрій»

8.

Затвердження технічної документації:

 

Закон України «Про оцінку земель»

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів

з бонітування ґрунтів

з економічної оцінки земель

9.

Передача (виділення) у власність, надання у постійне користування або оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про державний земельний кадастр»

10.

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

11.

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про фермерське господарство»

12.            

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про оренду землі»

13.            

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

14.            

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

15.            

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

16.            

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

17.            

Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

18.            

Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

19.            

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

20.            

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Цивільний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

21.            

Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

22.            

Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

23.            

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

24.            

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

25.            

Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

26.            

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

27.            

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

28.            

Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

29.            

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

Цивільний кодекс

Земельний кодекс

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

30.            

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)

31.            

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Закон України «Про землеустрій»

32.            

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

8. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

1.

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про врегулювання містобудівної діяльності»

2.

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Видача ордеру на видалення зелених насаджень

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

4.

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»

5.

Видача довідки про склад сім’ї призовника

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6.

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української РСР

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

7.

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

8.

Видача ордера на:

жиле приміщення;

жилу площу в гуртожитку;

на службове жиле приміщення

9.

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Житловий кодекс Української РСР

10.

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу»

11.

Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

12.

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

13.

Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю

Закон України «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні»

14.

Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства

Закон України «Про особисте селянське господарство

15.

Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві (ОСГ)

 

Закон України «Про особисте селянське господарство»

Закон України «Про зайнятість населення»

16.

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок

Податковий кодекс України

Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

9. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Видача містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

2.

Видача будівельного паспорта на забудову земельної ділянки

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

1.

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

2.

Призначення пільги на придбання

палива, у тому числі рідкого,

скрапленого балонного газу для

побутових потреб

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про охорону

Дитинства»

3.

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про охорону

Дитинства»

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Закон України «Про соціальний

захист дітей війни»

Закон України «Про жертви

нацистських переслідувань»

Закон України «Про статус і

соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

4.

Призначення тимчасової державної

допомоги дітям, батьки яких

ухиляються від сплати аліментів, не

мають можливості утримувати

дитину або місце їх проживання чи

перебування невідоме

Сімейний кодекс України

5.

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Закон України «Про державні

нагороди України»

6.

Прийняття рішення щодо надання

соціальних послуг

Закон України «Про соціальні

послуги»

7.

Видача довідки для отримання пільг

особам з інвалідністю, які не мають

права на пенсію чи соціальну

допомогу

Закон України «Про основи

соціальної захищеності осіб з

інвалідністю в Україні»

8.

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном

або піклувальником повнолітньої

недієздатної особи або особи,

цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

9.

Видача дозволу опікуну на вчинення

правочинів щодо:

1) відмови від майнових прав

підопічного;

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного;

3) укладення договорів, які

підлягають нотаріальному

посвідченню та (або) державній

реєстрації, в тому числі договорів

щодо поділу або обміну житлового

будинку, квартири;

4) укладення договорів щодо іншого

цінного майна;

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного

управління, власником якого є

підопічна недієздатна особа;

6) передання нерухомого майна або

майна, яке потребує постійного

управління, власником якого є

підопічна недієздатна особа, в

управління іншій особі за договором

Цивільний кодекс України

10.

Видача піклувальнику дозволу на

надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів

щодо:

1) відмови від майнових прав

підопічного;

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного;

3) укладення договорів, які

підлягають нотаріальному

посвідченню та (або) державній

реєстрації, в тому числі щодо поділу

або обміну житлового будинку,

квартири;

4) укладення договорів щодо іншого

цінного майна

Цивільний кодекс України

11.

Призначення державної

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

12.

Призначення державної допомоги:

1) у зв’язку з вагітністю та пологами

жінкам, які не застраховані в системі

загальнообов’язкового державного

соціального страхування;

2) при народженні дитини,

одноразової натуральної допомоги

«пакунок малюка»;

3) при усиновленні дитини;

4) на дітей, над якими встановлено

опіку чи піклування;

5) на дітей одиноким матерям;

6) одному з батьків, усиновлювачам,

опікунам, піклувальникам, одному з

прийомних батьків, батькам-

вихователям, які доглядають за

хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;

7) на дітей, які виховуються у

багатодітних сім’ях

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про охорону

дитинства»

13.

Призначення державної соціальної

допомоги особам з інвалідністю з

дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України «Про державну

соціальну допомогу особам з

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

14.

Призначення надбавки на догляд за

особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Закон України «Про державну

соціальну допомогу особам з

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

15.

Призначення державної соціальної

допомоги особам, які не мають права

на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

16.

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

17.

Призначення компенсації за догляд

фізичній особі, яка надає соціальні

послуги з догляду без здійснення

підприємницької діяльності на

непрофесійній основі

Закон України «Про соціальні послуги»

18.

Призначення компенсації за догляд

фізичній особі, яка надає соціальні

послуги з догляду без здійснення

підприємницької діяльності на

професійній основі

Закон України «Про соціальні послуги»

19.

Надання інформації з реєстру

застрахованих осіб Державного

реєстру загальнообов’язкового

державного соціального страхування

Закон України «Про збір та облік

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

20.

Призначення (перерахунок) пенсій,

надбавок, підвищень до пенсій

Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

21.

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

Закон України «Про волонтерську діяльність»

22.

Призначення тимчасової державної

соціальної допомоги непрацюючій

особі, яка досягла загального

пенсійного віку, але не набула права

на пенсійну виплату

пункт 5 розділу II «Прикінцеві та

перехідні положення» Закону

України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

23.

Видача довідок про набутий

страховий стаж, розмір пенсії,

перебування особи на обліку як

одержувача пенсії

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

24.

Призначення грошової допомоги

особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок

психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії

закладу охорони здоров’я потребує

постійного стороннього догляду, на

догляд за нею

Закон України «Про психіатричну

допомогу»

25.

Призначення одноразової

грошової/матеріальної допомоги

особам з інвалідністю та дітям з

інвалідністю

Закон України «Про основи

соціальної захищеності осіб з

інвалідністю в Україні»

26.

Призначення одноразової

компенсації:

1) сім’ям, які втратили годувальника

із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

2) дружинам (чоловікам), якщо та

(той) не одружилися вдруге,

померлих громадян, смерть яких

пов’язана з Чорнобильською

катастрофою, участю у ліквідації

наслідків інших ядерних аварій, у

ядерних випробуваннях, військових

навчаннях із застосуванням ядерної

зброї, у складанні ядерних зарядів та

здійсненні на них регламентних

робіт;

3) батькам померлого учасника

ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС, смерть якого

пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

Закон України «Про статус і

соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

27.

Призначення компенсацій та

допомоги учасникам ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС, громадянам, які брали участь у

ліквідації інших ядерних аварій та

випробувань, у військових навчаннях

із застосуванням ядерної зброї, у

складанні ядерних зарядів та

здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2

Закон України «Про статус і

соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

28.

Призначення компенсацій та

допомоги дітям, які потерпіли від

Чорнобильської катастрофи, дітям з

інвалідністю, інвалідність яких

пов’язана з Чорнобильською

катастрофою, та їхнім батькам

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

29.

Призначення грошової компенсації:

1) вартості проїзду до санаторно-

курортного закладу і назад особам з

інвалідністю внаслідок війни та

прирівняним до них особам;

2) особам з інвалідністю замість

санаторно-курортної путівки;

3) вартості проїзду до санаторно-

курортного закладу (відділення

спинального профілю) і назад особам,

які супроводжують осіб з

інвалідністю I та II групи з

наслідками травм і захворюваннями

хребта та спинного мозку;

4) вартості самостійного санаторно-

курортного лікування осіб з

інвалідністю;

5) замість санаторно-курортної

путівки громадянам, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи;

6) особам з інвалідністю на бензин,

ремонт і технічне обслуговування

автомобілів та на транспортне

обслуговування;

7) замість санаторно-курортної

путівки особам з інвалідністю

внаслідок війни та прирівняним до

них особам

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Закон України «Про реабілітацію

осіб з інвалідністю в Україні»

________»_________

 

 

 

 

 

 

 

_________»_________

 

 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

 

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

30.

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

Закон України «Про реабілітацію

осіб з інвалідністю в Україні»

31.

Видача направлення на проходження

обласної, центральної міської у

мм. Києві та Севастополі медико-

соціальної експертної комісії для

взяття на облік для забезпечення осіб

з інвалідністю та законних

представників дітей з інвалідністю

автомобілем

Закон України «Про реабілітацію

осіб з інвалідністю в Україні»

32.

Видача направлення на забезпечення

технічними та іншими засобами

реабілітації осіб з інвалідністю та

дітей з інвалідністю

Закон України «Про реабілітацію

осіб з інвалідністю в Україні»

33.            

Установлення статусу, видача

посвідчень:

1) батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї;

 

2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій);

 

3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

 

4) учасникам війни;

5) особам з інвалідністю внаслідок

війни;

6) особам з інвалідністю та особам з

інвалідністю з дитинства;

 

 

 

7) ветеранам праці;

 

 

 

 

8) жертвам нацистських

переслідувань

 

 

Закон України «Про охорону

дитинства»

 

Закон України «Про статус і

соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи»

 

Закон України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту»

________»_______

________»_______

 

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

 

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

 

Закон України «Про жертви

нацистських переслідувань»

34.            

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

1) осіб з інвалідністю;

 

 

 

2) ветеранів війни та осіб, на яких

поширюється дія Законів України

«Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту» та «Про

жертви нацистських переслідувань»;

 

3) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

Закон України «Про основи

соціальної захищеності осіб з

інвалідністю в Україні»

 

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

35.            

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

11. ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ

1.

Надання комплексної послуги «е-малятко», яка складається з таких послуг:

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

1)

реєстрація місця проживання

2)

призначення допомоги при народженні дитини

3)

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

 

4)

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

5)

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

6)

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

7)

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

8)

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

 

 

Секретар Сергіївської сільської ради                                                                                                                                                        Н.В. Ілляшенко

 

вгору