Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

29.04.2021 

 

Про створення постійно діючої Комісії із встановлення фактів отруєння бджіл засобами захисту рослин на території Сергіївської сільської ради

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», керуючись Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 № 338 та з метою установлення факту отруєння бджіл та допомоги постраждалим від отруєння бджолиним сім'ям на території Сергіївської сільської ради, сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Створити постійно діючу Комісію із встановлення фактів отруєння бджіл засобами захисту рослин на території Сергіївської сільської ради (далі – Комісія) (склад комісії додається).
 2. Затвердити Положення про постійно діючу Комісію із встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин на території Сергіївської сільської ради (Положення– додається).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Лідового І. Г.

 

Сільський голова                                                                                                                                                                 І.Г. Лідовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням п’ятої сесії Сергіївської сільської ради восьмого скликання від 29.04.2021

 

Склад

 

постійно діючої Комісії із встановлення фактів отруєння бджіл засобами захисту рослин на території Сергіївської сільської ради

 

 

Дичок Олег Романович –                       заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Батура Яна Дмитрівна –                        спеціаліст І категорії відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, секретар комісії;

Кіяшко Олег Іванович –                        лікар із загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Гадяцького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, член комісії (за згодою);

Карпенко Людмила Анатоліївна – провідний лікар відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Гадяцького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, член комісії (за згодою);

Шелист Тетяна Вікторвіна –                  головний спеціаліст відділу контролю за обігом захисту рослин управління фіто санітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, член комісії (за згодою);

Михайлов Валентин Миколайович –    дільничний офіцер поліції сектору превенції відділу поліції №1 Миргородського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області, лейтенант поліції (за згодою);

Представник органу місцевого самоврядування, адміністративні межі якого знаходяться ближче ніж за 10 кілометрів від пасіки, яку обстежує Комісія.

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                                                      Н.В. Ілляшенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням п’ятої сесії Сергіївської сільської ради восьмого скликання від 29.04.2021

 

Положення

про постійно діючу Комісію із встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин на території Сергіївської сільської ради

 1. Постійно діюча Комісія із встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин на території Сергіївської сільської ради (далі - Комісія) створена для обстеження пасік і фіксації випадків отруєння бджіл на вимогу та за заявою власника пасіки до Сергіївської сільської ради.
 2. Завданнями Комісії є:

установлення достовірності загибелі бджіл;

установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл;

надання рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної власникам пасік унаслідок отруєння бджіл;

відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт);

установлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та пропозицій.

 1. До складу Комісії входять:

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який є головою Комісії, та представник органу місцевого самоврядування, адміністративні межі якого знаходяться ближче ніж за 10 кілометрів від пасіки, яку обстежує Комісія;

представник територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або представник державної установи, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби;

представник територіального органу Національної поліції України.

До роботи Комісії залучається власник обстежуваної пасіки або уповноважена ним особа.

До роботи Комісії також можуть бути залучені за згодою:

фізичні особи та суб'єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки;

представники профільних громадських об'єднань - не більше ніж дві особи, які здійснюють діяльність у цій місцевості;

представник територіального чи міжрегіонального територіального органу Державної екологічної інспекції України;

представник Державної авіаційної служби України.

 1. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян (за їх згодою);

запрошувати керівників та інших представників суб'єктів господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання Комісією, отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою припинення порушення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання або окремих громадян;

ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за порушення ними норм законодавства;

взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 1. Склад Комісії затверджується рішенням органу місцевого самоврядування та оновлюється щороку до 01 березня.
 2. Комісія збирається невідкладно після надходження до органу місцевого самоврядування заяви про встановлення факту отруєння бджіл від власника пасіки, зареєстрованої на відповідній території, або уповноваженої ним особи, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви.
 3. Наявність та кількість бджолиних сімей у власника пасіки підтверджуються ветеринарно-санітарним паспортом пасіки. У разі відсутності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки або записів у ньому про кількість бджолиних сімей (наявних та таких, що перевезені на кочівлю) інформація власника пасіки про наявну кількість бджолиних сімей не береться до уваги.
 4. Результати обстеження Комісії фіксуються в Акті встановлення факту отруєння бджіл (далі - Акт), який заповнюється членом Комісії згідно з додатком 1.
 5. Комісія є правомочною в разі присутності представників територіального органу або представників державної установи, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби, органу місцевого самоврядування, Національної поліції України та власника пасіки або уповноваженої ним особи.
 6. До Акта вноситься така інформація:

дата, час, місце (область, район, населений пункт) його складання;

склад присутніх членів Комісії та залучених осіб із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові (за наявності), контактних телефонів;

номер паспорта пасіки, дата його видачі, прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) власника пасіки відповідно до ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

кількість бджолиних сімей, зазначена у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки, згідно з останнім підтвердженим записом державного лікаря ветеринарної медицини;

стаціонарна чи кочова пасіка;

погода, температура, наявність льоту бджіл;

технологія утримання бджіл, кількість бджолиних сімей, які перебували на місці обстеження пасіки Комісією, координати та адреса пасіки;

кількість розміщених на пасіці вуликів;

відповідність інформації в ветеринарно-санітарному паспорті пасіки наявному стану пасіки;

характер загибелі (одиничний чи масовий, раптовість та одночасність), клінічні ознаки (отруєння чи хвороба);

кількість бджолиних сімей, які постраждали повністю та які постраждали частково (у відсотках до загальної кількості бджіл у бджолиній сім'ї) унаслідок отруєння (орієнтовно);

вага загиблих робочих бджіл, розплоду, бджолиних маток, вибракуваного меду, перги і недоотриманої іншої продукції бджільництва;

наявність записів у журналах обліку зареєстрованих пасік, що ведуться в органах місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громадах;

власники, постійні користувачі, орендарі земельних ділянок (їх адреса, кадастрові номери), на яких здійснюється сільськогосподарська діяльність і які знаходяться в радіусі 10 кілометрів від місця розташування пасіки (за наявності);

наявність у суб'єкта господарювання, який застосовував засоби захисту рослин, дійсного допуску (посвідчення) на проведення робіт, пов'язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами;

застосовані засоби захисту рослин - назва препарату та діючої речовини, норма витрати, спосіб та період застосування (за наявності);

сільськогосподарська культура, яку обробляли, фаза розвитку культури (за можливості встановити дані обставини);

строки ізоляції бджіл;

наявність масово квітучих медоносних та ентомофільних культур у радіусі 10 кілометрів від пасіки;

здійснення або нездійснення завчасного повідомлення фізичними особами та суб'єктами господарювання власників пасік через органи місцевого самоврядування про використання засобів захисту рослин;

рекомендації та заходи, ужиті для збереження бджолиних сімей (надання допомоги бджолам);

кількість відібраних проб та зразків, їх назви та вид (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт) для проведення дослідження на підтвердження факту отруєння бджіл з обов'язковим зазначенням їх назв, нумерації та осіб, яким вони передані для зберігання або доставки в лабораторію;

попередня причина загибелі бджіл (діагноз) (за можливості встановити дані обставини);

рекомендації щодо перевідних коефіцієнтів для продуктів бджільництва під час визначення шкоди, заподіяної власнику пасіки внаслідок отруєння бджіл, у тому числі недоотриманого прибутку (переведення в медові одиниці), для використання в разі виникнення спорів;

здійснення або нездійснення завчасного повідомлення власниками пасік органів місцевого самоврядування про місце перебування пасіки під час кочівлі.

 1. Відбір зразків для проведення аналізів (лабораторних досліджень) повинен здійснюватися однаковими методом та способом відповідно до законодавства.

Відібрані зразки упаковуються, опломбовуються та передаються власнику пасіки для доставки в лабораторію. До відібраних зразків додається супровідний лист.

 1. У разі відмови членів Комісії від участі в її роботі на місці обстеження до Акта вноситься інформація про таких осіб та причини відмови.
 2. Акт складається головою Комісії державною мовою в чотирьох примірниках та підписується членами Комісії.

Кількість примірників може бути збільшена, якщо до роботи Комісії були залучені фізичні особи та суб'єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки.

По одному примірнику Акта голова Комісії надає власнику обстежуваної пасіки, представникам Держпродспоживслужби та Національної поліції України, один примірник залишається в голови Комісії.

У разі залучення до роботи Комісії фізичних осіб та суб'єктів господарювання або їх представників, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки, один примірник Акта надається таким особам.

Усім іншим залученим до роботи комісії особам за їх заявою на ім'я голови Комісії надається копія Акта.

 

Додаток 1

до Положення про постійно діючу Комісію із встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин на території Сергіївської сільської ради, затвердженого рішенням п’ятої сесії Сергіївської сільської ради восьмого скликання від 29.04.2021

АКТ
встановлення факту отруєння бджіл

Дата

 

 

число

 

 

місяць

 

 

 

 

рік

Час

 

 

години

 

 

хвилини

 

Область _________________________ Район ______________________________________________

Населений пункт _____________________________________________________________________

1. Склад Комісії з встановлення факту отруєння бджіл:

 

Ім'я та прізвище

Посада

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причини відмови в роботі Комісії: _______________________________________________________

2. Інформація про пасіку:

стаціонарна

 

кочова

 

 

адреса фактичного знаходження _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

адреса або кадастровий номер земельної ділянки
_____________________________________________________________________________________

ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (паспорт пасіки):

номер

 

 

 

дата видачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прізвище та ім'я власника пасіки _________________________________________________________

3. Інформація про погоду:

опади

так

 

ні

 

 

хмарність

так

 

ні

 

 

швидкість вітру, м/с

 

 

 

 

 

температура, °C

 

 

 

 

Наявність льоту бджіл:

так

 

ні

 

Кількість бджолиних
сімей згідно з
останнім записом у
додатку до паспорта
пасіки, шт.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата запису:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Відомості про обстеження пасіки:

кількість розміщених на пасіці вуликів, шт.:

 

 

кількість бджолиних сімей, шт.:

 

 

наявність актів клінічного огляду бджолосімей (досліджень):

так

 

ні

 

відповідність інформації у паспорті пасіки наявному
стану пасіки:

 

 

 

 

так

 

ні

 

відомості про технологію утримання бджіл

 

 

кількість рамок зі стільниками, шт.

 

їх розміри, мм

 

 

5. Інформація про:

кількість бджолиних сімей, які загинули, шт.

 

 

 

кількість бджолиних сімей, які отруїлися (у тому числі, що отруїлися частково), шт.

 

 

 

характер загибелі:

одиничний

 

 

 

масовий

 

 

кількість бджолиних сімей, які загинули повністю, шт.:

 

кількість бджолиних сімей,
які загинули частково, шт.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсоток загибелі:

 

 

 

 

 

клінічні
ознаки
отруєння:

 

 

клінічні
ознаки
хвороби:

 

наявність
сертифікатів:

 

Збитки (втрати) становлять:

 

 

робочі бджоли (кількість вуличок на стандартній рамці
435 х 300 мм помножити на 0,25 кг та помножити на
кількість бджолосімей, у яких загинули бджоли)

 

 

 

кг

розплід

 

кг

бджолина матка плідна

 

шт.

чистопородна бджолина матка плідна

 

шт.

мед

 

кг

перга

 

кг

віск

 

кг

інше

 

кг

6. Інформація про наявність масово квітучих медоносних та ентомофільних культур у радіусі 10 км від пасіки:

назва

 

відстань

 

км

назва

 

відстань

 

км

назва

 

відстань

 

км

7. Інформація про власників, постійних користувачів, орендарів земельних ділянок, на яких здійснюється сільськогосподарська діяльність і які знаходяться в радіусі 10 км від місця розташування пасіки:

власник/користувач

кадастровий номер
(за наявності)

адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Відомості про застосування пестицидів:

Назва препарату

Назва діючої речовини/речовин

Норма витрати препарату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спосіб обробітку

 

вид та марка
обладнання для
застосування
пестицидів

 
 

 

дотримання
вимог, правил,
регламентів,
інструкцій (назви)

 
 

 

 

особа 1

особа 2

особа 3

час проведення
обробітку

 
 

 

 

вид культури, яку
обробляли

 
 

 

 

фаза розвитку культури,
яку обробляли

 
 

 

 

погода

 

 

 

допуск (посвідчення) на
право роботи, пов'язаної
з транспортуванням,
зберіганням,
застосуванням та
торгівлею пестицидами і
агрохімікатами

 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. Ужиті власником пасіки заходи для збереження бджолиних сімей (надання допомоги бджолиним сім'ям):

 

 

10. Відібрані Комісією проби та зразки, їх назви та вид (патологічний матеріал - бджоли, продукція бджільництва, також зелена маса рослин, ґрунт) для проведення дослідження на підтвердження факту отруєння бджіл:

Назва проби/зразка

Кількість, грам

Ім'я та прізвище члена Комісії, який відібрав та опечатав зразок

Підпис відповідного члена Комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Інформація про осіб, яким передані зразки для зберігання або доставки в лабораторію:

Ім'я та прізвище

Посада

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Наявність записів у журналі обліку пасік та інформації про пасіку в органах місцевого самоврядування:

запис у журналі обліку пасік

так

 

ні

 

інформація про пасіку, що прибула на кочівлю

так

 

ні

 

13. Інформація щодо подання повідомлення про застосування пестицидів та агрохімікатів:

повідомлення органу місцевого самоврядування

так

 

ні

дата повідомлення

 

час повідомлення

 

 

повідомлення власника
пасіки

так

 

ні

 

дата повідомлення

 

час повідомлення

 

 

14. Попередня причина загибелі бджіл (діагноз), джерело отруєння за наявності обґрунтованої достовірної інформації:

 

 

15. Рекомендації щодо визначення шкоди, заподіяної власнику пасіки, у тому числі недоотриманого прибутку (переведення в медові одиниці), згідно з додатком 2 до Інструкції додаються до цього Акта та є його невід'ємною частиною.

Підписи членів Комісії:

Ім'я та прізвище

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи свідків:

Ім'я та прізвище

Адреса проживання

Номер телефону

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис власника пасіки
або уповноваженої ним
особи, що засвідчує
отримання оригіналу Акта

 
 
 
________
(підпис)

 
 
 
_________________
(ім'я та прізвище)

 

вгору