Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дев’ята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

10 вересня 2021 року

Про затвердження Програми «Сприяння проведенню мобілізації та призову громадян Сергіївської сільської ради до лав Збройних Сил України» на 2021 рік

 

         Керуючись Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», Укази Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 року №303 та від 06 травня 2014 року №452/2014, відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» від 01 травня 2014 року № 447/2014, Указу Президента України 25.10.2002 № 948/202 «Про Концепцію допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді», сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської сільської ради до лав Збройних Сил України» на 2021 рік (далі – Програма), що додається.
  2. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лобода В.Г.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
  3. Спеціалісту І категорії відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Батурі Я.Д. оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                                       І.Г. Лідовий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 10 вересня 2021 року

 

ПРОГРАМА

Сприяння проведенню мобілізації та призову громадян Сергіївської сільської ради до лав Збройних Сил України на 2021 рік.

с. Сергіївка

 І. Загальні положення

Підготовка молоді до військової служби, призов громадян на строкову військову службу та службу за контрактом, призову військовозобов’язаних до Збройних Сил під час часткової мобілізації є важливим елементом будівництва Збройних Сил України, які виступають гарантом суверенітету, територіальної цінності і недоторканості Батьківщини.

 

ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Готовність юнаків до строкової служби та служби за контрактом в Збройних Силах України охоплює знання, практичні навички та якості, необхідні майбутньому воїну, які б сприяли швидкій їх адаптації в умовах військового колективу.

Підготовка молоді до військової служби завжди є почесною справою і на сучасному етапі, потребує уваги та певних матеріальних і фінансових витрат.

Проте існує ряд проблем, а саме:

- матеріальне та фінансове забезпечення більшої частини населення знаходиться на низькому рівні, особливо це стосується сільської місцевості. Все це примушує призовників виїжджати на заробітки за межі України без зняття з військового обліку;

- недостатній рівень фінансування органів охорони здоров’я негативно впливає на якість проведення диспансеризації, медичного огляду та додаткового медичного обстеження в період призову і приписки;

- недостатній рівень військово-патріотичного виховання учнів та молоді, що здійснює негативний вплив на підготовленість призовників до майбутньої служби в армії;

- відсутність матеріально-технічної бази для практичного відпрацювання завдань з навчальною зброєю у загальноосвітніх навчальних закладах;

- недостатня результативність оповіщення військовозобов’язаних;

- незабезпечення вчасного прибуття військовозобов’язаних та призовників до збірних пунктів.

 

ІІІ. Мета програми

Метою програми є реалізація конституційних засад у частині підняття престижу почесного обов’язку служіння Батьківщині, переходу на військову службу за контрактом, ефективної, якісної підготовки військовозобов’язаних, проведення призову громадян до лав Збройних Сил України у 2021 році в повному обсязі.

 

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Недостатнє фінансування заходів проведення приписки громадян до призовної дільниці та призову їх на строкову військову службу (виділення транспорту для перевезення призовників на обласну медичну комісію та обласний збірний пункт для відправки у війська, виготовлення та оформлення особових справ під час проведення приписки) не дозволяє в повному обсязі забезпечити виконання законодавчих актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. Одним з шляхів врегулювання даної проблеми є реалізація заходів програми сприяння підготовці та проведенню мобілізації та призову громадян до лав Збройних Сил України на 2021 рік.

 

  1. V. Завдання та заходи програми

Основними завданнями Програми є:

організація проведення призову громадян на строкову військову службу, на військову службу за контрактом та призову військовозобов’язаних під час мобілізації;

 забезпечення перевезення призовників автомобільним транспортом під час підготовки та проведення призовних кампаній. Відправка військовозобов’язаних призваних під час мобілізації та за контрактом до військових частин та перевірка підприємств щодо мобілізаційної готовності;

проведення медичного огляду призовників;

проведення урочистих заходів, присвячених Дню Збройних Сил України.

 

  1. VI. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Координацію роботи щодо виконання даної програми здійснює відповідальна особа за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників  на території Сергіївської сільської ради, контроль – Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

 

VII. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування заходів, наведених у програмі, здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету ТГ та джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання програми

У результаті виконання заходів програми передбачається:

забезпечення підготовки та проведення мобілізації, виконання мобілізаційних завдань, покладених на Сергіївську сільську раду (в особливий період);

підвищення рівня підготовки молоді сільської ради до військової служби у Збройних Силах України;

забезпечення своєчасного та якісного призову на строкову військову службу.

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Перший відділ Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

2

Підстава для прийняття Програми

Закон  України «Про військовий обов’язок та військову службу», Укази Президента України     « Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 року № 303 та від 06 травня 2014 року № 452/2014, Указ Президента України « Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» від 01 травня 2014 року № 447/2014, Указ Президента України 25.10.2002 № 948/202  «Про Концепцію  допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді»

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

 Перший відділ Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, Перший відділ Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, КНП «Гадяцька міська центральна лікарня»

7

Термін реалізації

2021  рік

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

5 000,00

9

Коштів бюджету Сергіївської сільської  територіальної громади

5 000,00

10

Коштів інших джерел

-

 

Заходи Програми

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Сума витрат тис. грн.

Джерела фінансування

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

1.

Проведення медичного огляду призовників

2021

5 000,00

 

5 000,00

-

 

Секретар сільської   ради                                                               Н.В. Ілляшенко

 

 

вгору