Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ятнадцята позачергова сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

 

15.02.2022

Про затвердження місцевої цільової програми «Територіальна оборона» у 2022 році

Відповідно до вимог положень Конституції України, Закону України від 6 грудня 1991 року №1932-XII «Про оборону України» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», Закону України від 16 липня 2021 року №1702-IX «Про основи національного спротиву», наказів та розпоряджень Міністерства оброни України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

       

 1. Затвердити місцеву цільову програму «Територіальна оборона» у 2022 (далі - Програма), що додається.
 2. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лобода В.Г.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
 3. Спеціалісту І категорії з організаційної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Вербі А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сергіївської сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Секретар Сергіївської сільської ради                                       Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням п’ятнадцятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 15.02.2022 року «Про затвердження місцевої цільової програми «Територіальна оборона» у 2022 році»

 

ПРОГРАМА

«Територіальна оборона» на 2022 рік

с. Сергіївка 2022

 1. Загальна характеристика програми

 

Програма «Територіальна оборона» на 2022 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, Закону України від 6 грудня 1991 року №1932-XII «Про оборону України» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», Закону України від 16 липня 2021 року №1702-IX «Про основи національного спротиву», наказів та розпоряджень Міністерства оброни України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України.

Розробником Програми є Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава.

Співрозробником Програми є Сергіївська сільська територіальна громада.

Відповідальним виконавцем Програми є Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава (додаток 1).

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

У зв’язку з складною внутрішньополітичною обстановкою, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового управління в державі виникла нагальна проблема в створенні військових частин (підрозділів) територіальної оборони та їх матеріально-технічному забезпеченні, для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування військових частин (підрозділів) територіальної оборони, що формуються, з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 1. Мета програми

 

Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони щодо здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення військових частин (підрозділів) територіальної оборони, а саме:

проведення занять з військовослужбовцями (резервістами) призначеними до військових частин (підрозділів) територіальної оборони та добровольчими підрозділами;

дообладнання місць розміщення військових частин (підрозділів) територіальної оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, служби охорони державної таємниці, спальних приміщень для особового складу, закупівлі табірних наметів, обладнання місць для організації харчування на пункті постійної дислокації та польових умовах, шанцевого інструменту для організації розміщення військових частин (підрозділів) територіальної оборони в польових умовах);

створення бази мобілізаційного розгортання військових частин (підрозділів) територіальної оборони;

створення навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з військовослужбовцями, призначеними до складу військових частин (підрозділів) територіальної оборони та добровольчими підрозділами;

обладнання місць проведення бойового злагодження (занять) з військовими частинами (підрозділами) територіальної оборони необхідним приладдям (інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої, медичної та інших видів підготовки;

придбання макетів масогабаритних основних видів стрілецької зброї та ручних гранат, виготовлення мішеней для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат;

придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-медичної підготовки.

виготовлення та друк наочної агітації та поширення у засобах масової інформації роз’яснювальних матеріалів щодо призначення та специфіки виконання завдань військовими частинами (підрозділами) територіальної оборони з метою створення позитивного іміджу служби в військових частинах (підрозділах) територіальної оборони.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми

 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення військових частин (підрозділів) територіальної оборони, створення бази мобілізаційного розгортання та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з військовослужбовцями, призначеними до складу військових частин (підрозділів) територіальної оборони, добровольчими підрозділами та проведення патріотичного виховання та роз’яснювальної роботи серед населення.

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення Полтавського  обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022 року.

 

 1. Напрями діяльності і заходи програми

 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо підготовки до створення військових частин (підрозділів) територіальної оборони та їх матеріально-технічного забезпечення (додаток 2).

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад Полтавського  обласного територіального  центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава необхідними засобами захисту, майном та спорядженням відповідно до існуючих норм згідно з потребами, організацію їх розміщення, обладнання приміщень.

 

 1. Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

 

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є забезпечення матеріально-технічними засобами Полтавський  обласний територіальний  центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно-експлуатаційний  відділ м. Полтава з метою виконання в повному обсязі покладених завдань.

 

 1. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

 

Виконання заходів програми дозволить:

підвищити обороноздатність держави;

забезпечити умови для надійного функціонування місцевих органів державної влади (військового управління);

забезпечити посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення;

ефективно боротися з диверсійними групами та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

підтримувати безпеку і правопорядок;

підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

зменшити імовірну кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;

забезпечити виконання заходів правового режиму воєнного стану (в разі його введення).

 

 1. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями та контроль за виконанням програми здійснює представник Сергіївської сільської територіальної громади згідно розподілу обов’язків.

Отримання виділених коштів, звіт за їх використанням покладається на Полтавський  обласний територіальний  центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно-експлуатаційний відділу м. Полтава. Контроль за використанням коштів покладається на фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради. Фінансування програми здійснюється в межах коштів виділених на фінансовий рік.

Контроль за виконанням Програми здійснюють:

профільні постійні комісії Сергіївської сільської ради;

Сергіївська сільська територіальна громада.

Виконавці даної Програми щорічно інформують Сергіївську сільську раду про стан виконання заходів до 15 липня та 10 грудня.

Узагальнення поданої інформації про хід виконання Програми забезпечує фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, здійснюючи при цьому обґрунтовану оцінку стану реалізації Програми, при необхідності, пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, координує дії виконавців Програми.

Хід виконання Програми періодично заслуховується на нарадах, колегіях, сесіях, засіданнях виконавчого комітету Сергіївської сільської  територіальної громади.

         Головним розпорядником коштів, виділених на фінансування заходів Програми, є Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У разі зміни у законодавчих актах України, які можуть вплинути на результат реалізації запланованих Програмою заходів, передбачити винесення на розгляд сесій Сергіївської сільської ради поправок і доповнень.

                                                                                               Додаток 1

                                                                                              до Програми

ПАСПОРТ

програми «Територіальна оборона» на 2022 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України»;

Указ Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України» ;

 Закону України від 16 липня 2021 року № 1702-IX “Про основи національного спротиву”.

3.

Розробник програми

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава

4.

Співрозробники програми

Сергіївська сільська територіальна громада

5.

Відповідальний виконавець програми

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава

6.

Термін реалізації програми

2022 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет, коштів інших джерел, не заборонених законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі, грн.:

2022 рік

100 000

8.1

коштів місцевого бюджету

100 000

8.2

коштів інших джерел, не заборонених законодавством

-

Додаток 2

       до Програми

 

Напрямки діяльності та заходи програми

«Територіальна оборона» на 2022 рік

з/п

Заходи

Фінансування програми, грн.

Відповідальні виконавці

Головний розпорядник коштів

2022 рік

1. Заходи всебічного забезпечення організації підготовки військовослужбовців, резервістів та добровольчих підрозділів, призначених до складу військових частин (підрозділів) територіальної оборони, проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня», «Дня бійця територіальної оборони» та інших заходів

1.1

Забезпечення перевезення військовозобов’язаних, резервістів і добровольчих підрозділів, призначених до складу підрозділів територіальної оборони при проведенні з ними занять та навчань (до місць виконання практичних дій та у зворотному напрямку).

10 000

(місцевий бюджет)

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава;

фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

1.2

Придбання будівельних матеріалів

10 000

 (місцевий бюджет)

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава;

фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

1.3

Обладнання наметового містечка для проведення занять в польових умовах (виконання завдань в польових умовах):

придбання наметів (УСБ-56, УСТ-56 та інших);

польових ліжок;

пічок-буржуйок з комплектом труб;

розкладних (польових) меблів;

табуретів (стільців);

обладнання вмивальників, туалету.

50  000

 (місцевий бюджет)

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава;

фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

2. Створення запасу пально-мастильних матеріалів для забезпечення доставки зброї, боєприпасів, матеріально-технічних засобів підрозділів територіальної оборони

2.1

Придбання пально-мастильних матеріалів

20 000

 (місцевий бюджет)

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава;

фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

3. Забезпечення підготовки та роботи структурних підрозділів місцевого органу військового управління

3.1

Обладнання робочих місць у тому числі (придбання канцелярського приладдя, предметів, матеріалів для створення навчально-матеріальної бази.  Закупівля необхідних матеріально-технічних засобів, ПЕОМ, принтер, стіл, стільці, телефонні апарати, для організації роботи та проведення занять)

10 000

 (місцевий бюджет)

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та квартирно - експлуатаційний відділ м. Полтава;

фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

 

Усього:

100 000

 

 

 

 

вгору