Menu

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять друга сесія восьмого скликання)

 РІШЕННЯ

 

21 грудня 2022 року

Про затвердження Програми «Сприяння проведенню мобілізації та призову громадян Сергіївської сільської територіальної громади до лав Збройних Сил України» на 2023 рік.

Керуючись Законом України  «Про військовий обов’язок та військову службу», Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» від 01 травня 2014 року № 447/2014, Указ Президента України 25.10.2002 № 948/202  «Про Концепцію  допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді», сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської сільської територіальної громади до лав Збройних Сил України» на 2023 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лобода В. Г.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
 3. Затвердити Положення «Про надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань сім`ям громадян (громадянам), які зареєстровані та/або фактично проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади та мобілізовані відповідно до Указу Президента №69 від 24.02.2022 р. після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, та інших військових формувань України» (додаток 1).
 4. Затвердити Положення «Про надання одноразової грошової допомоги, членам сім’ї військовослужбовцям пораненого в зоні бойових дій» (додаток 2).
 5. Затвердити Положення «Про надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) під час захисту Батьківщини у період дії воєнного станувійськовослужбовця для проведення поховання» (додаток 3).
 6. Спеціалісту І категорії з організаційної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Вербі А.В. оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                             Ігор ЛІДОВИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 21.12.2022 року

ПРОГРАМА

Сприяння проведенню мобілізації та призову громадян  Сергіївської сільської територіальної громади до лав Збройних Сил України на 2023 рік

с. Сергіївка – 2022 р.

 І. Загальні положення

Підготовка до військової служби, призов громадян на строкову військову службу та службу за контрактом, призову військовозобов’язаних до Збройних Сил під час мобілізації є важливим елементом будівництва Збройних Сил України, які виступають гарантом суверенітету, територіальної цінності і недоторканості Батьківщини.

 

ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її Розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

      Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указів  Президента України, постанов Кабінету Міністрів України  є одним з пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування, органів військового управління. Своєчасне попередження, вжиття упереджувальних заходів з цих питань, здійснюється органами державного управління усіх ланок, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

       У відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про оборону України» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують:

 • підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;
 • приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і призовників;
 • призов громадян на строкову військову службу;
 • направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;
 • організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною;
 • бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;
 • здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів згідно із законодавством;
 • проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України;
 • надання одноразової допомоги сім’ям мобілізованим;
 • здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.

      Статтею 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема, встановлено, що з місцевих  бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

       За рахунок коштів  підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної  підготовки,  що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами. Фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися  додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

       Виконання військового обов'язку громадянами України у відповідності до ч. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом.

       Події, що відбулися та відбуваються в державі протягом останніх років, засвідчують про те, що заходи, які вживалися органами державної влади, органами місцевого самоврядування спільно із органами військового управління, виявилися недостатніми для забезпечення її надійної обороноздатності, потребують суттєвого покращення, а також додаткового залучення коштів із бюджетів усіх рівнів та позабюджетного фінансування.

        Програма спрямована на вдосконалення організації проведення приписки громадян, які проживають на території громади до призовної дільниці, ведення військово-облікової роботи, призову та прийняття громадян України на  військову службу до лав Збройних Сил України,  проведення  мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів на території громади.

         Існує потреба в додатковому фінансуванні видатків на матеріальну підтримку мобілізованих до лав Збройних Силах України, на доставку призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом та мобілізованих громадян до збірних пунктів та військових частин, підтримання в належному боєготовному стані об’єктів мобілізаційного розгортання.

         Забезпечення накопичення військово-навченого резерву військовозобов’язаних, для якісного комплектування військових частин Збройних Сил України в особливий період.

 

ІІІ. Мета програми

Метою Програми є удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення проведення призову та прийняття на військову службу громадян, підвищення рівня проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом надання одноразових грошових допомог для вирішення соціально-побутових питань сім’ям громадян (громадянам), що мобілізовані відповідно до Указу Президента №69 від 24.02.2022 р. та інших військових формувань України, проведення приписки, призову та прийняття громадян на військову службу до лав Збройних Сил України, заходів щодо мобілізації, в т.ч. забезпечення доставки призовників, військовозобов’язаних, кандидатів на проходження військової служби за контрактом та техніки до збірних пунктів, місць дислокації військових частин, покращення умов проведення цих заходів шляхом фінансування з місцевого бюджету і забезпечення, в результаті цього, належної життєдіяльності призовної дільниці.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на відповідний рік, зокрема для:

- надання одноразових грошових допомог для вирішення соціально-побутових питань сім’ям громадян (громадянам), що мобілізовані відповідно до Указу Президента №69 від 24.02.2022 р. та інших військових формувань України;

- підготовки до служби в Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання, проведення приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом;

- налагодження координації та забезпечення взаємодії громади, підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території громади, з метою проведення  мобілізації;

- перевезення та доставка призовників, кандидатів для проходження військової служби за контрактом і мобілізованих людських, транспортних та інших ресурсів відповідно від призовної дільниці до обласного збірного пункту, обласної медичної комісії та місць дислокації військових частин Збройних Сил України.

 

 1. Завдання та заходи програми

Основними завданнями Програми є:

- надання одноразових грошових допомог для вирішення соціально-побутових питань сім’ям громадян (громадянам), що мобілізовані відповідно до Указу Президента №69 від 24.02.2022 р. та інших військових формувань України;

- організація проведення призову громадян на строкову військову службу, на військову службу за контрактом та призову військовозобов’язаних під час мобілізації;

- забезпечення перевезення призовників автомобільним транспортом під час підготовки та проведення призовних кампаній. Відправка військовозобов’язаних призваних під час мобілізації та за контрактом до військових частин та перевірка підприємств щодо мобілізаційної готовності;

- проведення медичного огляду призовників;

- проведення урочистих заходів, присвячених Дню Збройних Сил України.

 

 1. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Координацію роботи щодо виконання даної програми здійснює відповідальна особа за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників  на території Сергіївської сільської ради, контроль здійснює – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

VII. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування заходів, наведених у програмі, здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету ТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання програми

У результаті виконання заходів програми передбачається:

- забезпечення підготовки та проведення мобілізації, виконання мобілізаційних завдань, покладених на Сергіївську територіальну громаду (в особливий період);

- підвищення рівня підготовки до військової служби у Збройних Силах України;

- забезпечення своєчасного та якісного призову до лав Збройних Сил України.

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ «СПРИЯННЯ ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ» НА 2023 РІК

1

Ініціатори розроблення Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Законом України  «Про військовий обов’язок та військову службу», Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» від 01 травня 2014 року № 447/2014, Указ Президента України 25.10.2002 № 948/202  «Про Концепцію  допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді»

3

Розробники Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відповідальний спеціаліст за військовий облік, секретар сільської ради

6

Учасники Програми

Відповідальний спеціаліст за військовий облік, перший відділ Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, КНП «Гадяцька міська центральна лікарня»

7

Термін реалізації

2023 рік

8

Мета Програми

Забезпечення проведення призову та прийняття на військову службу громадян, підвищення рівня проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування

9

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

106,000 тис. грн.

коштів сільської  ради

106,000 тис. грн.

коштів обласної ради

-

коштів держави

-

коштів інших джерел

-

10

Очікувані результати виконання

Забезпечення підготовки та проведення мобілізації, виконання мобілізаційних завдань, покладених на Сергіївську територіальну громаду (в особливий період)

11

Ключові показники ефективності

Кількість мобілізованих до лав Збройних Сил України

 

Секретар сільської   ради                                                       Надія ІЛЛЯШЕНКО

Заходи Програми «СПРИЯННЯ ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ» НА 2023 РІК

 

№ п/п

Заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень

Очікуваний результат

1.

Оплата медичних послуг: медичний огляд військовозобов’язаних, призовників та допризовників.

2023 рік

Відповідальний спеціаліст за військовий облік, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

20,000

- забезпечення підготовки та проведення мобілізації, виконання мобілізаційних завдань, покладених на Сергіївську територіальну громаду (в особливий період);

- підвищення рівня підготовки до військової служби у Збройних Силах України;

- забезпечення своєчасного та якісного призову до лав Збройних Сил України.

 

2.

Одноразова грошова допомога призовникам

2023 рік

Відповідальний спеціаліст за військовий облік, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

6,000

3.

Надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань сім`ям громадян (громадянам), які зареєстровані та/або фактично проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади та мобілізовані відповідно до Указу Президента №69 від 24.02.2022 р. після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, та інших військових формувань України

2023 рік

Відповідальний спеціаліст за військовий облік, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, секретар сільської ради

Місцевий бюджет

35,000

4.

Надання одноразової грошової допомоги, членам сім’ї військовослужбовцям пораненого в зоні бойових дій

2023 рік

Відповідальний спеціаліст за військовий облік, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, секретар сільської ради

Місцевий бюджет

5,000

5.

Надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану військовослужбовця для проведення поховання

2023 рік

Відповідальний спеціаліст за військовий облік, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, секретар сільської ради

Місцевий бюджет

40,000

Разом

106,000

 

Секретар сільської   ради                                                                                                                                          Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ Програми «СПРИЯННЯ ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ» НА 2023 РІК

№ з/п

Назва показника

Одиниці виміру

Вихідні дані на початку програми

Виконання програми 2023 рік

І. Показники витрат

1

Обсяг фінансування

Тис. грн

226,000

106,000

ІІ Показники продукту

1

Загальна кількість наданої одноразової допомоги

Сім’ї

36

8

ІІІ Показник ефективності

1

Кількість мобілізованих до лав Збройних Сил України

осіб

36

8

IV Показники якості

1

Співвідношення потреб до виплат

%

100

100

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

                        

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  Програми «СПРИЯННЯ ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ПРИЗОВУ ГРОМАДЯН СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ» НА 2023 РІК

Тис. грн.

Обсяги коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми в 2023 році

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

226,000

106,000

106,000

Державного бюджету

-

-

-

Обласного бюджету

-

-

-

Сільського бюджету

226,000

106,000

106,000

Кошти інших джерел

-

-

-

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

                                     Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять другої

сесії восьмого скликання

Сергіївської сільської ради

від 21.12.2022 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань сім`ям громадян (громадянам), які зареєстровані та/або фактично проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади та мобілізовані відповідно до Указу Президента №69 від 24.02.2022 р. після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, та інших військових формувань України

 1. Загальні положення.
  • Одноразова грошова допомога для сімей військовослужбовців надається в межах бюджетних призначень визначених по Програмі «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської ТГ до лав Збройних Сил України»
  • Розмір одноразової грошової допомоги для сімей військовослужбовців становить 5,000 тис. грн.
  • Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової грошової допомоги є заява одного з членів сім’ї військовослужбовця, що подається секретарю Сергіївської сільської ради.
  • Одноразова грошова допомога надається особам які зареєстровані та/або фактично проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади.
  • Для надання матеріальної допомоги заявником надаються наступні документи:
 • Заява про надання одноразової грошової допомоги від дружини/чоловіка чи одного з батьків військовослужбовця (у разі відсутності сім’ї чи батьків – безпосередньо від мобілізованого військовослужбовця);
 • Копію паспорта заявника (сторінки 1, 2, 3-6 (в разі необхідності), сторінку з вказаним місцем реєстрації) або копію ID-карти з Витягом із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання особи відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або довідку (штамп у паспорті) органів державної податкової служби про відмову від ідентифікаційного номеру через свої релігійні або інші переконання;
 • Копію свідоцтва про шлюб/свідоцтва про народження;
 • Довідку з підрозділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про те, що член сім’ї є дійсно мобілізованим відповідно до указу Президенту України (для мобілізованих);
 • Довідка з військової частини, що засвідчує перебування його в зоні бойових дій (для контрактників);
 • Довідка про склад сім’ї;
 • Інформація про реквізити карткового рахунку у банківській установі.
 1. Порядок розгляду заяв.
  • Рішення про надання одноразової грошової допомоги (або відмові у наданні) приймається гуманітарною комісією Сергіївської сільської ради (далі – Комісія). Склад комісії затверджується рішенням сесії сільської ради.
  • Допомога надається з урахуванням можливостей місцевого бюджету, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради має право як збільшити та і зменшити суму одноразової допомоги відповідно до Програми «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської ТГ до лав Збройних Сил України»;
  • Виплата грошової допомоги здійснюється після прийняття рішення Комісії та розпорядження сільського голови на підставі відповідного рішення Комісії.
 2. Порядок виплати.
  • Видатки, пов’язані з наданням допомоги, здійснюються у межах коштів місцевого бюджету, передбачених на цю мету, і відображаються за КПКВК 8220 «Заходи і роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», КЕКВ «Інші виплати населенню»;
  • Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат громадянам здійснюються у межах асигнування відповідно до помісячного розпису видатків місцевого бюджету.
  • Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на особисті банківські рахунки заявників.
  • Секретар сільської ради забезпечує повідомлення одержувачів про порядок виплати допомоги.
  • У випадку смерті заявника призначена допомога членам сім’ї та рідним заявника виплачується згідно з чинним законодавством.
  • Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять другої сесії

сесії восьмого скликання

Сергіївської сільської ради

від 21.12.2022 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про надання одноразової грошової допомоги, членам сім’ї військовослужбовцям пораненого в зоні бойових дій 

 1. Загальні положення.
  • Одноразова грошова допомога для сім’ї пораненого в зоні бойових дій військовослужбовцям надається в межах бюджетних призначень визначених по Програмі «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської ТГ до лав Збройних Сил України».
  • Розмір одноразової грошової допомоги поранених в зоні бойових дій військовослужбовців становить 5,000 тис. грн.
  • Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової грошової допомоги є заява одного з членів сім’ї пораненого в зоні бойових дій військовослужбовця, що подається секретарю Сергіївської сільської ради.
  • Одноразова грошова допомога надається особам які зареєстровані та/або фактично проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади.
  • Для надання матеріальної допомоги заявником надаються наступні документи:
 • Заява про надання одноразової грошової допомоги від дружини/чоловіка чи одного з батьків пораненого військовослужбовця (у разі відсутності сім’ї чи батьків – безпосередньо від військовослужбовця);
 • Копію паспорта заявника (сторінки 1, 2, 3-6 (в разі необхідності), сторінку з вказаним місцем реєстрації) або копію ID-карти з Витягом із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання особи відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або довідку (штамп у паспорті) органів державної податкової служби про відмову від ідентифікаційного номеру через свої релігійні або інші переконання;
 • Копію свідоцтва про шлюб/свідоцтва про народження;
 • Довідку з підрозділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про те, що член сім’ї є дійсно мобілізованим відповідно до указу Президенту України (для мобілізованих);
 • Документ, що підтверджує підстави для надання допомоги (належним чином оформленої медичної довідки про лікування в медичних закладах внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми,  отриманих у ході проведення ООС чи висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності та ступеню втрати працездатності з зазначенням причини втрати працездатності або витяг з наказу з викладенням обставин поранення та військовий квиток з відповідними відмітками про поранення, контузію, каліцтво, травму);
 • Довідка про склад сім’ї;
 • Інформація про реквізити карткового рахунку у банківській установі.
 1. Порядок розгляду заяв.
  • . Рішення про надання одноразової грошової допомоги (або відмові у наданні) приймається гуманітарною комісією Сергіївської сільської ради (далі – Комісія). Склад комісії затверджується рішенням сесії сільської ради.
  • .Допомога надається з урахуванням можливостей місцевого бюджету, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради має право як збільшити та і зменшити суму одноразової допомоги відповідно до Програми «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської ТГ до лав Збройних Сил України»;
  • .Виплата грошової допомоги здійснюється після прийняття рішення Комісії та розпорядження сільського голови на підставі відповідного рішення Комісії.
 2. Порядок виплати.
  • Видатки, пов’язані з наданням допомоги, здійснюються у межах коштів місцевого бюджету, передбачених на цю мету, і відображаються за КПКВК 8220 «Заходи і роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», КЕКВ «Інші виплати населенню»;
  • Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат громадянам здійснюються у межах асигнування відповідно до помісячного розпису видатків місцевого бюджету.
  • Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на особисті банківські рахунки заявників.
  • Секретар сільської ради забезпечує повідомлення одержувачів про порядок виплати допомоги.
  • У випадку смерті заявника призначена допомога членам сім’ї та рідним заявника виплачується згідно з чинним законодавством.
  • Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять другої

сесії восьмого скликання

Сергіївської сільської ради

від 21.12.2022 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану

військовослужбовця для проведення поховання

 

 1. Загальні положення.
  • Одноразова грошова допомога для сім’ї загиблого (померлого) під час захисту Батьківщини у період воєнного стану військовослужбовця надається в межах бюджетних призначень визначених по Програмі «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської ТГ до лав Збройних Сил України».
  • Надання одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану військовослужбовця для проведення поховання становить 40,000 тис. грн.
  • Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової грошової допомоги є заява одного з членів сім’ї загиблого (померлого) під час захисту Батьківщини у період воєнного стану військовослужбовця, що подається секретарю Сергіївської сільської ради.
  • Одноразова грошова допомога надається особам які зареєстровані та/або фактично проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади.
  • Для надання матеріальної допомоги заявником надаються наступні документи:
 • Заява про надання одноразової грошової допомоги від дружини/чоловіка чи одного з батьків загиблого (померлого) військовослужбовця;
 • Копію паспорта заявника (сторінки 1, 2, 3-6 (в разі необхідності), сторінку з вказаним місцем реєстрації) або копію ID-карти з Витягом із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання особи відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або довідку (штамп у паспорті) органів державної податкової служби про відмову від ідентифікаційного номеру через свої релігійні або інші переконання;
 • Копію свідоцтва про шлюб/свідоцтва про народження;
 • свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу) та документ, що підтверджує смерть під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану
 • Довідка про склад сім’ї;
 • Інформація про реквізити карткового рахунку у банківській установі.
 1. Порядок розгляду заяв.
  • Рішення про надання одноразової грошової допомоги (або відмові у наданні) приймається гуманітарною комісією Сергіївської сільської ради (далі – Комісія). Склад комісії затверджується рішенням сесії сільської ради.
  • Допомога надається з урахуванням можливостей місцевого бюджету, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради має право як збільшити та і зменшити суму одноразової допомоги відповідно до Програми «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської ТГ до лав Збройних Сил України»;
  • Виплата грошової допомоги здійснюється після прийняття рішення Комісії та розпорядження сільського голови на підставі відповідного рішення Комісії.
 2. Порядок виплати.
  • Видатки, пов’язані з наданням допомоги, здійснюються у межах коштів місцевого бюджету, передбачених на цю мету, і відображаються за КПКВК 8220 «Заходи і роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», КЕКВ «Інші виплати населенню»;
  • Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат громадянам здійснюються у межах асигнування відповідно до помісячного розпису видатків місцевого бюджету.
  • Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на особисті банківські рахунки заявників.
  • Секретар сільської ради забезпечує повідомлення одержувачів про порядок виплати допомоги.
  • У випадку смерті заявника призначена допомога членам сім’ї та рідним заявника виплачується згідно з чинним законодавством.
  • Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

вгору