Menu

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять третя сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

26.01.2024

 

Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 04.10.2023 «Про створення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Сергіївській сільській раді»

 

Відповідно до ст. 23 ч.1 Закону України «Про соціальні послуги»,  Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 р. №1260 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 р. №812», враховуючи, що роль консультативно дорадчих органів полягає в захисті прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни доПоложення про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Сергіївській сільській раді (надалі Положення) затвердженого п. 2 рішення двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 04.10.2023 «Про створення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при  Сергіївській сільській раді» виклавши Положення в новій редакції (Додаток1).  
  2. Внести зміни доскладу Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Сергіївській сільській ради затвердженого п. 3 рішення двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 04.10.2023 «Про створення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при  Сергіївській сільській раді» виклавши його в новій редакції (Додаток 2).  
  3. Дане рішення набирає свою чинність з часу його прийняття.

 

Сільський голова                                                                           Ігор ЛІДОВИЙ 

 

 

 

             Додаток 1

до рішення тридцять третьої сесії восьмого скликання від 26.01.2024

 

Положення

про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб

при Сергіївській сільській раді

(в новій редакції)

 

  1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань внутрішньо переміщених осіб при Сергіївській сільській раді (далі − Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Сергіївській сільській раді, утвореним з метою вирішення питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб на території Сергіївської територіальної громади.

1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії Сергіївської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Діяльність Координаційної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, інклюзивності та рівності.

 

  1. Мета Координаційної ради

2.1. Метою діяльності Координаційної ради є сприяння вирішенню питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб Сергіївської сільської ради.

 

  1. Завдання Координаційної ради

3.1. Сприяння в реалізації громадський і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на території Сергіївської сільської ради.

3.2. Сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту , забезпечення тимчасовим місцем проживання та інформаційно-роз’яснювальна робота щодо зайнятості, психосоціальної, медичної та правової допомоги та з інших питань.

3.3. Сприяння у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

3.4. Організаційна та консультативна підтримка підприємців з числа внутрішньо переміщених осіб.

3.5. Сприяння залучення внутрішньо переміщених осіб до вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом їх залучення до участі в робочих групах, комісіях з метою розроблення місцевих програм у сфері соціального захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення тимчасовим місцем проживання.

3.6. Сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об’єднань, благодійних організацій для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, розвитку інфраструктури та можливостей Сергіївської територіальної громади.

3.7. Подання пропозицій щодо прийняття нових та внесення змін до діючих місцевих програм у сфері соціального захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

3.8. Вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері соціального захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та подання пропозицій з метою їх реалізації.

3.9. Налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань,  благодійних, міжнародних та наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

3.10. Проведення моніторингу стану виконання місцевими органами виконавчої влади повноважень у сфері соціального захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

3.11. Сприяння в застосуванні принципів гендерної рівності у процесі реалізації політики на місцевому рівні для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між територіальною громадою  та внутрішньо переміщеними особами.

 

  1. Повноваження Координаційної ради

4.1. Розглядає питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

  4.2. Внесення пропозицій до місцевих програм підтримки підприємців з числа внутрішньо переміщених осіб.

4.3. Внесення пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб на території Сергіївської сільської ради.

4.4. Проводить аналіз ефективності реалізації місцевої політики у сфері соціального захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

4.5. Сприяє правовій поінформованості внутрішньо переміщених осіб та проведенню інформаційних кампаній, спрямованих на роз’яснення ключових питань, пов’язаних з підтримкою внутрішньо переміщених осіб з боку держави та Сергіївської територіальної громади.

4.6. Інформує в засобах масової інформації про свою діяльність, ухвалені пропозиції, та стан їх виконання.

4.7. Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представниками громадських об’єднань,  благодійних, міжнародних та наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

4.8. Сприяння залученню фінансування на виконання програм та заходів, що містять компонент допомоги внутрішньо переміщеним особам.

4.9.Сприяння налагодженню ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з Сергіївською сільською радою, її виконавчими органами.

4.10.Сприяння соціально-економічній інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

4.11. Підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Координаційної ради (семінари, засідання, тощо).

  1. Права Координаційної ради

5.1. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію та документи, необхідних для виконання покладених на Координаційну раду завдань.

5.2. Залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (за погодженням з їх керівниками), а також окремих фахівців (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

5.3 Подавати відповідним органам пропозиції у сфері соціального захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

5.4. Розглядати звернення внутрішньо переміщених осіб та пропозиції громадських об’єднань і міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

5.5. Співпрацювати з іншими радами Сергіївської територіальної громади з питань внутрішньо переміщених осіб.

5.6. Ініціювати проведення та брати участь у семінарах, нарадах, з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

5.7. Утворювати робочі комісії для виконання покладених на Координаційну раду завдань.

 

  1. Утворення та склад Координаційної ради

6.1. Координаційна рада діє на підставі Положення про Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Сергіївській сільській раді.

6.2. Склад Координаційної ради, та зміни до неї затверджується рішенням сесії Сергіївської сільської ради з числа внутрішньо переміщених осіб за їх заявою у довільній формі та документів, які підтверджують громадянство та статус ВПО, документа про освіту, контактний номер телефону та електронну адресу. Зміни до складу Координаційної ради вносяться рішенням сесії Сергіївської сільської ради. Дострокове припинення  повноважень члена ради є підставою для внесення змін до її складу.

6.3. Склад Координаційної ради утворюється в кількості не більше 30 осіб. Чисельність внутрішньо переміщених осіб у складі Координаційної ради повинно становити не менше як 50 % відсотків від затвердженого кількісного складу членів Координаційної ради. Решта складу Координаційної ради – представники виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

6.4. До складу Координаційної ради можуть входити громадяни України, яким виповнилось 18 років і які проживають на території Сергіївської територіальної громади (в тому числі громадяни, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на території Сергіївської сільської ради, та/або є представниками місцевих, регіональних чи національних громадських організацій, які реалізують проєкти у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб).  До складу Координаційної ради можуть входити сільський голова, його заступник, депутати сільської ради та інші посадові особи виконавчих органів сільської ради, яких делеговано до її складу.

6.5. Персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням сесії Сергіївської сільської ради з числа осіб, які відповідають вимогам до членів Координаційної ради та виявили бажання брати участь у діяльності Координаційної ради.

6.6. Вибір членів Координаційної ради здійснюється на підставі поданих до Сергіївської сільської ради документів в електронній та/або паперовій формі, а саме:

- заяви у довільній формі, в якій зазначається про готовність працювати, а також інформація про входження до складу інших консультативно-дорадчих органів, відсутність конфлікту інтересів;

- документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- документа про освіту (за наявності);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

6.7. Документи щодо включення осіб до складу Координаційної ради подаються до Сергіївської сільської ради.

6.8. Основними критеріями відбору кандидатів у члени Координаційної ради, є бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, наявність особистих досягнень або реалізованих проектів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію завдань Координаційної ради.

6.9. Зміни до складу Координаційної ради вносяться рішенням сесії Сергіївської сільської ради за поданням голови Координаційної ради.

6.10. Дострокове припинення повноважень члена Координаційної ради є підставою для внесення змін до складу Координаційної ради.

6.11. Діяльність Координаційної ради може бути припинена достроково на підставі рішення сесії Сергіївської сільської ради в разі.

6.12. Склад Координаційної ради затверджується строком на один рік. Особа, може бути призначена членом Координаційної ради не більше ніж на два строки повноважень поспіль.

6.13. Координаційну раду очолює голова, який обирається її членами з числа внутрішньо переміщених осіб, які входять до складу Координаційної ради. Голова Координаційної ради має заступника.

6.14. Повноваження голови Координаційної ради припиняються за рішенням сесії Сергіївської сільської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Координаційній раді або висловлення йому недовіри.

6.15. У разі припинення повноважень голови Координаційної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Координаційної ради.

  6.16. Голова Координаційної ради:

- організовує діяльність Координаційної ради;

- ініціює проведення засідань Координаційної ради, керує їх підготовкою;

- головує на засіданнях Координаційної ради;

- підписує протоколи засідань;

- представляє Координаційну раду у відносинах із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, установами та організаціями незалежно від форми власності;

- здійснює інші повноваження, визначені Координаційною радою.

6.17. Заступник голови Координаційної ради:

- контролює виконання плану роботи Координаційної ради в межах повноважень;

- вносить пропозиції щодо утворення робочих груп та комісій;

- у разі відсутності голови головує на засіданнях Координаційної ради;

- організовує вивчення та дослідження громадської думки;

-  виконує інші повноваження, визначені Координаційною радою.

6.18. Секретар Координаційної ради обирається з числа членів Координаційної ради. Секретар відповідає за організаційне забезпечення та інформаційну підтримку діяльності Координаційної ради, зокрема:

- інформує членів Координаційної ради про дату, місце і час засідань;

- забезпечує ведення та збереження документації;

- веде та підписує протоколи засідань;

- готує та розсилає за належністю документи;

- виконує інші повноваження щодо представництва та організації діяльності Координаційної ради.

6.19. Члени Координаційної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Члени Координаційної ради мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами і документами до засідання;

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях;

- брати участь у голосуванні;

- вносити зміни до проектів пропозицій;

- брати участь у роботі робочих груп, комісій;

- достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Координаційної ради.

6.20. Члени Координаційної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщення Сергіївської сільської ради, а також право участі в засіданнях виконавчого комітету Сергіївської сільської ради та сесіях Сергіївської сільської ради із розгляду питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

6.21. Повноваження члена Координаційної ради припиняються достроково у порядку, визначеному цим Положенням:

- у разі його відсутності на засіданнях без поважних причин двічі поспіль;

- за письмовою заявою про рішення вийти з її складу;

- у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Координаційної ради, а також у разі визнання його в судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

- смерті члена Координаційної ради.

 

  1. Організація роботи Координаційної ради

7.1. Координаційна рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.

7.2. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання. Головуючим на засіданні є голова Координаційної ради, а в разі його відсутності – заступник.

7.3. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради вносять голова Координаційної ради, заступник голови Координаційної ради, секретар та члени Координаційної ради.

7.4. Секретар Координаційної ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні.

7.5. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

7.6. Засідання Координаційної ради проводяться у відкритому режимі.

7.7. За запрошенням голови Координаційної ради у засіданнях можуть брати участь інші особи.

7.8. Засідання можуть бути чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою Координаційної ради на вимогу не менше однієї третини від загальної кількості членів Координаційної ради).

7.9. На своїх засіданнях Координаційна рада розглядає запропоновані членами Координаційної ради, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

7.10. За результатами розгляду пропозиції та рекомендації можуть бути схвалені Координаційною радою. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більше ніж половина членів Координаційної ради, присутніх на її засіданні.

7.11. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7.12. Пропозиції та рекомендації, схвалені Координаційною радою, фіксуються у протоколі, який підписується головуючим та секретарем та подаються на розгляд сесії Сергіївської сільської ради. Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

7.13.Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

7.14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Сергіївська сільська  рада.

7.15. Результати проведених Засідань Координаційної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Сергіївської територіальної громади.

 

 

Заступник сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                Олег ДИЧОК

 

 

 

             Додаток 2

до рішення тридцять третьої сесії восьмого скликання від 26.01.2024

Склад

Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб

 при Сергіївській сільській раді

(в новій редакції)

 

Чередниченко

Ірина Євгеніївна

-

Внутрішньо переміщена особа - голова Координаційної ради (за згодою);

Ілляшенко

Надія Василівна

-

секретар Сергіївської сільської ради - заступник голови Координаційної ради;

Білик

Інна Володимирівна

-

начальник відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Сергіївської сільської ради – секретар Координаційної ради;

Члени комісії:

Івко

Світлана Олександрівна

-

начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

Гринь

Ірина Ігорівна

-

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

Литвиновська

Людмила Іванівна

-

юрист виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

Кіріченко

Олена Валеріївна

-

внутрішньо переміщена особа

(за згодою);

Рахубовська

Світлана Олексіївна

-

внутрішньо переміщена особа

(за згодою);

Шевченко

Юлія Вікторівна

-

внутрішньо переміщена особа

(за згодою);

Панкова

Юлія Станіславівна

-

внутрішньо переміщена особа

(за згодою);

Мангушлу

Оксана Василівна

-

внутрішньо переміщена особа

(за згодою);

Жехаренко

Ірина Олександрівна

-

внутрішньо переміщена особа

(за згодою)

 

 

Секретар виконавчого комітету                                            Надія ІЛЛЯШЕНКО

Карта захисних споруд полтавської області

вгору