Menu

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

 

24.04.2023                                                                                                          №30

Про виконання бюджету Сергіївської сільської територіальної громади за І квартал 2023 року

                                        

На виконання пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Лободи В.Г. про виконання бюджету Сергіївської сільської територіальної громади за І квартал 2023 року, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради ВИРІШИВ:

 

  1. Звіт про виконання бюджету Сергіївської сільської територіальної громади за І квартал 2023року прийняти до відома. (Пояснювальна записка та Додатки: 1, 2, 3, 4 додаються).
  2. Фінансовому відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лобода В.Г.):
  • постійно проводити аналіз дохідної частини бюджету в розрізі платників податку,
  • вживати заходи щодо повноти сплати до бюджету нарахованих податків і платежів суб’єктами господарювання,
  • спрямовувати діяльність на економне та цільове використання затверджених асигнувань і недопущення заборгованості за статтями витрат.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сергіївської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Секретар виконавчого комітету

Сергіївської сільської ради                                                    Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до  звіту про виконання  бюджету  Сергіївської  сільської  територіальної громади за  І квартал 2023 року

                                                                                                                               

      За  1  квартал  2023 року   доходна частина  загального фонду бюджету  Сергіївської  сільської територіальної громади виконана в сумі  25 119 835 грн. в т.ч. офіційні трансферти 3 598 224 грн при уточненому плані   16 027 741 грн. , що становить 156,73 % до затверджених планів на  1 квартал 2023 року .

     В  порівняні з аналогічним періодом 1 кварталу 2022 року спостерігається збільшення надходжень  на  141,60  % або на суму   7 380 310  грн.   

      Зокрема, за загальним фондом без урахування офіційних трансфертів за рік  надійшло 21 521 611 грн. або 158,8% відсотків до  уточнених призначень, З них : податкові надходження 21 486 295 грн., 158,65 % , неподаткові надходження 35 315 грн., що становить 331,14 % .

       В загальній сумі доходів загального фонду бюджету за 1 квартал 2023  року найбільшу питому вагу складають рентна плата та плата  за використання інших природних 132,86 %, надходження  податку  та збору на доходи фізичних осіб 175,76 %, податок на майно  183,37 % .

       Доходи загального фонду бюджету  сільської територіальної громади складають : податок  та збір  на доходи фізичних осіб  запланований в сумі 2 862 100 грн. надійшло 5 030 335 грн.  що становить 175,76% , у порівнянні з аналогічним періодом  1 кварталу  2022 року спостерігається збільшення доходів на 171,91 % або на суму  2 104,114 грн.  , це  надходженням  податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати понадпланово надійшов податок  від  Укрнафта на суму 1  542 943 грн. ,  податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат , одержаних військовослужбовцями та особами  рядового начальницького складу план  30 000 грн., надійшло   497 840 грн., понадпланово надійшли доходи від Військової частини на суму 433 947 грн. Податок на прибуток підприємства надійшло 762 грн.

       Рентна плата та плата  за використання інших природних ресурсів    заплановано  6 736 00 грн. надійшло 8 949 438 грн., що становить 132,8% у порівнянні з аналогічним періодом  1 кварталу  2022 року спостерігається збільшення на  130,79 % або на суму 2 107 015грн.  

       Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів запланований в сумі 6 600 грн.  надійшло 8 777 грн., що становить 132,99 %  .

        Податок на  майно   заплановано в сумі  3  552 500грн.,  надійшло  6 514 307 грн.,  що становить 183,7 %  або на суму 2 961 807 грн. до планових показників, у порівнянні з аналогічним періодом  1 кварталу  2022 року спостерігається збільшення на  142,18 % або на суму  1 932 732 грн.,  земельний податок з юридичних осіб  заплановано 2 100 000 грн.,  надійшло 2 425 438 грн., що становить 115,59 % ,  орендної плати з юридичних осіб надійшло на  суму  3 607 438 грн. при  плані 1 100 000 грн. перевиконання становить 2 507 428 грн. або 327,95  в зв’язку з надходженням  заборгованості  минулого року Лучка - Агро на суму 1 594 612 грн., та  сплачена заборгованість минулих років   інших платників податку .  

       Єдиного   податку  заплановано  386 000 грн.  надійшло 982 674 грн.,  що становить 254,58 %.

       Інші надходження   надійшло  11 700 грн.

       Плата за надання адміністративних послуг  заплановано  5 000 грн., надійшло  13 285 грн., що становить 265,7  %.

       Надходження від  орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим державним майном   заплановано 5 000 грн.,  надійшло  8 669 грн., що становить 173,3 % .

    Надійшло  офіційних трансфертів на суму 3 598 224 грн. базової дотації 120 000 грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації 1 133 400 грн.,  освітньої  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  2 334 600 грн , субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  20 224  грн..

      До спеціального фонду бюджету  сільської територіальної громади  за 1 квартал   2023 року  надійшло 154 233 грн. Екологічного податку  надійшло в сумі  11 528 грн.;  грошового стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок  господарської та іншої діяльності 24 931 грн., власні надходження бюджетних установ   плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата ) 117 774 грн .

                                             

                                                          ВИДАТКИ  

        

          Видатки загального та спеціального  фонду бюджету сільської територіальної громади за   1 квартал  2023 року виконано в сумі  15 858 588 грн., при плані  31 155 393 грн.  що становить 50,9% до уточненого плану за  1 квартал   2023 року.  

В порівнянні з аналогічним періодом 1 кварталу  2022 року видатки загального та спеціального фонду бюджету   сільської територіальної громади   збільшилися  на 18,6  %. ,  або  на суму  2 489 804 грн.

Із загального обсягу видатків на виплату заробітної плати та нарахувань на неї спрямовано  7 615 213 грн., що становить 80,92% уточненого плану за 1 квартал 2023 року,  на  предмети, матеріали, обладнання та інвентар 431 700 грн. ( 44,43%), придбання продуктів харчування  256 458грн. (31,92 %),  оплату послуг (крім комунальних)  942 344грн. (14,26%), видатки на відрядження  600 грн. (4,36%) оплату  комунальних  послуг та енергоносіїв  452 643грн. (18,6%), дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) 1500грн., субсидії  та поточні трансферти  підприємствам  (установам, організаціям) 919 248грн. (27,46 %), поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 429 254 грн. (42,43%), інші виплати населенню  429 254 грн. (42,43%), інші поточні видатки2700 грн. (9,65%).

    Касові видатки загального та спеціального фонду  за І квартал  2023 р. спрямовані на:

    Державне управління  - 2 421 840 грн. .,( на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, оплату послуг (підключення та  використання мережі Інтернет, видатки на відрядження, послуги з  технічного обслуговування газопостачання, газосигналізаторів), придбання господарських товарів, канцелярських товарів,  оплата  енергоносіїв);

  Заклади освіти - 5 847 857 грн., (на заробітну плату, нарахування на заробітну плату 4 341 167 грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції 2 334 600  грн., оплату послуг (використання мережі Інтернет, заправка картриджів, придбання  господарських товарів (дизельного палива, бензину), продукти харчування , оплата  енергоносіїв);

    Соціальний захист  та  соціальне забезпечення  -    775 157 грн.

    Компенсаційні  виплати на пільговий проїзд автомобільним  транспортом – 109 393 грн.;

   Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю - 389 403 грн.(на заробітну плату , нарахування на заробітну плату 389 403 грн.) .

   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  - 45 861 грн.

    Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану 1 500 грн..

    Інші заходи у м сфері соціального захисту і соціального забезпечення  229 000 грн.  виплачена одноразова грошова допомога  на лікування онкохворим, дитині-інваліду, на поховання, при народженні дитини, членам ДФТГ ;  

    Забезпечення діяльності палаців і будинків  культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  -  686 225 грн.,   ( на заробітну плату , нарахування на заробітну плату, оплату послуг (підключення та  використання мережі Інтернет, послуги з  технічного обслуговування газопостачання, газосигналізаторів), придбання  господарських товарів, канцелярських товарів,  оплата  енергоносіїв);

     Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності – 49 997 грн. (послуги з поточного ремонту туалетів гуртожитку для ВПО с. Качанове) ;

    Організація благоустрою населених пунктів (передано  поточні трансферти комунальному  підприємству Сергіївське  – 919 249  грн.

   Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 2 700 грн.;

    Заходи та роботи  з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 45 000 грн. (  вирлата одноразової допомоги   мобілізованим до ЗСУ 8 чоловік 40 000 грн., виплата одноразової допомоги пораненим  5 000 грн.)

    Заходи та роботи з територіальної оборони – 24 250 грн ( придбання москітних сіток).;

    Передано міжбюджетні трансферти  на суму 4 806 923 грн.:

    Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного  користування  на суму 2 106 863 грн.(бюджету Петрівсько- Роменської сільської територіальної громади на суму 256 126 грн. ) Бюджету Гадяцької міської територіальної громади на суму  1 850 737 грн.);

    Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 2 400 000 грн. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги вул. Центральна с.  Розбишівка) ;

     Інші    субвенції з місцевого бюджету   на суму  50 000 грн.   передано  Відділу поліції  на придбання паливно - мастильних матеріалів  поліцейському громади ;

   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів 250 000 грн.(Субвенція Управлінню Служби безпеки України в Полтавській області для закупівлі паливно-мастильних матеріалів 100 000 грн., Миргородська районна військова адміністрація  на  фінансування Програми забезпечення виконання Миргородською районною делегованих їй районною радою повноважень на 2023 р. 150 000 грн.)

         У зв’язку із запровадженням  воєнного стану в державі, внесенням змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590,  станом на 01 квітня 2023 року по загальному фонду Виконавчого комітету Сергіївської сільської  ради на 01 квітня 2023р. кредиторська заборгованість склала  14 330 грн. КПКВК 0210150  КЕКВ 2240 у сумі 8330,00 грн. , по КПКВК 0211010  КЕКВ 2210  у сумі 4000,00 грн. , по КПКВК 0216030 КЕКВ 2610  у сумі 2000 грн.

 

 

 Начальник  фінансового відділу                                         Валентина ЛОБОДА

 

Карта захисних споруд полтавської області

вгору