Menu

ПРОГРАМА

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ

ДІТЕЙ В 2017 РОЦІ

Характеристика     Програми

  1. Назва: Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей Сергіївської сільської ради на 2017 рік» (далі – Програма)
  2. Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини»   від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства»,

«Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та  оздоровчих закладах»     

  1. Ініціатор – головний замовник: Сергіївська сільська рада
  2. Розробник: відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

 

  1. Загальні положення.

 

В  умовах  зміни  соціально-політичних  пріоритетів,  формування  ринкових відносин,  економічної  та  екологічної  кризи  в  Україні  різко  підвищуються психоемоційні  навантаження  на  людину.  Особливо  вразливою  категорією населення в цих умовах є підростаюче покоління. Турбота про здоров'я дітей є найважливішою соціальною проблемою, яку повинна вирішувати наша держава в найближчий час.

 

  1. Мета і основні завдання програми.

Метою   Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської об’єднаної  територіальної громади  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

 

 Основними завданнями Програми є:

 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

надання послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку  дітям,   які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми.

 

Видатки,  пов'язані  з  відпочинком  та  оздоровленням  дітей,  здійснюються  за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного та місцевого бюджету,  батьківських коштів та інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовані обсяги та джерела  фінансування  наведені у додатку  до Програми.

4.Очікувані результати виконання Програми.

 

Збільшення кількості оздоровлених дітей, що мають статус, зокрема:

- дітей - сиріт;

- дітей - інвалідів;

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- дітей учасників бойових дій на тимчасово окупованій території та районах проведення АТО;

- діти, які переселились з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО;

- активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя;

- талановитих та обдарованих дітей.

 

       5. Завдання Програми та її основні заходи.

 

 5.1. Вжити невідкладних заходів щодо належної підготовки до відпочинку та оздоровлення  дітей, приділивши особливу увагу оздоровленню дітей - сиріт, дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської  катастрофи;  дітей-  інвалідів;  дітей  з  багатодітних  та малозабезпечених  сімей; дітей-переселенців з тимчасово окупованих територій;  дітей учасників бойових дій на Сході; активних  учасників  шкільного  самоврядування,  художньої  самодіяльності, спортивного  життя, талановитих  та  обдарованих  дітей. 

Провести  семінари-наради  з  педпрацівниками,  які працюватимуть в  пришкільному оздоровчому таборі  з  питання  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  і  підлітків у літній період.

Відповідальні: Виконком сільської ради

Дирекція шкіл

Квітень

 

5.2. Провести семінари-наради спільно з медпрацівниками, працівниками СЕС та педпрацівниками, які працюватимуть в пришкільному оздоровчому таборі з питання  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  і  підлітків  у  літній період.

Відповідальні: Дирекція ЗОШ

Травень

 

5.3. Вжити  заходів  з  благоустрою  спортивних  майданчиків  та  забезпечити належні умови їх функціонування в оздоровчий період

Відповідальні:Виконком сільської ради

Дирекція ЗОШ

Квітень-травень

 

5.4.  Розробити  план  заходів  щодо  роботи  на  спортивних  майданчиках,  на стадіоні  за  місцем  проживання  в  літній  період  із  залученням  вчителів  з

фізичного  виховання  з  метою  масової  зайнятості  дітей  волейболом, баскетболом, футболом, організувати проведення змагань серед учнів школи.

Відповідальні: Дирекція шкіл

Червень-серпень

 

5.5.Забезпечити функціонування пришкільного табору.

Відповідальні: Дирекція шкіл.

Червень .

 

 

5.6. Забезпечити  дотримання  вимог  протипожежної  безпеки,  санітарно-

епідеміологічного  нагляду  за  підготовкою,  відкриттям  і  функціонуванням

пришкільних таборів. Вжити  заходів  щодо  профілактики  дитячого  травматизму  та  запобігання нещасним випадкам під час відпочинку та оздоровлення дітей.

Відповідальні: виконком сільської ради.

                         дирекція шкіл,

                        лікарі амбулаторії

                        Червень

 

5.7. Поліпшити  харчування  дітей дошкільного  віку  за  рахунок збільшення  в раціоні свіжих овочів, фруктів та соків.

Відповідальні: виконком сільської ради ,

завідуючі ДНЗ

Постійно

 

5.8.  Сприяти  залученню  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм

власності щодо  надання  фінансової  і матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

Відповідальні: виконком сільської ради,

дирекція шкіл.

Постійно

5.9.  Організувати    культурно-екскурсійне  і  транспортне обслуговування дітей під час відпочинково-оздоровчого періоду.

Відповідальні:виконком сільської ради,

дирекція шкіл .

Червень.

 

5.10.  Провести  батьківські  збори  з  метою  роз’яснення  та  попередження

правопорушень, злочинів серед дітей і підлітків під час перебування в оздоровчих таборах та під час літніх канікул.

Відповідальні:дирекція шкіл, уповноважений дільничний інспектор.

Травень.

 

 

  1. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.

 

6.1.  Вжити  заходів  щодо  посилення  державного  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного  нагляду  за  станом  пришкільного  дитячого  табору щодо  належного  медичного  обслуговування  дітей,  профілактики захворюваності, матеріально - технічного забезпечення медичних пунктів .

Відповідальні: виконком сільської ради,

лікарі амбулаторій.

Червень.

6.2.Не допускати отримання в пришкільний дитячий табір харчової сировини і продукції без необхідної супровідної документації, сертифікатів відповідності, висновків ветеринарно – санітарної експертизи.

Відповідальні: дирекція шкіл, медичні сестри закладів.

Червень.

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                  С. О. Івко

 

 

Додаток   

до   Програми   оздоровлення  та   відпочинку     дітей   

Сергіївської сільської ради

на 2017 рік

                                                                                        

                                                                      

        Орієнтовні обсяги та джерела фінансування програми:

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Батьківські та спонсорські кошти

Всього

1

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок в ДОТ)

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

15000

65000

62000

142000

2

Організувати харчування дітей в пришкільних дитячих таборах відпочинку на базі загальноосвітніх закладів освіти

ВОМС, виконком Сергіївської сільської ради, керівники навчальних закладів

-

28280

7880

36160

3

Забезпечити проведення для  дітей конкурсів спортивно-масових заходів.

ВОМС,

керівники навчальних закладів

 

-

4000

-

4000

4

Забезпечити організацію краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної історії та культури

ВОМС,

керівники навчальних закладів

 

-

5150

-

5150

5

Забезпечити підвіз дітей до пришкільних таборів відпочинку

Керівники навчальних закладів

-

15250

-

15250

6

Забезпечити роботу пришкільних таборів необхідними медикаментами

Керівники навчальних закладів, шкільні медичні сестри

-

2000

-

2000

Корисна інформація

ПОСТАНОВА від 08 квітня 2020 р. № 264 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги"

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

Уряд встановив доплати окремим категоріям громадян та індексацію пенсій

На карантині: що варто знати про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу

вгору