Menu

 СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(шоста сесія сьомого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

 

11 липня 2017 року

 

Про затвердження Програми

національно-патріотичного

виховання дітей та молоді

Сергіївської сільської ради

на  2017-2020 рр.

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сергіївської сільської ради на 2017-2020 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Антоненко О.І.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                        І.Г.Лідовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням шостої сесії сьомого скликання (третього пленарного засідання) Сергіївської сільської ради від 11.07.2017 року


 

Програма

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сергіївської сільської ради

на  2017-2020 рр.

 

 с. Сергіївка 2017 року

 

Вступ

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді розроблена відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради та рекомендована для використання у практичній діяльності працівникам навчальних закладів  із метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнів.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Тому найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України. Ціновим засобом відображання нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину, відмова від почуття національної меншовартості, від почуття національної неповноцінності, що формувалися віками.

Національно-патріотичне виховання учнів формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, революції гідності, боротьби за територіальну цілісність України,  досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Воно включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Сьогодні на досить високий рівень поставлене виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває сучасними комунікаційними технологіями.

Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління.

   Програма розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 

Мета програми національно-патріотичного виховання учнів

 

Формування свідомого громадянина-патріота Української держави,  представника української національної еліти через набуття молодим  поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції,  високих моральних якостей та духовних цінностей, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури.

         Захист національних інтересів держави,  утвердження  патріотизму,  моральності  та  формування загальнолюдських цінностей молоді.

 

Шляхи і засоби реалізації програми

 

Форми й методи національно-патріотичного  виховання  базуються  на  українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відстоювання демократичного вибору України.

Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення  комплексу заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань реалізації пріоритетних  завдань Програми.

 

Завдання Програми

 

- виховання поваги у дітей та молоді до Конституції України, законів України, державної символіки - Герба,  Прапора,  Гімну України;

- формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості,
національної гідності, готовності до виконання громадянського і
конституційног ообов'язку щодо захисту національних інтересів
України;

- виховання поваги до культури всіх народів;

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- формування здорового способу життя як важливої складової розвитку та виховання людини, підготовки її до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини та організації змістовного дозвілля;

- виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- формування культури соціальних і політичних стосунків у молоді;

- залучення дітей та молоді до активної участі у національно-культурному житті українського народу, розвитку звичаїв та традицій;

- зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, готовності до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України;

- впровадження системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня молодих громадян, їх духовного самовдосконалення та змістовного дозвілля;

  • Зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;

- посилити роль сім’ї у патріотичному вихованні дітей, зміцнити взаємодію сім’ї з навчальними закладами.

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

Вказані завдання Програми  реалізуються через організацію та проведення заходів за напрямками:

 

  1. Національно-патріотичне виховання:

- проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання в навчально-виховних закладах;

- забезпечення активної участі дітей та молоді в заходах національно-патріотичного спрямування;

- створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, формування культури спілкування;

-  залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій, військовослужбовців, представників громадських організацій, волонтерів;

- активізація представників учнівського самоврядування у підготовці та проведенні заходів патріотичного спрямування.

 

  1. Співпраця з громадянським суспільством:

- активнее залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

- підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення дітей та молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів;

- доручення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання.

 

  1. Військово-патріотичневихованнямолоді:

- проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян та створення відповідних умов;

- набуття молоддю практичних навичок з основ військової справи;

- активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами Всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);

- залучення довійськово-патріотичного  виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України.

  1. Інформаційне та методичне забезпечення національно – патріотичного виховання:

- організація на веб-сторінках навчальних закладів постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій;

- проведення загального соціологічного опитування серед учнів  та вихованців навчально-виховних закладів щодо розуміння сучасною молоддю поняття патріотизму, ставлення підростаючого покоління до держави та громадянського суспільства;

- проведення конференцій, «круглих столів», семінарів, щодо розгляду актуальних питань і завдань патріотичного виховання.

 

Очікувані результати

– створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

        – забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

        – зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

         – збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

  • встановлення партнерських зв’язків між навчальними закладами Сергіївської громади з навчальними закладами інших районів
  • спроможність молоді до самопізнання, саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення.

        Необхідною умовою втілення Програми в практику є широке обговорення її положень і завдань, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що будуть актуалізувати порушені цією Програмою питання і завдання та спонукатимуть до розроблення конкретних заходів з їх реалізації.

 

 

 

П А С П О Р Т

 

Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сергіївської сільської ради на 2017-2020 рр.

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради,відділ освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту»,  Закон України «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки»

3

Розробники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, відділ освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергівської сільської ради, Відділ освіти молоді і спорту, дирекції шкіл

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, Відділ освіти молоді і спорту, дирекції шкіл, учителі, батьки, учні.

7

Термін реалізації

2017 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

120,000 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

120,000 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

 

 

 

 

              ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

 

План заходів по виконанню програми на 2017-2020рр.

 

 

 

Заходи

 

Об’єм

фінансу-

вання

тис, грн

Джерела фінан-

сування

Термін виконання

Виконавці

Бюджет ОТГ

Інші джерела

Придбання призів, грамот із метою матеріального заохочення та фінансової підтримки  дітей у Сергіївській громаді,придбання спорядження для проведення щорічної Всеукраїнської військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

10,000

10,000

-

Грудень, травень

2017-2020

Відділ освіти, молоді та спорту, Сергіївська сільська рада

 

Проведення масових заходів, змагань, конкурсів,семінарів, майстер-класів,зустрічей з учасниками Революції Гідності та АТО

18,000

18,000

-

Вересень

травень

2017-2020

Відділ освіти, молоді та спорту, Сергіївська сільська рада

 

Поліпшення матеріальної бази бібліотек, музейних кімнат закладів освіти,створення та поновлення куточків пам’яті

11,000

11,000

-

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту, Сергіївська сільська рада

Оновити об’єкти навчально-матеріальної бази навчальних закладів : обладнати кабінет предмета «Захист Вітчизни»

11,000

11,000

 

2018-2020

Сергіївська сільська рада

Екскурсійна   діяльність (очно/заочно) дітей, поїздки-обміни учнівських груп, відвідування  визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками  української історії та культури.

 

30,000

30,000

-

Травень-червень 2017-2020рр.

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Ввести 0,25 ставки посади керівника гуртка з війського -патріотичного напрямку

30,000

30,000

-

Вересень-травень 2017-2020 рр.

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Активізація позакласної роботи з фізичного виховання та забезпечення навчальних закладів дрібним спортивним інвентарем

10,000

10,000

-

 

 

Щороку

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Всього

120,000

120,000

-

 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

 

                                                                                                         План заходів

щодо реалізації національно-патріотичного  виховання  учнів 

закладівосвіти протягом 2017 – 2020років

№ з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

 

Тримати на контролі питання оновлення та систематизації на офіційних веб-сайтах  відділу освіти, навчальних закладів нормативно-правової бази щодо реалізації національно-патріотичного виховання.

Протягом

2017- 2020

років

Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів

Забезпечитирозгляд на нарадах, педагогічних радах, семінарах, засіданняхметодичних рад та об’єднань питання щодо національно-патріотичного виховання учнівської молоді із визначенням шляхів для подальшого удосконалення системи роботи з означенного питання.

Відповідно до річнихпланівроботи

Відділ освіти  молоді та спорту, керівники навчальних закладів

Долучати до організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді представників рад ветеранів, учасників бойових дій, Революції Гідності, волонтерів, громадські організації, батьківську громадськість.

Протягом

2017- 2020років

Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів

Вивчати, узагальнювати і пропагувати кращий досвід патріотичного виховання дітей та молоді, висвітлювати у ЗМІ, освітніх веб-сайтах.

Протягом

2017- 2020років

Відділосвіти,молоді та спорт, керівникинавчальнихзакладів

Проводитисистемну роботу з підготовкипедагогічнихкадрів до патріотичноговихованнядітей та молоді шляхом організаціїтематичнихсемінарів, тренінгів, нарадтощо.

Відповідно до річнихпланівроботи

 Відділосвіти,  молоді та спорту,керівники  навчальних закладів

6

Організаціяроботибатьківського всеобучу щодонаціонально-патріотичноговихованнямолоді.

Протягом

2017- 2020років

Керівникизакладівосвіти

 

7

Використовуватипроектнудіяльність, музейніформироботи, інформаційніресурсибібліотек, музеїв, музейнихкімнатзакладівосвіти для здійсненнясистематичногонаціонально-патріотичноговиховання.

Відповідно до річнихпланівроботи

 Відділосвіти, молоді та спорту, керівникинавчальнихзакладів,

8

Провести заходи з відзначення важливих подій історії, процесів державотворення, національно-визвольної боротьби за цілісність і незалежність України:

- річниці Героїв Небесної Сотні (20.02.2014) щорічно;

- річниці інтервенції російських військ (23.08.2014) та трагічної битви під Іловайськом (30.08.2014) щорічно;

-75-річчя(14.10.1942) утворення Української Повстанської Армії у 2017 році;

- 100-річчя (29.01.1918) бою під Крутами у 2018 році;

- 370-річчя (09.02.1648) обрання Богдана Хмельницького гетьманом України у 2018 році;

- 100-річчя (01.11.1918) утворення ЗУНР у 2018 році;

- 75-річчя (14.07.1944) бою дивізії “Галичина” під Бродами у 2019 році;

- 370-річчя (серпень, 1649 р.) Зборівської битви у 2019 році.

Протягом

2017- 2020 років

Відповідно до річних планів роботи

Відділосвіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів,

10

 

Запровадити проект-літопис для учнів початкової школи (1-4 класи) “Моя родина на захисті моєї Батьківщини“, «Українці – найкращі воїни», «Я пишаюся українцями!».

 

 

 

Протягом

2017року

Відділосвіти, молоді та спорту, керівникизакладівосвіти

11

Продовжити   впровадження   військово-патріотичної виховної системи  Всеукраїнської  дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри«Джура»  із  урахуванням  вікових  категорій:

         «Сокіл» (для старшоївіковоїгрупи);

Заходи в рамках гри «Джура» проводитипротягом року відповідно до річного плану роботинавчальних закладів.

Брати участь упроведенніфізкультурно-патріотичного фестивалю школярів«Козацький гарт».

Протягом

2017- 2020років

Відділосвіти, молоді та спорту, керівникизакладівосвіти

12

Розпочинати  навчальний  рік у загальноосвітніх   навчальних закладах Уроком мужності і милосердя, залучивши до його проведення учасників  бойовихдій, ветеранів, представників   волонтерських  організацій  тощо.

Проводити  лекції, бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості   молоді  переконань про єдність і соборністьУкраїни (Сходу і Заходу).

1 вересня

2017- 2020

років

Відділ освіти, молоді та спорту, керівники закладів освіти

 

 

13

Провести у рамкахВсеукраїнськоготижня права:

Всеукраїнський урок «Права людини»;

конкурс учнівськихпроектів «Ми дітитвої, Україно!» (на рівнізакладівосвіти),

позаурочні заходи з просвітницької та правовиховноїроботи «Я і моє право», «Самібудуємосвоєжиття у ріднійкраїні», спрямовані на розвиток у дітей та молодіпочуттявласноїгідності, усвідомленнясвоїх прав і місця у суспільстві, можливостіреалізаціїсвоїх прав у поєднанні з виконаннямобов’язківіззастосуваннямрекомендаційУкраїнськогоінститутунаціональноїпам’яті.

Відповідно до річнихпланів

Відділосвіти молоді та спорту,керівникизакладівосвіти,

14

Сприятипроведеннюнаціонально-патріотичнихзаходів органами учнівськогосамоврядування.

 

Протягом

2017-2020

років

Керівникизакладівосвіти.

15

Проводитиосвітньо-просвітницькі заходи з питаньформування здорового способу життя, профілактикиправопорушень.

 

Протягом

2017-2020

років

Відділосвіти, молоді та спорту керівникинавчальнихзакладів

16

Організовуватипроведенняінформаційно-просвітницьких, урочистих, пізнавально-виховних, спортивно-масовихзаходівпатріотичногоспрямування з урахуванням таких нових форм роботи як:

інтегровані уроки, уроки-презентації, інформаційнігодини,

вогники пам’яті, зустрічі двох поколінь,флеш-моби, історичні реконструкції,

дискусії, прес-шоу,етичнітренінги,сторітелінг (передача інформації через розповідьісторій);

комільфо-вечори (вечоригарнихманер), формула успіху, престиж-зустріч, імідж-коктейль (зустрічі з успішними, видатнимиособистостями);

ігри-квест, -експрес, фут-квести, робінзонади, слайд-мандрівка, геокешинг (подорож, знаходженнямісцярозташуваннязаданихоб'єктів, пошукінформації про об'єкти та відповідей на запитання);

виставки-інсталяції, інтерактивнівиставки, флешбук (презентаціяабознайомство з цікавими книгами за допомогою цитат, ілюстрацій, особистихпереживань та іншоїінформації про книгу), літературнвіражі;

благодійні ярмарки, доброчиннісправипідгаслом «Добре діло», волонтерськийрух.

Протягом

2017- 2020 років

(відповідно до календаря пам’ятних дат)

 

Протягом

2017-2020

років

(відповідно до календаря пам’ятних дат)

 

Відділосвіти, молоді та спорту керівникизакладівосвіти

17

Проводитинауково-дослідницькі та освітньо-просвітницькі заходи, якіпередбачаютьвисвітленняфактів і подій, щосвідчать про колективну й індивідуальнуборотьбу за незалежністьУкраїни у ХХ столітті, відновленнюісторичноїпам’яті про тривалідержавницькітрадиціїУкраїни (Київська Русь, ВеликекнязівствоЛитовське, ВійськоЗапорізьке, Гетьманщина, діяльністьУкраїнськихурядів 1917 – 1921 років, іншівизвольніпроекти), включно з проведеннямфотовиставок, організацієюмузейнихекспозицій, проведеннямдискусій, круглихстолівіззастосуваннямрегіональнихтрадицій, свідченьусноїісторіїнаціонально-визвольноїборотьбиукраїнського народу.

Протягом

2017- 2020 років

 

Відділосвіти, молоді та спорту, керівникизакладівосвіти

18

 

Залучатиучнів  до участі в акціях:

 «Допоможипораненим»,«Лист воїну», « День соборності  України», «День  пам’яті героїв Крут», «Малюнок для солдата», «День українського добровольця», «Відзначення Дня вшанування  учасників  бойових дій на території  інших держав», «Про  відзначення  в Україні  500 річчя Реформації»,«30-річчя заснування Полтавської організації ветеранів»,

 «Хвилядоброти», «Ветеранськеподвір’я»,

«Діти за мир, за єдинуУкраїну, «Перемога, Свята Перемога!»,

«Ті, хтоборолися за Свободу», «Звірою в серці», «Спільнимизусиллями», «СвятийМиколай, воїнаоберігай!» (підтримказахисниківнашоїкраїни, їхніхдітей та родин, медичнихпрацівників і волонтерів, якіпрацюють в зоні АТО)

Протягом

 2017-2020 років

відповідно до річнихпланівроботи

Відділосвіти, молоді та спорту, керівникизакладівосвіти

19

Налагодити   системну   екскурсійну   діяльність (очно/заочно) дітей, поїздки-обміни учнівських груп, відвідування  визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками  української історії та культури.

Відповідно до річнихпланівроботи

Відділосвіти, молоді та спорту,  керівники закладів освіти

20

Створити на офіційних веб-сайтах, кожного загальноосвітнього закладу освіти тематичну сторінку «Національно – патріотичне виховання».

2017

Керівники закладів освіти

21

Забезпечити:

висвітлення на сайтах освітніх установ інформації про проведені заходи патріотичного спрямування;

інформування відділу освіти,молоді та спорту  про виконання Плану  національно-патріотичного виховання

 Щоквартально

Керівники закладів освіти

Корисна інформація

ПОСТАНОВА від 08 квітня 2020 р. № 264 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги"

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

Уряд встановив доплати окремим категоріям громадян та індексацію пенсій

На карантині: що варто знати про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу

вгору