ПЛАН

економічного і соціального розвитку

Сергіївської сільської ради Гадяцького району

(ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА)

на 2017 рік

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Аналітична частина

1.1 Географічне розташування ОТГ, опис суміжних територій.

1.2. Демографічна ситуація, ринок праці ОТГ.

1.3. Стан розвитку інфраструктури ОТГ.

1.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку.

1.5. Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ.

1.6. Результати SWOT– аналізу.

2. Цілі та пріоритети розвитку ОТГ на 2017 рік.

3. Основні завдання та механізми реалізації Плану.

4. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Програми.

Додатки:

додаток 1 «Орієнтований фінансовий план на 2017 рік»;

додаток 2 «Перелік програм і проектів, які планується реалізувати у 2017 році»;

додаток 3 «Основні показники економічного і соціального розвитку громади».

ВСТУП

План економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради на 2017 рік розроблений відповідно до Законів України від 05.02.2015р. №157-VIII«Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закону України від 05.02.2015р. №156-VIII «Про засади державної регіональної політики»,  постанови КМУ від 16.03.2016р.  №200 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», наказу Мінрегіону від 30.03.2016р.  №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

План економічного і соціального розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (далі - План) розроблено виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади. План відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року (рішення двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого  скликання від  16 січня 2015 року) та Плану заходів з її реалізації (рішення тридцятої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 13.08.2015 (зі змінами).

План підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу об’єднаної громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2017 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Метою Плану є зростання добробуту і підвищення якості життя населення Сергіївської сільської ради за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради на 2017рік.

1. Аналітична частина

1.1. Географічне розташування ОТГ, опис суміжних територій.

        Сергіївська об’єднана територіальна громада утворена 21 червня 2016 року. До її складу ввійшли 13 населених пунктів з трьох сільських рад – Сергіївської (Сергіївка,Лободіно, Вечірчине,Чернече, Калинівщина) Розбишівської (Розбишівка,Крамарщина, Веселе), Качанівської (Качанове,Новоселівка, Вирішальне, Степове, Дачне ). Населення об’єднаної громади складає 3005 чоловік. Територія громади складає 16761 га. Адміністративним центром об’єднаної громади є с.Сергіївка, яке розміщене 20 км від м. Гадяч та 130 км від обласного центрум Полтави.

Працює три школи та три дитячі садки, в яких виховуються та навчаються 163 дитини дошкільного віку та 285 шкільного віку. Дозвілля жителів громади організовує п’ять будинків культури.

     Рельєф території села – рівнинний. Підгрунтові води залягають,як правило, на глибині понад 3 м. Грунтоутворюючі породи – середні та важкі суглинки, а також легкі глини.Територія села безпечна щодо затоплення поверхневими водами.

     Село Сергіївка розташоване на березі річки Хорол, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Веселе, нижче за течією примикає село Петрівка-Роменська. Річка у цьому місці звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені озера.Поруч пролягає автомобільний шлях Т 1705.Село Сергіївка знаходиться в водоохоронній зоні,згідно технічної документації по встановленню водоохоронних зон малих річок та водоймищ Гадяцького району Полтавської області. Відповідно схеми природньо-сільськогосподарського районування України  територія населеного пункту відноситься до шостого Миргородського агроґрунтового ( природно-сільськогосподарського) району.

      Земельний фонд Сергіївської об’єднаної територіальної громади станом на 01.01.2017р становить 16761 га , з яких :

Сергіївська сільська рада брала участь в конкурсі «Проведення топографо-геодезичних робіт по створення планів у маштабі 1:2000 населених пунктів с.Серігївка та с.Розбишівка, що проводило Німецьке товариство міжнародного співробітництва, де отримала перемогу. Бюджет Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради на 2017 рік передбачає спів фінансування карти 2000-ки по програмі GIZ.

Населені пункти Качанівського старостату мають карту 2000-ку та проведену інвентаризацію земель в 2013 році.

До Сергіївської об’єднаної територіальної громади з центром в селі Сергіївка входить 13 сіл із загальною чисельністю населення 3005 осіб:

С.Сергіїка   -987;

С.Вечірчине  - 63;

С.Калинівщина -21;

С.Лободине – 57;

С.Чернече – 22;

С.Розбишівка-880;

С.Веселе – 45;

С.Крамарщина – 3;

С.Качанове -484;

С.Новоселівка – 227;

С.Дачне – 21;

С.Вирішальне – 159;

С.Степове  - 36;

1.2. Демографічна ситуація, ринок праці ОТГ

Соціально-демографічна характеристики та ринок праці для ОТГ:

з/п

Назва показника та одиниця вимірювання Всього в тому числі:
с.Розбишівка с.Сергіївка с.Качанове
1 Чисельністьнаявногонаселення на кінецьзвітного року (на 1 січнянаступного за звітним року), тис.осіб 3005 0,928 1150 0,927
2 Кількістьчоловіків, тис.осіб 1,064 0,319 0,487 0,258
3 Кількістьжінок, тис.осіб 1,119 0,351 0,563 0,205
4 Кількістьнаселення, молодшоговідпрацездатноговіку, в тому числі тис.осіб 0,455 0,096 0,206 0,153
5 Кількістьнаселенняпрацездатноговіку, тис.осіб 1,378 0,512 0,403 0,463
6 Кількістьнаселення старшого відпрацездатноговіку, тис.осіб 1,074 0,381 0,441 0,252
7 Кількістьнароджених за звітнийрік, тис. осіб 0,017 0,006 0,006 0,005
8 Кількістьпомерлих за звітнийрік, тис. осіб 0,057 0,021 0,020 0,016
9 Природнийприріст (зменшення), осіб -40 -13 -15 -12
10 Міграційнийприріст (зменшення), осіб 8 +4 +7 -3
11 Чисельністьзареєстрованихбезробітних, осіб 65 27 34 4
12 Рівеньзареєстрованогобезробіття, % 41 15 17 9
13 Середньомісячназаробітна плата найманогопрацівника, грн. 3810 1270 1270 1270

Порівняльна схема. Кількість населення між населеними пунктами

Кількість населення в Сергіївській ОТГ

1.3. Стан розвитку інфраструктури ОТГ.

Загальна протяжність доріг комунальної власності – 123,62 км. У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення у сільській місцевості дорогами загального користування забезпечує доступність сіл до районного центру та центрів старостатів.

Однією з найважливіших проблем об’єднаної громади є стан дорожнього покриття на переважній більшості доріг. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

Газифіковано житлових будинків – 84,9%.

Централізованим водопостачанням забезпечені села Сергіївка, Качанове,  Вирішальне,; централізованим водовідведенням забезпечені  частково Розбишівка, Лободино, Вечірчине, Новоселівка.Використовується також питна вода з індивідуальних криниць та свердловини.

Надавачем послуг газопостачання - є  Гадяцький цех ТОВ «Кременчукгаз-постачання».

Електропостачання здійснюється  Гадяцьким РЕМ ТОВ «Полтаваобленерго»

Освіта

Дошкільна освіта. На території Сергіївської ОТГ функціонує 3 дошкільних навчальних закладів, що обслуговують 96 дітей дошкільного віку

Дошкільні навчальні заклади Сергіївської  ОТГ
Назва дошкільного навчального закладу Місце розташування Кількість дітей
1 ДНЗ «Перлинка» с.Розбишівка 24
2 ДНЗ «Джерельце» с.Сергіївка 42
3 ДНЗ «Ромашка» с. Качанове 30

Загальна середня освіта. Система освіти ОТГ являє собою сучасну сталу мережу освітніх закладів, що задовольняють освітні потреби населення. Належне кадрове забезпечення галузі сприяє ефективному функціонуванню освіти.

Загальна середня освіта в Сергіївській об’єднаній територіальній громаді представлена 3 загальноосвітніми закладами. В школах навчається 255 дітей. Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у відділених населених пунктах, забезпечені трьома шкільними автобусами з них 1-й автобус Качанівської ЗОШ 2016 року випуску,2-й Розбишівської ЗОШ 2003 року випуску,3-й Сергіївської ЗОШ 2004 року випуску. Шкільні автобуси Розбишівської та Сергіївської ЗОШ вичерпали свій ресурс та потребують заміни.

Система загальноосвітніх навчальних закладів Сергіївської ОТГ
Назва навчального закладу Кількість учнів
1 Сергіївська загальноосвітня школа І- ІІІ ст. 126
2 Розбишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 52
3 Качанівська загальноосвітня школа І-ІІ ст 77

Також на території с. Розбишівка функціонує Розбишівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, в якій навчається понад 120 учнів.

Культура

Культурно-освітню роботу в Сергіївській об’єднаній територіальній громаді здійснюють 5 клубних установ, 5 бібліотечних закладів.

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Українію.

Система медичних закладів ОТГ

Охорона здоров’я на території Сергіївської  ОТГ  системою Первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), складається з 3 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) та 2 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, що рівномірно розміщені в старостатах громади.

Також на території Сергіївської ОТГ діє 1 аптечний пункт, що забезпечує мешканців громади всіма необхідними медикаментами. Завдяки створенню Сергіївської ОТГ на початку 2017 року вдалося вирішити проблему кадрового забезпечення лікарями амбулаторій громади.

Назва лікарняного закладу Місце розташування Чисельність лікарів,медперсоналу
1. Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини С.Сергіївка

1 лікар

6 медперсонал

2. Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини С.Розбишівка

1 лікар

3 медперсоналу

3. Лободиненський ФАП С.Лободине

1 медсестра

1 фельдшер

4. Качанівський ФАП С.Качанове

2 медсестри

1 фельдшер

5. Новоселівський ФАП С.Новоселівка

1 медсестра

1 фельдшер

Дані щодо захворюваностей на території Сергіївської ОТГ
Показники 2016 звіт 2017 прогноз 2017 в % до 2016
Захворюваність населення на 1 тисячунаселення, всього 89 92 103
В т. ч.
Хвороби системи кровообігу 944 950 101
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин - - -
Злоякісні новоутворення 20 25 125
Активний туберкульоз - - -
Хвороби органів дихання 37 47 127
Хвороби органі втравлення 112 120 107
В т. ч. Хвороби системи кровообігу 21 23 109
Травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин - - -
Новоутворення - - -
Материнська смертність на 1 тисячу живонароджених - - -
Смертність дітей до 1 року життя на 1 тисячу живонароджених 1 1 100
Очікувана тривалість життя при народженні, роки 70 70 100

Промислова та агропромислова інфраструктура

На території об’єднаної територіальної громади переважають особисті селянські господарства, для яких характерні : невелика площа господарства, низька продуктивність, використання ручної робочої праці. Велику частину земель орендують сільськогосподарські підприємства (30 с/г виробників) , які використовують сучасну техніку та технології. Галузь сільського господарства, як базова, є "локомотивом" у забезпеченні економічної безпеки ОТГ.

У галузі рослинництва в цілому  сконцентровано 62 % зернових та зернобобових культур, у тому числі 17,3 % - озимої пшениці, 12,5 % - ярого ячменю, 28,4 % - кукурудзи на зерно; 23 % - технічних культур, у тому числі: 20 % - соняшника, 2,4% - сої; 5% - кормових культур. Рослинницька сфера зорієнтована переважно на вирощування зернових та технічних культур. Вони є лідерами за обсягами та дохідністю виробництва, відповідають ефективній інфраструктурі ринку, та сприяють  формуванню відповідного попиту.

Серед зернофуражних культур основні місця займуть ячмінь та кукурудза.

Потужний сільськогосподарський комплекс представлений ТОВ»Стандарт-Агро», АФ ТОВ «Вікторія-Агро», ТОВ «Колос-2000»,ТОВ »Миронів Гай», ФГ »Білики», СТОВ »Лободіно». У сільському господарстві зайнято близько 100 осіб економічно активного населення.

По господарствах ОТГ усіх форм власності відбувається ефективне оновлення та заміна морально застарілих марок тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

Протягом 2017 року перевага надаватиметься придбанню економічно – вигідніших моделей ґрунтообробної та зернозбиральної техніки, використанню широкозахватних агрегатів і агрегатів, які за один прохід виконують декілька операцій та значно скорочують витрату паливно-мастильних матеріалів на один гектар сільськогосподарських угідь.

На території Сергіївської об’єднаної територіальної громади  знаходиться потужна група підприємств нафтогазового комплексу України. (ПАТ  «Укрнафта» об’єкти  НГВУ «Полтаванафтогаз»  ЦВНіГ- 1 (с.Качанове); об’єкти Качанівського ГПЗ; УАС ПАТ «Укрнафта»; Обєкти Прикарпатського УБР; Цез №3 Полтавського тампонажного управління; майновий комплекс Глинсько-Розбишівського ЛВДС), що становить 24 об’єкта та  структурних підрозділи, де працює близько 1500 чоловік з них 137 осіб, що проживають на території об’єднаної громади. В першу чергу це великий плюс для громади, оскільки це робочі місця, але є і недоліки. Нафтогазова галузь – це багатопрофільний механізм зі складними взаємозв’язками конструктивно-технологічних факторів і компонентів навколишнього середовища. Небезпечний вплив на довкілля виявляється на всіх стадіях освоєння нафтогазових родовищ: буріння свердловин, налагодження та експлуатація родовищ, ліквідація свердловин і обладнання по закінченні експлуатації родовищ. На всіх цих стадіях відбувається вплив на надра, ґрунтово-рослинний покрив, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води. Як наслідок в 5 населених пунктах відсутня вода в криницях, та свердловинах, навантаження на дороги місцевого значення набагато більші ніж в інших населених пунктах, забруднене повітря та грунти.

Стан навколишнього природного середовища

Стан навколишнього природного середовища Сергіївської ОТГ можна охарактеризувати, як задовільний. Забруднення ґрунту у межах норми відбувається при використанні засобів хімізації в аграрному секторі ОТГ.

Використання отрутохімікатів і пестицидів за допомогою авіації у 2015-2016 роках проводилося лише АФ  ТОВ «Вікторія – Агро». Крім того, має місце недотримання принципів сівозміни для збереження родючості ґрунтів.

У ОТГ відсутні підприємства, які скидають забруднюючі речовини у поверхневі води.

Організованим вивозом сміття забезпечує населення та суб’єкти господарювання ОТГ комунальні підприємства КП»Краснознаменське»,КП»Надія».

 

1.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Сергіївської громади є:

 • Від’ємний природний  приріст,зменшення кількості населення,старіння населення;
 • нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського- призначення;
 • безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
 • зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;
 • погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури;
 • зношеність об’єктів систем водопостачання; 
 • незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях,- висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів та відсутність достатньої кількості перевізників, що надають послуги в цій сфері;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури;
 • знаходження потужної групи підприємств нафтогазового комплексу на території сільської ради,що незадовільно впливає на екологічну ситуацію громади;
 • сплата податків підприємств нафтогазового комплексу ,до інших  місцевих бюджетів

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти,  культури,  охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення життя населення.

Порівняльні переваги розвитку Сергіївської  об’єднаної територіальної громади, визначені у результаті аналізу сильних сторін і можливостей

 • Сильними сторонами Сергіївської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) є переважання ґрунтів чорноземного типу в загальній кількості земель сільськогосподарського призначення, потужний сільськогосподарський комплекс. Ці сильні сторони є порівняною перевагою ОТГ, оскільки можуть бути підтримані такою можливістю, як зростання в середньостроковій перспективі попиту на сільськогосподарську продукцію. Зокрема, сприятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва на основі різноманітних форм власності і видів господарювання та створення для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи (створення кооперативів).
 • Високий рівень використання елементів електронного врядування сприятиме впровадженню програм зі спрощення дозвільної системи та підвищення ефективності управління соціально-економічними процесами в ОТГ.
 • Подальше створення сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності Сергіївської ОТГ сприятиме залученню таких сильних її сторін, як наявність досить розширеної соціальної інфраструктури, розвинута мережа транспортних і пасажирських перевезень, велика місткість споживчого ринку у порівнянні з іншими територіальними громадами.
 • Додатковими порівняльними перевагами Сергіївської ОТГ можуть стати:
 1. можливість реалізації заходів за участю громадськості щодо поліпшення  благоустрою населених пунктів та їх соціально-економічного розвитку;
 2. формування територіально-виробничого комплексу зі значним зменшенням відстаней для надання населенню адміністративних послуг;
 3. створення «Фонду підтримки підприємництва».

1.5  Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ

  Головною метою є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку ОТГ та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Доходи бюджету ОТГ:

№ п/п назва коду Сергіївка Розбишівка Качанове Загальна,тис
1 Орендна плата з юридичних осіб 2400,000 1800,000 980,000 5180,000
2 ПДФО, що сплачуються податковими агентами із доходів платників податку у вигляді заробітної плати 636,050 1343,240 1700,710 3680,000
3 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий( звітній) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 803,000 517,000 450,000 1770,000
4 ПДФО, що сплачуються податковими агентами із доходів платників податку інших ніж заробітна плата 463,070 27,860 436,670 927,600
5 Єдиний податок з фізичних осіб 310,000 52,000 88,000 450,000
6 Земельний податок з юридичних осіб 92,000 4,000 151,000 247,000
7 Орендна плата з фізичних осіб 65,000 35,000 20,000 120,000
8 Земельний податок з фізичних осіб 18,000 35,000 28,500 81,500
9 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 20,000 20,000
10 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6,000 2,000 8,000 16,000
11 Єдиний податок з юридичних 2,000 11,000 13,000
12 ПДФО, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування 2,960 6,290 0,510 9,760
13 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,800 0,500 0,700 2,000
14 Інші надходження 1,000 1,000
15 Надходження від орендної плати за користування  цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 0,800 0,800
16 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,100 0,100
17 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 0,060 0,040 0,100
18 ВСЬОГО 4817,040 3824,930 3876,890 12518,860
ТРАНСФЕРТИ
1 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюжетам 5257,700
2 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2366.900
3 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 1754,100
ВСЬОГО 9378,700
СПЕЦФОНДИ
1 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелами забруднення 1,000 40,000 41,000
2 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 37,000 37,000
3 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 20,000 8,000 5,000 33,000
ВСЬОГО 20,000 8,000 5,000 33,000
Загальна сума, всього 21930,560


На даний час підприємства нафтогазового комплексу, що знаходяться на території Сергіївської ОТГ сплачують ПДФО до інших місцевих бюджетів, що є проблемою для Сергіївської сільської ради.

Захищені видатки.
Сільські ради Сергіївка Розбишівка Качаново

Всього грн

видатки
Школи (Заробітна плата пед.. працівників) --- --- --- 5257 700
Заробітна плата тех..працівників --- --- --- 1514030
енергоносії --- --- --- 1062 000
Придбання,харчування,вивіз,інше --- --- --- 722 500
ДНЗ 895 910 603 000 567 745 2063000
Будинки культури 280 705 195 000 316 208 791 913
Інші видатки,(допомога АТО,чорнобильці,ветеранам,потребуючим) 79 20 38 134 000
Медицина,ФАПи,амбулаторії (заробітна плата) --- --- --- 721 000
енергоносії --- --- --- 157 900
придбання медикаментів --- --- --- 366950
ЦРЛ (субвенція) --- --- --- 1656830
субвенції 181218 119 000 58 259 358 477
Апарат виконкому ( заробітна плата) 3126 000
Видатки апарату 439 000
Пільгове перевезення 20 000 20 000 20 000 60 000
ВСЬОГО 18 431 300

1.6 Результати SWOT- аналізу

SWOT – аналіз розвитку території

Сильні сторони Слабкі сторони
1 Географічне розташування села вигідне 1 Незадовільний стан окремих асфальтових і гравійних доріг
2 Високий рівень освіченості 2 Недостатня кількість високооплачуваних робочих місць на селі
3 Збереження національних традицій та багате історичне минуле 3 Відсутність матеріальної бази для розвитку культури
4 Відносно сприятлива екологічна обстановка 4 На території села знаходяться кладовища, які являються джерелами, розташування підприємств нафтогазового комплексу України
5 Активно проходить процес формування громадського суспільства 5 Відсутність норм соціальної відповідальності
6 Достатній запас природних ресурсів 6 Недостатнє фінансування і підтримка інфраструктури села
7 Наявність інфраструктури транспорту та зв’язку 7 Недостатній рівень кооперативного руху на селі
8 Кількість працюючих - ,молодих людей віком від 14 до 35 років - 829 , дітей - 455 осіб. 8 Природний приріст від’ємний

Можливості Загрози
1 Залучення інвестицій (державних, іноземних, приватних ) 1 Політична нестабільність в державі
2 Ріст наявних річних доходів населення 2 Старіння населення та зменшення кількості населення
3 Розвиток сільського зеленого туризму та агроекологічного поселення 3 Недостатня кількість державних коштів для розвитку інфраструктури
4 Створення високооплачуваних робочих місць в селі 4 фінансова нестабільність
5 Активна підтримка міжнародних організацій 5 Економічна криза
6 Сплата приватних підприємств нафтогазоваї галузі ПДФО до бюджету Сергіївської ОТГ 6 Постійні зміни в законодавстві

2. Цілі та пріорітети розвитку ОТГ на 2017 рік.

Створення умов для повернення молоді в населені пункти громади :

 • створення фонду підтримки підприємництва ;
 • розвиток соціальної  інфраструктури:

Реформування  системи надання адміністративних послуг :

 • забезпечення відповідним приміщенням, придатним для організації роботи Центру надання адміністративних послуг, та повноцінним і якісним наданням адміністративних послуг;
 • сприяння забезпеченню ЦНАП необхідною кількістю працівників та необхідного обладнання;

Енергозбереження та енергоефективність

 • здійснення капітальних та поточних ремонт об’єктів соціальної сфери із застосування енергозберігаючих технологій (утеплення, заміна вікон, дверей тощо);
 • придбання та встановлення енергозберігаючих котлів

Екологія

 • розчищення річки Хорол;
 • облаштування місць відпочинку;

Розвиток громадського суспільства

 • виконання програми «Ветеран»;
 • створення громадської організації по охороні громадського порядку «Сергіївська варта»;
 • активізація участі громадськості в управлінні місцевими справами;
 • врахування громадської думки в управлінському процесі, удосконалення системи комунікацій між органами місцевого самоврядування та громадськістю; 

3.Основні завдання та механізми реалізації Плану

Метою розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади  - є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Сергіївської  ОТГ, забезпечення соціальної та економічної єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів.

Для досягнення мети плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

Перелік стратегічних, операційних, цілей та завдань громади

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1.Сприяння  розвитку економіки

1.1.Розвиток інвестиційної політики на території ОТГ

1.1.1.Підготовка інвестиційних проектів

1.1.2.Формування позитивного інвестиційного іміджу громади

1.1.3. Розвиток партнерських відносин з громадами України

1.1.4.Участь у спів фінансуванні бізнесу  Приватбанку та Фонду підтримки підприємництва

 

 

1.2.Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу

1.2.1.Просування і реклама місцевого виробника

1.2.2.Розвиток економічних кластерів, в т.ч. сільськогосподарських

1.2.4.Підтримка підприємців

2.Покращення  інфраструктури громади

2.1.Покращення стану дорожнього покриття

2.1.1.Поточний та капітальний ремонт доріг

2.1.2.Ремонт та будівництво мостових переходів

2.1.3.Закупівля техніки для комунальних підприємств

2.2.Забезпечення централізованим водопостачанням

2.2.1.Розробка та підтримка проектів водопостачання

2.3.Покращення технічного стану громадських будівель

2.3.1Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків з придбанням відповідного інвентарю, офісної та комп’ютерної техніки

2.3.2Реконструкція,капітальний та поточний ремонт приміщень закладів освіти

2.3.3 Капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури

 

 

2.4.Створення рекреаційних зон та зон для відпочинку

2.4.1.Облаштування парків та скверів для відпочинку людей

2.4.2.Облаштування охоронних зон річок під пляжі

3.підвищення рівня громадської свідомості

3.1.Підвищення екологічної свідомості

3.1.1.Забезпечення організованого вивозу сміття

3.1.2.Висвітлення у місцевих ЗМІ та офіційному сайті громади важливості збереження екології

3.2.Покращення якості медичного обслуговування

3.2.1.Поточний ремонт закладів охорони здоров’я

3.2.2.Модернізація медичного обладнання

3.2.3.Купівля - транспортного засобу для забезпечення надання невідкладної лікарської допомоги

3.2.4.Вирішення кадрових проблем

 

3.3.Підтримка інституту сім’ї і дитини

3.3.1.Матеріальна допомога сім’ям, які опинились в складних  життєвих умовах

3.3.2.Реклама державних, регіональних програм підтримки житлового будівництва для молодих сімей

 

4. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану.

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Плану соціально-економічного розвитку Сергіївської ОТГ.

У ході моніторингу виконання Плану вирішуються наступні завдання:

 • Стимулювати реалізацію Плану в цілому та в окремих цілях і завданнях;
 • Оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та операційних цілей Плану, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування;
 • Оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування цілей.

Пропозиції з коригування та оновлення Плану за стратегічними та оперативними цілями,завданнями  можуть вноситись:

 • Членами Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;
 • Відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей,завдань;
 • Депутатами сільської ради;
 • Зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та жителями громади.

Пропозиції щодо коригування основного тексту Плану соціально-економічного розвитку розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради і виноситься на розгляд сесії сільської ради.

ДОДАТКИ

Додаток 1

 «Орієнтований фінансовий план» на 2017 рік.

№ п\п

Завдання та заходи Програми економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради на 2017 рік

Термін виконання

Джерела фінансування

Державний бюджет, тис. грн

Обласний бюджет, тис. грн

Місцевий бюджет,тис. грн

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Сергіївського СБК

2017 р

-

-

15,000

2

Благоустрій сіл та селищ Сергіївської об’єднаної територіальної громади

2017 р

-

-

1,275,615

3

Поточний ремонт системи водопостачання

2017 р

-

-

16,000

4

Придбання ліцензії та дозвільної документації на водопостачання

2017 р

-

-

30,000

5

Виготовлення техумов на вуличне освітлення та будинок культури

2017 р

-

-

31,000

6

Капітальний ремонт амбулаторії

2017 р

-

-

120,000

7

Співфінансування карти 200-ки по програмі Giz

2017р

-

-

140,000 (співфінансування GIZ)

170,000

8

Будівництво топкової в сергіївському СБК

2017 р

-

410,00

410,000

9

Виготовлення ПКД на «Реконструкція вуличного освітлення с.Розбишівка вул.Сумська, Лохвицька, Роменська, Лісова, Шкільна, Садова, Набережна, пров.Молодіжний

2017 р

-

-

37,000

10

Виготовлення ПКД «Реконструкція Вуличного освітлення с.Веселевул Лугова»

2017 р

-

-

5,000

11

Капітальний ремонт дороги с.Розбишівкавул.Сумська

2017 р

-

-

200,000

12

Виготовлення ПКД»Капітальний ремонт системи опалення Розбишівської ЗОШ»

2017 р

-

-

24,000

13

Капітальний ремонт дороги с.Розбишівкапров.Першотравневий

2017 р

-

-

400,000

14

Виготовлення ПКД та тех умов «Капітальний ремонт дороги с.Розбишівка вул.Сумська, Лохвицька, Франка, пров. Першотравневий, Садовий

2017 р

-

-

40,000

15

Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт водяної свердловини с.Новоселівка»

2017 р

-

-

20,000

16

Реконструкція вуличного освітлення с.Вирішальне

2017 р

-

-

100,000

17

Поточний ремонт дороги с.Вирішальне

2017 р

-

-

200,000

18

Поточний ремонт дороги вул. Гадяцька, Зоряна с.Качанове

2017 р

-

-

400,000

19

Виготовлення ПКД «Реконструкція будинку по вул.Перемоги,2 с.Качанове»

2017 р

-

-

10,000

20

Звіт технічне обстеження приміщення сільського клубу по вул.Клубнійс.Качанове»

2017 р

-

-

2,000

21

Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт сільського клубу по вул.Клубній с. Качанове»

2017 р

-

-

20,000

Разом

3,465 615

 

Додаток 2

Перелік програм і проектів, які планується реалізувати у 2017 році

Назва проекту/програми

Термін реалізації

Орієнтована вартість

Джерела фінансування

Відповідальні виконавці

Назва технічного завдання

1.1.1.Підготовка інвестиційних продуктів

1.Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій»

2017 р

120,000

Місцевий бюджет

Панасейко І.М.

1.1.2.Формування позитивного інвестиційного іміджу громади

1.Програма «Благоустрій міст,сіл,селищ»

2017 р

1350,362

Місцевий бюджет

Коркішко О.І,Хоптинська Т.Г,Кавун А.І.

2.Програма «Організація,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення) міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»

2017 р

3922,949

Місцевий бюджет

Лідовий І.Г,Дичок О.Р.

2.1.1.Поточний та капітальний ремонт доріг

1.Капітальний ремонт дороги с.Розбишівка вул.Сумська

2017 р

200,000

Місцевий бюджет

Коркішко О.І.

2.Капітальний ремонт дороги с.Розбишівка пров.Першотравневий

2017 р

400,000

Місцевий бюджет

Коркішко О.І.

3.Поточний ремонт дороги с.Вирішальне

2017 р

200,000

Місцевий бюджет

Хоптинська Т.Г.

4.Поточний ремонт дороги вул.Гадяцька, зоряна с.Качанове

Місцевий бюджет

Хоптинська Т.Г.

5.Програма «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям населення.»

2017 р

60,000

Місцевий бюджет

Коркішко О.І.

6.Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»

2017 р

1385,608

Місцевий бюджет

Коркішко О.І.

2.1.2.Ремонт та будівництво мостових переходів

1. Ремонт містків (Вертелецьке, Лозівка, Лободине)

2017 р

50,000

Місцевий бюджет

Кавун А.І.

2.3.1.Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків з придбанням відповідного інвентарю,офісної та комп’ютерної техніки

1.Проведення капітального ремонту в приміщення Центру надання адміністративних,комунальних та муніципальних прав

2017 р

1500,000

Місцевий бюджет

Лідовий І.Г

2.Будівництво топкової для приміщення Центру надання адміністративних,комунальних та муніципальних прав

2017 р

819,000

Місцевий бюджет,обласний бюджет

Лідовий І.Г.

3.Капітальний ремонт приміщення сільської ради

2017 р

180,000

Місцевий бюджет

Лідовий І.Г.

2.3.2.Реконструкція,капітальний та поточний ремонт приміщень закладів освіти

1.Програма «Дошкільна освіта»

2017 р

2141,260

Місцевий бюджет

Хоптинська Т.Г.

2.Програма «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами «

2017 р

8912,949

Місцевий бюджет

Хоптинська Т.Г.

3.Програма «Палаци і будинки культури,клуби та ін.заклади клубного типу

2017 р

1165,433

Місцевий бюджет

Хоптинська Т.Г.

3.1.1.Забезпечення організованого вивозу сміття

1.Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

2017 р

78,000

Місцевий бюджет

Кавун А.І

3.2. Покращення якості медичного обслуговування

1.Програма «Місцевих стимулів для медичних працівників Сергіївської сільської ради»

2017 р

515,000

Місцевий бюджет

Хоптинська Т.Г.

2.Програма «Розвитку медичної галузі Сергіївської ОТГ»

2017 р

332,000

Місцевий бюджет

Хоптинська Т.Г.

 

Додаток 3

«Основні показники економічного і соціального розвитку громади»

Показники розвитку галузі освіти

Показник

Одиниця

виміру

2016 рік очікуване

2017 прогноз

2017 в % до 2016

Постійні дошкільні заклади

одиниць

3

3

100

Кількість дітей у дошкільних закладах

осіб

96

105

109

Загальноосвітні навчально-виховні заклади

одиниць

3

3

100

Кількість учнів у загальноосвітніх школах

осіб

255

280

110

Рівень комп’ютеризації

%

78

82

*

Показники розвитку культури і мистецтва

Показник

Одиниця

виміру

2016 рік очікуване

2017 прогноз

2017 в % до 2016

Сільські бібліотеки

одиниць

3

3

100

Книжковий фонд

примірників

1200

1300

108

Заклади клубного типу

одиниць

3

3

100

Гуртки естетичного виховання (дитячі музичні ,художні,хореографічні школи ,школи мистецтв)

одиниць

6

8

133

У них учнів

осіб

65

70

108

Показники рівня життя

Показник

2016 рік

очік.

2017 рік прогноз.

2017 рік в % до 2016

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, гривень

2,800

3,600

128

у тому числі:

в промисловості, гривень

-

-

-

у сільському господарстві, гривень

2,750

3,200

116

у оптовій та роздрібній торгівлі, гривень

-

-

-

Кількість наявного населення, тис. осіб

3,005

2,950

98

Створено нових робочих місць, один.

15

20

133

вгору