Menu

Експертний висновок

постійної комісії Сергіївської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення Сергіївської сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2021 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Сергіївської сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2021 рік»

 

           Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Сергіївська сільська рада повідомляє про оприлюднення з 08.05.2020 року на на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської  ради  в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ проєкту регуляторного акту — проєкту рішення Сергіївської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2021 рік», основною метою якого є ефективне наповнення місцевого бюджету у 2021 році.

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять сьома сесія сьомого  скликання)

 

РІШЕННЯ

16.04. 2019

 

Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сергіївської сільської ради на 2019 рік затверджених рішенням двадцять першої сесії сьомого скликання від 06.12.2018  

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської сільської  ради Гадяцького району  Полтавської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

 Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок плати за землю в місті у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок плати за землю до вимог Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" та залучення додаткових коштів до бюджету Сергіївської  сільської  ради.

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(_____________  сесія    сьомого  скликання)

 

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 __.06.2018

 

Про  встановлення  ставок  та  пільг  із

сплати земельного податку  на  2019  рік 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Сергіївської сільської  ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

Аналіз регуляторного впливу розроблений з метою одержання зауважень та пропозицій  відповідно до  вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 року.

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(_______________ сесія  сьомого скликання)

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

__.06.2019                                                                                     

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік                                                  

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення Сергіївської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Сергіївської сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2020 рік»

 

           Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами). 

Сторінка 1 із 2

Карта захисних споруд полтавської області

вгору