Menu

ПРАВИЛА

любительского рибальства в селі Лободине

Гадяцького району, Полтавської області

 Правила любительського рибальства (далі – Правила рибальства) розроблені відповідно до Закону України "Про тваринний світ", Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. № 1126 та Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України № 19 від 15.02.1999 р. і регламентують норми лову (добування), заборонені місця, терміни заборони лову (добування) водних живих ресурсів, мінімальний розмір, район дії, дозволені та заборонені знаряддя і способи лову та інше.

  1. Район дії Правил рибальства

1.1. Дія цих Правил рибальства поширюється на два водні об'єкти, розташовані на території села Лободине, Гадяцького району, Полтавської області (Верхній і Нижній ставок, далі – водойми).

  1. Визначення термінів

2.2. Терміни, що використовуються в цих Правилах рибальства, вживаються у значеннях, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами України.

  1. Загальні положення

3.1. Любительський лов риби і водних безхребетних для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, за винятком вилову у водоймах, визначених п.1.1. цих Правил.

3.2. Об’єктами любительського рибальства можуть бути будь-які види риб та водних безхребетних, за винятком видів, вилов яких заборонено чинним законодавством України.

3.3. Громадяни, які займаються любительським рибальством, зобов'язані:

- виконувати вимоги Правил рибальства;

- підтримувати належний санітарний стан водойм, не залишати на берегах водойм і на кризі сміття та інші відходи, не допускати засмічення та забруднення водойм іншим чином;

- мати при собі документи, що дають право на риболовлю на водоймах, де впроваджено лов риби за дозволами, і пред'являти їх працівникам уповноважених на те органів за їх вимогою;

- не допускати пошкодження покажчиків, щитів та інших знаків, встановлених на водоймах та на їх берегах.

3.4. Забороняється:

- застосовувати знаряддя та способи лову, які не передбачені Правилами рибальства;

- перебувати на водоймі або поблизу неї з вибуховими та отруйними речовинами, а також зі знаряддями лову, застосування яких заборонено, а також зберігати заборонені знаряддя лову на водоймах або поблизу них;

- миття у водоймах або в їх прибережних смугах транспортних засобів, а також проведення робіт, які негативно впливають на стан водойм;

- ловля в період нересту риби та в інший період, визначений сільською радою для відтворення та адаптації рибних ресурсів;

- пересування плавзасобів у визначених для рибальства зонах;

- лов риби та інших водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України;

- вивезення (винесення) риби, раків та інших водних живих ресурсів у кількості, що перевищує добову норму лову, або заборонених до лову Правилами рибальства.

3.5. Забороняється лов водних живих ресурсів:

- із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї, промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, а також способом багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з водойм;

- з човнів або інших плавзасобів;

- у зонах, визначених для природного відтворення риби та інших водних живих ресурсів;

- у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу);

- без наявності відповідних документів, що дають право на здійснення лову на водоймі.

  1. Здійснення любительського рибальства

4.1. Любительський  лов  риби,  інших  водних живих ресурсів здійснюється:

     на водоймах загального користування - безкоштовно;

     на водоймах,  наданих громадським об'єднанням для організації любительського рибальства:

     членам таких об'єднань - за їх членськими квитками;

     іншим громадянам - за платними відловлювальними картками, які  видаються цими об'єднаннями. Вартість таких карток встановлюється громадськими  об'єднаннями  за  погодженням з фінансовими органами області та  з  органами рибоохорони;

 на водоймах,  де впроваджене платне рибальство, лов з берега, з  човнів  або  з  криги  -  за  платними дозволами,  що видаються органами рибоохорони.

Право безоплатного рибальства на водоймах, де впроваджене платне рибальство, а також тих, що закріплені за громадськими об’єднаннями надається (за наявності відповідного посвідчення):

інвалідам І та ІІ груп;

учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій. А також дітям до 16 років.

4.2. Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів, в літній період, у строки від скресання криги і до льодоставу (за винятком забороненого нерестового періоду), дозволяється з берега вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше десяти на рибалку, та спінінгом. Загальна кількість одиниць не більше 3.

4.3. Любительський лов риби в зимовий період (від льодоставу до скресання криги) дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше N 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями із загальною кількістю гачків не більше п'яти на рибалку.

4.4. Лов раків дозволяється рако ловкою –«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою  і рогаткою. Забороняється лов раків у нерестовий період, під час линьки і виношування ікри, а також у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

4.5. Дозволяється одній особі вилов риби та раків, за одну добу перебування на водоймі, у кількості 5 кг; раків – у кількості 50 шт. Вивезення з водойми риби – як у свіжому, так і в обробленому вигляді, – незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.

4.6. Забороняється лов на період нересту риби, зазначений Наказом Держрибагентства України на поточний рік.

  1. Контроль за дотриманням Правил рибальства

5.1. Контроль за дотриманням Правил рибальства здійснюють спеціально уповноважені на те органи і посадові особи та працівники охорони балансоутримувача, а також члени уповноваженої громадської організації, які мають право:

- давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень в охороні, використанні і відтворенні водних живих ресурсів;

- перевіряти документи на право використання водних живих ресурсів, проводити огляд речей, знарядь рибальства і добутих водних живих ресурсів;

- доставляти осіб, що порушують законодавство з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, до органів внутрішніх справ;

- вилучати у осіб, які порушили законодавство з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, знаряддя лову, обладнання і предмети, що були знаряддям правопорушення, незаконно вилучені водні живі ресурси, а також відповідні документи;

- використовувати фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжні засоби для розкриття порушень законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів і запобігання цим порушенням;

- проводити розрахунки за затвердженими в установленому законодавством порядку методиками і таксами обсяги збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства, розміри стягнень за незаконне добування (збирання) або знищення цінних видів риб та водних живих ресурсів;

- подавати позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних громадянами внаслідок порушення законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

  1. Відповідальність за порушення Правил рибальства

6.1. Особи, винні в порушенні Правил рибальства, несуть відповідальність відповідно до ч.3, 4 ст.85 Кодексу України про адміністративні правопорушення та в інших встановлених законодавством випадках.

6.2. Незаконно виловлені водні живі ресурси підлягають вилученню, а шкода, заподіяна незаконним (з порушенням Правил рибальства) виловом і добуванням риби, відшкодовується порушниками у встановленому порядку;

6.3. Особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням Правил рибальства, несуть відповідальність відповідно до своїх посадових обов’язків.

 

Голова громадської організації «Золота рибка»                   А. О. Ілляшенко

 

Корисна інформація

Основні відмінності трудового договору і цивільно – правового договору

Основні відмінності трудового договору і цивільно – правового договору

 Роз’яснення надає головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Тіхонова Лідія Дмитрівна.

 Щоб зрозуміти відмінності трудового та цивільно – правового договору,

проаналізуємо  та порівняємо ці два види договору.

Необхідність створення нових та розширення існуючих об’єктів та територій природно-заповідного фонду Полтавщини

Природно-заповідний фонд України (ПЗФ) є національним надбанням народу України та невід'ємною частиною Всесвітньої природної та культурної спадщини. Екологічні системи та окремі об'єкти, що входять до їхнього складу, забезпечують не тільки збереження унікальних природних ландшафтів та біологічного різноманіття країни, а й сприяють сталому екологічному розвитку навколишнього природного середовища. Саме тому території та об'єкти природно-заповідного фонду виступають ключовими елементами у національній екологічній мережі.

Розміри штрафів за порушення трудового законодавства з 1 січня 2019 року

         Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальна заробітна плата у 2019 році становитиме 4 173 грн. та у погодинному розмірі – 25,13 грн. Збільшаться відповідно і розміри штрафів за порушення законодавства про працю.  

вгору