Menu

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

СЕРГІЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04.10.2019                                                                                             № 58 о.д

 

Про призначення відповідальних осіб з надання адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 50 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року №888-VІІІ та з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері отримання адміністративних послуг наказую:

  1. Призначити відповідальних осіб з надання адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 

1.1 Ілляшенко Надію Василівну – секретаря Сергіївської сільської ради, секретаря виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Реєстрація актів цивільного стану

2

Видача свідоцтва про поховання

3

Присвоєння (зміна) адреси об’єкту нерухомого майна

4

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

5

Видача фізичній особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником

6

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

-         відмови від майнових прав підопічного;

-         видання письмових зобов’язань від імені підопічного;

-         укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

-         укладання договорів щодо іншого цінного майна;

-         управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа;

-         передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі.

-         Видача дозволу піклувальнику для надання згоди на вчинення правочину підопічним щодо:

1. Відмови від майнових прав підопічного.

2. Видання письмових зобов’язань від імені підопічного.

3. Укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири.

4. Укладання договорів щодо іншого цінного майна.

5. Управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа.

6. Передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі 

7

Реєстрація актів цивільного стану:

-         Державна реєстрація народження фізичної особи з одночасним визначенням її положення

-         Державна реєстрація смерті

-         Державна реєстрація шлюбу

-         Державна реєстрація розірвання шлюбу (за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей)

-         З особами, визначеними в установленому порядку безвісно відсутніми або не дієздатними

-         Державна реєстрація зміни імені, прізвища, по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

-         Державна реєстрація повторної зміни імені, прізвища, по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

-         Внесення змін до актових записів цивільного стану

-         Поновлення актових записів цивільного стану

-         Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану

-         Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

 

 1.2 Галь Валентину Іванівну –  начальника відділу земельних відносин, комунальної власності та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Прийняти рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

2

Прийняття рішення про припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади

3

Прийняття рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

4

Прийняття рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності (з урахуванням норм пункту 15 розділу Х «Перехідні положення Земельного кодексу України»)

5

Видача сертифіката на право на земельну частку (пай)

6

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

7

Прийняття рішення про затвердження технічної документації:

-         З нормативної грошової оцінки земельних ділянок

-         З бонітування ґрунтів

-         З економічної оцінки земель

8

Прийняття рішення про виділення в установленому порядку лісових ділянок для довгострокового, тимчасового користування лісами

9

Надання згоди на розміщення на території села,селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів.

10

Видача дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень.

11

Надання відомостей з Державного земельного кадастру:

-         У формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі

-         У формі викопіювання з кадастрової карти та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

12

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру.   

13

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки

 

1.3 Нестеренко Тетяну Володимирівну – завідувача сектору містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Прийняття рішення про переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі

2

Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони

3

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

4

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

5

Внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами

6

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами

7

Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

8

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

9

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

10

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

11

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

12

Видача дозволу на будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг 

13

Надання дозволу на відведення земельних робіт

14

Погодження науково-проектної документації на виконання робіт з консервації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення

 

1.4 Кулинич Валентину Вікторівну – державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Сергіївської сільської ради:

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

2

Державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно

3

Державна реєстрація обтяжень речових прав, іпотеки

4

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

5

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

6

Скасування запису Державного реєстру  речових прав на нерухоме майно

7

Скасування рішення державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

8

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

9

Надання інформації у паперовій формі та, або в електронній формі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

1.5 Слесаренко Валентина Сергіївна – адміністратор

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива

2

Реєстрація місця проживання особи

3

Зняття з реєстрації місця проживання

4

Видача довідки про реєстрацію місця проживання

 

1.6 Литвин Віта Михайлівна – адміністратор

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива

2

Реєстрація місця проживання особи

3

Зняття з реєстрації місця проживання

4

Видача довідки про реєстрацію місця проживання

 

1.7 Коваленко Геннадій Миколайович – адміністратор

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива

2

Реєстрація місця проживання особи

3

Зняття з реєстрації місця проживання

4

Видача довідки про реєстрацію місця проживання

 

1.8 Лобода Юлія Володимирівна – директор «Центру надання соціальних послуг» Сергіївської сільської ради:

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

2

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати героїня»

3

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме.

4

Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

5

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

5

Надання державної допомоги:

-         У зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

-         При усиновленні дитини

-         На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-         На дітей одиноким матерям

6

Видача направлення інвалідам та дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення

7

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у м Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем

8

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-сиріт

9

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

10

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

-         Інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання

-         Осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інвалідів війни

-         Ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»

-         Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

 

1.9 Білик Інна Володимирівна – соціальний працівник «Центру надання соціальних послуг» Сергіївської сільської ради

 

п/п

Перелік адміністративних послуг

1

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

2

Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

3

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

4

Надання державної соціальної допомоги на догляд

5

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

6

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

7

Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

8

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішнього переміщення особам для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

Сільський голова                                                                                  І. Г. Лідовий

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розміщення посадових осіб виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

та перелік надання адміністративних послуг з 02.01.2019 року

І поверх адміністративного приміщення Сергіївської сільської ради

(вул. Центральна, 9, с. Сергіївка)

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада

Перелік надання адміністративних послуг

Лідовий

Ігор Григорович

Сільський голова

Очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на засіданнях ради та її  виконавчого комітету.

Гринь

Ірина Ігорівна

Спеціаліст І категорії сектору економічного розвитку та інвестицій

Реєстрація заяв, скарг, пропозицій.

 Запис громадян на особистий прийом до сільського голови.

Реєстрація та видача довідок.

 Вхідна , вихідна документація.

Ісаєнко

Ольга Юріївна

Начальнику  відділу бухгалтерського обліку та звітності

Координує роботу відділу бухгалтерського обліку та звітності

Стецюк

Валентина Михайлівна

Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності

 

Лобода

Валентина Григорівна

Начальник фінансового відділу

Координує роботу фінансового відділу

Панасейко

Інна Миколаївна

Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій

Координує роботу сектору економічного розвитку та інвестицій

Галь

Валентина Іванівна

Начальник відділу земельних відносин, комунальної власності та житлово-комунального господарства

Формування довідок про земельні ділянки. Роз’яснення стосовно земельних питань.

Нестеренко

Тетяна Володимирівна

Завідувач сектору містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

 

Головня

Марина Анатоліївна

Юрист

Консультації з юридичних питань. Кадрові питання

 Розміщення посадових осіб виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

та перелік надання адміністративних послуг з 02.01.2019 року

ІІ поверх адміністративного приміщення Сергіївської сільської ради

(вул. Центральна, 9, с. Сергіївка)

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада

Перелік надання адміністративних послуг

Рева

Тетяна Іванівна

Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності

Формування довідок про заробітну плату  працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету сільської ради.

Приймає         і     контролює          правильність           оформлення           листків  непрацездатності,  довідок  по  догляду  за  хворими  і  інших документів,  що підтверджують            право      відсутності        працівника        на     роботі.

Ковач

Віра Іванівна

Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бухгалтерський облік матеріалів

Соболенко

Ірина Сергіївна

Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності

Угоди, тендера, прозоро,

Заробітна плата

Семенчук

Зоя Василівна

Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бухоблік матеріалів

Курилко

Марина Сергіївна

Спеціаліст І категорії фінансового відділу

Доходи бюджету, податки, облік надходжень.

  Розміщення посадових осіб виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

та перелік надання адміністративних послуг з 02.01.2019 року

ЦНАПу (центр надання адміністративних послуг) в приміщенні Сергіївського сільського будинку культури

(вул. Центральна, 15, с. Сергіївка)

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада

Перелік надання адміністративних послуг

Дичок

Олег Романович

Заступник сільського голови

Координує роботу з адміністративних питань.

Ілляшенко Надія Василівна

Секретар виконавчого комітету

Державна реєстрація актів цивільного стану (народження, смерть, шлюб).

Вчинення нотаріальних дій (посвідчення: заповітів, підписів, копій, доручень).

Формування довідок: про склад сім’ї, про проживання, в  установи та організації.

Кулинич

Валентина Вікторівна

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Видача витягів про реєстрацію нерухомого майна та їх обтяжень.

Слесаренко

Валентина Сергіївна

Адміністратор ЦНАПу

Реєстрація місця проживання (прописка та виписка). Субсидія.

Формування довідок про реєстрацію місця проживання або перебування (форми 8, 13, 15, 16).

Литвин

Віта Михайлівна

 

 

 

 

Коваленко

Генадій Миколайович

Адміністратор ЦНАПу

(віддалене робоче місце – с. Розбишівка, Розбишівського старостату)

 

Адміністратор ЦНАПу

(віддалене робоче місце – с. Качанове, Качанівського старостату)

Формує,  реєструє та видає довідки встановленого зразка:

про склад сім’ї  або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб;

про наявність пічного опалення в будинку;

довідки – характеристики  на  громадян;

про перейменування вулиць, населених пунктів;

для отримання пільг та компенсацій, гарантованих державою для потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпечених, одиноких, соціально незахищених категорій громадян;

пов’язані з оформленням спадщини;

для реєстрації місця проживання або перебування (форми 8, 13, 15, 16);

про місце рестрації або проживання громадян;

про власника житла для оформлення  права власності;

про зміну власника житла;            та інші.

Підготовлює акти матеріально-побутових умов проживання громадян.

Здійснює  організаційно-правову допомогу в наданні населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

Перевірка документів поданих на реєстрацію/ зняття з реєстрації.

Білаш Світлана Миколаївна

Спеціаліст І категорії загального відділу

Відповідає за роботу військово-облікового столу.

Відповідає за роботу по техногенно-екологічній безпеці та надзвичайних ситуаціях на території сільської ради

 Розміщення працівників КЗ «Центр надання соціальних послуг» Сергіївської сільської ради та перелік надання адміністративних послуг з 02.01.2019 року,

який розташований в приміщенні Сергіївського сільського будинку культури

(вул. Центральна, 15, с. Сергіївка)

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада

Перелік надання адміністративних послуг

Москаленко Олександра Іванівна

Директор Центру надання соціальних послуг

-кризове та екстрене втручання

-соціальний патронаж сімей із дітьми

-транспортна послуга , супровід при транспортуванні

- виклик лікаря, доставка медикаментів одиноким особам, допомога в самообслуговуванні за місцем проживання

-Видача довідок про обслуговування, актів обстеження  умов проживання

-вирішення питань особистого побутового характеру особам, які потрапили в складні життєві обставини.

Білик

Інна Володимирівна

Соціальний працівник

Центру надання соціальних послуг

-для вирішення складних випадків залучення інших спеціалістів.

 -косультування

-допомога у заповненні документації та представництво інтересів особи у районі.

-допомога у електронній реєстрації на порталі Пенсійного фонду

-видача повідомлень, довідок із Пенсійного фонду України

-соціальний патронаж осіб

Минько

Елла Вікторівна

Бухгалтер Центру надання соціальних послуг

Надання консультацій,

 пояснень особам, які мають фінансові питання

Розміщення посадових осіб Розбишівського та Качанівського старостату виконавчого комітету Сергіївської сільської ради та перелік надання адміністративних послуг з 02.01.2019 року, які розташовані: Розбишівський старостат – в приміщенні Розбишівського сільського будинку культури (вул. Сумська, 1а, с. Розбишівка), Качанівський старостат – в приміщенні Качанівського сільського клубу (вул. Центральна, 29а, с. Качанове).

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада

Перелік надання адміністративних послуг

Коркішко

Олексій Іванович

 

 

 

 

 

 

 

Хоптинська

Тетяна Григорівна

Виконуючий обов’язки старости, який здійснює свої повноваження на території таких населених пунктів: с. Розбишівка, с. Веселе, с. Крамарщина.

 

Виконуюча обов’язки старости, якай  здійснює свої повноваження на території таких населених пунктах: с. Качанове, с. Новоселівка, с. Дачне, с. Вирішальне, с. Степове.

Проводить господарську діяльність на території таких населених пунктів: с. Розбишівка, с. Веселе, с. Крамарщина.

Вчинення нотаріальних дій (посвідчення: заповітів, підписів, копій, доручень).

Здійснює заходи із ведення погосподарського обліку на території відповідних населених пунктів.

Багнюк

Ірина Михайлівна

 

 

 

 

 

Чирвон

Анатолій Олексійович

Спеціаліст І категорії земельних відносин, комунальної власності та житлово-комунального господарства

 

Спеціаліст І категорії земельних відносин, комунальної власності та житлово-комунального господарства

Формування довідок про земельні ділянки.

Надає роз’яснення стосовно земельних питань.

 

вгору