Menu

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» Сергіївська сільська рада ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керуючись статтею 26 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статтями  12, 201, 206 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», статтею 271 Податкового  кодексу  України, постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553 «Про затвердження Положення про Державний Фонд документації із землеустрою» сільська  рада  ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповідно до пункту 11 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши звіт завідувача сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Панасейко І.М. про виконання Стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 рік за перше півріччя 2020 року, сільська рада  ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керуючись пунктом 11 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію завідувача сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Панасейко І.М. про виконання Програм за І півріччя затверджених Сергіївською сільською радою на 2020рік, сільська рада ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши завідувача сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Панасейко І. М. про внесення доповнень до Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповідно до статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши  завідувача сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Панасейко І. М. про внесення змін до Програми  «Утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування на 2020 рік», сільська рада  ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керуючись Житловим Кодексом Української РСР, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 (зі змінами), Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року №682, з метою впорядкування процедури взяття на квартирний облік та надання житла громадянам, які потребують поліпшення умов проживання на території Сергіївської сільської ради, сільська ради ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На виконання пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Лободи В.Г. про виконання бюджету об’єднаної  сільської територіальної  громади за 9 місяців 2019 року, сільська рада ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керуючись Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про надання соціальних послуг», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейним та Цивільним Кодексами України, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України: №895 від 21 листопада 2013 року «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», №896 від 21 листопада 2013 року «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», №1751 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», №177 від 03.03.2020 року «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» та з метою забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту, сільська ради ВИРІШИЛА:

Рішення сесій від 10.07.2020, тридцять дев'ята сесія сьомого скликання

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керуючись статтею 104 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», сільська ради ВИРІШИЛА:

Сторінка 1 із 64

вгору