Menu

  

Додаток 

до рішення Сергіївської сільської ради від 13.11.2020

«Про затвердження персонального складу

виконавчого комітету Сергіївської сільської ради»

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

1

Лідовий

Ігор Григорович

-

сільський голова, голова виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

2

Ілляшенко

Надія Василівна

-

секретар виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

3

Коркішко

Олексій Іванович

-

староста Розбишівського старостинського округу Сергіївської сільської ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради ;

4

Хоптинська

Тетяна Григорівна

-

староста Качанівського старостинського округу Сергіївської сільської ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

5

Дичок

Олег Романович

-

заступник сільського голови Сергіївської сільської ради з питань діяльності виконавчих органів ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

6

Галь

Валентина Іванівна

-

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

7

Лобода

Валентина Григорівна

-

начальник фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

8

Ісаєнко

Ольга Юріївна

-

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

9

Панасейко

Інна Миколаївна

-

начальник сектору економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

10

Івко

Світлана Олександрівна

-

начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

11

Нестеренко

Тетяна Володимирівна

-

завідувач сектору містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

12

Верещака

Ігор Миколайович

-

голова ФГ «Колос 2000», член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

13

Пащенко

Павло Михайлович

-

голова ФГ «Пащенко П.М.», член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

14

Ілляшенко

Віктор Олексійович

-

голова ФГ «В.О. Ілляшенко», член виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням першої сесії восьмого скликання

(першого пленарного засідання)

Сергіївської сільської ради від 13.11.2020 року

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

Про виконавчий комітет Сергіївської сільської ради  

с. Сергіївка

 

Стаття 1. Загальні положення 

1.1. Виконавчим органом Сергіївської сільської ради  є виконавчий комітет Сергіївської сільської ради (далі – виконавчий комітет), який утворюється радою на строк дії її повноважень.

Після закінчення повноважень сільської ради, сільського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним сільської раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.3. Виконавчий комітет ради очолює сільський голова.

1.4. Виконавчий комітет сільської ради має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунок в установах банку.

1.5. Виконавчий комітет утримується за рахунок коштів сільського бюджету. Видатки на утримання виконавчого комітету, його загальна чисельність та фонд оплати праці працівників встановлюються Сергіївською сільською радою.

1.6. Джерелами формування коштів виконавчого комітету є:

1) кошти сільського бюджету;

2) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

3) фінансування від міжнародних організацій;

3) інші кошти, що передаються виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Виконавчий комітет розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, сільський голова є головним розпорядником коштів.

1.8. Для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільської ради, вона утворює відділи, управління та інші виконавчі органи.

1.9. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними сільській раді, підпорядкованими виконавчому комітету та сільському голові.

1.10. Порядок діяльності виконавчого комітету ради, відділів, управлінь, та інших виконавчих органів сільської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Положенням та положеннями про відділи, управління, інші виконавчі органи ради, що затверджуються сільською радою.

Стаття 2. Повноваження, призначення, основні завдання  виконавчого комітету

2.1. Призначенням виконавчого комітету, як виконавчого органу сільсської ради є здійснення організаційного забезпечення діяльності Сергіївської сільської ради, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Призначенням виконавчого комітету, як колегіального органу сільської ради є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2.2. Повноваження та функції виконавчого комітету визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2.3. Представляє інтереси виконавчого комітету Сергіївської сільської ради в державних органах, установах, організаціях сільський голова та посадові особи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради за дорученням сільського голови.

2.4. Основними повноваженнями та завданнями виконавчого комітету є:

 1. Прийняття рішень щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
 2. Попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проектів рішень з інших питань, що виносяться на розгляд сільської ради, подання їх на затвердження сільською радою;
 3. Забезпечення реалізації затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень ради;
 4. Заслуховування інформацій та звітів про хід та результати виконання місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, подання їх на затвердження сільською радою;
 5. Попередній розгляд проектів сільського бюджету, забезпечення його виконання; заслуховування інформацій та звітів про хід та результати виконання бюджету громади, подання їх на затвердження сільською радою;
 6. Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством України, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
 7. Встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);
 8. Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади;
 9. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади;
 10. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна громади;
 11. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо проектів місцевих програм приватизації;
 12. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо та переліку об’єктів комунальної власності громади, які не підлягають приватизації;
 13. Організація виконання місцевих програм приватизації;
 14. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію;
 15. Попередній розгляд письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;
 16. Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, які перебувають у державній власності;
 17. Організація проведення місцевих ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
 18. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності громади;
 19. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
 20. Надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
 21. Прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово- комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства України;
 22. Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території громади підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;
 23. Облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;
 24. Розгляд пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території
 25. Попередній розгляд та подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
 26. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності місцях, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
 27. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
 28. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності громади; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами населених пунктів громади;
 29. Попередній розгляд та внесення раді пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно- заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
 30. Справляння плати за землю;
 31. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
 32. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
 33. Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
 34. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 35. Вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 36. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;
 37. Подання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
 38. Організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності громади, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
 39. Прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць;
 40. Cприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
 41. Бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;
 42. Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на території громади;
 43. Підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території громади;
 44. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно- територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом;
 45. Формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;
 46. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно- територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом;
 47. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону поліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої поліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;
 48. Внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
 49. Звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 50. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян у виконавчих органах сільської ради, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності громади;
 51. Вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;
 52. Вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
 53. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до відання виконавчого комітету міської ради; утворення адміністративної комісії та спрямування її діяльності;
 54. Вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів цивільного стану;
 55. Державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 56. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 57. Здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону;
 58. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади;
 59. Здійснення контролю за виконанням транспортного законодавства на території громади у відповідності до законів України;
 60. Організація подання негайної допомоги у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф на транспорті та припиненні протизаконного втручання у діяльність транспорту, яке загрожує безпеці життя або здоров’ю людей, безпеці експлуатації транспортних засобів і збереженню вантажів;
 61. Погодження правил перебування в зоні підвищеної небезпеки і виконання в ній робіт;
 62. Сприяння розвитку на території громади різних видів туризму;
 63. Вжиття заходів, спрямованих на надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній ситуації;
 64. Вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безпеки об’єктів туристичних відвідувань з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій тощо;
 65. Сприяння діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 66. Сприяння розвитку енергетики на території громади;
 67. Участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики у надзвичайних умовах;
 68. Забезпечення здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці на території громади в межах своїх повноважень, передбачених законом;
 69. Створення необхідних умов для діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його секретаріату та представників;
 70. Забезпечення умов для здійснення народними депутатами своїх повноважень у межах та в порядку, визначених Конституцією України та законами України;
 71. Сприяння депутатам сільської ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями;
 72. Забезпечення ведення електронного документообігу в порядку, визначеному законодавством України;
 73. Забезпечення вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодавством до компетенції органів місцевого самоврядування;
 74. Затвердження щорічних планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в рамках підготовки та затвердження планів роботи сільської ради та виконавчого комітету;
 75. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у виконавчому комітеті Сенчанської сільської ради;
 76. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звернення до сільської ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій сільської ради;
 77. Визначення в установленому законодавством України порядку виконавців/виробників житлово- комунальних послуг, встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців житлово- комунальних послуг;
 78. Затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;
 79. Управління об’єктами у сфері житлово- комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
 80. Забезпечення населення житлово- комунальними послугами необхідних рівня та якості;
 81. Інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;
 82. Забезпечення у разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, за рахунок коштів місцевих бюджетів переробки, утилізації, знищення або подальшого використання цієї продукції;
 83. Затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
 84. Надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об’єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання;
 85. Здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання;
 86. Обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання в межах своїх повноважень;
 87. Встановлення зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;
 88. Сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;
 89. Контроль за дотриманням санітарних норм у разі застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів біотехнології, інших фізичних факторів та захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань;
 90. Вирішення на підставі рішення міської ради, у разі порушення встановлених меж та режиму санітарно-захисних зон, питань про фінансування необхідних робіт і заходів щодо відселення жителів, виведення з цих зон об’єктів соціального призначення та строків їх реалізації;
 • Забезпечення інформування населення про радіаційну обстановку;
 1. Здійснення контролю за забезпеченням безпеки населення та охороною навколишнього природного середовища, за готовністю підприємств, установ, організацій та громадян до дій на випадок радіаційної аварії;
 2. Забезпечення готовності до евакуації населення та здійснення евакуації у разі необхідності;
 3. Розробка обов’язкових місцевих планів аварійних заходів на випадок транспортних аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів;
 4. Здійснення заходів по впровадженню і забезпеченню дії надзвичайного стану;
 5. Забезпечення контролю за додержанням громадського порядку, забезпеченням конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на території громади в умовах надзвичайного стану;
 6. Підготовка, в межах своєї компетенції, обов’язкових до виконання на території громади, рішень з питань забезпечення режиму надзвичайного стану;
 7. Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, затверджених чинним законодавством на території громади чи сприяння їх виконанню;
 8. Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізація на території громади;
 9. Забезпечення на території громади виконання мобілізаційних завдань замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);
 10. Здійснення під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території громади на роботу в умовах особливого періоду;
 11. Керівництво та здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
 12. Організація під час мобілізації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;
 13. Забезпечення на території громади ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 14. Сприяння військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;
 15. Забезпечення на території громади виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 16. Участь в утворенні дільниць для оповіщення і збору військовозобов’язаних, комплектація їх особовим складом із числа військовозобов’язаних без звільнення громадян від виконання основних обов’язків за місцем роботи та сприяння у набутті ними професійних навичок, а також забезпечення реалізації інших заходів, пов’язаних з виконанням планів проведення мобілізації;
 17. Сприяння Службі безпеки України, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв’язком;
 18. Сприяння громадським формуванням в охороні громадського порядку;
 19. Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спільних заходів, проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інформації, крім таємної, залучення їх членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями;
 20. Здійснення координації та контролю за діяльністю громадських формувань, заслуховування повідомлень і звітів керівників зазначених формувань;
 21. Організація роботи по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності і громадян;
 22. Забезпечення виконання законодавства стосовно дотримання прав та соціальних гарантій громадян, які можуть бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей;
 23. Забезпечення інформування громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, про свою діяльність у вирішенні завдань,пов’язаних з національною безпекою і обороною, боротьбою із злочинністю;
 24. Сприяння органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом, повідомлення даних, що стали відомі органам місцевого самоврядування, щодо терористичної діяльності або будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків;
 25. Участь у організації надання допомоги потерпілим, визначенні заходів щодо усунення та мінімізації наслідків терористичного акту, організація їх здійснення;
 26. Підготовка в межах своєї компетенції обов’язкових до виконання на території громади рішень з питань забезпечення цивільного захисту населення;
 27. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
 28. Підготовка пропозицій щодо віднесення територій до груп цивільного захисту та подання їх обласній державній адміністрації;
 29. Віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку;
 30. Сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, в межах наданих законом повноважень, у разі введення на території громади воєнного стану;
 31. Прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності у випадках, визначених законами України;
 32. Інформування про діяльність сільської ради, її виконавчих органів та прийняті рішення, що віднесені законом до публічної інформації;
 33. Залучення громадських об’єднань до процесу вирішення питань місцевого значення шляхом проведення консультацій стосовно важливих питань суспільного життя, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об’єднань;
 34. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах територіальної громади;
 35. Передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру;
 36. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради.

 

Стаття 3. Порядок утворення виконавчого комітету сільської ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради 

3.1. Виконавчий комітет ради утворюється на першій сесії сільської ради нового скликання.

3.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається рішенням сесії ради за пропозицією сільського голови.

3.3. Персональний склад виконавчого комітету затверджується рішенням ради за пропозицією сільського голови.

До складу виконавчого комітету входять сільський голова, заступник сільського голови, старости, секретар виконавчого комітету, а також керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради та інші особи.

До складу виконавчого комітету ради входить за посадою секретар сільської ради.

До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією сільського голови.

3.4.Рішення ради про утворення виконавчого комітету ради, його кількісний та персональний склад, внесення змін до його складу приймаються відкритим голосуванням.

3.5.Сільська  рада за пропозицією сільського голови може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету ради.

3.6. Виконавчі органи ради - відділи, управління, інші органи, утворюються, реорганізуються, ліквідуються сільської радою.

3.7. Структура виконавчих органів ради затверджується радою за пропозицією сільського голови. Одночасно затверджується загальна чисельність працівників виконавчих органів ради та витрати на їх утримання.

3.8. У межах затвердженої структури та загальної чисельності працівників виконавчих органів сільської рада своїми рішеннями утворює відділи, управління, інші виконавчі органи ради.

 

Стаття 4. Заступник сільського голови, секретар виконавчого комітету 

4.1.Сільський голова має у підпорядкуванні заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органівтасекретаря   виконавчого комітету. Кількість заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради визначається сесією ради при затвердженні персонального складу виконавчого комітету ради.

4.2. У разі відсутності сільського голови чи неможливості здійснення ними своїх повноважень керівництво роботою виконавчого комітету здійснює заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, а в разі його відсутності – секретар   виконавчого комітету  згідно з розпорядженням сільського голови або рішенням виконавчого комітету ради.

У разі відсутності секретаря виконкому його обов'язки виконує заступник сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розпорядження сільського голови.

4.3Заступник сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради, спрямовує, координує та контролюює роботу відповідних відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також підприємств, установ і організацій сільської комунальної власності територіальної громади Сергіївської сільської ради.

Функціональні повноваження заступника сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря виконавчого комітету визначаються розподілом обов'язків між сільським головою, заступником сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради, та секретарем виконкому, який затверджується розпорядженням сільського голови не пізніше одного місяця з дня утворення виконавчого комітету ради.

 

Стаття 5. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради 

5.1. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету ради скликаються сільським головою, у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради, а в разі його відсутності, секретарем виконавчого комітету, але не рідше одного разу на місяць.

Члени виконавчою комітету ради повідомляються секретарем виконавчого комітету про скликання засідання та перелік питань для розгляду не пізніше як за три дні до засідання.

Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету веде сільський голова, а у разі його відсутності – заступник сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради.

На засідання виконавчого комітету ради запрошуються керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій і установ, об'єднань громадян.

Список запрошених на засідання виконавчого комітету ради формується секретарем виконавчого комітету на підставі пропозицій посадових осіб, які готували питання на засідання виконавчого комітету, доповідається сільському голові, який приймає рішення з цього питання.

В засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь депутати сільської ради, народні депутати України.

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету ради формується секретарем виконавчого комітету на підставі плану роботи виконавчого комітету, доручень сільського голови, пропозицій членів виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь інших виконавчих органів ради та доповідається сільському голові.

Пропозиції до порядку денного засідання виконавчого комітету вносяться зазначеними посадовими особами не пізніше як за 10 днів до засідання разом із супровідною запискою та проектом рішення виконавчого комітету.

Попередній розгляд питань порядку денного здійснюється членами виконавчого комітету за дорученням сільського голови. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету вноситься на розгляд комітету сільським головою і затверджується більшістю голосів членів виконавчого комітету від їх фактичної кількості.

5.3. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету ради включає в себе:

- доповідь, інформацією з кожного питання;

- співдоповіді (у разі потреби);

- обговорення питання, проекту рішення;

- прийняття рішення.

Для доповідей, інформації на засіданні виконавчого комітету надається до 10 хвилин, співдоповідей - до 1 хвилин, виступів - до 5 хвилин.

За підсумками розгляду питань на засіданні приймаються рішення.

 5.4. Засідання виконавчого комітету протоколюється. У протоколі засідання зазначаються:

- дата і місце проведення засідання;

- присутні на засіданні члени виконавчого комітету та запрошені;

- прізвище головуючого на засіданні;

- питання порядку денного;

- прізвища доповідачів та виступаючих з кожного питання;

- прийняті рішення.

Протокол засідання виконавчого комітету підписує головуючий на засіданні та секретар. До протоколу додаються рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету.

  

Стаття 6. Акти органів та посадових осіб сільської ради

 6.1. Виконавчий комітет ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою.

6.2. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.

6.3.Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані сільською радою.

6.4. У період між засіданнями виконкому сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань діяльності виконавчих органів.

6.5.Рішення виконавчого комітету ради друкуються на відповідних бланках, виготовлених типографським способом та пронумерованих, підписуються сільським головою, додатки до них підписуються секретарем виконавчого комітету, а в разі його відсутності - посадовими особами, які їх заміщають.

6.6. Комісії, консультативні, дорадчі органи, утворені виконавчим комітетом, приймають рішення у формі та порядку, визначених положеннями про ці органи.

6.7. Рішення виконавчого комітету сільської ради, розпорядження сільського голови, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на території населених пунктів підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

6.8. Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради у межах своєї компетенції видають накази. Дія наказів розповсюджується на ці структурні підрозділи та підпорядковані їм підприємства і організації.

Накази підписуються керівниками підрозділів або особами, що їх заміщають; додатки до них -посадовою особою, яка вносить документ.

6.9. Рішення ради, її виконавчого комітету та розпорядження сільського голови з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними у судовому порядку.

Рішення виконавчого комітету ради з питань віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Накази керівників виконавчих органів сільської ради, що суперечать Конституції або законам України, можуть бути скасовані рішенням виконавчого комітету або розпорядженням сільського голови.

 

Стаття 7. Порядок підготовки, розгляду та видання рішень виконавчого комітету ради та розпоряджень сільського голови 

7.1. Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови вносяться заступником сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками відділів, секторів, інших виконавчих органів ради, сільських організацій та установ.

7.2. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки проектів рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови покладається на керівників виконавчих органів ради, заступника сільського голови, секретаря виконкому згідно з розподілом обов'язків.

7.3. Разом з проектом рішення виконкому, розпорядження сільського голови подається лист-клопотання за підписом керівника виконавчого органу ради, організації, установи - ініціатора прийняття документа, пояснювальна записка, що містить необхідне обгрунтування і прогнози очікуваних соціально-економічних та інших наслідків реалізації цих актів, або документ, на підставі якого підготовлений проект, довідкові статистичні дані тощо. Проект рішення виконкому ради, розпорядження сільського голови обов'язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається це рішення.

Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати як правило 5 сторінок.

7.4. Якщо рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих документів, то ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення, розпорядження, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.

7.5. Проекти рішень виконавчого комітету ради із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання рішення.

Запропоновані у проекті заходи повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням, передбачати виконавців і терміни виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування виконавчого комітету ради про хід виконання встановлених завдань.

 7.6. Проекти рішень виконкому ради та розпоряджень сільського голови ініціаторами документів обов'язково погоджуються шляхом візування із зацікавленими виконавчими органами ради та у разі потреби - з іншими органами та організаціями. Зазначені проекти візуються керівниками цих органів і лише у разі їх відсутності - особами, які їх заміщають.

Проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови візуються також заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, юристом, секретарем виконкому.

Проекти, пов'язані з фінансуванням передбачених заходів, обов'язково погоджуються начальником фінансового відділу та начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності, з кадрових питань – спеціалістом відповідальним за управління людськими ресурсами.

7.7. За наявності розбіжностей щодо проєкту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови керівник органу, який вносить проєкт, повинен забезпечити їх узгодження із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі, коли такого рішення не знайдено, проєкт візується посадовою особою, яка має зауваження із припискою «із зауваженнями», а зауваження викладаються письмово на окремому аркуші. Оригінали зауважень обов'язково додаються до проєкту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови.

Неврегульовані розбіжності щодо проєкту рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови розглядає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який вносить на розгляд виконавчого комітету чи сільського голови пропозиції щодо усунення розбіжностей.

7.8. Проєкти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови у необхідних випадках повинні містити пункт щодо посадових осіб, на яких покладається контроль за їх виконанням.

Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови здійснюється сільським головою особисто або заступниками сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради.

Організація контролю за виконанням рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови покладається на начальниківвідділів та секторів виконавчого комітету.

7.9. Завізовані проекти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови з документами, зазначеними у п.п. 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 цієї статті, розрахунком розсилання подаються секретарю виконкому, де перевіряється відповідність їх оформлення вимогам Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті та її органах.

7.10.Секретар виконкому ради не пізніше як за 3 дні до засідання виконавчого комітету подає проєкти рішень виконавчого комітету на розгляд сільському голові і згідно з його дорученнями надсилає членам виконавчого комітету.Проєкти розпоряджень сільського голови подаються юристом виконавчого комітету на підпис сільському голові.

7.11. Проєкти рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови, подані з порушенням вимог цього Положення, підлягають поверненню посадовим особам, які їх внесли.

7.12. Доопрацювання рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови у разі висловлення зауважень на засіданні виконкому чи особисто сільським головою організовується заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівниками органів, які вносили цей документ.

Термін доопрацювання проекту рішення виконавчого комітету складає 3 дні, розпорядження сільського голови – встановлюється сільським головою.

7.13. Якщо під час розгляду проєту рішення виконкому ради, доопрацювання проєкту розпорядження сільського голови вони зазнали докорінних змін, то вони мають бути повторно узгоджені у порядку, передбаченому п.6.6 цієї статті.

7.14. Підписані рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови (за винятком тих, що стосуються кадрових питань працівників апарату виконкому) надходять до секретаря виконавчого комітету, розпорядження щодо кадрових питань – відповідальному спеціалісту з кадрової роботи  виконкому ради.

7.15.Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови реєструються в журналах реєстрації, їм присвоюється номер.

Датою рішень виконкому є дата засідання виконавчого комітету, датою розпорядження сільського голови – дата його підписання.

7.16. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського  голови відповідно секретарем виконавчого комітету надсилаються у п'ятиденний термін після підписання посадовим особам, виконавчим органам ради, установам і організаціям згідно із розрахунком розсилання.

7.17. Рішення виконавчого комітету ради, розпорядження сільського голови, які стосуються прав і обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.

7.18. Питання підготовки, розгляду та прийняття рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови, регулюються також Інструкцією з діловодства у сільській раді та її органах, що затверджується сільським головою.

 

Стаття 8. Організація роботи відділів управлінь, інших виконавчих органів ради 

8.1. Організація роботи відділів, секторів, інших виконавчих органів ради здійснюється відповідно до цього Положення, Інструкції з діловодства у сільській раді та її органах, положення про зазначені органи.

8.2. У кожному виконавчому органі ради розробляються та затверджуються керівниками посадові інструкції, при потребі – розподіл обов'язків між працівниками.

8.3. Керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, їх заступники призначаються на посади та звільняються з посад сільським головою у порядку, передбаченому положеннями про ці підрозділи.

Працівники зазначених підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями сільського голови з дотриманням вимог Закону України «Про службу в органах міцевого самоврядування» та Кодексу України про працю.

 

Стаття 9. Структура виконавчого комітету ради 

9.1. Для організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету, утворюється апарат виконавчого комітету.

9.2. Апарат утворюється радою. За пропозицією сільського голови рада затверджує граничну чисельність апарату та витрати на його утримання.

9.3. Апарат виконавчого комітету ради, його відділи, інші структурні підрозділи діють на підставі положень.

Положення про апарат затверджується радою за поданням сільського голови, про структурні підрозділи апарату – сільським головою за поданням секретаря виконкому.

9.4. Штатний розпис апарату затверджується розпорядженнямсільського голови у межах загальної чисельності та витрат на його утримання, затверджених радою, за поданням секретаря виконавчого комітету.

9.5. Працівники апарату призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженнями сільського голови з дотриманням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу Українипро працю.

 

Стаття 10. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи 

10.1. Сільський голова, виконавчий комітет для виконання визначених повноважень можуть утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи – комісії, ради тощо.

Зазначені органи утворюються рішенням виконавчого комітету ради чи розпорядженням сільського голови і діють на підставі положень, що затверджуються, як правило, одночасно з їх утворенням.

 

Стаття 11. Планування роботи виконавчого комітету ради 

11.1. Робота виконавчого комітету ради проводиться за перспективними (річними) та оперативними (квартальними) планами, що затверджуються рішеннями виконавчого комітету (варіант – сільським головою).

11.2. Робота секторів, інших виконавчих органів ради, відділів апарату виконкому проводиться за квартальними планами, що погоджуються із заступникомсільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

11.3. Проекти річного та квартального планів виконавчого комітету ради формуються секретарем виконкому на підставі доручень сільського голови, пропозицій заступникасільського голови, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів ради.

Пропозиції до проекту річного плану роботи подаються в апарат виконавчого комітету не пізніше 15 грудня поточного року.

11.4. Проекти річного та квартального планів роботи виконкому візується заступникомсільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Затверджений на засіданні виконкому план роботи підписується сільським головою і надсилається виконавчим органам ради, іншим виконавцям, зазначеним у плані.

11.5. Річний план роботи виконкому міської ради передбачає заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, центральних органів виконавчої влади, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, проблем громади сільської ради, виконання власних повноважень.

11.6. Квартальний план роботи виконавчого комітету сільської ради передбачає:

- заходи, пов'язані з реалізацією програм соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради, функціонування сільського господарства, розв'язання проблем соціальної сфери, поліпшення діяльності відділів та секторів, інших виконавчих органів ради, що потребують розгляду на засіданнях виконкому, у сільського голови, його заступниката вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

- вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної і сільської сесій, власних рішень;

-  підбиття підсумків соціально-економічного розвитку сільської ради відповідно за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік з визначенням напрямів подальшої роботи;

-  вивчення роботи відділів, секторів, інших виконавчих органів ради щодо виконання своїх повноважень.

Квартальний план формується за такими розділами, як і річний, та додатковими:

- надання методичної і практичної допомоги органам самоорганізації населення;

- організаційно-масові заходи, засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, наради.

11.7.  У річному та квартальному планах роботи зазначається назва питання, строки виконання та відповідальні за його підготовку.

11.8.  Проект календарного плану заходів виконавчого комітету формується секретарем виконкому.

11.9. Додаткові (позапланові) питання та заходи включаються до затвердженого плану роботи виконавчого комітету протягом періоду його виконання за рішенням сільського голови або особи, яка його заміщає.

Виключення з плану роботи питань здійснюється за рішенням сільського голови на підставі обгрунтованого подання заступника сільського голови   або секретарем виконкому згідно з розподілом обов'язків.

11.10. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітет здійснює секретар виконкому, за виконанням планів роботи виконавчих органів сільської ради – заступник сільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради, секретар виконкому згідно з розподілом обов'язків.

 

Стаття 12. Організація роботи з кадрами 

Організація роботи з кадрами визначається Положенням про роботу з кадрами у виконавчому комітеті Сергіївської сільської ради та її виконавчих органах, що затверджується сільським головою. Проєкт цього Положення вноситься секретарем виконавчого комітету.

 

Стаття 13. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням 

13.1. Організація роботи з документами в підрозділах виконавчого комітету ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті сільської ради та її органах.

Проект Інструкції з діловодства вноситься секретарем виконкому та затверджується сільським головою.

13.2.Відповідальність за організацію виконання документів несуть сільський голова, заступник головиз питань діяльності виконавчих органів ради та секретар виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники секторів, відділів, інших виконавчих органів сільської ради.

Координація роботи з організації контролю за виконанням документів покладається на секретаря виконкому.

13.3. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, голови обласної державної адміністрації, обласної ради, сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови, запитів і звернень депутатів.

13.4. Питання організації контролю за виконанням документів регулюються Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті та її органах.

 

Стаття 14. Організація роботи з листами, зверненнями громадян, особистого прийому громадян 

14.1. Організація роботи з листами та зверненнями громадян визначається відповідною Інструкцією, яка затверджується сільським головою за поданням секретаря виконкому.

14.2.Сільський голова, його заступник, секретар виконавчого комітету ведуть особистий прийом громадян.

Графік особистого прийому громадян керівництвом ради та виконавчого комітету, години прийому затверджуються рішенням виконавчого комітету.

Особистий прийом громадян керівниками відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради здійснюється згідно з графіками, які затверджуються наказами керівників.

14.3. Організаційно-матеріальне забезпечення особистого прийому громадян в апараті виконавчого комітету покладається на відповідний підрозділ апарату.

 

Стаття 15. Порядок підготовки та проведення нарад, семінарів, інших заходів у раді та їх органах 

15.1. Наради, семінари, інші заходи у виконавчому комітеті та його органах проводяться сільським головою, секретарем виконкому, заступником сільського голови, керівниками інших виконавчих органів відповідно до планів роботи і навчання.

Проведення заходів, не передбачених вищезазначеними планами, здійснюється тільки з дозволу сільського голови або особи, яка його заміщає.

15.2. Підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів забезпечують:

- за участю сільського голови – заступник сільського голови, секретар виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники відповідних органів ради.

15.3. Посадові особи та органи, які забезпечують підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів, не пізніш як за день до заходу подають керівникові, який його проводить, порядок денний, довідкові матеріали, список запрошених, при потребі – список осіб, яким доцільно надати слово для виступу тощо, організовують запрошення, реєстрацію учасників, доведення прийнятих доручень до виконавців.

Уразі необхідності порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обгрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам нарад завчасно.

15.4. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду на нарадах питань можуть видаватись розпорядження сільського голови.

Протоколи зберігаються в органах, які забезпечували проведення нарад.

15.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах, здійснюється органом, який забезпечував її проведення.

15.6. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати уповноважена особа відповідного органу ради за погодженням з головуючим на нараді.

15.7. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщеннях, де проходить засідання, надається головуючим.

15.8. З метою координації діяльності заступникасільського голови, керівників управлінь, інших виконавчих органів ради у виконкомі проводяться оперативні наради:

- у сільського голови – із заступникомсільського голови, старостами,секретарем виконкому, керівниками окремих виконавчих органів ради, керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету – щопонеділка о 8 год. 30 хв.

15.9. Семінари проводяться згідно із планом навчання працівників органів ради, який затверджується сільським головою.

Проект плану навчання формується заступникомсільського головиз питань діяльності виконавчих органів ради, керівників виконавчих органів ради.

Порядок денний, дату, час і місце їх проведення, коло запрошених осіб визначають:

- із керівниками виконавчих органів ради - сільського голова;

- із іншими категоріями кадрів - заступники сільського голови, секретар виконкому згідно з розподілом обов'язків, керівники виконавчих органів.

Координацію роботи щодо організації семінарів здійснює юрист апарату виконкому.

 

Стаття 16. Заключні положення 

16.1. Початок роботи апарату ради та виконавчого комітету ради, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради незалежно від місця розташування – о 8 годині 00 хвилин, закінчення роботи - о 17.00 годині 15 хвилин, у п'ятницю - о 16 годині 00 хвилин; обідня перерва - з 12.00 до 13.00 години.

16.2. Організація використання робочого часу, режим роботи апарату ради і виконавчого комітету, відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради визначаються Правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються сільським головою за поданням секретаря виконкому.

16.3. Організація роботи службового автотранспортного обслуговування виконавчих органів ради регулюється окремим Порядком, що затверджується сільським головою.

 

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                                                 

О.Р. Дичок

Карта захисних споруд полтавської області

вгору