Menu

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (шістнадцята сесія сьомого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

01 червня 2018 року

 

Про оприлюднення регуляторних актів щодо встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

 

Керуючись статтями 25, п. 24 ч.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Податкового кодексу України, враховуючи ст. 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Оприлюднити проекти рішень сільської ради:

    1.1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» (додається).

    1.2 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік» (додається).

1.3 Оприлюднити проект рішення «Про  встановлення  ставок  та  пільг  із сплати земельного податку  на  2019  рік» (додається). 

 1. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Кас’ян А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради  в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку.

 

        

Сільський голова                                                                                  І.Г. Лідовий

  

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(_____________ сесія  сьомого скликання)

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

__ 06.2018                                                                                     

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік                                                  

           

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку і з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи, Сергіївська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити на території Сергіївської об’єднаної територіальної громади наступні місцеві податки та збори на 2019 рік:

1.1 ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2 ставки  та  пільги із сплати земельного податку;

1.3 єдиний податок (додаток 1)

1.4 транспортний податок (додаток 2)

 1. Всі питання неврегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючого законодавства України.
 2. Доручити секретарю сільської ради Ілляшенко Н.В. забезпечити направлення копії даного рішення до 01.07.2018 року до Головного управління ДФС у Полтавській області.
 3. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Кас’ян А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/ до 01.07.2018 року.
 4. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                                                                   І.Г. Лідовий

                                                                                 Додаток 1

до рішення __ сесії Сергіївської сільської ради сьомого скликання від __.06.2017 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

Транспортний податок на 2019 рік

 1. Платники податку

 1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

 Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

 1. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 Секретар Сергіївської сільської ради                                          Н.В. Ілляшенко     

 

                                                                                  Додаток 2

до рішення __ сесії Сергіївської сільської ради сьомого скликання від __.06.2017 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

 

            Єдиний податок для платників 2019 рік

1.Платники для яких встановлено ставки єдиного податку на 2019 рік:

1.1 перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

1.2 друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень;

1.3 третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

1.4 четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2.Фіксовані ставки єдиного податку для платників першої - другої груп на 2019 рік:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.Відсоткові ставки єдиного податку для третьої групи платників на 2019 рік: - 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

 - 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі - 5 відсотків доходу.

 1. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Главі 1. «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу XIV. «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України відповідно.

 1. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 статті 293 Податкового кодексу України:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Главі 1. «Спрощена система оподаткування, обліку та

звітності» Розділу XIV. «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 1. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
 2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку.
 3. Для четвертої групи платників єдиного податку розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

- для багаторічних насаджень - 0,57;

- для земель водного фонду - 2,43;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту - 6,33.

 

Секретар Сергіївської сільської ради                                       Н.В. Ілляшенко     

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(____________ сесія  сьомого скликання)

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

__.06.2018                                                                                     

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік                                                   

           

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сергіївська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити на території Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 1. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Кас’ян А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
 3. Рішення шостої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської сьомого скликання від 11.07.2017 року «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно на території Сергіївської сільської ради у 2018 році» визнати такими, що втратило чинність з 01.01.2019 року.
 4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року

 

 

Сільський голова                                                                                   І.Г. Лідовий

 

Додаток 2

до рішення __ сесії Сергіївської сільської ради сьомого скликання від __.06.2017 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік»

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
 з  01.01.2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

     53                        

    53204                    

                      5320483400

Сергіївська сільська рада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних ділянок;

 

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби;

 

100

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам  першої  і другої  групи;

 

100

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років;

100

- будівлі органів державного та місцевого управління;

100

- будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів;

100

- будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

100

- будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами;

100

- поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації;

100

- пам’ятки історії та архітектури.

100

 

    Секретар Сергіївської сільської ради                                       Н.В. Ілляшенко       

  Додаток 1

до рішення __ сесії Сергіївської сільської ради сьомого скликання від __.06.2017 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік»

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01  січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

                53                         53204                     5320483400                                      Сергіївська об’єднана територіальна громада

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові                                                                                                                                                             

111

Будинки одноквартирні                                                                                                                                                

1110

Будинки одноквартирні5                                                                                                                                                                                                     

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,750%

 

 

0,750%

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,750%

 

 

0,750%

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,750%

 

 

0,750%

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,750%

 

 

0,100%

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,750%

 

 

0,750%

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,750%

 

 

0,100%

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,750%

 

 

0,750%

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,500%

 

 

1,500%

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

1,500%

 

 

1,500%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1211.2

Мотелі

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1211.3

Кемпінги

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1211.4

Пансіонати

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1211.5

Ресторани та бари

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,500%

 

 

1,500%

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,000%

 

 

0,000%

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,100%

 

 

1,500%

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,500%

 

 

1,500%

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,500%

 

 

0,500%

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,500%

 

 

0,500%

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1242.2

Гаражі підземні

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

1,500%

 

 

1,500%

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252.3

Силоси для зерна

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252.6

Холодильники

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252.7

Складські майданчики

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252.8

Склади універсальні

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1261.3

Цирки

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1262.3

Технічні центри

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1262.4

Планетарії5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,000%

 

 

0,000%

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,000%

 

 

0,000%

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0,000%

 

 

0,000%

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,000%

 

 

0,000%

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1265.5

Тири

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,100%

 

 

0,100%

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,100%

 

 

0,100%

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,100%

 

 

0,1 00%

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,000%

 

 

0,000%

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

1,500%

 

 

1,500%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,500%

 

 

1,500%

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

1,500%

 

 

1,500%

 

 

 

                      

Сільський голова                                                                                                          І.Г. Лідовий

  1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Сергіївської сільської  ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

Аналіз регуляторного впливу розроблений з метою одержання зауважень та пропозицій  відповідно до  вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 року.

Регуляторний орган: Сергіївська сільська рада

Розробник:Постійна комісія Сергіївської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку.

Контактний телефон: (05354) 54-1- 31.

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради. Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Сергіївської ОТГ   податків на 2019 рік.

Важливість проблеми полягає в тому, що в разі не встановлення сільською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок. 

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та є його бюджето-формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Збільшення надходжень до дохідної частини сільського бюджету, надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податків та зборів на вирішення соціальних проблем територіальної громади, сприятиме розвитку підприємництва на селі, покращення інфраструктури ОТГ.

На підставі всебічного аналізу місцевих податків і зборів  проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік».

Цю проблему не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому, що відповідно до діючого законодавства місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати затверджуються сільською радою.

                     ІІ. Цілі регулювання:

Проекти регуляторних актів спрямовані на розв’язання проблем, визначених в попередньому розділі. Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

 - привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Для досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення було розглянуто наступні альтернативні способи вирішення проблеми:

3.1 Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків та зборів, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, зменшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України.

Відповідно до норм Податкового кодексу України на території Сергіївської ОТГ застосовуватиметься мінімальна ставка місцевих податків та зборів, що не дасть можливості наповненню бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, виконання програм сільської ради, на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість шкіл і дошкільних навчальних закладів дитячим харчуванням і т.д.

3.2. Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік».

Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади  з іншої. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

Разом з тим, даний спосіб забезпечує:

 • досягнення цілей державного регулювання;
 • враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення;
 • належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи сільської  ради, її виконавчих органів, органів фіскальної служби.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право встановлювати місцеві податки і збори з обов’язковим визначенням об’єкту оподаткування, платників податків і зборів, розміру ставки, податкових періодів та інших обов’язкових елементів, визначених статтею 7  Податкового кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII Податкового кодексу для відповідного місцевого податку.

Вирішення проблеми, зазначеної у п. І цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Сергіївської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2019 рік» з дотриманням вимог Закону України «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік» та інших законодавчих актів.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

 • економіко-фінансові – пропоновані ставки місцевих податків і зборів, дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;
 • організаційні – розробка регуляторного акту відповідно до цілей державного регулювання, його оприлюднення;
 • розгляд та прийняття відповідного рішення.

VІ. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п. 2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;

- орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти  Сергіївської сільської  ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

 VІІ. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

 За результатами прийняття зазначеного рішення Сергіївської сільської  ради мають бути досягнуті цілі, передбачені у пункті 2 цього Аналізу та забезпечене наступне:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти сільської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

-                відсутність збільшення розмірів ставок єдиного податку.

-                встановлення пільг зі податку на нерухоме майно.

-                створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

Інтереси

держави

- запровадження соціально справедливих місцевих податків та зборів.

-  встановлення пільг зі сплати окремих податків для підприємств, установ організацій, що фінансуються з державного бюджету України.

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

відсутні

 

VІІІ. Строк дії акта

Рішення виконавчого комітету Сергіївської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» є регуляторним актом, який поширюється на суб’єктів господарювання – платників місцевих податків, є загальнообов’язковим до застосування на території Сергіївської сільської ради. Строк дії його до 31.12.2019 року.

У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 IX. Визначення показників результативності регуляторного акта

 Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету, а також збільшення суб’єктів господарювання, що сплачують податок.

 

X. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.

Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта та шляхом опитування.

 

 

Голова постійної комісії з питань

фінансів, бюджету, планування

соціально-економічного розвитку                                                 Смаль М.А.

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(_____________  сесія    сьомого  скликання)

 

      ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 __.06.2018

 

Про  встановлення  ставок  та  пільг  із

сплати земельного податку  на  2019  рік 

 

         Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Установити на території Сергіївської сільської   ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 1. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку.
 3. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

Сільський  голова                                                                          І.Г.Лідовий

 

Додаток 1
до Рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням __ сесії Сергіївської  сільської ради  від __.06. 2018 р.  

СТАВКИ
земельного податку 1

      Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01. 2019 року.

         Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

53

53204

5320483400

Сергіївська  об’єднана територіальна громада

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код 2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4

1,0 

0,5 

1,0 

0,5 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 4

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.05

Для індивідуального садівництва 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.07

Для городництва 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 1

 5

5

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

5

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4

 

0,03 

  

0,03 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

  

0,03 

  

0,03 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

 

0,1 

  

0,1 

02.07

Для іншої житлової забудови

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4

 1

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 4

 1

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4

 1

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4

 1

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,5

 

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 1

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

 

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

 2

 

 

 

04

05

Землі природно-заповідного фонду та  іншого  природоохоронного  призначення

 3

06

Землі оздоровчого призначення 

 1

07

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного  призначення

 1

09

Землі лісогосподарського призначення

 3

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

 1

 1

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 1

10.07

Для рибогосподарських потреб

 2

 2

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

12

12

12

12

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

12

12

12

12

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

12

12

12

12

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

12

12

12

12

12

Землі транспорту

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4

 3

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

12 

12 

12 

12 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 3

 3

13

Землі зв'язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

 3

 3

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

 2

 2

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

 12

 

12 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

12 

 

 12

 


   Секретар  сільської  ради                                                             Н.В.Ілляшенко

 

Додаток 2
до Рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням __ сесії Сергіївської сільської  ради  від __.06. 2018 р. 

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01. 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

53

53204

5320483400

Сергіївська  об’єднана територіальна громада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

   1. Надати пільги  фізичним та юридичним особам відповідно до статтей 281, 282, 283 Податкового кодексу  України

100

2. Органи  місцевого  самоврядування, заклади, установи та організації, які  утримуються за рахунок коштів сільського  бюджету

100

    3. Підприємства,які знаходяться у комунальній власності сільської ради

100

 

   Секретар   сільської  ради                                                           Н.В. Ілляшенко

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської сільської  ради Гадяцького району  Полтавської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

 Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок плати за землю в місті у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок плати за землю до вимог Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" та залучення додаткових коштів до бюджету Сергіївської  сільської  ради.

      Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх землекористувачів та землевласників: територіальну громаду, суб’єктів господарювання, державні органи, органи місцевого самоврядування. Враховуючи вищевикладене, даним проектом рішення Сергіївської сільської ради передбачається встановлення ставки земельного податку на земельні ділянки різних категорій, які розміщенні на території земель Сергіївської сільської  ради.

З метою прозорості та рівних умов серед суб’єктів господарювання, громадян по сплаті земельного податку за землі на території Сергіївської сільської ради розробляються ставки на 2019 рік. Введення в дію рішення Сергіївської  сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» дасть можливість збільшити надходження до бюджету міста. За даними відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Сергіївської   сільської  ради, станом на 01.05.2018р., обліковується 16 суб’єктів господарювання, які є платниками земельного податку. За умови залучення до оподаткування усіх таких платників податків, прогнозні нарахування земельного податку за 2019 рік складуть 614 тис.грн. Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту: громадяни, держава, суб’єкти господарювання.  Громадяни: Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету села від сплати земельного податку.

 Держава 1.Впливає шляхом встановлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям 2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку  та пільг по його сплаті.

 Суб’єкти господарювання. Впливає на суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки Для суб’єктів господарювання, що сплачують орендну плату за землю у тому числі суб’єкти малого підприємництва Впливає на суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки Для суб’єктів малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку).

Пільги зі сплати податку за землю встановлюються на 2019 рік Податковим кодексом України та даним рішенням.

У 2017 році загальна сума надходжень до сільського бюджету від сплати земельного податку склала 589 тис. грн., з них 256 тис. грн. - від юридичних осіб; 333 тис. грн. - від фізичних осіб.

 

 1. II. Цілі державного регулювання

 

2.1. Головною ціллю розробки даного проекту рішення сільської  ради є наповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади  , у тому числі й пов’язаних з передачею ряду державних повноважень на місцевий рівень.

2.2. Дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку.

2.3. Забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок. 6

2.4. Встановлення ставок податку за землю на території Сергіївської  сільської  ради  та надання обґрунтованих пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів господарювання державної та комунальної власності на наступний бюджетний період – 2019 рік.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Забезпечує отримання додаткових надходжень до бюджету громади від сплати земельного податку для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

По закінченню 2018 року рішення має бути скасовано, як таке що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди  

  Витрати

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Збільшення дохідної частини бюджету міста Гадяч для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста. Надходження від сплати земельного податку у 2019 році складатиме більше 2620,0 тис.грн.

 

 

Відсутні

Відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди  

  Витрати

Прийняття регуляторного акту

  Додаткові надходження до міського бюджету у запропонованому вигляді нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів

Відсутні

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

У зв’язку з меншим надходженням земельного податку до сільського бюджету, потреби громади відповідно до програми економічного і соціального розвитку будуть задоволені не в повній мірі

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

   Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Додаткові надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

Відсутні

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.

Суб’єкти господарювання втратять право на отримання пільги зі сплати земельного податку

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час  вирішення проблеми

Бал результативності (за чотирибальною

системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного   бала

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання: втрачаєтьсяможливість отримання додаткових надходжень до бюджету сіл від сплати земельного податку, котрі необхідні для забезпечення нагальних потреб громади

 

    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін призведе до  того, що по закінченню 2018 року рішення має бути скасовано, як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не  забезпечує досягнення цілей державного регулювання і не поширюється на подальші періоди. Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.  

   Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.  

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 

 1. Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення Сергії

Всякої  сільської  ради  Полтавської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», яким встановити ставки земельного податку, що сприятиме створенню рівних умов оподаткування для суб’єктів господарювання, які мають постійне та строкове право користування земельними ділянками на території Сергіївської  сільської  ради.

 1. Встановлення пільг по земельному податку підприємствам державної власності та комунальним підприємствам територіальної громади  з метою мінімізації впливу на суб’єктів-споживачів послуг, які надаються ними, а також зменшення дотацій з сільського бюджету цим комунальним підприємствам.  
 2. Оприлюднення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.
 3. З метою забезпеченні інформованості громади та суб’єктів господарювання про прийняте рішення міської ради воно буде оприлюднене в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сергіївської сільської  ради. Набирає чинності дане рішення з початку бюджетного періоду – з 1 січня 2019 року.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта

 

 залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги Розроблено додаток до методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії акта – наступний бюджетний період – 2019 рік. У разі внесення змін в законодавстві буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акта, або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники: 1. Загальна кількість платників земельного податку. 2. Загальна сума надходжень від сплати земельного податку до сільського бюджету за звітний період. Очікувані результати: - Інтереси громадян – отримання якісних комунальних послуг; - Інтереси суб’єктів господарювання – встановлення чітких та прозорих правил визначення плати за землю; - Інтереси Сергіївської  сільської   ради – раціональне використання землі з метою наповнення дохідної частини місцевого бюджету від плати за землю.

 

 1. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

 Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Для проведення відстеження будуть використані аналітичні показники Гадяцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, інформація фінансового   відділу, відділу земельних відносин,комунального  майна  та  ЖКГ виконавчого  комітету  Сергіївської  сільської  ради. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом затвердження звіту про виконання бюджету сільської  ради. Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 Голова постійної комісії з питань

фінансів, бюджету, планування

соціально-економічного розвитку                                                 Смаль М.А.

вгору