Menu

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 23.12.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської

територіальної громади на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Сергіївка - 2021

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

1.

Аналітична частина

 

 

1.1. Географічне розташування Сергіївської ТГ, опис суміжних територій………………………………………………………………….

 

4-8

 

1.2. Демографічна ситуація, ринок праці……………………………….

9-10

 

1.3. Стан розвитку інфраструктури громади…………………………...

10

 

Дорожньо-транспортна інфраструктура…………………………….

10-11

 

Соціальна інфраструктура……………………………………………

11

 

Освіта…………………………………………………………………..

11

 

Загальна середня освіта ……………………………………………...

11-12

 

Дошкільна освіта ………………………………………………

13-15

 

Культура……………………………………………………………….

15-16

 

Медицина……………………………………………………………...

16-17

 

Центр надання адміністративних послуг…………………………..

Надання соціальних послуг…………………………………………..

17

17

 

Забезпечення правопорядку……………………………………….....

18

 

Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації

Промислова та агропромислова інфраструктура…………………...

18

18-19

 

Сільськогосподарське виробництво…………………………………

Екологічна інфраструктура…………………………………………….

19-20

20-21

 

Торгівельна інфраструктура………………………………………….

21

 

Житлово-комунальна інфраструктура………………………………

21-22

 

1.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади……………………………………………………………………

 

22-23

 

1.5. Фінансово-бюджетна ситуація територіальної громади…………

23-27

 

1.6. Результати SWOT–аналізу………………………………......

27-31

2.

Цілі та пріоритети розвитку на 2022рік………………………….

31-21

3.

Основні завдання та механізми реалізації Програми…………....................

32-35

4.

Механізм моніторингу та оцінка результативності реалізації Програми соціально-економічного розвитку громади……………………………

35-36

5.

 

6.

 

7. 

 

Перелік територіальних цільових програм, реалізація яких передбачається у 2022 році …………………………………………….

Фінансове забезпечення реалізації Програми соціально-економічного розвитку громади у 2022 році……………………………………………

Паспорт Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2022 рік

 

36-48

 

49-58

59

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

        Програма соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громадина 2022 рік розроблена відповідно до наказу Мінрегіону від 30.03.2016р. №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», з врахуванням Закону України від 05.02.2015р. №157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України від 05.02.2015р. №156-VIII «Про засади державної регіональної політики»,  постанови КМУ від 16.03.2016р.  №200 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (зі змінами).

        Програма соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма) розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі сільської територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів сільської територіальної громади.

Програма підготовлена на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2022 рік.

        Основною метою Програми  є створення умов  для динамічного, збалансованого розвитку громади шляхом забезпечення соціальної та економічної діяльності, зростання добробуту населення, створення високотехнологічного агропромислового виробництва та органічного землеробства, розвинутим малим бізнесом, сучасною інфраструктурою, комфортними умовами праці та відпочинку, з доступними соціальними послугами та інформаційним технологіями.   Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради на 2022 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
  • Географічне розташування Сергіївської ТГ, опис суміжних територій.

Сергіївська сільська територіальна громада утворена 21 червня 2016 року. До її складу ввійшли 13 населених пунктів з трьох сільських рад – Сергіївської (с. Сергіївка, с. Лободіно, с. Вечірчине, с. Чернече, с. Калинівщина) Розбишівської (с. Розбишівка, с. Крамарщина, с. Веселе), Качанівської (с. Качанове,с. Новоселівка, с. Вирішальне, с. Степове, с. Дачне). Сергіївська ТГ розташована в північній частині Полтавської області на відстані 136 км від м. Полтава. Адміністративним центром сільської громади є с. Сергіївка.

 

 

       

Рис. 1 – карта Полтавської області

 

 

          Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 р. №807-IX утворено укрупнений Миргородський район шляхом приєднання до нього ліквідованих районів: Великобагачанського, Гадяцького, Лохвицького та Шишацького. 

        До складу Миргородського району (з адміністративним центром у місті Миргород) входять території 17 територіальних громад: Білоцерківської сільської, Великобагачанської селищної, Великобудищанської сільської, Великосорочинської сільської, Гадяцької міської, Гоголівської селищної, Заводської міської, Комишнянської селищної, Краснолуцької сільської, Лохвицької міської, Лютенської сільської, Миргородської міської, Петрівсько-Роменської сільської, Ромоданівської селищної, Сенчанської сільської, Сергіївської сільської, Шишацької селищної.

Сергіївська ТГ межує з:

        1) Північного заходу та заходу – Погарщанський старостат, Лохвицької сільської територіальної громади, Полтавської  області;

        2) Північного сходу та сходу – Краснолуцькою ТГ, Полтавської області; 

        3) Півночі – Лучанським старостатом, Липоводолинської ТГ, Сумської області;

        5) Південного сходу – Гадяцькою ТГ, Полтавської області;

        6) Півдня – Петрівсько-Роменською ТГ,  Полтавської  області.

        Відстань від адміністративного центру громади (с. Сергіївка) до с. Лободине –13,7 км; с. Вечірчине –10,8 км; с. Чернече –12,3 км; с. Калинівщина - 18 км; с. Розбишівка - 9 км; с. Веселе - 9 км; с. Крамарщина–12,1 км;  с. Качанове - 13,6 км; с. Новоселівка  - 6,6  км; с. Дачне - 10,9 км; с. Степове -13,1 км; с. Вирішальне – 12,3 км.

 

Рис. 2 – карта Сергіївської громади

 

 

        Територія громади знаходиться в межах Дніпровсько-Донецької западини, поверхня – низовинна, основу рельєфу становлять пологохвилясті та платоподібні лісостепові рівнини.

        Рельєф території громади – рівнинний. Підґрунтові води залягають, як правило, на глибині понад 3 м. Ґрунтоутворюючі породи – середні та важкі суглинки, а також легкі глини. Територія громади розташована в смузі чорноземів, в той же час певні гідрографічні умови обумовлюють розмаїтність ґрунтового покриву. Так, в місцях, наближених до річки Хорол та інших понижених зволожених ділянках мають місце ґрунти – лугові солонцюваті, лугові болотні, торф’яники, солонці лугові та їх комплекси. Ці території є сприятливими для пасовищ та сіножатей. У випадку їх осушення, можливе використання під овочеві, технічні культури та кормові угіддя. Частина території громади знаходиться в заболоченій місцевості.

        Відповідно до матеріалів інженерно-геологічних вишукувань, виконаних ФОП Стефанський М.В. у 2018 році, на території Сергіївської громади  залягають нерозчленовані еолово-делювіальні та елювіальні відклади четвертинної системи, що представлені перешаруванням супісків (лесів) (ІГЕ-3), суглинків легких лесовидних (ІГЕ-2), а також сучасні утворення Ґрунт рослинного шару (ІГЕ-1) — суглинок гумусований, чорний, без коренів дерев та чагарників. Потужність ІГЕ складає від 1,80 до 2,00 м..

        Спостереження за температурним режимом та опадами на території області здійснюють метеостанції Полтавського обласного центру з гідрометеорології, які розташовані у містах Кобеляки, Гадяч, Лубни, Полтава та в смт. В.Поділ. Клімат громади різко континентальний, середня кількість опадів 500 міліметрів. Середня температура + 6,5 °С, абсолютна температура холоду -34°С, тепла +37°С. Слід відмітити, що в цілому кліматичні умови за кількістю тепла, світла і вологи сприятливі для вирощування всіх районованих сільськогосподарських культур.

        З корисних копалин громада багата на нафту і природний газ, є поклади Сі.

        Поклади вуглеводнів в Сергіївській громаді
(на території громади 54 свердловини):

Глинсько-Розбишівське газонафтове родовище:

 • Найбільше по запасах і видобутку нафти – Глинсько-Розбишівське газонафтове родовище (Лохвицький та Гадяцький райони), яке експлуатується з 1959 року (нафта видобувається з 1959 р., газ – із 1970 р.). Основні запаси нафти в нижньопермських і верхньокам'яновугільних відкладах; газу- в верхньокам'яновугільних відкладах

Клинсько-Краснознаменське родовище вуглеводнів:

 • На Клинсько-Краснознаменському родовищі корисних копалин – вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутній – гелій, етан, пропан, бутани), В експлуатаційному фонді знаходиться 1 свердловина (180), спостережних 2 свердловини (139, 152). В очікуванні ліквідації – 1 свердловина. Клинсько-Краснознаменське родовище відкрите в 1972 році, у 1978 році введено у дослідно-промислову розробку, площа ліцензійної ділянки 50,32 км2.

        Барзаківська свердловина №180 – діюча (147 тис м3, конденсат – 32,069

          Близько 7,9%  території  зайняті  лісами  державних  лісогосподарських  підприємств,  загальною  площею  1328,48 га.

Об’єкти природно-заповідного фонду

        В межах Сергіївської ТГ знаходиться урочище  «Русанове» - 5,0 га, «Дубина» - 8,8 га, гідрологічний заказник місцевого значення «Артополот» - 88,0 га, заповідне урочище «Шпакове» - 350,5 га.

        Водні ресурси

Сергіївська територіальна громада розміщена в західній  частині Миргородського  району Полтавської області  вздовж річки  Хорол. Село Сергіївка розташоване на березі річки Хорол, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Веселе, нижче за течією примикає село Петрівка-Роменська. Річка у цьому місці звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені озера. Поруч пролягає автомобільний шлях Т -1705. Село Сергіївка знаходиться в водоохоронній зоні, згідно технічної документації по встановленню водоохоронних зон малих річок та водоймищ Гадяцького району Полтавської області. Відповідно схеми природньо-сільськогосподарського районування України  територія населеного пункту відноситься до шостого Миргородського агроґрунтового (природно-сільськогосподарського) району.

        На території Сергіївської ТГ знаходиться 39 водних об’єктів площею 97,58 га, з них: 38 ставків - загальною площею – 54,18 га та 1 річка р. Хорол - загальною площею 43,4 га  - протяжністю – 16,98 км.

 

Земельний фонд Сергіївської сільської територіальної громади:

 

Категорія земель

Ділянки

Площа,га

% земель

Землі сільськогосподарського призначення

2859

11 413,5537

92,64

Землі запасу

45

338,2214

2,75

Інформація відсутня

47

215,0302

1,75

Землі лісогосподарського призначення

11

141,7887

1,15

Землі транспорту

24

77,8036

0,63

Землі промисловості

34

71,2355

0,58

Землі загального користування

1

40,5287

0,33

Землі водного фонду

4

17,4173

0,14

Інше призначення

72

1,8132

0,01

Землі енергетики

9

1,5221

0,01

Землі громадської забудови

5

1,3387

0,01

ВСЬОГО

3111

12 320,2531

100,0

 

Табл. 1. Структура земель Сергіївської ТГ

 

 

Найбільшими землекористувачами на території Сергіївської ТГ є:

Компанія

Ділянки

Площа, га

% земель

ТОВ "ВІКТОРІЯ АГРО"

607

2097,285

17,02

СТОВ "ЛОБОДІНО"

226

1344,745

10,91

ТОВ "АГРО-КРАЙ"

474

1236,659

10,04

СТОВ "ДРУЖБА-НОВА"

293

955,7994

7,76

ДП "ДГ "НЕКТАР" ННЦ "ІБДЖ ІМ. П.І.ПРОКОПОВИЧА"

5

928,311

7,53

ФГ "ОБЕРІГ-2000"

160

418,3999

3,4

ФГ "ЖИТО-3"

17

332,0685

2,7

ФГ "ІЛЛЯШЕНКО В.О."

8

301,1968

2,44

ТОВ" АГРОФІРМА "ІМ. ДОВЖЕНКА"

91

234,1409

1,9

ФГ "МИРОНІВ ГАЙ"

78

232,7146

1,89

ФГ "КОЛОС 2000"

53

196,0259

1,59

ТОВ "СП "АГРО - КА ПОЛТАВА"

65

176,4594

1,43

ФГ "КАБРІЄВЕ"

3

167,1324

1,36

ФГ "БІЛИКИ"

4

147,5457

1,2

ДП " ГАДЯЦЬКИЙ ЛІСГОСП"

11

141,7887

1,15

ФГ "ТРОЯ"

17

120,6405

0,98

ТОВ "РАЙЗ-СХІД"

35

117,4574

0,95

ФГ "ЮХИМЕНКО АГРО"

34

111,9587

0,91

ФГ П.М. ПАЩЕНКО

28

106,1444

0,86

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

4

105,0548

0,85

ДНЗ "ГАДЯЦЬКЕ ВПАУ"

1

103,6245

0,84

ФОП ОЛЕКСЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

3

95,5188

0,78

ПРАТ " ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО"

1

89,983

0,73

ТОВ "ЛУЧКА АГРО"

2

80,3632

0,65

 

        Виготовлено цифрову оновлену картографічну основу масштабу 1:2000 на території с. Розбишівка. Населені пункти Качанівського старостату мають карту 2000-ку, інвентаризацію земель проведено в 2013 році.

        У 2017 році виготовлено генеральний План с. Сергіївка, а в 2018 році с. Качанове і с. Розбишівка. В 2020 році виготовлено генеральний План  с. Новоселівка.

        Протягом 2018-2019 року прийнято в комунальну власність державні землі сільськогосподарського призначення (3920,5145 га). В 2020 році в комунальну власність прийнято 41,8117 га державних земель сільськогосподарського призначення. Повернуто в державну власність землі сільськогосподарського призначення ДП ДГ «Нектар» - 928,4625 га.

        У 2019-2020 роках здійснюється поновлення нормативної грошової оцінки земель сіл Сергіївка, Лободине, Вечірчине, Чернече, Калинівщина, Крамарщина, Степове, Дачне, Новоселівка, Дачне.

Виготовлений проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села Качанове.

        У 2021 році проведено інвентаризацію земельних ділянок (господарські двори) колективної власності на території с. Розбишівка та с. Сергіївка. Виконано аналіз землекористування на території громади шляхом проведення аудиту земель на базі платформи Vkursi Zemli.

        Проведено аукціони 4-х земельних ділянок (116,6857 га – 3,3 млн. грн), а також електронні торги на 2 об’єкти комунальної власності.

Ведеться підготовка до розробки Комплексного Плану просторового розвитку території громади.

 

 • Демографічна ситуація, ринок праці.

Дані станом на 01.11.2021 року

н/п

Назва показника та одиниця вимірювання

Всього

в тому числі:

с. Сергіївка

Розбишівський старостат

Качанівський

старостат

1

Чисельність наявного населення на кінець звітного року (на 1 січня наступного за звітним року), тис. осіб

2,717

1,069

0,838

0,810

2

Кількість чоловіків, тис. осіб

1,305

0,478

0,412

0,415

3

Кількість жінок, тис.осіб

1,412

0,553

0,422

0,437

4

Кількість населення, молодшого від працездатноговіку, в тому числі тис.осіб

0,401

0,187

0,094

0,119

5

Кількість населення працездатного віку, тис. осіб

1,636

0,611

0,490

0,535

6

Кількість населення старшого від працездатноговіку, тис. осіб

1,059

0,435

0,376

0,248

7

Кількість народжених за звітний рік, тис.осіб

0,011

0,006

0,002

0,003

8

Кількість померлих за звітний рік, тис. осіб

0,058

0,025

0,016

0,017

9

Природний приріст (зменшення), осіб

-44

-17

-14

-13

10

Міграційний приріст (зменшення), осіб

26

+11

+6

+9

11

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб

37

17

12

8

12

Рівень зареєстрованого безробіття, %

24,1

24,1

24,1

24,1

13

Середньомісячна заробітна плата найманого працівника, тис.грн.

5,000

5,000

5,000

 

5,000

 

Табл. 2 – Соціально-демографічна характеристика та ринок праці

 

Діаграма 1 – структура зайнятості(осіб)

 

 

        Найбільше потребують соціального захисту від безробіття громадяни, які не здатні  на рівних конкурувати на ринку праці, в першу чергу молоді особи, особливо випускники навчальних закладів, особи перед пенсійного віку, інваліди, які не досягли пенсійного віку.

        Основними проблемами, що існують на місцевому ринку праці, є:

 • певний дисбаланс попиту та пропонування робочої сили;
 • недостатні можливості підвищення кваліфікаційного рівня працівників;
 • недостатній рівень працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення;
 • існування випадків виплати заробітної плати «в конвертах», тіньової зайнятості.

        Вжиття заходів щодо збереження трудового потенціалу громади, розвитку цивілізованого ринку праці, надання підтримки зайнятості неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення дадуть змогу забезпечити створення умов для повного здійснення громадянами прав на працю.

 

 • Стан розвитку інфраструктури громади.

Дорожньо-транспортна інфраструктура

        Загальна протяжність доріг Сергіївської ТГ комунальної власності – 123,62 км. Наявне транспортне сполучення між населеними пунктами громади та обласним центром Полтава. Поблизу населеного пункту с. Сергіївка проходить ряд автомобільних доріг:

 • територіальна автомобільна дорога: Т-17-05 - Лохвиця - Гадяч - Охтирка - КПП «Велика Писарівка»;
 • обласна автомобільна дорога: О1702016 - Межа обл. – Розбишівка – /Т-17-05/.

        Найважливіші сполучення (відстань від с. Сергіївки): Гадяч – 20 км, Полтава –136 км, Київ – 257 км.

Відстань від с. Сергіївка до залізничної станції Веніславівка – 6 км, крім функції пасажиро-перевезень станція має у своєму розпорядженні навантажувально-розвантажувальну дільницю.

Однією з найважливіших проблем сільської громади є стан дорожнього покриття на переважній більшості доріг. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

        Станом на 01.11.2021: відсоток забезпеченості вуличної мережі нічним освітленням становить - 90%, відсоток вулично-дорожньої мережі, яка потребує капітального та поточного ремонтів - 30%, відсоток тротуарів, які потребують поліпшення - 85%.

 

        Соціальна інфраструктура

        На сьогоднішній день освітні послуги на території громади надаються шістьма закладами освіти, з них 2 заклади загальної середньої освіти, гімназія та три заклади дошкільної освіти, а саме:

        ЗЗСО: Сергіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сергіївської сільської ради; Качанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Сергіївської сільської ради.

        Гімназії : Розбишівська гімназія Сергіївської сільської ради Полтавської області.

        ЗДО:  дошкільний навчальний заклад «Джерельце» Сергіївської сільської ради, дошкільний навчальний заклад «Перлинка» Сергіївської сільської ради, дошкільний навчальний заклад «Ромашка» Сергіївської сільської ради.

        На території громади працює філія  Гадяцької музичної школи, зокрема клас образотворчого мистецтва, клас баяну та клас вокального співу, працюють гуртки від Гадяцького будинку дитячої та юнацької творчості, на базі ДНЗ «Джерельце» функціонує логопедичний пункт, який надає послуги   вихованцям.

        Корекційно-розвиткові  послуги дітям віком від 2 до 18 років, а також допомогу батькам та педагогам в роботі з дітьми  з особливими освітніми потребами надає комунальна установа «Гадяцький інклюзивно-ресурсний центр» Гадяцької міської ради, методичні послуги забезпечує Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників Гадяцької міської ради Полтавської області.

Назва ЗО

Проектна потужність

Кількість учнів

Кількість педпрацівників/обслуговуючого персоналу

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Сергіївська ЗОШ

264

123

116

104

110

111

114

20/

13

20/

13

20/

13

21/

13

19/

13

19/

13

Розбишівська гімназія

200

54

50

50

82

82

86

17/

11

13/

11

12/

10

14/

11

14/

10

13/

10

Качанівська ЗОШ

132

73

73

64

51

54

51

15/

8

15/

8

15/

7

16/

7

15/

8

14/

7

Всього

596

250

239

218

243

247

251

52/

32

48/

32

47/

30

51/

31

48/

31

46/

30

Загальна потужність ЗЗСО становить 596 місць, а фактична кількість учнів 251. Як бачимо, наповнюваність закладів освіти становить близько 50%. Різниця між розрахунковою наповнюваністю класів та фактичною середньою  на даний момент не є позитивною і рівна -1,9.  Це спонукає до проведення оптимізації шкільної мережі.

Всі заклади освіти облаштовані їдальнями, спортивними та актовими залами, бібліотеками, музейними куточками.

На виконання статті8 Закону України «Про повну загальну середню освіту» Забезпечення територіальної доступності  підвезення учнів до закладів освіти та в зворотному напрямку здійснюється шкільними автобусами за рахунок коштів місцевого бюджету.

На виконання статті 9Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти, статті26 Інклюзивне навчання у закладах освіти організовано інклюзивне навчання (у ЗЗСО: 3 інклюзивні класи, 3 особи з особливими освітніми потребами; у ЗДО (у ДНЗ «Джерельце») – 1 інклюзивна група, 3 дитини), введено 3 ставки асистента вчителя та 1 ставку асистента вихователя, читаються корекційно-розвиткові години, у Сергіївській ЗОШ облаштовано ресурсну кімнату, а входи до Розбишівської ЗОШ та ДНЗ «Ромашка» облаштовано пандусами.

Назва ЗО

Проектна потужність

Кількість вихованців

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

ДНЗ «Джерельце»

36

35

38

41

36

35

37

ДНЗ «Перлинка»

25

16

18

18

20

17

13

ДНЗ «Ромашка»

32

15

16

15

23

20

20

Всього

93

66

72

74

79

72

70

 

 

 

 

 

Дошкільна освіта.

 

ІІ. Освіта відносно Закону України «Про повну загальну середню освіту»

На виконання статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту» Забезпечення територіальної доступності  підвезення учнів до закладів освіти та в зворотному напрямку здійснюється шкільними автобусами за рахунок коштів місцевого бюджету.

З метою організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому, забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів незалежно від місця проживання у 2019-2020 навчальному році за співфінансування з державним бюджетом для Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів придбано шкільний автобус марки ЕТАЛОН.

На виконання статті 32. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти:

Відповідно до рішення тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради, з метою приведення шкільної мережі у відповідність до ЗУ «Про повну загальну середню освіту» у 2020 році проведено зміну назви Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. Сергіївської сільської ради на Розбишівську гімназію Сергіївської сільської ради Полтавської області.

На виконання статті 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти,  статті 26 Інклюзивне навчання у закладах освіти організовано інклюзивне навчання (у ЗЗСО: 5 інклюзивних класів (5 осіб з особливими освітніми потребами); у ЗДО (у ДНЗ «Джерельце») – 1 інклюзивна група, 3 дитини), введено 3 ставки асистента вчителя та 1 ставку асистента вихователя, читаються корекційно-розвиткові години, у Сергіївській ЗОШ облаштовано ресурсну кімнату, а входи до Розбишівської гімназії та ДНЗ «Ромашка» облаштовано пандусами, у 2022 році планується облаштування пандуса у Сергіївській ЗОШ І-ІІІ ст..

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

Організовано навчальне та кадрове забезпечення  закладів освіти Сергіївської громади. Педагогічним працівникам забезпечено своєчасне підвищення  кваліфікації при ПОІППО ім. М.В. Остроградського. Протягом 2019-2020 років 3 педагогічним працівникам  присвоєно звання «Учитель-методист». З метою вдосконалення своєї професійної майстерності учителі закладів загальної середньої освіти громади беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». З трьома педагогічними працівниками пенсійного віку на протязі 2020-2021  року директори шкіл припинили безстрокові трудові договори і уклали строкові терміном на 1 рік.

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та Перехідних положень Закону з директорами закладів загальної середньої освіти припинено безстрокові трудові договори та одночасно укладено з ними трудові договори строком на шість років без проведення конкурсу.

В період  карантину, відповідно до управлінських рішень щодо організації освітнього процесу, в 2020 році освітні послуги здобувачам освіти  надавалися з використанням дистанційних технологій.  На  заклади загальної середньої освіти було розроблено  пропозиції та рекомендації  щодо організації навчальних занять із застосуванням дистанційних форм та платформ. 100% педагогічних працівників опанували освітні платформи для проведення онлайн-конференцій та відео уроків: Zoom, Google Meet, ClassRoom тощо. Для зворотнього зв’язку з батьками та здобувачами освітніх послуг використовувалися Viber, Skipe, Messenger.

За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів застосовується матеріальне заохочення у вигляді премії відповідно до Положення «Про преміювання обдарованих дітей та учнівської молоді Сергіївської сільської територіальної громади».

Працівники та здобувачі освіти громади є переможцями різноманітних конкурсів. Розбишівська гімназія Сергіївської сільської ради Полтавської області: перемога в конкурсі «Громадотворець», оголошеному  компанією АГРОТРЕЙД: 2019 рік – реалізація проекту «Перетворення шкільного фойє в зону комфорту»; 2020 рік – проект «Їдальня моєї мрії»,перемога в обласному  конкурсі «Бюджет участі-2019»(проект «Встановлення спортивного майданчика на шкільному подвір’ї»). У  2021 році  на території Розбишівської  гімназії  було облаштовано та встановлено спортивний майданчик,  перемога в конкурсі екологічних громадських ініціатив Полтавської області (проект «Зелена школа»).

З метою покращення якості споживчої води здобувачі освіти Розбишівської гімназії та Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на конкурс подали проекти «Питна вода учням Сергіївської загальноосвітньої школи» та «Очищена вода учням Розбишівської гімназії» та стали переможцями обласного конкурсу «Шкільний громадський  бюджет участі-2020». У  серпні  2021 року   проведено   встановлення  очисних фільтрів для води у трьох закладах загальної середньої освіти (Сергіївська ЗОШ, Розбишівська гімназія, Качанівська ЗОШ І-ІІ ст.) .

З метою освоєння інтерактивних технологій та підвищення якості  навчання у початковій школі:за активної підтримки держави, органів місцевого самоврядування протягом 2018-2021 років у початкових класах усіх закладах ЗСО громади створено новий  освітній простір: нове навчальне обладнання, одномісні парти та стільці; сучасні технічні засоби навчання: копіювальна техніка (12 комплектів), інтерактивні комплекси (проектор, дошка, ноутбук) – 12 штук; 

обладнано 6  старших класів  інтерактивними  комплектами  (біології, історії, української мови)  закладів загальної середньої освіти Сергіївської громади.

 Протягом 2018-2020  н. р.   1-4 класи працювали за програмним забезпеченням «Розумники», у 2021 році придбано електронні  засоби  навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM MEDIA EdProfi» для закладів загальної середньої освіти (мультимедійний веб-ресурс до 7-ми освітніх галузей для 1-3 х класів Нової Української Школи.

Протягом 2018-2021 років  чотири заклади освіти Сергіївської ТГ підключено до швидкісного оптоволоконного інтернету.

У ЗЗСО організовано харчування учнів. Діти пільгових категорій харчуються за кошти місцевого бюджету, всі інші за рахунок батьківських коштів та коштів м/б (50/50).

У 2021 році у Сергіївській ЗОШ  проведений ремонт харчоблоку, закуплено  столи та стільці для їдальні. На 2022 рік планується  проведення ремонту у варочному цеху Сергіївської ЗОШ.

У 2021 році  з метою реалізації заходів протипожежної безпеки у закладах освіти проведено вогнезахисну  обробку дерев’яних будівельних конструкцій, горищ, будівель (82.500 грн Розбишівська гімназія, Дошкільний навчальний заклад «Перлинка), перевірку опору ізоляції  22.000 тис.грн (Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ст, Качанівська ЗОШ І-ІІ ст.,Розбишівська гімназія), будівлі Розбишівської  гімназії та ДНЗ «Перлинка» облаштовано системою пожежної сигналізації (200 тис.грн).

 

Культура

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхом збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні.

№ з/п

Назва культурних закладів

Місце розташування

Кількість працівників

1

Центр культури та дозвілля

с. Сергіївка,

вул. Центральна, 15

6

2

Сергіївська сільська бібліотека

с. Сергіївка,

вул. Центральна, 15

1

3

Вечірчанський клуб

с. Вечірчине,

вул. Квіткова, 11а

2

4

Розбишівський СБК

с. Розбишівка,

вул. Сумська, 1а

2

5

Розбишівська сільська бібліотека

с. Розбишівка,

 вул. Сумська, 1а

1

6

Качанівський клуб

с. Качанове,

 вул. Центральна, 29а

3

7

Новоселівський клуб

с. Новоселівка,

вул. Роміна, 3а

1

8

Качанівська сільська бібліотека

с. Качанове,

вул. Клубна, 10

1

Табл. 5 - Культурно-освітні заклади Сергіївської ТГ

 

Великим кроком в розвитку культури в Сергіївській громаді стало створення в с. Сергіївка Центру культури та дозвілля для творчого, фізичного і культурного дозвілля, що включатиме в себе: атлетичний зал, сучасну бібліотеку, творчу студію, музей, кімнату відпочинку, танцювальний зал.

На території с. Сергіївка побудовано літню сцену, де проходять святкові концерти, кінопокази, наукові шоу та ін. заходи.

 

Медицина

Охорона здоров’я на території Сергіївської ТГ представлена системою Первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), яка складається з 3 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) та 2 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, що рівномірно розміщені по громаді.

Назва лікарняного

закладу

Місце

розташування

Чисельність лікарів,

медперсоналу

Сергіївська амбулаторія загальної практики та сімейної медицини

с. Сергіївка,

вул. Центральна, 41

1 лікар

2 сімейні медичні сестри 1 водій

Розбишівська амбулаторія загальної практики та сімейної медицини

с. Розбишівка, вул. Центральна, 18

1 лікар

2 сімейні медичні сестри

1 молодша медична сестра 1 водій

Лободиненський ФАП

с. Лободине,

вул. Квіткова, 9а

1 медична сестра

1 прибиральниця

Качанівський ФАП

с. Качанове,

вул. Перемоги, 3а

2 сімейні медичні сестри

1 молодша медична сестра

Новоселівський ФАП

с. Новоселівка, вул. Шкільна, 5а

1 сімейна медична сестра1 фельдшер

Табл. 6 – Медичні заклади Сергіївської ТГ

 

Також, на території Сергіївської ТГ діє 1 аптека (с. Розбишівка) та 1 аптечний пункт (с. Сергіївка), що забезпечує мешканців громади всіма необхідними медикаментами.

На протязі 2021року для покращення матеріально-технічної бази за рахунок коштів місцевого бюджету було придбано медичний інструмент та обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерські пункти згідно табелю матеріально-технічного оснащення.

 

Показники

Звіт за січень-грудень

2021 року

2022

прогноз

2021в %

до  2022

Захворюваність  населення на 1 тисячу населення, всього

239

179

75

В т. ч.

Хвороби системи кровообігу

82

52

63,4

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

1

1

100

Злоякісні новоутворення

4

4

100

Активний туберкульоз

2

2

100

Хвороби органів дихання

0

0

0

Хвороби органів травлення

20

10

50

Захворюваність на грип та ГРВІ

80

80

100

В т.ч. захворюваність на COVID-19

50

30

60

Смертність населення з основними причинами, всього

38

30

79

В т.ч.  хвороби системи кровообігу

28

20

71,4

Травми та отруєння  та деякі інші наслідки дії зовнішніх  причин

-

-

-

Новоутворення

5

3

60

COVID-19

2

1

50

Материнська смертність на  1 тисячу живонароджених

0

0

0

Смертність дітей до 1 року життя

0

0

0

Очікувана тривалість життя  при народженні, роки

75

70

93,3

Табл. 7 – дані щодо захворюваності на території Сергіївської ТГ

 

 

Центр надання адміністративних послуг

 

Центр надання соціальних послуг

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради веде облік соціально незахищених категорій населення Сергіївської ТГ та реалізовує державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни, учасників АТО, інвалідів та інших соціально-незахищених категорій. Реалізацією соціальної політики у Сергіївській ТГ займається «Центр надання соціальних послуг» Сергіївської сільської ради, що функціонує з 1 березня 2018 року, де працює 13 чоловік. В центрі працюють 9 соціальних робітників, які надають соціальні послуги за місцем проживання осіб, які їх потребують. За 4 року соціальними робітниками надано  12 457  тис. послуг. В центрі працює соціальний працівник, який надає послуги з питань соціального захисту населення  та питань пенсійного фонду України, за даний період надано 443. В Центрі функціонує «Соціальне таксі» та є пункт прокату технічних засобів реабілітації.

 

 

Забезпечення правопорядку

З 16 квітня 2019 року в Сергіївській громаді запроваджено посаду  дільничного офіцера поліції.

У Сергіївській територіальній громаді 18 вересня 2019 року відкрили поліцейську станцію. Для роботи дільничного офіцера поліції створені належні комфортні умови для виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із забезпеченням публічної безпеки й порядку в громаді. На території сіл сільської громади встановили камери відео спостереження, а приміщення оснастили якісною технікою та спеціальним зв’язком.

Станція завжди відкрита для спілкування, консультацій та правової підтримки, що сприятиме налагодженню взаємовідносин між суспільством і поліцейськими та формуванню довірливих відносин.

 

 Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації

 

На території Сергіївської сільської  територіальної громади діють:

 1. Громадська організація «Краснознаменська громада»
 2. Громадська організація Молодіжне об’єднання «Нове покоління України»,
 3. Громадська організація рибалок-любителів «Золота рибка»,
 4. Громадська організація «Сергіївські козаки».

Основним засобом масової інформації Сергіївської сільської територіальної громади є  офіційний веб-сайт громади:

- http://sergiyvska-rada.gov.ua/

-Сергіївська  територіальна громада – офіційна сторінка в Facebook.

- Новини Сергіївської громади – офіційний Telegramканал.

 

 

Промислова та агропромислова інфраструктура

Економіка громади має промислово-аграрну спеціалізацію. На території Сергіївської сільської територіальної громади знаходяться родовища корисних копалин нафти і газу та, відповідно, потужна група підприємств нафтогазового комплексу України:

 1. ПАТ «Укрнафта»

1.1. Об’єкти  НГВУ «Полтаванафтогаз»  ЦВНіГ- 1 (с. Качанове):

- контора УКПН  - вул. Промислова, 1, с. Качанове;

- цех  капітального та підземного ремонту свердловин  (ЦКПРС) - вул. Промислова, 31, с. Качанове;

- магазин - вул. Промислова, 3а, с. Качанове Гадяцький район;

-  пожежне депо - вул. Промислова, 3, с. Качанове;

- будівельно-монтажний цех (БМЦ) - вул. Промислова, 2, с. Качанове;

- їдальня - вул. Промислова, 5, с. Качанове;

- А\К 4  - вул. Промислова, 13, с. Качанове;

- котельня АБЗ - вул. Промислова, 10, с. Качанове;

- очисні споруди -  вул. Промислова, 31, с. Качанове;

- база УКПН - вул. Промислова, 1б, с. Качанове;

- котельня №1- вул. Промислова, 3 б, с. Качанове;

- кустова насосна станція (КНС)- вул. Промислова, 12, с. Качанове;

- протирадіаційне укриття (ПРУ) -  вул. Промислова, 4, с. Качанове;

- мехмайстерня - вул. Промислова, 7 , с. Качанове;

- будівельні склади - вул. Промислова, 11, с. Качанове;

- ГТУ – 1  - вул. Промислова, 14, с. Качанове;

- ГТУ -2 -  вул. Промислова, 16, с. Качанове;

- газліфт №1  - вул. Промислова, 18, с. Качанове;

- А\К 5 – вул. Гадяцька, 2а, с. Качанове;

-  АЗС контейнерного типу - вул. Промислова, 1в, с. Качанове;

- АБЗ (асфальто-бетонний завод) - вул. Промислова, 10, с. Качанове Гадяцький район. Юридична адреса: 36020 м. Полтава, вул. Монастирська, 12, керівник Наслєдніков Сергій Валерійович.

1.2 УАС   ПАТ «Укрнафта» - вул. Нафтовиків, 2б, с. Качанове. Юридична адреса:04053 м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, керівник Скрипка Тетяна Юріївна.

1.3. Об’єкти  Прикарпатського  УБР по вул. Гадяцька, 2б, с. Качанове (БВО,  РІТС-3 ). Юридична адреса: 77504,  м. Долина, Івано-Франківська обл.  вул. Степана Бандери, 1,керівник - Федорук Іван Михайлович

1.4. Об’єкти Качанівського ГПЗ:

- факельне  господарство - вул. Газовиків,  1 а, с. Качанове;

- товарний парк - вул. Газовиків, 1 б, с. Качанове. Юридична адреса:42730  с. Мала Павлівка, Охтирський  р-н., вул. Центральна, 1, керівник Каша Олег  Анатолійович.

1.5.  Цех №3  Полтавського тампонажного управління - вул. Гадяцька, 2в,  с. Качанове. Юридична адреса: 36020 м. Полтава, вул. Половки,  90, керівник Королько Любомир Ілліч.

 1. Об’єкти ПАТ  «Укртранснафта»

2.1. майновий комплекс  Глинсько-Розбишівської  ЛВДС- вул. Нафтовиків, 4, с. Качанове.

2.2. приміщення підсобно-виробничого і обслуговуючого призначення Гадяцького ЦЗ ПУВТУЗ - вул. Нафтовиків, 2 б , с. Качанове. Юридична адреса:39605,  м. Кременчук,  вул. Перемоги, 32\5, керівник Величко Віталій Володимирович.

 

Сільськогосподарське виробництво

На території сільської територіальної громади переважають особисті селянські господарства, для яких характерні: невелика площа господарства, низька продуктивність, використання ручної робочої праці. Велику частину земель орендують сільськогосподарські підприємства (30 с/г виробників), які використовують сучасну техніку та технології. Галузь сільського господарства, як базова, є "локомотивом" у забезпеченні економічної безпеки ТГ.

Стан навколишнього природного середовища Сергіївської ТГ можна охарактеризувати, як задовільний. Забруднення ґрунту у межах норми відбувається при використанні засобів хімізації в аграрному секторі ТГ.

Використання отрутохімікатів і пестицидів за допомогою авіації у  2019-2021 році проводилося лише ТОВ «Агротрейд виробництво». Крім того, має місце недотримання принципів сівозміни для збереження родючості ґрунтів.

Потужний сільськогосподарський комплекс представлений:

Діаграма 4 – розподіл земель, (га)

 

 

Тваринництво в Сергіївській ТГ представлене:

- Скотарство ВРХ 157 корів;

- свинарство: свиноферма с. Лободине, ФОП Лобода Сергій Васильович;

-рибне господарство - на базі ставків розводять коропів, карасів, товстолобів;

- бджільництво–близько 187 бджолосімей.

Близько 7,9%  території  зайняті  лісами  державних  лісогосподарських  підприємств,  загальною  площею  1328,48 га.

 

  Екологічна інфраструктура

Надзвичайно актуальним питанням у Сергіївській громаді є екологічна ситуація. Вплив людини на навколишнє середовище стає все більш помітним і дослідження характеру цього впливу – головний напрям у розв’язанні проблеми охорони природного середовища. Але, при цьому, є деякі питання, які необхідно вирішити, щоб не допустити погіршення стану навколишнього природного середовища на території громади. Проблема забруднення атмосферного повітря потребує особливої уваги. Основними забруднювачами навколишнього середовища у громаді є структурні підрозділи НГВУ «Полтаванафто газ».

Головними причинами впливу об’єктів газової галузі на навколишнє середовище є викиди газу при його видобутку, транспортуванні, переробці та зберіганні.

Важливою екологічною проблемою для громади залишається питання щодо поводження з відходами (їх утворення, накопичення, утилізація, вивіз на місця неорганізованого складування та ін.). Крім того, проєктом Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Сергіївської  територіальної громади на період 2022–2025 років передбачено виконання ряду заходів, що дасть змогу охопити системою повного унітарного збору та системою сортування ТПВ населені пункти громади, забезпечити спеціалізованими транспортними засобами процесу перевезення ТПВ до полігону.

 

 

  Торгівельна інфраструктура

На території громади функціонують торгівельні заклади, які повністю забезпечують населення продуктами харчування та промисловими товарами. На сьогоднішній день діють 11 стаціонарних магазини та 1 кафе, а саме: магазин пром-продтовари «Хорол», магазин «Київський», магазин «Престиж», магазин «Затишок», магазин продтовари, бар «Лівша», магазин «Анастасія», магазин «Промтовари», магазин «Продукти», магазин пром-продтовари «Оазис», магазин продтовари «Вікторія», Кафе «Димок»

Також на території громади наявні приватні організації:

 • Будівельні організації - ТОВ АГРОБУД-СН
 • Ремонтні організації - ПП Скороход В’ячеслав Вікторович
 • Транспортні організації - ПП Скороход Анатолій Вікторович
 • Переробка с/г продукції – зерносушка ФГ «Колос-2000», переробка соняшника на олію ФОП Кревсун М.І.

У 2018 році на території села Сергіївка завдяки «Фонду підтримки підприємництва» була відкрита міні пекарня (працює 6 осіб), яка забезпечує свіжим і якісним хлібом громаду.

 

Житлово-комунальна інфраструктура

Газифіковано житлових будинків – 84,9%.

Централізованим водопостачанням забезпечені села Сергіївка, Качанове,  Вирішальне;централізованим водопостачанням забезпечені частково села Розбишівка, Лободине, Вечірчине, Новоселівка. Використовується питна вода з індивідуальних криниць та свердловини.

Послуги газопостачання надає Гадяцький цех ТОВ «Кременчукгаз-постачання»- 1024 абоненти:

ШРП 1 шт. с. Вечірчино

ГРП – 1 шт., ШРП – 1 шт. с. Вирішальне

ГРП – 1 шт., ШРП – 1 шт. с. Качанове

ГРП – 1 шт., ШРП – 5 шт. с. Сергіївка

ГРП – 1 шт. с. Лободіно

ГРП – 1 шт.,  ШРП – 2 шт. с. Новоселівка

ГРП – 2 шт., ШРП – 3 шт.

Електропостачання здійснюється  Гадяцьким РЕМ ТОВ «Полтаваобленерго»: 1100Опор, 1002 опори 10кВт.

КТП:

с. Качанове – 5

с. Сергіївка – 12

с. Розбишівка – 10

с. Лободіно – 3

с. Вечірчино, с. Чернече, с. Новоселівка, с. Дачне, с. Степове, с. Вирішальне по 1 шт.

На території громади встановлені відеокамери, що забезпечує безпечне середовище. Інтернет-послуги надають провайдери: «Всесвіт Онлайн», «Avator», «FiberLink». Близько 76% домогосподарств в громаді має доступ до Інтернету. В с. Сергіївка та с. Розбишівка в 2019-2020 році відразу два провайдера FiberLink та Avator провели оптоволоконний Інтернет за технологією GPON та здійснюють підключення абонентів. Швидкість Інтернету зросла до 100 Мбіт/с.

В Сергіївській ТГ знаходиться 3 відділення Укрпошти та 2 відділення Нової пошти.

На території Сергіївської громади працює комунальне підприємство КП «Сергіївське», яке здійснює діяльність у сферах:

 1. Водопостачання. В 2018 році в с. Новоселівка був проведений капітальний ремонт водогону. Протягом 2 років було замінено дві водонапірні вежі. В трьох проведений капітальний ремонт. Замінено близько 1,5 км водогону,але потреба в заміні і прокладанні нового водогону залишається. В 2019 році за рахунок коштів інфраструктурної субвенції проведено реконструкцію водопровідної мережі в с. Сергіївка по вул. Вертелецька та Полтавська протяжністю близько 1,5 км та с. Новоселівка протяжністю близько 2 км. В 2021 році здійснено поточний ремонт водогону по вул. Лохвицька, вул. Сумська, вул. Роменська с. Розбишівка.
 2. Благоустрій. В кінці 2018 року всі мережі вуличного освітлення перейшли на баланс комунального господарства «Сергіївське».

За роки існування громади була здійснена реконструкція вуличного освітлення в с. Сергіївка, с. Вирішальне з використанням сучасних LED технологій. За рахунок інфраструктурної субвенції та коштів місцевого бюджету здійснено реконструкцію вуличного освітлення вулиць с. Розбишівка.

 

 • Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади є:

 • від’ємний природний приріст, зменшення кількості населення, старіння населення - шлях вирішення проблеми є створення нових робочих місць; збереження та розвиток наявної соціальної інфраструктури;
 • нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення - шлях вирішення проблеми є розробка та забезпечення заходів охорони та раціонального використання земель; пошуку інвесторів для створення інфраструктури агропромислового ринку;
 • безробіття та наявність тіньової зайнятості населення - шлях вирішення проблеми є легалізація та створення нових робочих місць, створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, сприяння працевлаштуванню зареєстрованих безробітних;
 • незадовільний стан автомобільних шляхів; шляхом вирішення проблеми є залучення коштів різних бюджетів та спонсорів на умовах співфінансування для ремонту доріг;
 • знаходження потужної групи підприємств нафтогазового комплексу на території сільської ради,що незадовільно впливає на екологічну ситуацію громади;
 • сплата податків підприємств нафтогазового комплексу, до інших місцевих бюджетів.

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на 2022 рік. Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення життя населення.

1.5. Фінансово-бюджетна ситуація ТГ

Головною метою громади є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку ТГ та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

На даний час підприємства нафтогазового комплексу, що знаходяться на території Сергіївської ТГ сплачують ПДФО до інших місцевих бюджетів, що є проблемою для Сергіївської сільської ради.

ПЛАН НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  СЕРГІЇВСЬКОЇ ТЕРЕТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2022рік

 

Код

 Назва

загальний фонд

спеціальний фонд

всього

10000000

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

44 278 530

44 278 530

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

13 255 380

13 255 380

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

13 254 980

13 254 980

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

9 408 180

9 408 180

11020200

ПДФО х грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями

23 100

23 100

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітної плати

3 783 600

3 783 600

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування

40 100

40 100

11020000

Податок на прибуток підприємств 

400

400

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

400

400

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

10 051 000

10 051 000

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

2 100

2 100

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

0

0

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

2 100

2 100

13020200

Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

0

0

13030000

Рентна плата за  користування надрами

10 048 900

10 048 900

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

4 500

4 500

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

1 844 900

1 844 900

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

6 741 000

6 741 000

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 

1 458 500

1 458 500

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

29 600

29 600

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

29 600

29 600

18000000

Місцеві податки

20 942 550

20 942 550

18010000

Податок на майно

17 853 850

17 853 850

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 

94 250

94 250

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

6 000

6 000

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

34 400

34 400

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

930 800

930 800

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

5 729 600

5 729 600

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

9 912 200

9 912 200

18010700

Земельний податок з фізичних осіб  

605 500

605 500

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

541 100

541 100

18050000

Єдиний податок  

3 088 700

3 088 700

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

140 000

140 000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

691 600

691 600

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

2 257 100

2 257 100

20000000

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

113 600

200 000

313 600

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

3 700

3 700

21080000

Інші надходження

3 700

3 700

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування за

2 200

2 200

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

1 500

1 500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

87 500

87 500

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

75 300

75 300

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

5 100

5 100

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

70 200

70 200

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

12100

12 100

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

12 100

12 100

22090000

Державне мито  

100

100

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

100

100

24060000

Інші надходження

26 100

26 100

24060300

Інші надходження

6 100

6 100

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності

20 000

20 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

200 000

200 000

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

200 000

200 000

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

200 000

200 000

 

Всього (без урахування трансфертів)

44 595 830

44 595 830

40000000

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

0

41030000

Субвенції

11 495 800

11 495 800

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

11 495 800

11 495 800

Всього

 

56 091 630

56 091 630

Табл. 8- план надходжень доходів на 2022 рік

 

Табл. 9 Захищені видатки 2022 рік

         Показник

Всього,тис.грн

Оплата праці

19 320 243,00

Нарахування на заробітну плату

4 627 294,00

Придбання медикаментів

8 940,00

Придбання продуктів харчування

1 844 655,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3 606 738,00

Поточні трансферти місцевим бюджетам

11 495 800,00

Поточні трансферти населенню

1 523 960,00

 

1.6. Результати SWOT- аналізу

 

SWOT-аналіз Сергіївської ТГ проведено з урахуванням стану та тенденцій розвитку громади, актуальних проблемних питань галузей господарського комплексу та соціальної сфери. Також проаналізувавши статистичну інформацію описово-аналітичної частини (соціально-економічного аналізу розвитку громади за 2016-2020 роки).

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.     Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

•  Наявність висококваліфікованих

трудових ресурсів

•                     відсутність просторового

планування населених пунктів

•  наявність інформаційних ресурсів для висвітлення діяльності роботи життя громади: офіційний веб- сайт Сергіївської сільської ради,

сторінка у Facebook, Telegram–канал

•           недостатній рівень щодо створення та просування позитивного іміджу громади та її можливостей

 

2. Інфраструктура

 

1.1.          Комунальна інфраструктура

 

•  наявність розгалуженої мережі електропостачання, водопостачання, газопостачання

•       відсутність очисних споруд та незадовільний стан переважної більшості мережі водопостачання

•  впровадження

енергозберігаючих технологій для вуличного освітлення

•          відсутність можливості утилізації ТПВ, відсутність полігону

• встановлення системи

відеоспостереження  в громаді

•                     відсутність повного комплекту сучасної комунальної техніки та обладнання

•   приведення дорожньої мережі в належний стан

•                     незадовільний стан переважної більшості тротуарів

•  наявність телекомунікаційного покриття (телефонний, мобільний, Інтернет, поштовий)

•             неналежне забезпечення комунальними послугами

 

2.2. Соціальна інфраструктура

 

2.2.1. Освіта

•   наявна достатня мережа навчальних закладів: 3 школи, в яких навчаються 243 дитини, 3 дошкільних закладів (93). Наповнюваність закладів освіти становить близько 50%.

•       приміщення потребують впровадження заходів із підвищення енергоефективності

•  наявність закладів позашкільної освіти: центр культури та дозвілля, танцювальний зал, художній клас

•           недостатня кількість дітей шкільного та дошкільного віку у

населених пунктах громади,

 

 

2.2.2. Медицина

•  розвинута система медичних закладів в громаді

•         відсутність сучасних автомобілів

•  наявність молодих спеціалістів

•                     застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів

•           загальне недостатнє

фінансування медичних закладів

•         поширення небезпечних інфекційних захворювань, погіршення стану здоров’я населення

 

2.2.3. Культура та спорт

•  розвинена      мережа      закладів культури –  Центр культури та дозвілля, 1 СБК та 3 клуби

•                     недостатній розвиток сфери дозвілля та культурно-духовного збагачення для всіх верств населення

•  функціонування 6 колективів художньої самодіяльності

 

•         недостатня кількість територій для дитячого відпочинку

•  музей, що зберігає історичний та культурний спадок нашої місцевості

 

•  мережа бібліотечних установ

громади нараховує 4 бібліотеки

 

 

3. Економіка

•   фінансово спроможна громада, що має високий рейтинг на обласному та всеукраїнському рівні

•          відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон

•       інвестиційно-приваблива територія

•                     відсутність можливостей для працевлаштування, високий рівень безробіття, низький рівень заробітної плати на існуючих підприємствах

•              наявність земельних ділянок («браунфілд» - ділянок, які вже використовувались для промислових цілей раніше)

•           низький рівеньзалучення інвестицій в економіку громади

•     різноманітність сільськогосподарських

суб’єктів (фермери, агроформування)

•   зменшення кількості наявного працездатного населення через відсутність робочих місць

•  привабливі природно-

рекреаційні умови громади

•         віддаленість від великих економічних центрів

•   наявність підприємств нафтогазового комплексу, які створюють робочі місця і формують близько 30 % сільського бюджету

•         відмова сплачувати ПДФО підприємствами Укрнафти

 

4. Навколишнє середовище

•   наявність природних ресурсів: лісових масивів, ставків, являються потенціалом для розміщення продуктивних сил у громаді

•                      зниження рівня ґрунтових вод, занедбані водойми

 

•      низький рівень культури населення чи відсутність сертифікованих звалищ

 

•           високий рівень забруднення навколишнього природного середовища підприємствами нафтогазового комплексу

 

5. Громадськість та їх активність

•  зареєстровано 4 громадські організацій та активність окремих жителів громади

•           низький рівень громадської активності в цілому

•  залучення громадськості до написання Стратегії

розвитку громади

•             відсутність соціального партнерства

•  креативне бачення перспектив

розвитку громади

 

6. Туризм та історико-архітектурна спадщина

•  туристичний    та    рекреаційний потенціал у громаді

•           недостатньо     використовується

потенціал громади для організації та розвитку туризму

•  багата та цікава історико- архітектурна і духовна спадщина, сприятлива для розвитку громади,

•                     нерозвинута         туристична інфраструктура (готелі, атракціони, виставки)

•  мальовничі та привабливі ландшафти (ліси, ставки, річка), які можуть бути використані для

відпочинку та зеленого туризму (це і є туристичний та рекреаційний потенціал у громаді

•   відсутність упорядкованих місць відпочинку біля водойм

Можливості

 

Загрози

•  розширення міжрегіональних та міжнародних зв’язків

•   відтік людських ресурсів (із сільської місцевості до міської через відсутність перспектив, з регіону за кордон)

•  зростання   іміджу,    посилення

інтересу до громади

•           недосконалість  державної

регуляторної політики

•  участь у державних  проєктах із впровадження інноваційних підходів на місцевому рівні

•           зростання вартості енергоресурсів, висока вартість землі, нерухомості, орендної плати для малого та середнього бізнесу

•  збільшення   рівня   донорської

допомоги міжнародними фондами та інституціями

•                     зниження рівня грунтових вод

•  формування         стимулюючих механізмів      ресурсної     підтримки

представників  малого  і   середнього бізнесу

•           зниження купівельної

спроможності населення, рівня його зайнятості

•  зростання          попиту          на

сільськогосподарську        продукцію- розвиток аграрного бізнесу

·        погіршення екологічної ситуації

•  розвиток відновлюваної та нетрадиційної енергетики

 

•  можливості надання соціальних послуг іншим громадам

 

Табл. 10 - SWOT-аналіз Сергіївської громади

 

 1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОТГ НА 2022 РІК

Для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Сергіївської сільської територіальної громади, на основі аналізу результатів розвитку за попередні періоди, нагальних потреб територіальної громади і можливостей сільського бюджету на 2022 рік, визначено цілі, пріоритети та завдання виконавчого комітету Сергіївської сільської територіальної громади на 2022 рік.

Стратегічна ціль 1. Висока якість життя, комфортні умови та добробут. Наріжним каменем для розвитку Сергіївської громади стала демографічна ситуація. Кількість померлих в значні рази перевищує кількість народжених. Велика кількість молодих людей виїжджають в інші місця для постійного проживання. Щоб зупинити даний процес потрібно створити безпечні умови проживання, створити умови для молодих сімей, покращити систему медичного обслуговування, якості соціальних послуг, належні умови для працевлаштування, та багато інших складових.

         Перенесення акцентування цілей стратегічного планування на розвиток людського капіталу має привернути увагу до якості життя як індикатора конкурентоспроможності громади.

Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ.

Сергіївська громада володіє природними ресурсами (корисні копалини, чорноземи), інфраструктурними об’єктами та вільними земельними ділянками, які можуть бути запропоновані для інвесторів.       

Очікується, що реалізація стратегічної цілі 2 у середньостроковій перспективі призведе до таких результатів:

 • створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних підприємств.
 • залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до регіональної економіки;
 • створення нових робочих місць;
 • підвищення доходів населення;
 • розвинутий малий і середній бізнес;

Стратегічна ціль 3. ОНОВЛЕННЯ екологічної та соціальної інфраструктури теритрії.

     Принцип розвитку Сергіївки, спрямований на комфортному проживанню жителів орієнтований на створення середовища високої якості, що визначається інтегрованою інфраструктурою. Різноманітне та змішане використання територій має задовольняти різні функціональні потреби мешканців. Громаді необхідно формувати діючої мережі доріг, системи поводження з ТПВ, поліпшувати соціальну інфраструктуру території.

 

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ

Метою розроблення Програми  соціально-економічного розвитку громади  - є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Сергіївської  ТГ, забезпечення соціальної та економічної єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів.

Для досягнення мети програми було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1.Висока якість  життя, комфортні умови та добробут

1.1. Універсальна система соціального захисту та безпечні умови життя.

1.1.1. Проведення реконструкції вуличного освітлення території громади.

1.1.2. Протидія домашньому насильству, насильству за ознакою статі, та торгівлі людьми.

1.1.3. Надання якісних соціальних послуг у ЦНСП.

1.1.4. Забезпечення пільгових перевезень.

1.1.5. Матеріальна підтримка найбільш вразливих верст населення.

1.1.6. Створення системи заходів із благоустрою території громади.

1.1.7. Забезпечення надання якісних медичних послуг.

1.1.8. Забезпечення пожежної безпеки, цивільного захисту.

1.1.9. Розвиток інфраструктури безпеки на території громади.

1.1.10. Реалізація гендерної політики.

1.2. Створення умов для дітей та молоді.

1.2.1. Створення території для відпочинку (парки, пляжі).

1.2.2.Створення центру громадського дозвілля в с. Розбишівка та с. Качанове.

1.2.3.Матеріальна підтримка сім’ям при народженні дітей та усиновленні.

1.2.4.Організація літнього оздоровлення та відпочинку.

1.2.5. Позашкільна  освіта.

1.2.6. Сучасний освітній простір.

 

1.3. Розвиток спроможностей для громадської активності жителів громади, молоді.

1.3.1.Підтримка громадських організацій створених на території Сергіївської ТГ.

1.3.2.Проведення навчань, тренінгів, семінарів для залучення та активізації молоді в житті громади.

1.3.3. Розвиток фізичної культури і спорту.

2. Підвищення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу громади

 

2.1.Ефективна бізнес інфраструктура та інвестиційна привабливість.

2.1.2. Підтримка перспективних напрямів розвитку промисловості та АПК (в т.ч. органічно чистого виробництва, сучасних форм кооперативів).

2.2. Підтримка розвитку МСП.

2.2.2. Просування продукції та послуг місцевого бізнесу на нові ринку, створення бренду «Сергіївський продукт».

2.3. Ефективне управління просторовим розвитком.

2.3.1. Проведення інвентаризації та поновлення оцінки земель.

2.3.2. Виявлення та взяття на облік безхозного майна та земель лісових ресурсів, водних об’єктів.

2.3.3. Комплексний план просторового розвитку території Сергіївської територіальної громади.

2.4. Розвиток комунальних підприємств.

2.4.1. Розвиток спеціалізованого комунального підприємства «Добробут».

2.4.2. Переробка с/г продукції через СКП «Добробут».

2.4.3. Розвиток альтернативних видів енергії та біопалива.

 

3. Оновлення екологічної та соціальної інфраструктури території

3.1. Збереження та відтворення довкілля.

3.1.1. Розчистка річки Хорол.

3.1.2. Озеленення території – збільшення площ лісів, парків та зелених насаджень.

3.1.3. Комплексна система заходів щодо впорядкування та збереження лісів та лісосмуг.

3.2. Покращення управління відходами.

3.2.1. Покращення управління відходами.

3.2.2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.

3.2.3. Поводження з  небезпечними відходами.

3.2.4. Проведення інформаційної роз’яснювальної роботи щодо поводження з ТПВ.

3.3.Поліпшення соціальної інфраструктури.

3.3.1. Капітальні ремонти з впровадженням енергоефективних заходів в приміщеннях соціальної інфраструктури громади.

3.4. Оновлення діючої мережі доріг.

3.4.1. Проведення капітальних і поточних ремонтів доріг Сергіївської ТГ.

3.4.2. Сприяння діяльності дорожньої бригади при КП   «Сергіївське».

3.4.3.Розвиток дорожньої інфраструктури.

Табл. 11 - Перелік стратегічних, операційних, цілей та завдань громади

 

 

 1. МЕХАНІЗМ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ.

 

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної       підтримки актуальності Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської  ТГ.

У ході моніторингу виконання Програми  вирішуються наступні завдання:

 • Стимулювати реалізацію Програми в цілому та в окремих цілях і завданнях;
 • Оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та операційних цілей Програми, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування;
 • Оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування цілей.

Пропозиції з коригування та оновлення Програми за стратегічними та оперативними цілями,завданнями  можуть вноситись:

 • Членами Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;
 • Відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань;
 • Депутатами сільської ради;
 • Зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та жителями громади.

Пропозиції щодо коригування основного тексту Програми соціально-економічного розвитку розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради і виноситься на розгляд сесії сільської ради.

Також для проведення моніторингу та оцінки результативності виконання запланованих заходів можуть застосовуються офіційні статистичні дані, показники виконання бюджету, інша інформація, отримана від структурних підрозділів обласної та районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади.

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Програми  необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Відповідно до вище зазначених завдань реалізації Програми  індикаторами результативності будуть:

 1. Збільшення кількості дітей охоплених оздоровленням в літній період.
 2. Зменшення безробіття.
 3. Зменшення обсягу споживання енергоресурсів.
 4. Підвищення громадської активності.
 5. Підвищення якості доріг.
 6. Збільшення кількості молоді,яка займається спортом.
 7. Збільшення кількості новостворених малих та середніх підприємств.
 8. Збільшення кількості підприємців, які скористалися «Фондом підтримки підприємництва»
 9. Збільшення кількості людей, що отримують соціальні послуги.
 10. Збільшення народжуваності.
 11. Збільшення кількості людей, які уклали договір на вивіз сміття.
 12. Збільшення кількості людей, які сортують ТПВ.

Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Сергіївської сільської ради Полтавської області (http://sergiyvska-rada.gov.ua/) та в засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 1. ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2022 РОЦІ

Назва програми

Ініціатор Програми

Короткий зміст та заходи, що реалізуватимуться в рамках програми

Оціночна вартість програми тис. грн.

Очікуваний термін реалізації Програми

Очікуваний результат від реалізації Програми

1.

Програма «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» на 2022 рік

ЦНСП Сергіївської сільської ради

Допомога дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування в купівлі канцтоварів і шкільної форми

4,000

2022 рік

Матеріальна допомога дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування на території Сергіївської громади (2 дитини)

2.

Програма безпеки на території Сергіївської громади на 2021 – 2023 роки

Гадяцький ВП ГУНП в Полтавській області

Забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів

500,000

2021-2023 роки

Зменшення злочинності на території Сергіївської сільської територіальної громади

3.

Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Сергіївської сільської ради на 2022-2026 роки

Другий полтавський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги, відділ «Гадяцьке бюро правової допомоги»

Здійснення комплексних заходів правового організаційного та економічного характеру спрямованих на підвищення правової освіченості

5,000

2022-2026 роки

Підвищення обізнаності населення Сергіївської сільської територіальної громади в правах людини.

4.

Програма надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством для сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2022 рік

ЦНСП Сергіївської сільської ради

Допомога у наданні пільг сім`ї загиблого воїна АТО

10,000

2022 рік

Надання соціального захисту сім`ї погиблого воїна АТО

5.

Програма «Підтримка народжуваності» на 2022 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Надання адресної одноразової допомоги сім’ям де народили (усиновили) дитину на території Сергіївської сільської територіальної громади

60,000

2022 рік

Допомога сім`я в наданні адресної одноразової допомоги

6.

Програма «Шкільне молоко» на 2022 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Забезпечення дітей здоровим та повноцінним харчуванням в закладах освіти Сергіївської сільської ради.

48,965

2022 рік

Зміцнення здоров’я школярів їх гармонійного розвитку

7.

Програма «Обдаровані діти» на 2022 рік

Відділ освіти молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей.

12,000

2021 рік

Заохочення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності

8.

Програма «Турбота» на 2022 рік

ЦНСП Сергіївської сільської ради

Посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій найменш захищених категорій громадян, вирішення їх найбільш болючих проблем.

165,612

 

2022 рік

Забезпечення соціального захисту найменш захищених категорій громадян

9.

Програма розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості на 2022 рік

Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Залучення населення Сергіївської громади до занять спортом

50,000

2022 рік

Зміцнення здоров’я населення Сергіївської сільської територіальної громади

10.

Програма компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям населення на 2022 рік

ЦНСП Сергіївської сільської ради

Метою програми є надання громадянам, які проживають на території Сергіївської громади належним їм згідно з чинним законодавством пільг та здійснення компенсаційних виплат

710,000

2022 рік

Забезпечення реалізації прав громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на маршрутах загального користування

11.

Програма місцевих стимулів для медичних працівників на 2021-2023 роки

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги

468,500

2021-2023 роки

Покращення якості надання медичних послу населенню

12.

Програма «Розвиток та удосконалення цивільного захисту населення Сергіївської сільської ради на 2022-2026 рік»

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій

904,907

2022-2026 роки

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

13.

Програма організація харчування в закладах освіти Сергіївської сільської ради в 2022 році

Відділ освіти молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Створення умов для збереження здоров’я дітей підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів безкоштовними, раціональним і якісним харчуванням

1 753,779

2022 рік

Створення умов що сприяють зміцненню здоров’я школярів та вихованців ДЗО, їх гармонійного розвитку

14.

Програма утримання та розвиток інфраструктури доріг на 2022 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Покращення життя жителів Сергіївської громади шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів доріг

1 224,615

2022 рік

Відремонтовані дороги, поліпшення умов руху автотранспорту

15.

Програма оздоровлення та відпочинок дітей на 2022 рік

Відділ освіти молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Метою програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей

241,000

2022 рік

Зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської громади

16.

Програма «Благоустрій» на 2022 рік

КП «Сергіївське»

Проведення заходів із забезпечення благоустрою населених пунктів Сергіївської громади

1 674,659

2022 рік

Збільшення привабливості території Сергіївської сільської територіальної громади

19.

Програма розвитку культури на 2022 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Забезпечення в культурному дозвіллі жителів Сергіївської громади

4 183,660

2022 рік

Збільшення кількості і якості проведення культурного життя населення

20.

Програма «Утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» на 2022 рік

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Передача субвенції соціальним закладам спільного користування

2 156,886

2022 рік

Утримання об’єктів спільного користування

21.

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сергіївської сільської ради на 2021-2023 роки

Відділ освіти молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Підвищення рівня національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді Сергіївської громади

10,000

2021-2023 роки

Підвищення рівня національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді Сергіївської сільської територіальної громади

22.

Програма розвитку освіти на території Сергіївської сільської територіальної громади на 2022 рік

Відділ освіти молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Забезпечення освітою дітей які проживають на території Сергіївської громади

22 599,730

2022 рік

Забезпечення освітою дітей які проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади

23.

Програма здійснення землеустрою на території Сергіївської сільської територіальної громади на 2022 рік

Відділ земельних відносин виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Замовлення іншої земельної документації для населених пунктів Сергіївської громади

93,100

2022 рік

Виготовлення технічної документації

24.

Програма розвитку надання соціальних послуг у Сергіївській сільській територіальній громаді на 2022 рік

ЦНСП Сергіївської сільської ради

Надання субвенції ЦНСП Сергіївської сільської ради та управлінню соціального захисту населення

1 806,348

2022 рік

Забезпечення надання соціальних послуг жителів які потребують допомоги і які проживають на території Сергіївськоїсільської територіальної громади

25.

Програма «Фінансова підтримка комунального підприємства «Сергіївське» Сергіївської сільської ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022 рік»

КП «Сергіївське»

Надання субвенції КП «Сергіївське»

6 563,649

2022 рік

Забезпечення КП «Сергіївське» всім необхідним для повноцінної роботи закладу

26.

Програма «Шкільний автобус» на території Сергіївської сільської ради на 2021-2023 роки

Відділ освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти до місця навчання, роботи і додому

-

2021-2023 роки

Раціональне використання шкільного автобуса шляхом коригування розкладу уроків та режиму освітнього процесу

28.

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Сергіївської сільської територіальної громади на 2022 рік»

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, заохочення та стимулюванням окремих працівників, трудових колективів, за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та інших заходів

292,000

2022 рік

Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання Програми

29.

Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2022-2024 роки»

КНП

«Гадяцький ЦПМСД», виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Забезпечення пільгових категорій населення, що потребують амбулаторного медичного лікування, безоплатним чи пільговим відпуском лікарських засобів за рецептом лікаря ЗПСМ та педіатра

4,944

2022-2024 роки

Поліпшення стану здоров’я пільгових категорій населення.

 

 

30.

Програма підтримки аграрного сектору та розвитку сільських територій Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Створення умов для зміцнення потенціалу громади на основі ефективного функціонування реального сектору економіки та розвитку підприємництва

100,000

2022-2027 роки

Збільшено рівень доходів особистих селянських господарств, стимулювання  підприємництва та здійснено вплив на підвищення конкурентоздатності виробників сільськогосподарської продукції малих форм господарювання.

 

31.

Програма охорона та раціональне використання природних ресурсів на 2022 рік

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи

20,000

2022 рік

покращення стану зелених насаджень на території  Сергіївської ТГ за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території населених пунктів сільської ради

32.

Програма «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги» на 2022 рік

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Головною метою Програми є поліпшення життєдіяльності окремих соціальних груп та інвалідів, що перебувають у складних життєвих обставинах, які не в змозі подолати їх за допомогою наявних засобів і можливостей, попередження виникнення таких обставин та створення умов для розв'язання повсякденних проблем шляхом надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

 

396,000

2022 рік

- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності;

- попередження виникнення складних життєвих обставин;

- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих

проблем

33.

Програма «Пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на 2022 рік

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Метою програми є забезпечення потреби населення, які мають  статус учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чи постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи безкоштовними ліками за рецептами лікарів.

 

12,000

2022 рік

Забезпечення пільгами з безоплатного придбанням ліків за рецептами лікарів осіб з числа учасників постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та учасників  ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І, ІІ, ІІІ категорій Сергіївської  територіальної громади у 2022 році.

34.

Програма «Сприяння проведення мобілізації та призову громадян Сергіївської сільської ради до лав Збройних Сил України» на 2022 рік

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Метою програми є реалізація конституційних засад у частині підняття престижу почесного обов’язку служіння Батьківщині, переходу на військову службу за контрактом, ефективної, якісної підготовки військовозобов’язаних, проведення призову громадян до лав Збройних Сил України у 2021 році в повному обсязі.

 

16,000

2022 рік

забезпечення підготовки та проведення мобілізації, виконання мобілізаційних завдань, покладених на Сергіївську сільську раду (в особливий період);

підвищення рівня підготовки молоді сільської ради до військової служби у Збройних Силах України;

забезпечення своєчасного та якісного призову на строкову військову службу.

 

34.

Програма «Безпечна громада» на 2022-2025 рік

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Метою Програми є підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах громади, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації

525,000

2022-2025 рік

1.                 Забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку роботи у новому форматі дільничного офіцеру поліції; 

2.               Збереження життя та здоров’я громадян на вулицях та дорогах громади, в громадських місцях та під час проведення масових заходів;

3.                Зменшення кількості та усунення причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, зростання дисциплінованості учасників дорожнього руху;

4.                 Зниження кількості правопорушень, забезпечення можливості відновлення ходу подій на основі записаних відеоматеріалів;

35.

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2022-2025 рік

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

Головною метою програми поводження з відходами є мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини, на навколишнє природне середовище, створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, знешкодження та захоронення ТПВ.

300,000

2022-2025 рік

формування в Сергіївській ТГ системи управління твердими побутовими відходами

36.

Програма забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО та учасників бойових дій в Афганістані на 2022 рік

виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

 

150,960

2022 рік

 


 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕРГІЇВСЬКОЇ сільської ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК.

 

Таблиця 1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради  (0210150).

 

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради 

10 729,530

1

Заробітна плата

7 834,370

2

Нарахування на оплату праці

1 880,250

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

309,000

4

Оплата послуг (крім комунальних)

269,290

5

Видатки на відрядження

15,000

6

Оплата електроенергії

120,120

 

7

Оплата теплопостачання

99,100

8

Оплата природного газу

150,000

 

9

Інші поточні видатки

2,400

 

Спеціальний фонд бюджету сільської територіальної громади

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради 

50,000

1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

50,000

 

 

Таблиця 2. Інша діяльність у сфері державного управління (0210180).

 

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Інша діяльність у сфері державного управління

5,000

1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

5,000

 

Таблиця 3. Надання дошкільної освіти (0211010).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету сільської територіальної громади

Надання дошкільної освіти

4 406,689

1

Заробітна плата

2 619,510

2

Нарахування на оплату праці

628,700

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

221,160

4

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

3,840

5

Продукти харчування

519,279

6

Оплата послуг (крім комунальних)

150,530

7

Оплата електроенергії

106,150

8

Оплата природного газу

157,520

Спеціальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади

Надання дошкільної освіти

164,750

1

Продукти харчування

100,000

 

2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

64,750

 

Таблиця 4. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (0211020).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (0211021)

8 560,235

1

Заробітна плата

2 849,210

2

Нарахування на оплату праці

683,840

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

986,290

4

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

5,100

5

Продукти харчування

1 143,465

6

Оплата послуг (крім комунальних)

1 701,200

7

Видатки на відрядження

14,800

8

Оплата теплопостачання

495,390

9

Оплата електроенергії

677,100

 

10

Оплата природного газу

3, 840

Спеціальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

330,000

1

Продукти харчування

100,000

 

2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

230,000

 

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (0211031)

11 000,800

 

1

Заробітна плата

9 017,049

 

2

Нарахування на оплату праці

1 983,751

 

Таблиця 5. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (0213033).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

710,000

1

Інші виплати населенню

710,000

 

Таблиця 6. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( 0213050).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

18,200

1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

18,200

 

Таблиця 7. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни ( 0213090).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету сільської територіальної громади

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2,512

1

Інші виплати населенню

2,512

 

 

Таблиця 8. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю (0213104).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету сільської територіальної громади

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю

1 806,348

1

Заробітна плата

1 406,348

2

Нарахування на оплату праці

365,000

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

10,000

4

Оплата послуг (крім комунальних)

25,000

 

Таблиця 9. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (0213140).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

181,000

1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

181,000

 

Таблиця 10. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (0213160).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

396,000

1

Інші виплати населенню

396,000

Таблиця 11. Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп (0213172).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп

0,100

1

Інші виплати населенню

0,100

 

 

Таблиця 12. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (0213242).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

445,960

1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

150,960

2

Інші  виплати населенню

295,000

 

Таблиця 13. Забезпечення діяльність палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (0214060).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Забезпечення діяльність палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3 158,660

1

Заробітна плата

1 800,270

2

Нарахування на оплату праці

432,110

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

298,210

4

Оплата послуг (крім комунальних)

100,800

5

Оплата електроенергії

426,700

6

Оплата природного газу

100,570

Спеціальний фонд бюджету сільської територіальної громади

Забезпечення діяльність палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1 025,000

1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

225,000

 

2

Капітальний ремонт

800,000

 

Таблиця 14. Інші заходи в галузі культури та мистецтв (0214082).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Інші заходи в галузі культури та мистецтв

287,000

1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

287,000

 

Таблиця 15. Організація благоустрою населених пунктів (0216030).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету сільської територіальної громади

Організація благоустрою населених пунктів

6 251,308

1

Предмети, матеріали, обладнання і інвентар

62,939

2

Оплата послуг (крім комунальних)

491,570

 

3

Оплата електроенергії

1 070,150

4

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

4 626,649

 

Спеціальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Організація благоустрою населених пунктів

1 987,000

1

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

50,000

 

2

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1 937,000

 

Таблиця 16. Здійснення заходів із землеустрою (0217130)

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Здійснення заходів із землеустрою

93,100

1

Оплата послуг (крім комунальних)

93,100

 

 

Таблиця 17. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (0219800).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету сільської територіальної громади

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 224,615

1

Оплата послуг (крім комунальних)

1 224,615

 

Таблиця 18. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (0217680).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

17,827

1

Інші поточні видатки

17,827

 

Таблиця 19. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (0218220).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

26,000

1

Інші поточні видатки

26,000

 

Таблиця 20. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (3710160).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

920,475

1

Заробітна плата

726,475

2

Нарахування на оплату праці

175,000

 

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

4,000

 

4

Оплата послуг (крім комунальних)

15,000

 

 

Таблиця 21. Резервний фонд місцевого бюджету (3718710).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Резервний фонд місцевого бюджету

10,000

1

Нерозподілені видатки

10,000

 

 

Таблиця 22. Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (3719710).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування

3 058,969

1

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

3 058,969

 

 

Таблиця 23. Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (3719730).

№ з/п

Найменування видатків згідно бюджетної класифікації

Обсяг фінансування, запланований у бюджеті  сільської територіальної громади

тис. грн.

Загальний фонд бюджету  сільської територіальної громади

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

683,600

1

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

683,600

 

 

 

 

П А С П О Р Т

Програми СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕРГІЇВСЬОЇ сільської ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2022 рік

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2

Підстава для прийняття Програми

Стаття 26, 61 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Стратегії розвитку Сергіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року» затверджена п’ята сесії восьмого скликання від 29 квітня 2021 року

3

Розробники Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, ЦНСП Сергіївської сільської ради, КП «Сергіївське», соціальні заклади Сергіївської ТГ

8

Термін реалізації

2022 рік

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

58 103,502

11

Коштів бюджету ТГ

58 103,502

12

Коштів інших джерел

-

 

Карта захисних споруд полтавської області

вгору