Menu

             ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання  Сергіївської сільської ради від 23.12.2021 року

 

Програма

надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством для сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2022 рік

с. Сергіївка - 2021

 

 1. Загальні положення

         Програма надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством для сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2022 рік (далі – Програма) спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», інших законодавчих документів, що гарантують передбачені Конституцією України соціальні права жителів громади.

         Заходи здійснюються на місцевому рівні у доповнення до державного соціального забезпечення. При розробці Програми враховано всі можливі фінансові ресурси для  соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО. В умовах проведення в Україні антитерористичної операції виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій  членам сімей учасників антитерористичної операції, а також сім’ям військовослужбовців загиблих під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення матеріально-побутового умов життя зазначених категорій осіб.

 

 1. Проблема на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО.

Програма – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки членів сімей учасників антитерористичної операції, а також сім’ям військовослужбовців загиблих під час проведення АТО.

 

 1. Мета Програми

Основна мета Програми – підвищення рівня соціального захисту родин, які проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади Миргородського району Полтавської області та які в умовах проведення АТО (ООС) втратили годувальників, шляхом надання з місцевого бюджету додаткових пільг для сплати житлово-комунальних послуг.

Виконання визначених даною Програмою заходів зміцнить фінансове становище родин загиблих (померлих) учасників АТО (ООС), поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в таких родинах, дасть можливість сім’ям отримати додаткові соціальні гарантії. Разом з тим, виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до органів місцевого самоврядування та створенню у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

 

 1. Основні завдання Програми

Програма реалізується шляхом надання пільг на оплату електроенергії, природного газу, розподілу природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових  відходів, придбання твердого палива та скрапленого газу у розмірі 50% в межах соціальних норм житла.

Дія заходу Програми поширюється на членів сімей загиблих (померлих)  учасників АТО (ООС), яким надано статус – «Член сім’ї загиблого», відповідно до абзаців 4, 5, 6, 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які є жителями Сергіївської сільської територіальної громади Миргородського району Полтавської області.

До членів сімей загиблих (померлих) (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у вказаній статті, належать:

- утриманці загиблого (померлого) або того, хто пропав безвісти, яким у

  зв’язку з цим виплачується пенсія;

- батьки;

- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того,

  виплачується йому пенсія чи ні;

- діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

- діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

- діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

 

Матеріальна допомога призначається на підставі заяви, до якої до даються такі документи:

 • Паспорт, ідентифікаційний код;
 • Довідка про склад сім'ї (форма №3);
 • Копія документа, що підтверджує участь громадянина в антитерористичній операції;
 • Копія свідоцтва про шлюб (за потреби);
 • Копія свідоцтв про народження дітей (за потреби);
 • Копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих (померлих) під час участі в АТО;
 • Інформація про рахунок у банківській установі.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

         Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

         Фінансова підтримка надається не більше одного разу на рік.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

         Виконання даної Програми підвищить рівень соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) в АТО (ООС), поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах даних сімей, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

         Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

П А С П О Р Т

Програми надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством для сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2022 рік

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2

Підстава для прийняття Програми

Пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

3

Розробники Програми

Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

Центр надання соціальних послуг Сергіївської сільської ради

5

Відповідальний виконавець

Фінансовий відділ  виконавчого комітету Сергіївської сільської ради,

відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, центр надання соціальних послуг Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет  Сергіївської сільської ради,  члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО

7

Термін реалізації

2022 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

10, 000 тис. грн..

10

Коштів сільського бюджету

10,000 тис. грн..

11

Коштів інших джерел

-


ЗАХОДИ ПРОГРАМИ НАДАННЯ ПІЛЬГ З ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У МЕЖАХ НОРМ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЛЯ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) УЧАСНИКІВ АТО НА 2022 РІК

 

№ п/п

Заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування ( вартість) тис. гривень

1.

Забезпечити додатковими пільгами на житлово-комунальні послуги в межах норми для сімей загиблих учасників АТО.

2022 рік

Фінансовий відділ  виконавчого комітету Сергіївської сільської ради,

відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, центр надання соціальних послуг Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

10,000

 

Разом

10,000

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                              Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

 

           Додаток 1  

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тринадцятої

сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради
від 23.12.2020

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством для сімей загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів місцевого бюджету

 1. Це положення визначає механізм надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством для сімей загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів місцевого бюджету, які проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади.
 2. Це Положення розроблено на виконання рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради  від 23.12.2020  року   «Про затвердження Програми надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством для сімей загиблих (померлих) учасників АТО 2022 рік».
 3. Право на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг відповідно до Положення надається:

         3.1. Членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які проживають на території Сергіївської сільської територіальної громади, незалежно від форми власності житла.

 1. До членів сімей загиблих (померлих) (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у вказаній статті, належать:

- утриманці загиблого (померлого) або того, хто пропав безвісти, яким у

  зв’язку з цим виплачується пенсія;

- батьки;

- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того,

  виплачується йому пенсія чи ні;

- діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

- діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

- діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

 1. Для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг особи подають до виконавчого комітету Сергіївської сільської ради заяву.

         До заяви додаються наступні документи:

         5.1.  Паспорт, ідентифікаційний код.

         5.2.  Довідка про склад сім'ї (форма №3).

         5.3. Копія документа, що підтверджує участь громадянина в антитерористичній операції.

         5.4. Копія свідоцтва про шлюб (за потреби).

         5.5. Копія свідоцтв про народження дітей (за потреби).

         5.6. Копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих (померлих) під час участі в АТО.

         5.7. Інформація про рахунок у банківській установі

 1.  Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік.
            7.  Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.

 

 

Секретар сільської ради                                                             Надія ІЛЛЯШЕНКО

Карта захисних споруд полтавської області

вгору