Menu

Програма « Утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного

користування на 2019 рік»

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,та обґрунтування необхідності їх розв’язання

         Найгострішими проблемами соціально-культурного обслуговування сільського населення на сьогодні є низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів соціально-культурної сфери, та неспроможність районного бюджету фінансувати діяльність закладів, що надають найнеобхідніші послуги населенню, у повному обсязі до визначених потреб.

         Згідно зі статтею 93 Бюджетного кодексу України (в новій редакції) від 08.07.2010 № 2456-VІ, з 01.01.2011 змінено порядок фінансування закладів охорони здоров'я. На сьогодні процес передачі сільських закладів охорони здоров'я до спільної власності територіальних громад, управління якими здійснює районна рада, не підкріплений відповідним наповненням районного бюджету фінансовими ресурсами, необхідними для утримання цих закладів.

Для розв'язання проблем, що виникли у зв'язку з фінансовою незабезпеченістю закладів освіти та охорони здоров'я, які є об'єктами спільного користування, необхідно залучити кошти місцевих бюджетів з метою доступності та якості освітніх послуг, первинної медико-санітарної допомоги сільським жителям.

 

  1. Мета Програми

         Припинення негативних процесів у забезпеченні функціонування
об'єктів соціально-культурної сфери села, забезпечення належної якості
надання освітніх та медичних послуг населенню, досягнення позитивних
зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення.

 

  1. Основні завдання Програми

3.1. Забезпечення умов для стабільної роботи об'єктів соціально-культурної сфери громади:

- відділ культури – дитяча музична школа;

- трудовий архів;

- центр реабілітації дітей-інвалідів;

- відділ освіти – будинок дитячо-юнацької творчості;

- гадяцький методичний кабінет;

- гадяцький ІРЦ.

3.2. Ліквідація негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування в громаді.

 

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

5.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

  • Забезпечити ефективне функціонування об'єктів соціально-культурної сфери;
  • сформувати систему надання сільському населенню доступних освітніх, медичних та інших послуг.

 

  1. Контроль за виконанням Програми

         Контроль за виконання Програми здійснює Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради,  постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

П А С П О Р Т

ПРОГРАМИ « УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЧИ ЛІКВІДАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯНА 2019 РІК»

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 101 та статтею 104 Бюджетного кодексу України.

3

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, об’єкти спільного користування

7

Номер і назва операційної цілі Стратегічного плану  розвитку Сергіївської ОТГ на 2017-2020 рр.

2.1. Створення безпечних і комфортних умов для життя

8

Термін реалізації

2019 рік.

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10

Загальний обсяг фінансовихресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

419,627 тис. грн.

11

Коштів бюджету ОТГ

419,627 тис. грн.

12

Коштів інших джерел

-

 

Заходи Програми  «УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЧИ ЛІКВІДАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТІВ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯНА 2019 РІК»

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Сума витрат,

тис. грн.

Утримання  об’єктів спільного користування чи ліквідація негативних наслідків діяльності  об’єктів спільного користування

 

1

Відділ культури – дитяча музична школа

2019 р.

218,990

2

Трудовий архів

2019р.

19,910

3

Центр реабілітації дітей-інвалідів

2019 р.

21,082

4

Відділ освіти – будинок дитячо-юнацької творчості

2019 р.

54,486

5

Гадяцький методичний кабінет

2019 р.

89,891

6

Гадяцький ІРЦ

2019 р.

15,268

Всього

419,627

вгору