Menu

Комплексна Програма

«Турбота» на 2019 рік

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Конституцією  України  гарантовано  соціальний  захист  та  гідний  рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення  життя людей, що опинилися в скрутному матеріальному становищі.

Враховуючи  фінансово-економічну  ситуацію  в  країні  виникає необхідність  посилення  соціальної  підтримки  окремих  категорій  громадян. Тому  одним  з  першочергових  завдань  органів  державної  влади  і  місцевого самоврядування  є  розвиток  системи  соціального  захисту  та  соціального обслуговування громадян, які гостро потребують надання допомоги.

Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової допомоги найменш соціально-захищеним громадянам громади.

Умови надання одноразової допомоги не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують за рахунок бюджетних коштів інші види соціальної допомоги. Окремим громадянам, на яких не поширюється дія Програми, одноразова допомога може бути надана в індивідуальному порядку враховуючи конкретні обставини на сесіях Сергіївської сільської ради.

 

 1. Мета ПРОГРАМИ

    Метою Програми є посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій громадян та вирішення їх найбільш болючих проблем.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основні завдання:

 • надання одноразової допомоги учасникам АТО;
 • надання одноразової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • надання одноразової допомоги учасникам Великої Вітчизняної Війни;
 • надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Авганістані
 • надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Чехословачинні;
 • надання одноразової допомоги жителям з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування;
 • надання безкоштовної путівки на оздоровлення учасникам АТО (12 діб);
 • надання одноразової допомоги на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи;
 • одноразова допомога громадянам які постраждали внаслідок пожару.

 

 1. КАТЕГОРІЇ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

      Право на отримання допомоги визначеною основними завданнями Програми мають наступні категорії населення які прописані та проживають на території Сергіївської ОТГ: учасники АТО, жителям з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування, громадяни які постраждали внаслідок пожару, учасникам бойових дій в Авганістані, учасникам бойових дій в Чехословачинні, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам Великої Вітчизняної Війни, громадянам яким потрібна допомога на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи.

 

 1. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

    Виконання Програми дасть змогу забезпечити соціальний захист окремим категоріям громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки, вирішити найбільш гострі та болючі проблеми цих громадян.

 

 1. 7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

      Контроль за виконанням Програми покладається на комісія з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики.

 

 1. Умови надання одноразової грошової допомоги
 2. Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категорія громадян (далі – допомога), особа письмово звертається до сільської ради з відповідною заявою, до якої додає:

копію паспорту (1, 2, 11 сторінки);

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);

довідку про пожежу (за потреби);

згоду на обробку та використання персональних даних;

копію свідоцтва про смерть особи, загиблої від транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, інших надзвичайних  ситуацій;

копію свідоцтва про народження загиблої (померлої) особи -                                  для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого                    (померлого);

копію свідоцтва про народження дитини загиблої (померлої) особи -                  для виплати одноразової грошової допомоги дитині загиблого                           (померлого);

копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

Допомога у зв’язку з загибеллю (смертю) особи, виплачується одному з членів сім’ї.

Для отримання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та членам їх сімей, а також громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період та членам їх сімей, до  заяви додаються такі документи:

довідка військової частини (органу, підрозділу) про участь особи у антитерористичній операції в районах її проведення;

довідка органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї особи, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення;

копія паспорта військовослужбовця (члена його сім’ї), що звертається за допомогою (1, 2, 11 сторінки);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

копія свідоцтва про народження дитини особи, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення;

копія свідоцтва про народження особи, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення - для виплати одноразової грошової допомоги одному з батьків;

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

згода на обробку та використання персональних даних.

Допомога виплачується військовослужбовцю або одному з членів сім’ї, з яким проживала особа, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення.

Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, до  заяви додаються такі документи:

копію паспорту (1, 2, 11 сторінки);

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);

посвідчення  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

згоду на обробку та використання персональних даних.

 

 1. Порядок надання грошової допомоги
 2. Рішення про надання грошової допомоги (або відмови у наданні) приймається Комісією з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики з бюджету Сергіївської сільської ради (далі-Комісія). Склад Комісії затверджується рішенням сесії сільської ради.
 3. Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених в місцевому бюджеті на реалізацію заходів Програми.
 4. Виплата грошової допомоги здійснюється після прийняття рішення Комісією та розпорядження сільського голови на підставі відповідного рішення Комісії.

 

 1. Виплата допомоги
 2. Видатки, пов’язані з наданням допомоги, здійснюються у межах коштів місцевого бюджету, передбачених на цю мету, і відображаються за КТКВК 090412 , «Інші видатки на соціальний захист населення».

Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат громадянам здійснюються у межах асигнувань відповідно до помісячного розпису видатків місцевого бюджету.

 1. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахуванням коштів на особисті банківські рахунки заявників.
 2. Секретар сільської ради забезпечує повідомлення одержувачів про порядок виплати допомоги.
 3. У випадку смерті заявника призначена допомога членам сім’ї та рідним заявника виплачується згідно з чинним законодавством.
 4. Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

 П А С П О Р Т

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

«ТУРБОТА» НА 2019 РІК

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанова КМУ від 31.01.07. № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», з метою подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення Сергіївської ОТГ.

3

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Учасники АТО, жителям з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування, громадяни які постраждали внаслідок пожару, учасникам бойових дій в Авганістані, учасникам бойових дій в Чехословачинні, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам Великої Вітчизняної Війни, громадянам яким потрібна допомога на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи.

7

Номер і назва операційної цілі Стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рік, якій відповідає Програма

2.1. Створення безпечних умов для життя

7

Термін реалізації

2019 рік.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

129,300 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

129,300 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

-

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ «ТУРБОТА» НА 2019 РІК

 

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Сума витрат тис. грн.

1.

Надання одноразової допомоги учасникам АТО.

2019 р.

25,000

2.

Надання одноразової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

2019 р.

11,500

3.

Надання одноразової допомоги учасникам Великої Вітчизняної Війни.

2019 р.

3,000

4.

Надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані.

2019 р.

1,500

5.

Надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Чехословачинні.

2019 р.

2,500

6.

Надання одноразової допомоги жителям з онкологічною патологією та захворюваннями, що потребують постійного вартісного медикаментозного лікування.

2019 р.

30,000

7.

Надання безкоштовної путівки на оздоровлення учасникам АТО
(12 діб).

2019 р.

46,800

8.

Надання одноразової допомоги на поховання у зв’язку з загибеллю (смертю) особи.

2019 р.

6,000

9.

Надання одноразової допомоги громадянам які постраждали внаслідок пожару.

2019 р.

3,000

Разом

129,300

 

вгору