Menu

Метою   Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської об’єднаної  територіальної громади  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Метою Програми є припинення негативних процесів у функціонуванні об'єктів спільного користування об’єднаної територіальної громади, забезпечення належної якості надання соціальних послуг населенню, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності населення.             

Програма «Розвиток та удосконалення цивільного захисту населення об’єднаної сільської територіальної громади»  на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблено на основі реалізації завдань, визначених Законом України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки».

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної  медичної допомоги.

Програма спрямована на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення належного рівня життя, шляхом надання одноразової допомоги найменш соціально-захищеним громадянам громади.

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів безкоштовним, раціональним і якісним харчуванням.

Метою програми являється проведення ремонту та утримання існуючих доріг загального користування  місцевого значення – комунальних доріг, а також влаштування нових під’їздів з твердим покриттям по вулицях населених пунктів сільської ради, забезпечення транспортної доступності території громади, прав людини на вільне пересування та прискорення темпів  соціально-економічного розвитку сіл.

Програма охорони навколишнього природного середовища Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради на 2017 рік (далі - Програма) розроблена Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 року №1147 (із змінами та доповненнями.

Протягом  останніх років проведено значну роботу в різних напрямках галузі культури. В громаді збережена мережа установ культури. Для підтримання належного стану за рахунок бюджетних і спонсорських коштів проводилися поточні ремонти приміщень сільських Будинків культури , клубів, бібліотек, оновлення їх матеріальної бази. Забезпечено поліпшення культурного обслуговування сільського населення.

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми.

Сторінка 2 із 3

вгору