Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцать друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ 

21 грудня 2022 року

Про затвердження Програми розвитку культури в Сергіївській громаді на 2023 рік

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державні цільові програми», Закону України «Про культуру», заслухавши директора «Центру культури та дозвілля» Сергіївської сільської ради Богуславець Л.В., сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму розвитку культурив Сергіївській громаді на 2023 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лобода В.Г.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
 3. Спеціалісту І категорії з організаційної роботи виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Вербі А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                                  Ігор ЛІДОВИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання  Сергіївської сільської ради від 21.12.2022 року

 

Програма розвитку культури на 2023 рік

с. Сергіївка-2022 р.

 1. Загальні положення

Протягом останніх років проведено значну роботу в різних напрямках галузі культури. В громаді збережена мережа установ культури: «Центр культури та дозвілля» Сергіївської сільської ради, Розбишівський СБК, Качанівський СК, Новоселівський СК, Качанівська бібліотека, Розбишівська бібліотека, Сергіївська бібліотека. Для підтримання належного стану за рахунок бюджетних і спонсорських коштів проводилися поточні ремонти приміщень сільських будинків культури, клубів, бібліотек, оновлення їх матеріальної бази. Забезпечено поліпшення культурного обслуговування сільського населення.

Проводиться постійна робота щодо підтримки діяльності  аматорських колективів. 

Для забезпечення культурного обслуговування населення сільської ради  на сучасному рівні, заклади культури потребують подальшого розвитку, що зумовлює необхідність прийняття Програми. Виконання  її можливо за умови підтримки і координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування.

Програма розвитку культури Сергіївської сільської ради на 2023 рік визначає мету і основні завдання для збереження та всебічного розвитку культури Сергіївської громади. 

 1. Мета Програми

Метою Програми є реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади.

Забезпечення належних умов для того, щоб заклади культури громади працювали краще, динамічніше, успішніше, здобували прихильність і визнання не лише на Полтавщині,  а й поза її межами.  Досягнення цієї мети можливе за умови створення  ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури.

 

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

-збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;

-зміцнення  наявної матеріально-технічної бази закладів культури;

-впровадження ефективних форм і  методів  культурно-дозвільної діяльності з урахуванням сільських особливостей і традицій;

-залучення більшої кількості населення до участі в колективах художньої самодіяльності;

-розвиток самодіяльної народної творчості,  вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва;

- оновлення бібліотечних фондів;

-охорона і збереження пам’яток археології та  історії.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

 • створення сприятливих умов для розвитку культури Сергіївської громади;
 • поліпшення рівня культурного обслуговування населення;
 • відродження та подальший розвиток   аматорського мистецтва та народної творчості;
 • активізація участі у обласних, регіональних заходах;
 • покращання інформаційного обслуговування населення, оновлення бібліотечних фондів та збільшення кількості читачів в сільських бібліотеках-філіях.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Обсяг фінансування культури в Сергіївській громаді становить – 3 289, 907 тис. грн. а саме:

 • Сергіївський будинок культури – 1 329,327 тис. грн.;
 • Розбишівський будинок культури – 826,880 тис. грн.;
 • Качанівський сільський клуб – 493,930 тис. грн.;
 • Новоселівський сільський клуб – 190,980 тис. грн.;
 • Сергіївська бібліотека – 159,655 тис. грн.;
 • Розбишівська бібліотека – 144,565 тис. грн.;
 • Качанівська бібліотека – 144,570 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 1. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

П А С П О Р Т

Програми розвиток культури В СЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ на 2023 рік

1

Ініціатори розроблення Програми

«Центр культури та дозвілля» Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державні цільові програми», Закон України «Про культуру»

3

Розробники Програми

«Центр культури та дозвілля» Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

«Центр культури та дозвілля» Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

«Центр культури і дозвілля» Сергіївської сільської ради, учасники художньої самодіяльності, населення громади

7

Термін реалізації

2023 рік

8

Мета Програми

Реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури громади, належного задоволення культурних та духовних потреб мешканців громади

9

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

3 289,907 тис. грн.

коштів сільського бюджету

3 289,907 тис. грн.

коштів обласного бюджету

-

коштів державного бюджету

-

коштів інших джерел

-

10

Очікувані результати виконання

Створення сприятливих умов для розвитку культури Сергіївської громади

11

Ключові показники ефективності

Кількість наданих культурних послуг

Секретар сільської ради                                                            Надія ІЛЛЯШЕНКО

Заходи Програми розвитку культури В сЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ на 2023 рік

Найменування

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Сума

Тис. грн.

Очікувані результати

1

Заробітна плата

2023 р.

«Центр культури та дозвілля» Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

1 980,550

· створення сприятливих умов для розвитку культури Сергіївської громади;

· поліпшення рівня культурного обслуговування населення;

· відродження та подальший розвиток   аматорського мистецтва та народної творчості;

· активізація участі у обласних, регіональних заходах;

· покращання інформаційного обслуговування населення, оновлення бібліотечних фондів та збільшення кількості читачів в сільських бібліотеках-філіях.

2

Нарахування на оплату праці

2023 р.

461,570

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2023 р.

86,425

4

Оплата послуг (крім комунальних)

2023 р.

125,592

5

Оплата електроенергії

2023 р.

552,965

6

Оплата природного газу

2023 р.

82,805

Разом

3 289,907

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                            Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ Програми розвитку культури В сЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ на 2023 рік

№ з/п

Назва показника

Одиниці виміру

Вихідні дані на початку програми

Виконання програми 2023 рік

І. Показники витрат

1

Обсяг фінансування

Тис. грн

4 183,660

3 289,907

ІІ Показники продукту

1

Кількість аматорських колективів

шт

12

14

ІІІ Показник ефективності

1

Середня кількість глядачів на концертах

осіб

54

69

IV Показники якості

1

Співвідношення потреб та виплат

%

100

100

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

      

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  Програми розвитку культури В сЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ на 2023 рік

Тис. грн.

Обсяги коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми в 2023 році

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

4 183,660

3 289,907

3 289,907

Державного бюджету

-

-

-

Обласного бюджету

-

-

-

Сільського бюджету

4 183,660

3 289,907

3 289,907

Кошти інших джерел

-

-

-

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ІЛЛЯШЕНКО

 

вгору