Menu

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять друга сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2022 року

Про затвердження місцевої цільової програми «Територіальна оборона» у 2023 році

Відповідно до вимог положень Конституції України, Закону України від 6 грудня 1991 року №1932-XII «Про оборону України» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», Закону України від 16 липня 2021 року №1702-IX «Про основи національного спротиву», наказів та розпоряджень Міністерства оброни України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити місцеву цільову програму «Територіальна оборона» у 2023 році(далі - Програма), що додається.
 2. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Лобода В.Г.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
 3. Спеціалісту І категорії виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Вербі А.В. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сергіївської сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                                  Ігор ЛІДОВИЙ

 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять другої сесії восьмого скликання Сергіївської сільської ради від 21.12.2022 року

ПРОГРАМА

«Територіальна оборона» на 2023 рік

с. Сергіївка – 2022 рік

   1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма «Територіальна оборона» на 2023 рік (надалі – Програма) визначає правові, організаційні, фінансові засади реалізації цілей програми спрямовані на захист цілісності та суверенітету України.

Програма спрямована на розвиток територіальної оборони, підготовки, всебічного інформування та залучення громадян України до національного спротиву.

Програма розроблена відповідно до вимог положень Конституції України, Закону України від 6 грудня 1991 року №1932-XII «Про оборону України» та Указу Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», Закону України від 16 липня 2021 року №1702-IX «Про основи національного спротиву», наказів та розпоряджень Міністерства оброни України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

 

 1. ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ`ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Територіальна оборона - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про основи національного спротиву» складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву.

Одними із завдань територіальної оборони та добровільного формування Сергіївської територіальної громади є:

 • своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України;
 • участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;
 • участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів місцевого самоврядування;
 • участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;
 • участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника).

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху опору та здійснює їх підготовку та забезпечення. Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до національного спротиву, зокрема:

- сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України;

- військово-патріотичне виховання громадян України;

- підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій.

У зв’язку із введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з метою забезпечення виконання заходів підготовки території Сергіївської громади до оборони в особливий період виникла нагальна потреба у впровадженні та фінансуванні заходів територіальної оборони Сергіївської громади.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є розвиток цілісної політики територіальної оборони Сергіївської територіальної громади шляхом:

- підготовки мешканців Сергіївської територіальної громади до національного спротиву;

- забезпечення життєдіяльності територіальної оборони та добровільного об’єднання Сергіївської територіальної громади;

- створення передумов для підготовки мешканців Сергіївської територіальної громади до захисту цілісності та суверенітету України.

- забезпечення всебічного інформування мешканців Сергіївської територіальної громади щодо можливих загроз та порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

- забезпечення життєдіяльності Сергіївської територіальної громади у надзвичайних ситуаціях

-  передачу міжбюджетних трансфертів районному бюджету на виконання Програми «Територіальна оборона Миргородського району» на 2023 рік.

 

 1. ОСНОВНІ Завдання ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

- впровадження системи заходів підготовки та навчань мешканців Сергіївської територіальної громади до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, та набуття ними необхідних навичок у сфері безпеки та оборони;

- матеріально-технічне забезпечення територіальної оборони та добровільного формування  Сергіївської територіальної громади;

- забезпечення безперебійної роботи підприємств, установ та закладів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність Сергіївської територіальної громади;

- проведення роз'яснювальної роботи серед мешканців Сергіївської територіальної громади щодо можливих загроз та порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- створення можливостей для розвитку волонтерського руху;

- придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення перевезення особового складу підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору, резервістів, військових, поліції, працівників критичної інфраструктури до місць виконання практичних дій, в тому числі проведення евакуаційних перевезень тимчасово переміщених осіб;

- забезпечення продуктами харчування ЗСУ

- передачу міжбюджетних трансфертів районному бюджету на виконання Програми «Територіальна оборона Миргородського району» на 2023 рік.

 

 1. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів сільського бюджету  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

6.Очікувані результати ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дозволить:

сформувати цілісну політику підготовки Сергіївської територіальної громади до національного спротиву та територіальної оборони.

створення можливостей для розвитку навиків у сфері безпеки та оборони мешканців Сергіївської територіальної громади.

забезпечення безперебійного функціонування життєдіяльності громади у випадку загроз виникнення надзвичайної ситуації.

створення умов для забезпечення належної роботи підрозділів територіальної оборони та добровільного формування, здійснення матеріально-технічного забезпечення в межах видатків передбачених бюджетом Сергіївської територіальної громади.

забезпечення інформування мешканців Сергіївської територіальної громади щодо можливих загроз та порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

7.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконання Програми здійснює постійна комісія Сергіївської сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА» НА 2023 РІК

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України»;

Указ Президента України від 23 вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України» ;

Закону України від 16 липня 2021 року № 1702-IX “Про основи національного спротиву”.

3.

Розробник програми

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

6.

Термін реалізації програми

2023 рік

7.

Мета Програми

Розвиток цілісної політики територіальної оборони Сергіївської територіальної громади

8.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі, грн.:

443,843 тис. грн

коштів сільського бюджету

443,843 тис. грн.

коштів обласного бюджету

-

коштів державного бюджету

-

коштів інших джерел

-

9.

Очікувані результати виконання Програми

Створення умов для забезпечення належної роботи підрозділів територіальної оборони та добровільного формування, здійснення матеріально-технічного забезпечення в межах видатків передбачених бюджетом Сергіївської територіальної громади

10.

Ключові показники ефективності

Відсоток забезпеченості територіальної оборони

 

Секретар сільської ради                                                            Надія ІЛЛЯШЕНКО

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБРОНА» НА 2023 РІК

 

№ п/п

Заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень

Очікуваний результат

1.

Придбання дизельного пального

2023 рік

ДФТГ Сергіївської громади, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Місцевий бюджет

 

100,980

Створення умов для забезпечення належної роботи підрозділів територіальної оборони та добровільного формування, здійснення матеріально-технічного забезпечення в межах видатків передбачених бюджетом Сергіївської територіальної громади

2.

Придбання продуктів харчування для ЗСУ

2023 рік

100,000

3.

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

2023 рік

3,000

4.

Придбання засобів та предметів для пожежогасіння

2023 рік

17,724

5.

Придбання предметів для ДФТГ

2023 рік

122,139

6.

Передачу міжбюджетних трансфертів районному бюджету на виконання Програми «Територіальна оборона Миргородського району» на

2023 рік

2023 рік

100,000

Разом

443,843 тис. грн.

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                            Надія ІЛЛЯШЕНКО

вгору