Menu

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СЕРГІЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

РІШЕННЯ

 

19.11.2018                                                                                                        № 72

 

Про створення сільської координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі  

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Постанови Кабміну України від 22.08.2018р. №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Визначити заступника сільського голови Дичка О.Р. координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади.
 2. Визначити загальний відділ, як структурний підрозділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, який проводить роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками.
 3. Утворити сільську координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі і затвердити її склад (додаток 1).
 4. Затвердити Положення про сільську координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (додаток 2).
 5. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Лідового І.Г..

 

Сільський голова                                                                                  І.Г. Лідовий
                                                                                              Додаток 1

                                                                                     до рішення виконкому

                                                                                     від  19.11. 2018 р. №72

  

СКЛАД

сільської координаційної ради з питань запобігання та протидії

домашньому насильству і насильству за ознакою статі

 

Дичок

Олег Романович

- заступник сільського голови Сергіївської сільської ради, голова координаційної ради;

Ілляшенко

Надія Василівна

- секретар виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, заступник координаційної ради;

Головня

Марина Анатоліївна

- юрист виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, секретар координаційної ради;

Члени координаційної ради:

Литовченко

Олександр Сергійович

- дільничний офіцер поліції  Гадяцького відділення поліції ГУНП у Полтавській області;

Горкун

Людмила Миколаївна

- начальник Гадяцького РВ з питань пробації

(за згодою)

Івко

Світлана Олександрівна

- начальник відділу освіти молоді і спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

Москаленко

Олександра Іванівна

- директор Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сергіївської сільської ради»; (за згодою).

Кереченко

Віталій Віталійович

- завідувач Розбишівської ЗПСМ лікар ЗП/СЛ;

Панова

Наталія Валеріївна

- голова ГО «Молодіжне об’єднання «Нове Покоління України»; (за згодою).

 

Секретар виконавчого комітету

Секргіївської сільської ради                                                          Н.В. Ілляшенко

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток 2

                                                                                    до рішення виконкому

                                                                                    від  19.11. 2018 р. №72

  

ПОЛОЖЕННЯ

про сільську координаційну раду з питань запобігання та протидії

домашньому насильству і насильству за ознакою статі

 (далі – Положення)

 

 1. Сільська координаційна рада з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, координації проведення інформаційно-просвітницьких заходів.

 

 1. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України та цим Положенням.

 

 1. До складу Ради входять представники виконавчого органу Сергіївської сільської ради, громадських організацій та установ.

 

 1. Основними завданнями Ради є:

- сприяння здійсненню ефективної державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

- розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо впровадження державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема ідентифікації осіб, які постраждали від насилля в сім’ї, надання їм допомоги;

- інформування громадськості про стан реалізації державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

 1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та громадських організацій щодо запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;

- готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

 1. Рада має право:

- у разі потреби надавати сільському голові пропозиції щодо створення  робочих груп із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) з метою ефективної реалізації державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- запрошувати на засідання Ради представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких входить вирішення питань із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

 1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше одного разу на квартал та за потреби.
 2. Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради.
 3. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 4. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних доручень або розпоряджень сільського голови.
 5. 11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює загальний відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

 

Секретар виконавчого комітету

Секргіївської сільської ради                                                          Н.В. Ілляшенко

Корисна інформація

ПОСТАНОВА від 08 квітня 2020 р. № 264 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги"

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

Уряд встановив доплати окремим категоріям громадян та індексацію пенсій

На карантині: що варто знати про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу

вгору