Menu

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СЕРГІЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

РІШЕННЯ

 

12.11.2019                                                                                                        № 85

 

Про сільську координаційну раду з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми  

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 141 Конституції України, Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», статтею 6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до Постанови Кабміну України від 22.08.2018р. №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, виконавчий комітет Сергіївської сільської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Визначити заступника сільського голови Дичка О.Р. координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території населених пунктів Сергіївської об’єднаної територіальної громади.
 2. Визначити загальний відділ, як структурний підрозділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, який проводить роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками.
 3. Затвердити сільську координаційну раду з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми і затвердити її склад (додаток 1).
 4. Затвердити Положення про сільську координаційну раду з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (додаток 2).
 5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Сергіївської сільської ради від 19.11.2018 №72 «створення сільської координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі».
 6. 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Лідового І.Г..

 

Сільський голова                                                                                  І.Г. Лідовий


                                                                                              Додаток 1

                                                                                     до рішення виконкому

                                                                                     від  12.11. 2019 р. №85

  

СКЛАД

сільської координаційної ради з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

 

Дичок

Олег Романович

- заступник сільського голови Сергіївської сільської ради, голова координаційної ради;

Ілляшенко

Надія Василівна

- секретар виконавчого комітету Сергіївської сільської ради, заступник координаційної ради;

Білик

Інна Володимирівна

- соціальний працівник «Центру надання соціальних послуг» Сергіївської сільської ради, секретар координаційної ради;

Члени координаційної ради:

Горбонос

Роман Вікторович

- дільничний офіцер поліції  Гадяцького відділення поліції ГУНП у Полтавській області;

Горкун

Людмила Миколаївна

- начальник Гадяцького РВ з питань пробації

(за згодою);

Івко

Світлана Олександрівна

- начальник відділу освіти молоді, спорту і культури виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;

Лобода

Юлія Володимирівна

- директор Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Сергіївської сільської ради (за згодою);

Кереченко

Віталій Віталійович

- завідувач Розбишівської ЗПСМ лікар ЗП/СЛ (за згодою);

Панова

Наталія Валеріївна

- голова ГО «Молодіжне об’єднання «Нове Покоління України» (за згодою).

 

Секретар виконавчого комітету

Сергіївської сільської ради                                                            Н.В. Ілляшенко

 

 

 

                                                                                            Додаток 2

                                                                                    до рішення виконкому

                                                                                    від  120.11. 2019 р. №85

  

ПОЛОЖЕННЯ

про сільську координаційну раду з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

 (далі – Положення)

 

 1. Сільська координаційної ради з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, координації проведення інформаційно-просвітницьких заходів.

 

 1. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України та цим Положенням.

 

 1. До складу Ради входять представники виконавчого органу Сергіївської сільської ради, громадських організацій та установ.

 

 1. Основними завданнями Ради є:

- сприяння здійсненню ефективної державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

- розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо впровадження державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, зокрема ідентифікації осіб, які постраждали від насилля в сім’ї, надання їм допомоги;

- інформування громадськості про стан реалізації державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.

 1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та громадських організацій щодо запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;

- готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.

 1. Рада має право:

- у разі потреби надавати сільському голові пропозиції щодо створення  робочих груп із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) з метою ефективної реалізації державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- запрошувати на засідання Ради представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких входить вирішення питань із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

 1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше одного разу на квартал та за потреби.
 2. Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради.
 3. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 4. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних доручень або розпоряджень сільського голови.
 5. 11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює загальний відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

 

Секретар виконавчого комітету

Сергіївської сільської ради                                                            Н.В. Ілляшенко

 

Корисна інформація

ПОСТАНОВА від 08 квітня 2020 р. № 264 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги"

З метою посилення соціального захисту населення на період вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

Уряд встановив доплати окремим категоріям громадян та індексацію пенсій

На карантині: що варто знати про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу

вгору