Menu
Додаток 2
до рішення   35 сесії 7 скликання Сергіївської сільської ради від 19.12.2019р.
"Про бюджет  об"єднаної сільської територіальної громади на 2020 рік"
ФІНАНСУВАННЯ

 бюджету  об"єднаної сільської територіальної громади на 2020 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1932085,00 1932085,00 1932085,00
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1932085,00 1932085,00 1932085,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1932085,00 1932085,00 1932085,00
X Загальне фінансування 0,00 -1932085,00 1932085,00 1932085,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1932085,00 1932085,00 1932085,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1932085,00 1932085,00 1932085,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1932085,00 1932085,00 1932085,00
X Загальне фінансування 0,00 -1932085,00 1932085,00 1932085,00
Секретар сільської ради Ілляшенко Н.В.

Вкладення:
Скачати цей файл (Додаток 2.xlsx)Додаток 2.xlsx
вгору