Menu

Виконання бюджету  Сергіївської сільської ради за І півріччя 2017 р.

Бюджет Сергіївської сільської ради  на  2017 року розроблено відповідно до Конституції України, Бюджетного та податкового кодексів України, Закону України « Про місцеве самоврядування», «Закону України про державний бюджет України на 2017 р.»

Бюджет сільської ради на 2017 р. затверджений по доходах  в сумі 22 008 600  грн. по видатках в сумі 22 008600 грн..

Обсяг доходів загального фонду бюджету  визначено в сумі 21 897 560 грн.  спеціального фонду бюджету в сумі 111 000  грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету визначено в сумі 20 265 000 грн., спеціального фонду бюджету в сумі 1 743 600 грн.

Протягом звітного періоду рішенням 2 сесії 7 скликання від 10.02.2017 р.,3 сесії 7 скликання від 24.03.2017р., 4 сесії 7 скликання від 07.04.2017р.  5 сесії 7 скликання від 17.05.2017ро. проведено  уточнення планових показників сільського бюджету в тому числі за рахунок спрямування вільних залишків станом на 01.01.2017 р. на суму 1 771 310 грн.  , за рахунок  перевиконання сільського бюджету за 6 м-ів 2017 р. на суму 432 294 грн.  отримано трансфертів з обласного бюджету на суму 424 760 грн. в т.ч.

-Субвенція з обласнрго бюджету на відшкодування частини вартості путівок  дитячим закладам  оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім»ях з дітьми на 2017 р. на суму 15 000 грн

- Інша субвенція переможцям обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад  на суму 409760 грн.

 

Аналіз виконання   видаткової  частини загального і спеціального фондів сільського бюджету за І півріччя 2017 року

Видатки сільського бюджету за І півріччя2017р. виконано в цілому у сумі

 14 489 486 грн.   що складає 58,4 % до річного плану.

Фінансування видатків здійснюється відповідно до затвердженого  розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників сільського бюджету.

Протягом І півріччя із сільського бюджету сільської ради в першу чергу проводилось фінансування захищених статей .

По загальному фонду видаткова частина бюджету складає 12 565 340 грн. при плані звітного періоду 14198336 грн, або виконано на55,9% річного плану.

Видатки спеціального фонду склали   1 924 146грн. при плані звітного періоду 2 312 393 або  виконано  на 81,8% річного плану.

 • На фінансування соціально- культурної сфери сільської ради із загального фонду бюджету направлено 10 519 568 грн.  або 56% річного плану  , в тому числі на  :
 • Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
 • 408 911 грн. 70% від уточненого плану на І півріччя.
 • Дошкільна освіта     -977 523 грн.  або 78% від уточненого плану на І півріччя;
 • Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 5 158 467 грн, або 91% від уточненого плану на І півріччя;
 • Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 30 704 грн.  85% від уточненого плану на І півріччя 2017 р..
 • Оздоровлення та відпочинок дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення47 703 грн. 73% від уточненого плану на І півріччя.
 • Інші видатки на соціальний захист населення 28 400 грн. 20% від уточненого  плану на І півріччя .
 • Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 2 300 грн 62 % від уточненого плану на І півріччя.
 • Благоустрій міст, сіл, селищ 855 317 грн 96% від плану звітного періоду.
 • Утримання та розвиток інфраструктури доріг 794 902 грн. 79%  від плану звітного періоду на І півріччя ;
 • Інші видатки 32 401 грн -51% від плану звітного періоду;
 • Органи місцевого самоврядування- 2 182 940 грн. 88% від уточненого плану на І півріччя .

 В сільському бюджеті на 2017 рік по загальному фонду заплановано міжбюджетних трансфертів на суму 3 794 847 грн  та перераховано  на суму 2 045 772 грн.  - 54% до річного  плану

-Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування

804 494грн.

Субвенція  з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів –

8 150 грн.

-Інші субвенції  - 50 028 грн.

-Медична субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам –

1 183 100грн.

 

 На фінансування соціально- культурної сфери сільської ради із спеціального  фонду бюджету направлено 1 769 146 грн.  або 82% річного плану  , в тому числі на  :

 • Дошкільна освіта     -  32 767 грн.  або 75% від уточненого плану на І півріччя;
 • Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 79 814 грн, або 100% від уточненого плану на І півріччя;
 • Інші видатки 84 581  грн. 100% від уточненого  плану на І півріччя .
 • Утримання та розвиток інфраструктури доріг 426 803 грн.  97%  від плану звітного періоду на І півріччя ;
 • Органи місцевого самоврядування- 334 489  грн. 87% від уточненого плану на І півріччя .

 

 -Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу -600 248 грн 69 % від уточненого плану на І півріччя.

-Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства – 19 957 грн 100% від уточненого плану на І півріччя 2017 р.

-Охорона і раціональне використання земель 3 500 грн. 100% від уточненого плану на І півріччя 2017 р.

-Охорона та раціональне використання природніх ресурсів  9 840 грн. 25% від уточненого плану на І півріччя2017 р.

-Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 119 115 грн. 100%  від уточненого плану на І півріччя 2017 р.

- Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання  58 032 грн.75% від уточненого плану на І півріччя 2017 р.

В сільському бюджеті на 2017 рік по спеціальному  фонду заплановано міжбюджетних трансфертів на суму 155 000 грн  та перераховано   - 100% до річного  плану

-Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування

155 000 грн

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проведена в     повному обсязі по термінах виплати.

       Кредиторської  та   дебіторської заборгованості немає.

Виплата енергоносіїв проведена в повному обсязі до  фактичних нарахувань.

 

 У 2017 році  фінансувалося  12 установ, в тому числі :

- Дошкільні заклади освіти 3 установи- 24,81 штатних одиниць;

-Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами   3 установи - 90,68 штатні одиниці;

- Палаци і Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  2 установи -7,75 штатних одиниці;

- Сільські клуби  3 установи 3,75 штатні одиниці;

- Апарат управління   1 установа - 42 штатні одиниці .

Карта захисних споруд полтавської області

вгору