Menu

                                             ПОВІДОМЛЕННЯ

 про оприлюднення проекту регуляторного акту Сергіївської сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік».         

     Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється проект рішення сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік». Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення на території Сергіївської  сільської  ради ставок земельного податку відповідно до норм, в межах та розмірах визначених Податковим кодексом України, з метою отримання до бюджету громади  відповідних надходжень. Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення розміщений на офіційному веб–сайті Сергіївської  сільської  ради. Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення проекту рішення Сергіївської сільської  ради на адресу розробника: Сергіївська сільська  рада, с.Сергіївка, вул. Центральна,9  тел. 54-1-31-

 

 СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Про  встановлення  ставок  та  пільг  із

сплати земельного податку  на  2019  рік  

 

         Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  ВИРІШИЛА:

 1. Установити на території Сергіївської сільської   ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 1. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сергіївської сільської ради з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних відносин та охорони природи з питань агропромислового комплексу,регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища .
 3. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

Сільський  голова                                                                             І.Г.Лідовий

 

Додаток 1
до Рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік на  території Сергіївської сільської  ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Сергіївської  сільської ради

від ___ ____________ 20__ р. 

СТАВКИ
земельного податку 1

      Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01. 2019 року.

         Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

53

54

5320483401

Сергіївська  сільська рада

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код 2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4

1,0 

0,5 

1,0 

0,5 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 4

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.05

Для індивідуального садівництва 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.07

Для городництва 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 1

 5

5

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

5

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4

 

0,03 

  

0,03 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

  

0,03 

  

0,03 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

 

0,1 

  

0,1 

02.07

Для іншої житлової забудови

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4

 1

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 4

 1

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4

 1

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4

 1

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,5

 

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 1

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

 

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

 2

 

 

 

04

05

Землі природно-заповідного фонду та  іншого  природоохоронного  призначення

 3

06

Землі оздоровчого призначення  

 1

07

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного  призначення

 1

09

Землі лісогосподарського призначення

 3

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

 1

 1

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 1

10.07

Для рибогосподарських потреб

 2

 2

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

12

12

12

12

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

12

12

12

12

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

12

12

12

12

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

12

12

12

12

12

Землі транспорту

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4

 3

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

12 

12 

12 

12 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 3

 3

13

Землі зв'язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

 3

 3

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

 2

 2

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

 12

 

12 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

12 

 

 12

 


   Секретар  сільської  ради                                                                Н.В.Ілляшенко

Додаток 2
до Рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік на  території Сергіївської сільської  ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Сергіївської сільської  ради
від ___ ____________ 2018 р.  

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01. 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

53

54

5320483400

Сергіївська  сільська  рада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

1. Надати пільги  фізичним та юридичним особам відповідно до статтей 281, 282, 283 Податкового кодексу  України

100


   Секретар   сільської  ради                                                                Н.В.Ілляшенко

 

  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сергіївської сільської  ради Гадяцького району  Полтавської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

 Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок плати за землю в місті у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок плати за землю до вимог Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" та залучення додаткових коштів до бюджету Сергіївської  сільської  ради.

      Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх землекористувачів та землевласників: територіальну громаду, суб’єктів господарювання, державні органи, органи місцевого самоврядування. Враховуючи вищевикладене, даним проектом рішення Сергіївської сільської ради передбачається встановлення ставки земельного податку на земельні ділянки різних категорій, які розміщенні на території земель Сергіївської сільської  ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

 

53

54

5320483401

Сергіївська  сільська рада

Вид цільового призначення земель

Ставки податку 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код 2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4

1,0 

0,5 

1,0 

0,5 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства 4

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.05

Для індивідуального садівництва 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.07

Для городництва 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 4

0,3

0,3

0,3

0,3

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 1

 1

1

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4

 

0,03 

  

0,03 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

  

0,03 

  

0,03 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

 

0,1 

  

0,1 

 

02.07

Для іншої житлової забудови

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4

 

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4

 1

 

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 4

 1

 

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4

 1

 

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4

 1

 

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,5

 

 

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 1

 

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

 

 

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

 2

 

 

 

 

04

05

Землі природно-заповідного фонду та  іншого  природоохоронного  призначення

 3

 

06

Землі оздоровчого призначення  

 1

 

 

 

07

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного  призначення

 1

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 3

 

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

 1

 1

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 1

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

 2

 2

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

12

12

12

12

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

12

12

12

12

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

12

12

12

12

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

12

12

12

12

 

12

Землі транспорту

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4

 3

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

12 

12 

12 

12 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 3

 3

 

13

Землі зв'язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

 3

 3

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

 2

 2

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

 12

 

12 

 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

12 

 

 12

 

 

  З метою прозорості та рівних умов серед суб’єктів господарювання, громадян по сплаті земельного податку за землі на території Сергіївської сільської ради розробляються ставки на 2019 рік. Введення в дію рішення Сергіївської  сільської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» дасть можливість збільшити надходження до бюджету міста. За даними відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Сергіївської   сільської  ради, станом на 01.05.2018р., обліковується 16 суб’єктів господарювання, які є платниками земельного податку. За умови залучення до оподаткування усіх таких платників податків, прогнозні нарахування земельного податку за 2019 рік складуть 614 тис.грн. Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту: громадяни, держава, суб’єкти господарювання.  Громадяни: Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету села від сплати земельного податку.

 Держава 1.Впливає шляхом встановлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям 2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку  та пільг по його сплаті.

 Суб’єкти господарювання. Впливає на суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки Для суб’єктів господарювання, що сплачують орендну плату за землю у тому числі суб’єкти малого підприємництва Впливає на суб’єктів господарювання, які мають земельні ділянки Для суб’єктів малого підприємництва, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку).

Пільги зі сплати податку за землю встановлюються на 2019 рік Податковим кодексом України та даним рішенням.

 

Код області

Код району

Код
згідно КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

 

53

54

5320483401

Сергіївська  сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

 

1. Надати пільги  фізичним та юридичним особам відповідно до статтей 281, 282, 283 Податкового кодексу  України

100

 

  У 2017 році загальна сума надходжень до міського бюджету від сплати земельного податку склала 589 тис.грн., з них 256 тис. грн. - від юридичних осіб; 333 тис. грн. - від фізичних осіб.

 1. II. Цілі державного регулювання1. Головною ціллю розробки даного проекту рішення сільської ради є наповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади , у тому числі й пов’язаних з передачею ряду державних повноважень на місцевий рівень.

2.2. Дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку.

2.3. Забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок. 6

2.4. Встановлення ставок податку за землю на території Сергіївської  сільської  ради  та надання обґрунтованих пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів господарювання державної та комунальної власності на наступний бюджетний період – 2019 рік.

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Забезпечує отримання додаткових надходжень до бюджету громади від сплати земельного податку для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

По закінченню 2018 року рішення має бути скасовано, як таке що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди  

  Витрати

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Збільшення дохідної частини бюджету міста Гадяч для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста. Надходження від сплати земельного податку у 2019 році складатиме більше 2620,0 тис.грн.

 

 

Відсутні

Відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди  

  Витрати

Прийняття регуляторного акту

  Додаткові надходження до міського бюджету у запропонованому вигляді нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів

Відсутні

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

У зв’язку з меншим надходженням земельного податку до сільського бюджету, потреби громади відповідно до програми економічного і соціального розвитку будуть задоволені не в повній мірі

 

7 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

   Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

Додаткові надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

Відсутні

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.

Суб’єкти господарювання втратять право на отримання пільги зі сплати земельного податку

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час  вирішення проблеми

Бал результативності (за чотирибальною

системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного   бала

Прийняття регуляторного акту у запропонованому вигляді

3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання: втрачаєтьсяможливість отримання додаткових надходжень до бюджету сіл від сплати земельного податку, котрі необхідні для забезпечення нагальних потреб громади

 

    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін призведе до  того, що по закінченню 2018 року рішення має бути скасовано, як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не  забезпечує досягнення цілей державного регулювання і не поширюється на подальші періоди. Відповідно до Податкового кодексу України податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.  

   Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.  .   

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
 2. Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення Сергії

Всякої  сільської  ради  Полтавської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», яким встановити ставки земельного податку, що сприятиме створенню рівних умов оподаткування для суб’єктів господарювання, які мають постійне та строкове право користування земельними ділянками на території Сергіївської  сільської  ради.

 1. Встановлення пільг по земельному податку підприємствам державної власності та комунальним підприємствам територіальної громади  з метою мінімізації впливу на суб’єктів-споживачів послуг, які надаються ними, а також зменшення дотацій з сільського бюджету цим комунальним підприємствам.  
 2. Оприлюднення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.
 3. З метою забезпеченні інформованості громади та суб’єктів господарювання про прийняте рішення міської ради воно буде оприлюднене в засобах масової інформації та на офіційному сайті Сергіївської сільської ради. Набирає чинності дане рішення з початку бюджетного періоду – з 1 січня 2019 року.
 4. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги Розроблено додаток до методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта Строк дії акта – наступний бюджетний період – 2019 рік. У разі внесення змін в законодавстві буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акта, або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники: 1. Загальна кількість платників земельного податку. 2. Загальна сума надходжень від сплати земельного податку до сільського бюджету за звітний період. Очікувані результати: - Інтереси громадян – отримання якісних комунальних послуг; - Інтереси суб’єктів господарювання – встановлення чітких та прозорих правил визначення плати за землю; - Інтереси Сергіївської  сільської   ради – раціональне використання землі з метою наповнення дохідної частини місцевого бюджету від плати за землю.

 1. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Для проведення відстеження будуть використані аналітичні показники Гадяцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, інформація фінансового   відділу, відділу земельних відносин,комунального  майна  та  ЖКГ виконавчого  комітету  Сергіївської  сільської  ради. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом затвердження звіту про виконання бюджету сільської  ради. Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується встановити у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 Секретар сільської   ради                                                  Н.В.Ілляшенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вгору