Menu

Проект рішення про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2017-2020 роки

ПРОЕКТ

СЕРГІЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(_____________ сесія __________ скликання)

 

 

Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2017-2020 роки

 

Відповідно до ст.26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», розглянувши клопотання комунального закладу «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги»,

 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму місцевих стимулів для медичних працівників на 2017-2020 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Головному бухгалтеру сільської ради (____________) передбачити кошти в бюджеті Сергіївської ОТГ на виконання заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради з освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення (________________).

 

Програма місцевих стимулів для медичних працівників на 2017-2020 роки

 

1. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв'язання

Одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Сьогодні існують незаперечні докази, що здоров'я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпеченні населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Неадекватна система оплати праці, недостатня соціальна захищеність не створюють  у медичних працівників стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-технічних ресурсів.

На даний час сфера охорони здоров'я стоїть на порозі кадрової кризи. Існує дефіцит кадрів, перш за все у первинній ланці. Більше 30% лікарів району – особи пенсійного віку і ще 20% - передпенсійного віку.

Недостатнє забезпечення мережі лікувально-профілактичних закладів району лікарями первинної ланки стало передумовою до порушення комплексності та послідовності у наданні медичної допомоги, формального підходу до проведення профілактики захворювань та диспансеризації населення. Це, у свою чергу, призвело до несвоєчасного виявлення  хвороб та їх ускладнень, а відтак -  і до потреби населення у спеціалізованій та високо спеціалізованій  медичній допомозі.

Разом з тим потребує покращення кваліфікаційний рівень працівників медичної галузі у відповідності до сучасних вимог надання медичних послуг. Нагальною потребою є омолодження кадрового потенціалу.

Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на розв'язання проблем та підвищення ефективності охорони здоров'я в цілому.

Прийняття Програми сприятиме забезпеченню медичних закладів району лікарями, поліпшенню стану здоров'я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги як на первинному, так і на вторинному рівні, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико – санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної  медичної допомоги.

 

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 1. Створення умов ефективного функціонування в районі галузі медицини.
 2. Забезпечення медичних закладів  лікарями.
 3. Підвищення соціального захисту медичних працівників.
 4. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

 

4. Шляхи та способи розв’язання проблем

Основними напрямками реалізації Програми є:

 • аналіз проблемних питань у забезпеченні первинної та вторинної ланки лікарями;
 • координація діяльності й сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування, виконавчої влади і закладів охорони здоров’я для виконання заходів Програми;
 • підвищення статусу медичного працівника  шляхом заохочень до роботи на місцях;
 • здійснення підготовки і перепідготовки медичних працівників, постійне підвищення їх професійного рівня, отримання управлінським персоналом навичок сучасного менеджменту;
 • використання усіх форм санітарно-просвітницької роботи серед молоді з метою залучення до роботи у галузі охорони здоров'я.

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів галузі охорони здоров'я бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

6. Очікувані результати виконання Програми,визначення її ефективності

Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії дасть змогу:

 • поліпшити соціально-побутові умови медичних працівників;
 • підвищити ефективність роботи медичних працівників;
 • покращити якість надання медичних послуг населенню.

 

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради з освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення.

 

П А С П О Р Т

Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2017-2020 роки

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Комунальний заклад «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги», Сергіївська сільська рада

2

Підстава для прийняття Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

3

Розробники Програми

Комунальний заклад «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги»

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Сергівська сільська рада, Комунальний заклад «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги»

6

Учасники Програми

КЗ «Гадяцький ЦПМСД», амбулаторії ЗПСМ, ФАПи

7

Термін реалізації

2017-2020 роки

8

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

2017-2020 роки

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

832,0 тис. грн.

11

Коштів бюджету ОТГ

832,0 тис. грн.

12

Коштів інших джерел

-

 

Додаток

до Програми

 

З А Х О Д И

Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2017-2020 роки

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконан-ня

Відповідальні виконавці

Сума витрат за 2017 р., тис. грн.

Сума витрат за 2018 р., тис. грн.

Сума витрат за 2019 р., тис. грн.

Сума витрат за 2020 р., тис. грн.

Всього за програмою

Очікуваний результат

Бюджет сільської ради

Бюджет сільської ради

Бюджет сільської ради

Бюджет сільської ради

1

Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11 класів ЗОШ з метою їх подальшого навчання у медичних навчальних закладах

постійно

Сергіївська сільська рада, КЗ «Гадяцький ЦПМСД»

-

-

-

-

-

Агітація молоді щодо вибору медичної спеціальності

2

Придбання службового легкового автомобіля для Розбишівської амбулаторії ЗПСМ

2017-2020 роки

Сергіївська сільська рада

199,0

-

-

-

199,0

Покращення умов роботи лікаря

3

Забезпечення житлом лікаря загальної практики - сімейного лікаря Розбишівської амбулаторії ЗПСМ

2017-2020 роки

Сергіївська сільська рада

100,0

-

-

-

50,0

Вирішення питання щодо отримання житла молодим спеціалістам

4

Забезпечення виплати підвищеної заробітної плати лікарям ЗПСЛ

2017-2020 роки

Сергіївська сільська рада, КЗ «Гадяцький ЦПМСД»

163,0

140,0

140,0

140,0

583,00

Залучення до роботи молодих спеціалістів - лікарів

5

Надання вільних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

постійно

Сергіївська сільська рада

-

-

-

-

-

Залучення до роботи молодих спеціалістів - лікарів

 

Всього:

462,0

140,0

140,0

140,0

832,0

Х

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                       ______________________________

 

вгору