Menu

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять п’ята  сесія сьомого скликання)

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

19 грудня 2019 року

       

Про затвердження Програми «Підтримка народжуваності» на 2020 рік

 

Відповідно до статтей 26, 61 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанова КМУ від 15.05.13. № 341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року», «Стратегії розвитку Сергіївської ОТГ на 2017-2020 рік» затвердженої на одинадцятій сесії сьомого скликання від 20.12.2017 року, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму «Підтримка народжуваності» на 2020 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Ісаєнко О. Ю.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
 3. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Тароасенко О.А. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики.

 

Сільський голова                                                                                          І. Г. Лідовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням двадцять другої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 22.12.2018 року

 

 

Програма

«Підтримка народжуваності» на 2019 рік

с. Сергіївка - 2018

 1. 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,та обґрунтування необхідності їх розв’язання

На даний час демографічна ситуація в Сергіївській ОТГ переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

Відтак заохочення збільшення народжуваності є стратегічно важливим напрямом політики Сергіївської ОТГ.

Одним з основних напрямків поліпшення демографічної ситуації є стимулювання народжуваності шляхом надання адресної допомоги при народженні дитини.

За період 2017 року на території Сергіївської ОТГ народилося 5 дітей, а померло 68 жителів. В 2018 році на одинадцятій сесії сьомого скликання від 20.12.2017 року було прийнято Програму «Підтримка народжуваності» на 2018 рік. В 2018 року демографічна ситуація стала більш позитивна протягом року народилося 11 дітей, а померло 60 жителів. Природний приріст (зменшення) (2018 року) становить -49 особи, а в 2017 році – 63 особи.

 

 1. Мета Програми

Основна мета Програми це стимулювання народжуваності на території Сергіївської громади через підтримку сім’ї в якій народилася (була усиновлена) дитина шляхом надання їй  адресної  одноразової грошової допомоги у сумі 10 000 грн.

 

 1. Основні завдання Програми

Для поліпшення демографічної ситуації Сергіївської ОТГ головними завданнями в 2019 році передбачається:

- стимулювання народжуваності шляхом адресної одноразової виплати (10,000 тис. грн.) при народжені (усиновленні) дитини;

- провести інформаційну – роз’яснювальну роботу серед населення про дію програми;

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
 2. Адресна одноразова грошова допомога при народженні(усиновленні) дитини надається сім`ї, члени якої зареєстровані і проживають на території населених пунктів Сергіївської ОТГ.
 3. Адресна одноразова грошова допомога   не носить постійного характеру, а є додатком до існуючого доходу і може надаватися не більше одного разу.
 4. Рішення про надання адресної одноразової грошової допомоги визначає постійна комісія з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики.
 5. Підставою для розгляду питання про надання адресної одноразової грошової допомоги є:

—   заява   до Сергіївської сільської ради, до якої додається Копія Свідоцтва про народження дитини, копія паспорту і ідентифікаційного коду одного із батьків, свідоцтво про шлюб, довідка про місце проживання, рахунок з банку;

 1. Адресна одноразова грошова допомога перераховується одному із батьків дитини відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради відповідно до рішення сесії сільської ради та розпорядження сільського голови.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету ОТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

      Очікувані результати:

 1. Заохочення молодих сімей до народження (усиновлення) дитини.
 2. Здійснення соціального захисту громадян.
 3. Покращання демографічних процесів у громаді.

      Виплата допомоги при народжені (усиновленні) дитини за рахунок сільського бюджету це - започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію в громаді.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

       Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради,  постійна комісія з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики.

 

П А С П О Р Т

Програми «Підтримка народжуваності» на 2019 рік

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради.

2

Підстава для прийняття Програми

Стаття 26, 61 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанова КМУ від 15.05.13. № 341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року», «Стратегії розвитку Сергіївської ОТГ на 2017-2020 рік» затвердженої на одинадцятій сесії сьомого скликання від 20.12.2017 року

3

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради,  постійна комісія з питань прав людини, соціального захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики, депутати Сергіївської сільської ради.

7

Номер і назва операційної цілі Стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рік, якій відповідає Програма

2.2. Створення умов для молодих сімей

7

Термін реалізації

2019 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

60,000 тис. грн.

10

Коштів бюджету ОТГ

60,000 тис. грн.

11

Коштів інших джерел

-

Заходи Програми  «Підтримка народжуваності» на 2019 рік

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Сума витрат,

тис. грн.

1

Одноразові виплати при народжені (усиновленні) дитини.

2019 р.

60,000

2

Проведення інформаційно – роз’яснювальну роботу про прийняття програми.

2019 р.

-

Всього

60,000

 

Секретар сільської ради                                                              Н.В. Ілляшенко

 

вгору