Menu

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять п’ята  сесія сьомого скликання)

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

19.12. 2019 року

 

Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинок дітей на 2020 рік

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», заслухавши начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Івко С. О. сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинок дітей на 2020 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (Ісаєнко О.Ю.) передбачити кошти в бюджеті на виконання заходів Програми.
 3. Спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради Тарасенко О.А. оприлюднити це рішення на офіційному Веб-сайті Сергіївської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет - http://sergiyvska-rada.gov.ua/.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                                       І.Г. Лідовий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням двадцять другої сесії сьомого скликання  Сергіївської сільської ради від 22.12.2018 року

 

Програма

 Оздоровлення та відпочинок дітей на 2019 рік

 

с. Сергіївка – 2018 р.

        1.Проблеми, на ров’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх ров’язання

       Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

       Тому збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

       Останні роки особлива увага приділяється оздоровленню дітей, які потребують соціального захисту. Не залишається поза увагою й оздоровлення дітей обдарованих, талановитих, лідерів учнівського самоврядування.

       Ця програма створена для розв’язання наступної проблеми: створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

 

 1. Мета програми

 Метою   Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської об’єднаної  територіальної громади  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

Надання послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку  дітям,   які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми.

Видатки,  пов'язані  з  відпочинком  та  оздоровленням  дітей,  здійснюються  за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного та місцевого бюджету,  батьківських коштів та інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовані обсяги та джерела  фінансування  наведені у додатку  до Програми.

 1. Очікувані результати виконання Програми.

        Збільшення кількості оздоровлених дітей, що мають статус, зокрема:

- дітей - сиріт;

- дітей - інвалідів;

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- дітей учасників бойових дій на тимчасово окупованій території та районах проведення АТО;

- діти, які переселились з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО;

- активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя;

- талановитих та обдарованих дітей.

       Повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської об’єднаної  територіальної громади.

 

 1. Завдання Програми та її основні заходи.

 6.1. Вжити невідкладних заходів щодо належної підготовки до відпочинку та оздоровлення  дітей, приділивши особливу увагу оздоровленню дітей - сиріт, дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської  катастрофи;  дітей-  інвалідів;  дітей  з  багатодітних  та малозабезпечених  сімей; дітей-переселенців з тимчасово окупованих територій;  дітей учасників бойових дій на Сході; активних  учасників  шкільного  самоврядування,  художньої  самодіяльності, спортивного  життя, талановитих  та  обдарованих  дітей. 

Провести  семінари-наради  з  педпрацівниками,  які працюватимуть в  пришкільному оздоровчому таборі  з  питання  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  і  підлітків у літній період.

Відповідальні: відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

                                                                Дирекція шкіл

                                                               Квітень

 

6.2. Провести семінари-наради спільно з медпрацівниками, працівниками СЕС та педпрацівниками, які працюватимуть в пришкільному оздоровчому таборі з питання  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  і  підлітків  у  літній період.

Відповідальні: Дирекція шкіл

Травень

 

6.3. Вжити  заходів  з  благоустрою  спортивних  майданчиків  та  забезпечити належні умови їх функціонування в оздоровчий період

Відповідальні: відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

                                                                Дирекція шкіл

                                                                Квітень-травень

 

6.4.  Розробити  план  заходів  щодо  роботи  на  спортивних  майданчиках,  на стадіоні  за  місцем  проживання  в  літній  період  із  залученням  вчителів  з

фізичного  виховання  з  метою  масової  зайнятості  дітей  волейболом, баскетболом, футболом, організувати проведення змагань серед учнів школи.

Відповідальні: Дирекція шкіл

Червень-серпень

 

6.5.Забезпечити функціонування пришкільного табору.

Відповідальні: Дирекція шкіл.

Червень.

 

6.6. Забезпечити  дотримання  вимог  протипожежної  безпеки,  санітарно-

епідеміологічного  нагляду  за  підготовкою,  відкриттям  і  функціонуванням

пришкільних таборів. Вжити  заходів  щодо  профілактики  дитячого  травматизму  та  запобігання нещасним випадкам під час відпочинку та оздоровлення дітей.

                                                                          Відповідальні: відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

         дирекція шкіл,

          лікарі амбулаторії

         Червень

 

6.7. Поліпшити  харчування  дітей дошкільного  віку  за  рахунок збільшення  в раціоні свіжих овочів, фруктів та соків.

Відповідальні: відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

 

6.8.  Сприяти  залученню  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм

власності щодо  надання  фінансової  і матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

Відповідальні: відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради,

дирекція шкіл.

Постійно

6.9.  Організувати    культурно-екскурсійне  і  транспортне обслуговування дітей під час відпочинково-оздоровчого періоду.

Відповідальні: відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради,

дирекція шкіл .

Червень.

 

6.10.  Провести  батьківські  збори  з  метою  роз’яснення  та  попередження

правопорушень, злочинів серед дітей і підлітків під час перебування в оздоровчих таборах та під час літніх канікул.

Відповідальні:дирекція шкіл, уповноважений дільничний інспектор.

Травень.

 

 1. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.

7.1.  Вжити  заходів  щодо  посилення  державного  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного  нагляду  за  станом  пришкільного  дитячого  табору щодо  належного  медичного  обслуговування  дітей,  профілактики захворюваності, матеріально - технічного забезпечення медичних пунктів .

Відповідальні: відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради,

лікарі амбулаторій.

Червень.

7.2.Не допускати отримання в пришкільний дитячий табір харчової сировини і продукції без необхідної супровідної документації, сертифікатів відповідності, висновків ветеринарно – санітарної експертизи.

Відповідальні: дирекція шкіл, медичні сестри закладів.

Червень.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

     Контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

 

 

П А С П О Р Т

ПРОГРАМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ НА 2019 РІК

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

2

Підстава для прийняття Програми

Пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

3

Розробники Програми

Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

5

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради.

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, дирекція шкіл, учителі, діти, батьки дітей

7

Номер і назва операційної цілі Стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рік, якій відповідає Програма

2.2. Створення умов для молодих сімей.

8

Термін реалізації

2019 рік

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

113,965 тис. грн.

11

Коштів бюджету ОТГ

95,000 тис. грн.

12

Коштів інших джерел

18,965 тис. грн.

 

 

 

Заходи Програми оздоровлення та відпочинок дітей на 2019 рік

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Батьківські та спонсорські кошти

Всього

1

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок в ДОТ), а саме:                                                         1. 100% оплатою путівок:                               - дітей-сиріт;

- дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей які виховуються в сім’ях учасників бойових дій;

 - сім’ях внутрішньо переміщених осіб;

- дітей постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС;                              

2. 70% оплатою путівок:

- дітей з багатодітних сімей;

- дітей з малозабезпечених сімей.

3. 50% оплатою путівок:                                                                                                                           - талановитих та обдарованих дітей;

- дітей працівників агропромислового комплексу;

- дітей працівників бюджетної та соціальної сфери села.

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітет Сергіївської сільської ради

-

31,035 тис. грн.

-

31,035 тис. грн.

2

Сприяти оздоровленню дітей через механізм часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (2 прожиткових мінімумів)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітет Сергіївської сільської ради

18,965 тис. грн.

18,965 тис. грн.

-

37,930 тис. грн.

3

Організувати харчування дітей в пришкільних дитячих таборах відпочинку на базі загальноосвітніх закладів освіти

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітет Сергіївської сільської ради, керівники навчальних закладів

-

45,000 тис. грн.

-

45,000 тис. грн.

4

Забезпечити проведення для  дітей конкурсів спортивно-масових заходів.

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітет Сергіївської сільської ради керівники навчальних закладів

 

-

-

-

-

5

Забезпечити організацію краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної історії та культури

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітет Сергіївської сільської ради керівники навчальних закладів

 

-

-

-

-

6

Забезпечити підвіз дітей до пришкільних таборів відпочинку

Керівники навчальних закладів

-

-

-

-

7

Забезпечити роботу пришкільних таборів необхідними медикаментами

Керівники навчальних закладів, шкільні медичні сестри

-

-

-

-

Разом

113,965

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                      Н.В. Ілляшенко

 

вгору