Menu

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять п’ята  сесія сьомого скликання)

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

19 грудня 2019 року

 

Про затвердження структури і штатного розпису комунального підприємства «Сергіївське» Сергіївської сільської ради на 2020 рік

 

  Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення здійснення Сергіївською сільською радою і її органами визначених законом повноважень, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити структуру і штатний розпис комунального підприємства «Сергіївське» Сергіївської сільської ради на 2020 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін.

 

Сільський голова                                                                                          І.Г. Лідовий

 

 

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                              рішенням 35 сесії сьомого від 19.12.2019 року

штат у кількості 21,5 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати сто три тисячі дев’ятсот шість гривень 00 копійок (57706,50 грн.)
Сергіївський сільський голова___________________

            (посада)
_________________________І.Г. Лідовий__________
 (підпис керівника)                           (ініціали і прізвище)

__19.12.2019 р.     __
 (число, місяць, рік)

 
М. П.

                                             Штатний розпис 
                                                             на 2020 рік

КП «Сергіївське» Сергіївської сільської ради

Вводиться в дію з  01 січня 2020 р.

№з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

         Фонд заробітної плати на місяць (грн.)

1

2

3

4

5

 

1

Начальник КП

1

7084,50

7084,50

 

2

Бухгалтер

1

4723,00

4723,00

 

3

Молодший бухгалтер

0,5

    2361,50

2361,50

 

4

Електромонтер

1

4723,00

4723,00

 

5

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

6

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

7

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

8

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

9

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

10

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

11

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

12

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

13

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

14

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

15

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

16

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

17

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

18

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

19

Підсобний робітник

1

4723,00

4723,00

 

20

Тракторист

1

4723,00

4723,00

 

21

Тракторист

1

4723,00

4723,00

 

22

Тракторист

1

4723,00

4723,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Всього:

21,5

103906,00

103906,00

 

 

Начальник КП «Сергіївське»                                 _____________     А.І. Кавун

                                                                                     (підпис)       (ініціали і прізвище)

 

Бухгалтер КП «Сергіївське»                                 _____________     Л.В. Даніленко

                                                                                     (підпис)       (ініціали і прізвище)

вгору