Menu

 

СЕРГІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцять п’ята  сесія сьомого скликання)

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

19 грудня 2020 року

 

Про затвердження структури і штатного розпису спеціалізованого комунального підприємства «Добробут» Сергіївської сільської ради на 2020 рік

 

  Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення здійснення Сергіївською сільською радою і її органами визначених законом повноважень, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити структуру і штатний розпис спеціалізованого комунального підприємства «Добробут» Сергіївської сільської ради на 2020 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін.

 

Сільський голова                                                                                          І.Г. Лідовий

 

 

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                              рішенням 35 сесії сьомого від 19.12.2020 року

штат у кількості 7,5 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами Тридцять п'ять  тисяч чотириста двадцять дві  гривні  50 копійок (35422,50 грн.)
Сергіївський сільський голова___________________

            (посада)
_________________________І.Г. Лідовий__________
 (підпис керівника)                           (ініціали і прізвище)

__19.12.2020 р.     __
 (число, місяць, рік)

 
М. П.

                                             Штатний розпис 
                                                             на 2020 рік

СКП «Добробут» Сергіївської сільської ради

 

Вводиться в дію з  01 січня 2020 р.

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами 
(грн.) 

 

 5

 

 1 

Директор

1,0

4723,00

4723,00

 

2

Бухгалтер

1,0

4723,00

4723,00

 

3

Підсобний робітник

1,0

4723,00

4723,00

 

4

Підсобний робітник

1,0

4723,00

4723,00

 

5

Підсобний робітник

1,0

4723,00

4723,00

 

6

Підсобний робітник

1,0

4723,00

4723,00

 

7

Водій

1,0

4723,00

4723,00

 

8

Водій

0,5

2361,50

2361,50

 

 

Усього: 

7,5

х

35422,50

 

 

 

 

 

 

 

Директор СКП «Добробут»                                  _____________     А.О. Ілляшенко

                                                                                     (підпис)       (ініціали і прізвище)

 

Бухгалтер СКП «Добробут»                                 _____________     В.О. Пащенко

                                                                                     (підпис)       (ініціали і прізвище)

М.П.

вгору